Milyen egy lovaspóló mérkőzés Argentario stílusban?

President Polo Summer Cup lovaspóló mérkőzést rendeztek július harmadik hétvégéjén Tabajdon.

A kánikulára való tekintettel „Argentario” stílusban rendezték meg a hétvégi President Summer Polo Cup-ot. A kánikulában nappal fürdés a Velence Beach-en, és csak az esti naplementében kezdték a pólómérkőzéseket, amikor már hűvösebb volt. Ezt követően kezdődött és késő estig tartott az Asado. (Hagyományos Argentin grill parti, báránysütéssel, finom salátákkal, hűtött borokkal, kellemes zenével, baráti beszélgetésekkel, tánccal.)

A Póló sportot Indiában fedezték fel az angolok és hozták Európába. Ott is hasonlóan nagy a hőség, ezért ott is az este beállta előtt néhány órával játszották a mérkőzéseket. Annak érdekében, hogy a lemenő nap ne mindig ugyanazon csapat szemébe süssön (és ezzel hátráltassa őket) találták ki azt a szabályt, hogy minden gól után, kaput váltanak a csapatok.

Szombaton sor került „Magyar POLO Arisztokrácia” gyűlésére is, ahol az alábbi szövegben aláhúzott hírneves családok utódai is képviseltették magukat, azon más nemes családokkal együtt, akiket elvarázsolt a pólósport. Igen fontos ismerni és tudni mindenkinek, hogy a magyar nemesi családok sokat tettek Magyarország fejlődéséért, és az utódaik ezt a hagyományt folytatják. Ennek része a póló sport szeretete támogatása is. Ennek köszönhető, hogy a Magyar Válogatott Póló Csapat 1936-ban Olimpiai 4. helyezést, 1939-ben pedig Európai Bajnokságon 1. helyezést ért el.

Nagyon lényeges az ő példájuk most is. Magyarország és a magyar póló sport számára is fontos, hogy a módos magyar emberek, támogassanak nemes célokat.  Az igen eredményes magyar polo sportot a Rákosi korszakban szétverték, és nem tudott volna a rendszerváltozás után megújulni a lelkes póló sportolók és támogatók nélkül.

A dolog aktualitása, hogy a Parlament környékének a felújítása kapcsán visszaállítják Andrássy Gyula gróf szobrát is.  Feltehető kevesen tudják a magyar polo sport megalakulását (is) Andrássy Gyula gróf-nak köszönhetjük, aki a Millenium lelkes hangulatában, az 1880-as években Angliából visszatérve meghonosította e lovas sportágat Magyarországon. (Elsőként a kontinensen, Magyarországon játszották a pólót!)

1908 MÁJUS LOVASPOLO MÉRKŐZÉS: Pompás automobilok, gyönyörű magánfogatok és gyors fiakkerek ontották az előkelő közönséget a budapesti versenypályának a pólómérkőzésre fenntartott helyére múlt pénteken.

Itt adjuk azoknak a neveit, kiket sikerült összeírnunk:

Hölgyek: Auguszta királyi herczegasszony, gróf Wenckheim Frigyesné, gróf Teleki Tiborné, gróf Wenckheim Dénesné, gróf Széchenyi Imréné, Bezerédi Viktorné, gróf Somssich Miklósné, Bezerédi An-dorné, gróf Hadik-Barkóczy Endréné, herczeg Odescalchi Gézáné, gróf Pálffy-Daun Vilmosné, gróf Des-sewffy Miklósné, gróf Károlyi Lajosné, Degenfeld Paula grófnő, özv. gr. Károlyi Alajosné, özv. gróf And-rássy Tivadarné, özv. Bánffy Györgyné, özv. gróf Bethlen Andrásné, özv. Kállay Benjaminné, herczeg Windischgrätz Lajosné, özv. gróf Almássy Györgyné, özv. gróf Andrássy Aladárné, gróf Károlyi László-né, Magyar Lászlóné, báró Dániel Ernőné, Thaly Zsigmondné, Pucher Zsigmondné, Pucher Istvánné, gróf Keglevich Béláné, Darányi Gyuláné, Drasche Lázárné, Vojnich Sándorné, Ebner Józsefné, özv. Szentivá-nyi Józsefné, özv. Szemere Attiláné.

Urak: Andrássy Gyula gróf belügymin., Batthyány Elemér gróf, Csekonics Endre gróf, Teleki Tibor gróf, Hadik-Barkóczy Endre gróf, Püspöky Emil, gróf Széchényi Béla, Csekonics Pál gróf, Edelsheim-Gyulay Lipót gróf, Jankovich-Bésán Gyula, Magyar László, Forster László, Földváry József, Kosztka Emil, Balassa István, Szabó Nándor, Biscingen Nándor gróf, Karátsonyi Aladár gróf, Roskoványi Dezső kapitány, Auguszta kir. herczegnő kamarása, Salamon Géza, Zichy Antal gróf, Reisz Henrik, Széchenyi Gyula gróf, Inkey László, Pallavicini Ede gróf, Zichy Béla Rezső gróf, Elek Gusztáv, Rudnyánszky György, Farkas Kálmán, Luczenbacher Pál, Nagy Gábor, Andrássy Sándor gróf, Baich Milán báró, Bethlen István gróf, Jekelfalussy Zoltán.”

A verseny pont 4 órakor kezdődött lovaspoló mérkőzéssel, uj kombinációban. Az „old men” (öreg urak) mérkőztek a fiatalokkal (boys) s az öregek bizonyultak erősebbeknek, amennyiben 1:0-ra megverték a fel-törekvőket.

A President Summer Cup versenyről hagy essék szó. Két amatőr sportolókból álló csapat mellett, indult 2 argentin profi játékossal rendelkező csapat is. (Nyilvánvaló óriási előnnyel. Ez a versenyzőket nem zavarta most annyira, mert a csapatok nyaralni, szórakozni jöttek ide családjukkal, és fontosabb volt a barátokkal együtt kellemesen eltöltött idő, a közös sport és szórakozás, a végeredménynél.) Az amatőr csapatok derekasan harcoltak. (Ilyenkor amennyiben nem végződik a mérkőzés 10 gól hátránnyal, már boldogok lehetnek.) Ehhez képest az amatőr csapatok igen jól szerepeltek, és mindenki jól szórakozott.

Bardon csapat az 1. helyezett

Valójában mindenki nyertes volt, mert csodálatos hétvégét törhettek együtt sportolva, szórakozva. A legközelebbi verseny a MAGYAR POLO CLUBBAN a HUNGARIAN CUP 2014.09.19-21., melyre szeretettel várunk mindenkit. Addig is nem áll meg a pólóélet, zajlanak folyamatosan a felkészítő edzések, edző mérkőzések.

2014.07.21.
Dr. Ivanics György, MPC elnök
Fotó: Dr. Ivanics György
Frissítve:2022.09.14.

Hozzászólások