Lovak a történelem forgatagában

Lovak a történelem forgatagában

Korszakalkotó pillanat volt, mikor az ember lóra szállt. Több híres ló nevét is megőrizte a történelem. Sorsuk összefonódott az emberiségével.

Nagy Sándor harci ménje, Bukephalosz többször megmentette gazdája életét. Az árat, amit Nagy Sándor atyja, II. Fülöp fizetett érte, a feljegyzések szerint 1827-ig nem múlták felül.

Kürosz, a Perzsa Birodalom uralkodója egy ízben királyságát ajánlotta egy lóért.

Az ókori Rómában Cézárt állítólag lovai figyelmeztették a merényletre. A császárok korában Caligula szenátorrá tette lovát, Incitatust, aki mellesleg lakomáinak állandó vendége volt.

Attila és serege lovaik hátán nyargalták be a világot. Egy kínai történetíró szavai szerint „a hun nép harcban és viszályban lóhátról építette ki birodalmát, s szerzett hatalmat és tekintélyt az északi népek százai felett”.

Az arab sivatagból lovas törzsek csatlakoztak a mohamedán seregekhez, hogy legyőzzék a hitetleneket. Könnyű, gyorslábú paripáikon betörtek Európa szívébe.

A Vereckei-hágón át lovon érkeztek a magyarok. Szvatopluk, morva fejedelemnek ékesen felszerszámozott lovat küldtek ajándékba, aki cserébe pannóniai földet, füvet és vizet küldött vissza. Ezt őseink jelképes cserének tekintették, és a ló fejében igényt tartottak egész Pannóniára.

Európa lovagjai súlyos páncélt viseltek, s ugyanígy felpáncélozták nehéz nyugati ménjeiket is. A középkor lovai közel kétszáz kiló terhet cipeltek a perzselő sivatagban, a Szentföldért vívott véres harcokban. Lovagi tornákon és párviadalokon mérkőztek meg egymással a legjobb bajnokok évszázadokon át.

Az Újvilágban Cortez tizenhat lóval hódított meg egy országot. Mint mondták: „Isten után a lónak köszönhető a győzelem.” A Vadnyugatot pionírok szelték át szekereiken, indiánok szelídítették meg a legvadabb musztángokat is. Cowboyok nélkülözhetetlen társa volt a ló.

Az újkor forradalmainak csatáiban, hódításokban vitathatatlan szerepe volt a lónak. A marengói lovasroham a császári trónig emelte Napóleont, hogy aztán a waterlooi ütközetben vereséget szenvedjen.

Lovak húzták Shakleton szánjait a dermesztő hidegben, hóviharokkal dacolva a Déli-sark felé.

S nemcsak harci eszközként szolgálta hűségesen az emberiséget a ló, de elengedhetetlen társa volt a mezőgazdaságban is, amíg a gépek kora el nem jött. Sőt gyorsaságát is a lónak köszönheti az ember, hisz meddig jutott volna hű társa nélkül.

Azonban a múló idő könyörtelenül lezárta a ló összes szerepkörét. Már nem vesz részt népek, nemzetek és világrészek sorsát eldöntő csatákban, kevesen használják a mezőgazdaságban és a közlekedésben.

Kép: Canva
Frissítve: 2023.05.26.

Hozzászólások