Nemzeti Lovas Stratégia

Miniszterelnöki megbízott felel a Nemzeti Lovas Stratégiáért

 

November 22-én Orbán Viktor miniszterelnök fogadta és a Nemzeti Lovas Stratégia elkészítésével, valamint a végrehajtás koordinálásával bízta meg Horváth Lászlót. A miniszterelnöki megbízott kinevezésével a kormány kiemelt ügynek ismeri el a lovas ágazatot. A megbízó levél átadásán jelen volt Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke is. “Most érzem igazán, hogy milyen teher van a vállamon” – mondta kinevezését követően Horváth László miniszterelnöki megbízott Lázár Vilmosnak, aki hozzátette: “most már együtt cipeljük ezt a terhet.”

A Magyar Lovassport Szövetség tehát mindenben támogatja Horváth László megbízását és a Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozását. Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke nagyon fontos állomásnak tekinti a kinevezést a lovas ágazat jövője szempontjából és minden szakmai segítséget megad a célok megvalósításához. Maga az OTP Bank Lovas Világkupa rendezvénye is a stratégia, a koncepció része. “A hagyományainkat, lehetőségeinket nem arra kell használni, hogy sajnáltassuk magunkat, hanem arra, hogy céljainkat megvalósítva Lovas Nemzetté váljunk. Pénz, Paripa, Fegyver egy kézben” – nyilatkozta Lázár Vilmos az OTP Bank Lovas Világkupa sajtótájékoztatóján a miniszterelnöki megbízott kinevezése kapcsán. Fő célkitűzés, hogy hazánk 2018-ban Lovas Világjátékokat rendezhessen; a szövetség már el is küldte jelentkezési pályázatát.

Horváth László nem először vállal ilyen feladatot. Országgyűlési képviselőként és a Magyar Lótenyésztő és Lovassport Szövetség alelnökeként már részt vett az első Széchenyi Terv lovas-turisztikai alprogramjának kidolgozásában, és korábban az Országgyűlés Nemzeti Lovas Programot előkészítő eseti bizottságának is tagja volt. Idén a Magyar Lótenyésztők Szövetségének tiszteletbeli elnökévé választották. 2011. január 1-től Heves megyei kormánymegbízott.

A miniszterelnöki megbízott első lépésben január végére készíti el és terjeszti a kormány elé a Nemzeti Lovas Stratégiát jelentés formájában, majd annak elfogadását követően irányítja második lépésben a végrehajtást, a megvalósítási fázist. A stratégia megalkotásában szorosan együttműködik az érintett szakterületekért – különösen a sportért, turizmusért, egészségügyért, oktatásért, vidékfejlesztésért, kultúráért, környezetvédelemért, foglalkoztatásért, gazdaságpolitikáért – felelős állami vezetőkkel, minisztériumokkal, intézményekkel.

Horváth László a Világkupa sajtótájékoztatóján a következőket nyilatkozta: “Azt tartom a legfontosabb eredménynek, hogy végre van a lovas ágazatért felelős kormányzati pozíció. A jogosítványomat cselekvésre kaptam a miniszterelnöktől.” A stratégia fő célkitűzései Horváth László elmondása alapján:

 1. A köznevelésben tantárgyként fokozatosan jelenjen meg a lovaskultúra oktatása
 2. Európában első számú lovasturisztikai desztináció szerepét töltse be Magyarország; azaz hazánk területe át- és belovagolható legyen
 3. Lovasokat, lovaglást segítő jogszabályi környezet jöjjön létre
 4. Vagyonelemek egységes kezelése, szakmai feltételek megteremtése, létesítményfejlesztés

A kormány azért tartja fontosnak a lovas ágazat egységes kormányzati kezelését és fejlesztését, mert az jelentősen hozzájárulhat új munkahelyek teremtéséhez, a vidékfejlesztéshez, az ország turisztikai és idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez. A kormány célja, hogy egységes és összehangolt kormányzati politika érvényesüljön a lovas ágazatban. Így például kormányzati cél, hogy erősödjön a lovas turizmus, bővüljenek a lovas turisztikai szolgáltatások (például a lovasbarát település minősítés bevezetésével, lovasbarát szálláshelyek kialakításával), kiemelt figyelmet kapjanak a lovassportok, a lovas rendezvények, erősödjön a lótenyésztés biztonsága és rangja. A kormány célja az is, hogy a lovas kultúra a gyermekek, a fiatalok körében is népszerűbb legyen; a lovas kultúra oktatása jelenjen meg a köznevelésben. Fontos az is, hogy lótenyésztő-, és lovasbarát jogszabályi környezet segítse a célok megvalósulását.

A miniszterelnöki megbízott tevékenységét a miniszterelnök irányítja; munkáját a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium segíti; megbízása 2012. november 10-ig szól, amelyet díjazás nélkül, társadalmi munka keretében lát el.

