Lovas nemzet a magyar! – 2. rész

Lovas nemzet a magyar! – 2. rész

“Kézfogás Európával” Program

 

A Sándor Huszárok Lovas Klubja az Esterházy Huszárok hagyományörző társasággal karöltve május 1-jén – az uniós csatlakozásunk napján – lépi át a magyar határt Ausztria felé, hogy Lyontól – Rómáig lovagolva mutassa be azt a Magyarországot, mely 1100 éves európai történelmével okot adott nyelvének és kultúrájának fennmaradására. E nemes célú utat állami vezető intézményeink nem támogatják.

A Sándor Huszárok Lovas Klubja 15 éve kezdte meg a magyar katonai hagyományőrző tevékenységét. Ezen belül is elsősorban a Sándor huszárezred történetét kutatja és eleveníti fel hazánkban és külföldön egyaránt. Működése során bejárta az egész országot, Európát, Párizstól–Moszkváig, Oszlótól–Rómáig. Meghívást kapott a Franciaországi magyar év ünnepségére, Moszkva 850. évfordulójára, a Szent Év alkalmából a Római Magyarok Világzarándoklására, Európai királyi házak eseményeire és számos olyan programra, melyet a klub széles körű kapcsolatainak köszönhet. 1993-ban Gróf Széchenyi István tiszteletére a klub tagsága Veszprémtől-Lipcséig lovagolt – a Lipcsei Népek Csatája 190. évfordulója alkalmából -, ahol a fiatal gróf maga is hősiesen részt vett huszárként a csatában. Végrehajtott tettéért öt nemzet kitüntetésében részesült, melyet élete végéig szívesen viselt. Nemzetközi szinten a katonai hagyományőrzők nagy tisztelettel beszélnek a tíz évvel ezelőtti vállalkozásukról, mely eddig példa nélküli Európában.

A Szent Év alkalmából Római tartózkodásuk idején elhatározták, hogy Lyontól-Rómáig fognak lovagolni a következő huszártörténet kapcsán: Horváth N. János 1774-ben született Ráckevén. Huszárként végigharcolta a napóleoni háborúkat, járt francia földön és Itáliában is. Vitézségéért Ezüst Vitézségi Érmet, Nápoly-Szicíliai Aranykeresztet, Ármádia Keresztet kapott.

1814-ben VII. Pius pápa kiszabadult Napóleon házi őrizetéből és francia földről nevezett Horváth N. János huszár százada kísérte az Alpokon keresztül a 72 éves pápát Rómáig. Az Alpokon átvezető úton Horváth N. János saját dolmányát terítette a didergő VII. Pius pápára. (Ezen jelenet látható azon festményen, mely a Vatikán könyvtárának folyosóján található.)

A kíséretben résztvevő valamennyi huszár kitüntetésben részesült. Az út befejeztével kapta meg Horváth N. János a Nápolyi Érdemjel Kiskeresztjét, valamint VII. Piustól személyesen a Krisztus-Rend Gyémántcsillag Rendjét, melyet ma a Székesfehérvári Katolikus Egyházi Múzeumban őriznek. Horváth N. János huszárhoz méltó életét őrnagyként 1847-ben fejezte be, sírja a Ráckevei temetőben van.

A Sándor Huszárok Lovas Klubja az Ausztriában, Lorettóban működő Esterházy Huszár Egyesülettel közösen vállalkozik a 190 évvel ezelőtti útvonal lelovagolására. Ennek oka talán az a gondolat is, melyről Petőfi így írt: “…Európa színpadán nem a miénk volt a legkisebb szerep…”. Talán idekívánkozik az is, hogy a költő jó barátságban volt Horváth N. Jánossal, így nem véletlen, hogy az őrnagy által átéltek és elmeséltek alapján írhatta meg Petőfi a János vitézt, mely Európában is ismert mű.

