Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz

A „Ludovika” név a 19. és a 20. században nem csak az elit katonai tisztképzést fémjelezte, hanem a lovassport területén is előkelő névnek számított. A Díszszakasz célja és tagjainak feladata, hogy a ludovikás lovas és katonai hagyományokat elkötelezetten ápolja.

A Ludovika Huszár Díszszakasz tagjai 2015. július 20-26 között hatnapos edzőtáborban vettek részt.

Még 42 képünk van a Díszszakasz bábolnai edzőtáboráról.Kattints a képre a galéria megtekintéséhez.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a folyamatosan veszi birtokba a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épületeit, a katonai lovas kiképzés egykori fellegvárát. Az egyetem elkötelezett az elődök hagyományainak ápolásában és a huszár tradíciók megőrzésében, ezért az Egyetem Sportegyesülete – az alapító Gál András Leventének, az egyetem díszpolgárának kezdeményezésére – 2015. május 16-án befogadta a Ludovika Huszár Díszszakaszt (LHD), mint szakosztályt.

A Díszszakasz a budapesti 1. Honvéd Huszárezred 1914-ben rendszeresített egyenruháját és fegyverzetét viseli, valamint jelvényére is az eredeti, Manno Miltiades által alkotott, „vörös ördög-lovast” ábrázoló embléma került. A Díszszakasz zászlaja a Ludovika 1901. május 8-as zászlajának másolata, mint emlékzászló.

A Ludovika Huszár Díszszakasz „vörös ördög-lovast” ábrázoló jelvénye.

Még 42 képünk van a Díszszakasz bábolnai edzőtáboráról. Kattints a képre a galéria megtekintéséhez.

A Díszszakasz Alapító oklevelének értelmében a Díszszakasz célja és tagjainak feladata, hogy a ludovikás lovas és katonai hagyományokat elkötelezetten ápolják, megjelenésükkel és viselkedésükkel hozzájáruljanak a Ludovikát is jogelődjének tudó Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlődéséhez és jó híréhez, továbbá a honvédelmi, rendvédelmi és polgári közszolgálati életpályát választó magyar fiatalok egészséges ön- és közmegbecsüléséhez. A hagyományőrző egység kiemelt feladata, hogy az Egyetem rendezvényein és a katonai hagyományőrző eseményeken megjelenjen.

A Díszszakasz tagja lehet, aki felvétele idején az Egyetem polgára vagy az NKE Sportegyesület tagja és sikeres felvételi vizsgát tett. A felvételi vizsga során a jelentkező a lovaglás elméleti és gyakorlati, a had- és Ludovika történeti, továbbá huszár hagyományőrzéssel kapcsolatos ismereteiről ad számot. A Díszszakasz jelenleg 15 tagot számlál.

A lovas edzőtábor segítette a tagokat lovagló tudásuk fejlesztésében.

Még 42 képünk van a Díszszakasz bábolnai edzőtáboráról. Kattints a képre a galéria megtekintéséhez.

A Díszszakasz vezetése – Dr. habil Horváth Tibor parancsnok és Serege Gábor parancsnok-helyettes – különös hangsúlyt fektet a tagok szellemi, fizikai és szakmai felkészültségére. A rendszeres lovas edzéseken túlmenően lovas edzőtábor is segíti a tagokat lovagló tudásuk fejlesztésében. A Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok támogatásának köszönhetően 2015. július 20-26. között hat napos edzőtáborban vett részt a szakasz Fülöp Sándor, Tuska Pál és Pakscha Karolina edzők irányításával.

A huszárok szigorú napirend szerint hajnali ébresztővel és fizikai edzéssel indították a napot (gimnasztika, futás és erőnléti feladatok Serege Gábor parancsnokhelyettes irányításával), saját reggelijükre csak a lovak etetése után került sor. A közel 40 fokos hőségben megtartott napi kettő edzés során a ménes által rendelkezésre bocsátott shagya arab és angol telivér lovak megbízhatóan működtek együtt lovasaikkal a különböző gyakorlatok és alaki feladatok végrehajtásában. A lovasok látványosan fejlődtek a helyes ülés, korrekt segítségadás és díszelgési feladatok végrehajtása területén. Az edzők záró értékelése szerint a csapat jó úton halad a színvonalas huszár hagyományőrzés felé, nem csak szorgalmuk, de hozzáállásuk is példás.