Forrás: http://www.lovasvilagkupa.hu/index.php?page=hirek&id=461


Korábbi hírek a lovaságazati stratégiáról

 

2008 novemberében Lázár Vilmos és Dallos Gyula vezetésével lovas munkacsoport alakult egy egységes lovaságazati stratégia kidolgozására.

2010. szeptember 20-án a Parlamentben a lovas munkacsoport és kormánypárti politikusok részvételével tartott sajtótájékoztatón bejelentették, a témában országgyűlési határozati javaslat készült, mely hamarosan a parlament elé kerül.

A határozati javaslat elfogadását követően az anyagot társadalmi vitára bocsátják, melynek első állomása az október 20-án, a parlamentben tartandó lovaságazati konferencia.


Miért pont a lovaságazat?
Kivonat a Lovaságazati Stratégia Alapjai c. dokumentumból

 

Mert az egyetlen olyan sport köré épül, melynek fejlesztése közvetlenül élénkíti a

 • Vidékfejlesztést (a létesítmények 90%-a vidéken van!)
 • Agrárgazdaságot (lótenyésztés, takarmány-előállítás)
 • Turizmust (a ló nem csak attrakció, hanem „alapfelszereltség” a lovas-turizmusban)
 • Foglalkoztatást az elmaradott térségekben (kb. 3 ló igényel egy munkahelyet!)
 • Mert azon kevés sportok egyike, ahol a szabadidős „sportolók” 90%-a nő!
 • Mert egy olyan tevékenység, melyben évszázados hírnevünk van
 • Mert egy olyan tevékenység, melyet 9 éves kortól akár 90 éves korig lehet űzni akár versenyszerűen, akár szabadidős tevékenységként
 • Mert egy olyan ágazat, melynek fejlesztése a fentiek miatt sokszorosan térül meg

 

Stratégiai lehetőségek

A lovaságazat fejlesztése több elem átgondolt, egymásra épülő fejlesztésével lehet sikeres!

Forrásteremtés

 • A lóversenyzés fejlesztése, és az így keletkező források felhasználása a teljes lovaságazat fejlesztésére is
 • Jelentős magántőke szektorba áramoltatása
 • Az állami szerepvállalás, finanszírozás csökkentése már középtávon is
 • Állami direkt és indirekt bevételek növekedése

Munkahelyteremtés

 • Vidéken munkalehetőség teremtése. 3 lovanként egy új munkahely!

Fejlődés

 • Egyaránt fejlődhet a sport és a lovaglás, mint látogatókat vonzó ágazat (turizmus!)
 • Lovardai és szálláshely-kihasználtság javulása, új kapacitások létrejötte
 • Lovak számának és tenyészési eredményének növekedése
 • Nemzeti Lovas Központ kialakítása – Világszínvonalú versenyek szervezése
 • Nemzetközi oktatási központ kialakítása

Tömegbázis

 • Sikeres utánpótlás-nevelés, mely megalapozza a jövő lovas nemzetét
 • Lovassport bevezetése iskolákban (pl. sporthét, sportcsekk)
 • Többszintű lovas-szakember képzés

Hagyomány

 • Hazánk újra lovas nagyhatalommá válik, méltón történelmi, kulturális szellemiségéhez,
  világszerte ismert hagyományaihoz
 • Visszatalálunk gyökereinkhez – olyat újítunk meg, fejlesztünk, melyből hagyományunk van

Hírnév – PR – Marketing érték

 • Magyarország „Európa lovas paradicsoma” (ahogy Ausztria „síparadicsom”)
 • Márkánk („a magyar lovas nemzet”) már van, ennek tartalommal való kitöltése, kiaknázása a cél!

Azonnali feladatok

 • a Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozása, elfogadása, kommunikációja
 • a közgondolkodásban ismét kapjon szerepet „a magyar lovas-nemzet” gondolat
 • az ingatlanvagyon megőrzése (Kincsem Park, Alagi Tréningközpont, Nemzeti Lovarda, Ménesbirtokok, Földterületek)
 • megalapozott szakmai érvrendszer kialakítása és széleskörű ismertetése
 • érdekérvényesítés szakmai összefogással
 • a szakmai és érdekelt egyéb szervezetek, szakértők összefogása, bevonása
 • az élsport rövid-, közép-, és hosszú távú terveinek kidolgozása, a célok reális megjelölése, és azok elérésének számonkérése
 • Nemzeti Lovas, Lóverseny és Öttusa Központ kialakításának előkészítése
 • a lovaglásoktatás integrálása az iskolai oktatásba, állami támogatással (sporthét, sportcsekk)
 • tereplovaglás feltételeinek biztosítása
 • a célok megvalósítása érdekében átfogó jogalkotási program kidolgozása

A fenti cikk a Lovaságazati Stratégia Alapjai c. prezentáció alapján készült; mely a “Lovaságazati Stratégia Alapjai” c. dokumentum kivonata, anélkül nem értelmezhető! A teljes dokumentum tartalmaz minden olyan fontos elemet, melyek szükségesek ahhoz, hogy a lovaságazat eredményes lehessen, hozzájárulva ezzel az ország sikerességéhez, az országkép javításához.