A Lyon-Római út

A Sándor Huszárok Lovas Klubja május 1-jén lépi át a magyar határt Ausztria felé lóháton – a legmagyarabb fegyvernem viseletében -, huszár ruhában. A több mint egy hónapos út, a résztvevő közel tíz ló, a hozzátartozó személyek és a technika részére nagy megméretés lesz. Így lehetőségük lesz bemutatni a kiváló magyar lovakat, a hozzá tartozó sport- és emberi teljesítményt, valamint azt a magyar nemzeti kultúrát, ami ettől elválaszthatatlan.

Az Európai Unióba történő belépésünk dátuma is jelentőséget ad elhatározásuknak. Az Európai Történelmi Huszár Túrának célja az is, hogy Magyarország imázsát egy történelmileg hiteles eseményhez kössék. Útjuk során az érintett nemzetek és az Európai Unió zászlaja alatt lovagolva kívánjuk kifejezni Európához tartozásunkat.

A tervezett útvonalat múlt évben már bejárták, keresve azon kapcsolatokat, akik elhatározásuk megvalósításában segítségükre lehetnek. Nagy örömükre szolgált, hogy szinte valamennyien minden tőlük telhető segítséget megadnak az út sikeréhez. Ezáltal közvetlen kapcsolatot tudtak kialakítani: az Olasz Nemzeti Lovas Szövetséggel, a Svájci Gárdával, Római Katolikus Egyházi Rendekkel, a Németországban állomásozó francia Esterházy Ezred parancsnokságával, a francia, az olasz, az osztrák hadsereggel, nevezett országok állami vezetőivel, az út által érintett városok vezetőivel és számos olyan személlyel, akik eddig ismeretlenek voltak, de szeretnék megismerni ezek után Magyarországot.

Külön meghívást kaptak a bemutatkozásra: Immendingenbe, Lyonba, Pinerolóba, La Speziába, Pisába és nem utolsó sorban Rómába, valamint aminek a legjobban örülhettek, hogy meghívást kaptak Genovába – amely az “Európai kultúra városa” megtisztelő címet viseli 2004-ben -, és a Svájci Gárda rezidenciájára, ahol a túrán résztvevők tiszteletére fogadást adnak. Egyben a gárda előzetesen meghívta a társaságot fennállásának 500. évfordulójára, melyet 2006-ban ünnepel.

Az Európai Történelmi Huszár Túrának fővédnöke: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

* * *

A Sándor Huszárok és az Esterházy huszárok levélben keresték meg – utuk támogatása érdekében – állami vezető intézményeinket, minisztériumainkat. Sajnos úgy tűnik, hogy rossz időszakot választottak, annak ellenére, hogy ez év május 1-én lépünk be az Európai Unióba. Így a köztudottan hirdetett pénztelenség okán, szinte csak visszautasító és hivatkozó választ kaptak állami szinten. Sajnos a központi vezetés és a hozzá tartozó intézményi rendszer egy érthetetlen imázs képpel kíván hírnevet szerezni az európai értékrendben. (Amerikai színésszel, európai szépségkirálynővel…)

A lovas klub Magyarország értékeit szeretné bemutatni népi, nemzeti hagyományain keresztül. Véleményük szerint a Lyon-Római út Magyarország keresztény történelmének egyik legszebb történelmi eseménye volt. A „Kézfogás Európával” Programban a lovas katonai hagyományokon keresztül kívánják bemutatni azt a Magyarországot, mely 1100 éves európai történelmével okot adott nyelvének és kultúrájának fennmaradására. „Ha nem ezt tesszük, lesüllyedünk a világ nemzeteinek legalacsonyabb fokára” – mondják a szervezők.

Az osztrák, a német, a francia, az olasz hadsereg és az említett európai szövetségek, egyesületek bíznak az elhatározás sikerében, támogatottságukban és ennek érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. A többi csak rajtunk múlik…

Éppen ezért a lovas klub örömmel fogad minden támogatást, hogy útjuk és céljuk sikeres legyen.

 

2004.02.28.
Forrás: Gondola
Frissítve: 2023.06.27.
Fotók: Pixabay

3. rész>>>

Hozzászólások