A csapat jó úton halad a színvonalas huszár hagyományőrzés felé.

Még 42 képünk van a Díszszakasz bábolnai edzőtáboráról. Kattints a képre a galéria megtekintéséhez.

A fizikai feladatok mellett a fiúk szellemi kapacitása sem maradt kihasználatlan. A huszárok lovaglás elméleti ismereteket hallhattak Tuska Pál,  a Magyar Lovassport Szövetség Széchenyi István Emlékérmes lovas szakemberétől; Fülöp Sándor, négycsillagos nemzetközi lovastusa bíró a lovas sportokról és a magyar lovassport helyzetéről tartott előadást; míg Jankó Eszter nehézosztályú díjlovas az idomítás fontosságáról beszélt.

A lovas ismeretek mellett hasonlóan nagy hangsúllyal bírt a történelmi és huszár hagyományőrző tudásanyag elsajátítása. Székely Tibor, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke – aki egyben maga is tagja a Ludovika Huszár Díszszakasznak – a magyar hagyományőrzés természetéről, a különböző egyesületek és szövetségek munkájáról tartott előadást.

Lovas ismeretek történelmi és huszár hagyományőrző tudásanyaggal párosítva – ez az LHD.

Még 42 képünk van a Díszszakasz bábolnai edzőtáboráról. Kattints a képre a galéria megtekintéséhez.

Az LHD számára fontos, hogy képességeinek megfelelően hozzájáruljon a huszár és katonai hagyományőrző testületeket tömörítő országos szervezet munkájához, ezért a megalakulást követően kérelmezte is felvételét a Szövetségbe. Kranzieritz Károly történész, az NKE Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza a budapesti I. honvéd huszárezred történetéről tartott előadást; míg Grubits Róbert, a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület elnöke bemutatta azt a rendkívül színvonalas munkát és hitvallást, mely a Nádasdy huszárok hagyományőrzőit jellemzi. Képzettségük, fegyelmezettségük és összetartásuk példaként fog szolgálni az LHD számára is a jövőben.

Az elhangzottakat a tábor során vetített filmek tették még kézzelfoghatóbbá, a tagok megnézték a „Hadak útján”, „80 huszár”, valamint „A könnyűlovasság támadása” című történelmi filmeket. Szintén sikerült sort keríteni a felcsúti „Az utolsó töltényig” című kiállítás megtekintésére, mely a második világháború Vértesben lezajlott eseményeit, különösen a Magyar királyi. 1. sz. huszárhadosztály harcait mutatja be a látogatóknak.

A Bábolnán táborozó LHD huszárait meglátogatta Dr. Kovács Gábor rektorhelyettes úr is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület elnöke, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke, aki maga is lovas sportember, továbbá családfájában a legendás díjugrató katonatiszt, Némethy Bertalan is megtalálható. A MATASZ és az LHD közötti együttműködés a jövőben hozzáadott értéket jelenthet, mind a hagyományőrzés mind az önkéntes tartalékos szolgálat tekintetében, ezért az LHD kérelmezni fogja felvételét a MATASZ tagszervezeti közé.

A Ludovika Huszár Díszszakasz fejlődésében mérföldkövet jelentett a bábolnai edzőtábor.

Még 42 képünk van a Díszszakasz bábolnai edzőtáboráról. Kattints a képre a galéria megtekintéséhez.

Összességében leszögezhető, hogy a Ludovika Huszár Díszszakasz fejlődésében mérföldkövet jelentett a bábolnai edzőtábor. Külön köszönet és elismerés illeti Bérci Balázs ügyvezető igazgató urat, aki megfelelő körülményeket és lovakat biztosított a huszároknak a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokon.

2015. július 27.
Írta: Tózsa Réka
Fotók: Haga Zsuzsanna
Frissítve: 2023.02.08.

Hozzászólások