Kapcsolat: Lázár Vilmos, Elnök, Magyar Lovas Szövetség


A Nemzeti fórum sajtóközleménye a szept. 20.-i sajtótájékoztatóról
A Lovaságazat Stratégia Alapjai

 

Ausztria síparadicsom. Azt szeretnénk, ha Magyarország pedig lovas paradicsom lenne, hiszen minden feltételünk, lehetőségünk adott hozzá – mondta Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke a Parlamentben tartott hétfői sajtótájékoztatóján. Lezsák Sándor, a Nemzeti Lovas Program mentora arról beszélt, hogy bár több lovas program készült már az elmúlt években, de egyetlen olyan megvalósíthatósági terv sem, mely valóban megvalósítható, konkrét javaslatokat tartalmazott volna. Ezért döntöttek úgy két évvel ezelőtt, hogy egy új, átfogó stratégiának kell készülnie, mely képes arra, hogy kormányprogram részévé válva, eredményes és húzóágazattá tegye a lovas ágazatot.

A Nemzeti Fórum elnöke felidézte, hogy két évvel ezelőtt Dallos Gyula mesteredző, egyetemi lovastanár, valamint Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnökének segítségével hozták létre azt a munkacsoportot, mely összeállította a nemzeti lovaságazati stratégiát. A szakmai előkészítő munkára a Fidesz-KDNP frakciótól (amely időközben kormányzati erővé vált) kaptunk felhatalmazást – mondta Lezsák.

Azóta elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a jogi háttéranyag is – melynek felelőse dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő. A honatya beszámolt arról, hogy elkészült az országgyűlési határozati javaslat, melyet hamarosan benyújtanak a parlament elé. Arra kérik fel a kormányt, hogy az ágazati célok érdekében indítson hosszú távú jogalkotási programot, végezze el a joganyag egyszerűsítését, a szükséges módosításokat, és hozza meg a szükséges jogszabályokat. Továbbá hozzon létre kiemelt kormányzati cselekvési programot és alkossa meg azt a lovas ágazati stratégiát, amely hosszú távon szavatolja a magyar lovaskultúra felemelkedését.

A cselekvési program terjedjen ki az oktatási rendszer megteremtésére, az uniós és nemzeti fejlesztési források hatékony lehívására és felhasználására, a lótenyésztés, a lovas turizmus, a lovassportok, a lovas hagyományőrzés szakmai és gazdasági hátterének rendezésére, lovas oktatási tréning és -versenyközpont kialakítására, a korszerű lóversenyzés és fogadási rendszer megteremtésére. A határozati javaslat elfogadását követően az anyagot társadalmi vitára bocsátják, mely a Magyar Lovas Szövetség koordinál. Ennek a társadalmi vitának az első állomása: az október 20-án, a parlamentben tartandó lovas ágazati konferencia.

A sajtótájékoztatón Lázár Vilmos elmondta, azért vállalta a stratégia kidolgozását végző munkacsoport vezetését, mert meggyőződése, hogy ha valahol helye van a lovas ágazatnak, az Magyarország. Mi rendelkezünk hagyományokkal, mélyen gyökerező lovas múlttal. Ez az az ágazat, mely hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez, az egészséges társadalom megteremtéséhez, a turizmus és a gazdaság fellendítéséhez – mondta Lázár. Ez elsődleges célokról szólva a hazánkban található lovak számának megkétszerezését nevezte a Magyar Lovas Szövetség elnöke. Ma mintegy 65.000 lovunk van, ami pontosan fele az unió népességarányos átlagnak. 120 ezer ló öt év alatt 40 ezer munkahelyet tud biztosítani, és a lovas ágazat komoly termelő ágazattá tud alakulni.

A stratégia alapjai pontokban:

 • A lovas sport, valamint a lovas ágazat presztízsének helyreállítása
 • Létesítmények építése, jelenlegi ingatlanvagyon megőrzése (Kincsem Park, Alagi Tréningközpont, Nemzeti Lovarda, ménesbirtokok, földterületek)
 • Kiemelkedő sporteredmények elérése
 • Utánpótlás biztosítása
 • A ló szeretete, a lovasoktatás integrálása az iskolai képzésbe
 • Tömegbázis növelése
 • Nemzeti Lovas Központ kialakítása

 

Budapest, 2010. szeptember 20.
Nemzeti Fórum Sajtóiroda
Frissítve: 2023.09.28.
Fotók: Canva

Hozzászólások