Miért nélkülözhetetlen a hajlító munka a lókiképzésben?

Szemelvények a Lovaglótanárok a lovaglásról című könyvből

Bármilyen kiképzési módszert alkalmazol, mindegyik eredményes lehet, egy dolog viszont kikerülhetetlen: a hajlító munka. Hogy miért? Összefoglalja Josipovich Zsigmond a Lovaglótanárok a lovaglásról című nagysikerű könyvben.

Miért kell beszélni a hajlító munkáról?

Erre ad nagyszerű összefoglalót Josipovich Zsigmond:

„Mert hajlító munka nélkül nincs feszültség feloldása, a feszültség feloldása nélkül nincs egyenesre igazítás, az egyenesre igazítás nélkül nincs egyensúly, az egyensúly nélkül nincs öntartás, az öntartás nélkül pedig nincs katona-, ugró-, vadász- vagy iskolaló!”

Bármilyen kiképzési módszert alkalmazol, mindegyik eredményes lehet, egy dolog viszont kikerülhetetlen, az a hajlító munka.

„…a használati lovak idomítása alatt nem is annyira a ló számára elsajátítandó feladatokat értem, hanem sokkal inkább az egyenes vonalon és köríven történő hajlítómunkát. A hajlítómunkának vezérfonalként kell végigvonulni a képzés minden egyes szakaszán, s csak akkor tekinthető lezártnak, ha a ló egyenesen és öntartásban megy száron. “

A hajlítás témájának boncolgatása előtt érdemes tisztázni: mit jelent a ló természetes egyensúlya?

„Amikor a ló egyensúlyáról beszélünk, rendszerint az elülső és a hátulsó lábak közötti egyenletes súlyeloszlásra gondolunk, éspedig oly módon, hogy az elülső, illetve a hátulsó lábak a ló és lovas együttes súlyának felét-felét hordozzák. Azzal viszont, hogy a súly az elülső és a hátulsó lábak között, azaz egy lábpáron oszlik meg, mind a négy láb egyenletes megterhelésének kívánalmát még nem értük el tökéletesen. Tovább kell mennünk, és azt kell elérnünk, hogy minden egyes láb a súly arányos részét, vagyis az összsúly egynegyedét hordozza. Ennek a követelménynek azonban csak egy olyan ló képes megfelelni, amelyiknek nemcsak elülső és hátulsó lábai, hanem jobb és bal testoldala is egyensúlyban van, a vízen úszó hajóhoz hasonlóan.”

„ Azt hiszem annak a magyarázata, hogy a lovak leggyakrabban egyik oldalukon merevebbek mint a másikon, a jobb és a bal oldal közti egyenlőtlen súlyeloszlásban keresendő. Az egyik ló az egyik, a másik ló a másik vállát terheli meg jobban, éspedig mindaddig, míg a lovas a lovát egyenesre nem tudja igazítani.

Tehát az a ló tud természetes egyensúlyban járni, amelyik egyenes. De hogyan lehet elérni a ló egyenességét?

„Egyedül az előrelovaglással egybekötött hajlítómunka vezethet el bennünket az egyenesre igazításhoz és ezzel együtt a természetes egyensúlyhoz. Tudjuk azt is, hogy a ló egyenesre igazítása elsősorban nem a ló testének lineáris egyenességével azonos – hiszen létezik hajlítottan egyenes irány is -, hanem sokkal inkább az egész csontváz rugalmasságával. (Itt a „csontváz rugalmassága” a ló egész testének rugalmasságát jelenti. – Halász Péter). Ezt az adott út irányában, legyen az egyenes vagy körív, sík talaj, vagy hegynek föl, illetve le, mindig oly módon kell beállítani, hogy a testet mozgató hátulsó lábak teljes ereje a kívánt irányba hasson.”

Josipovich Zsigmond értelmezése szerint érthetően helyére kerül a ló egyenességének fogalma, továbbá az a tény, hogy azt a lovat lehet előre hajtani, amelyik ló egyenesre van állítva. Az ilyen ló tehát szimmetrikus, és természetes egyensúlyban tud járni.

A továbbiakat elolvashatod a Lovaglótanárok a lovaglásról című könyvből, melyet itt tudsz megrendelni:

Ernst József: Lovaglótanárok a lovaglásról

Ebben a kötetben a Gondolatok a lovaglásról című gyűjtemény folytatásaként a bécsi lovaglótanárképzőben végzett magyar lovasok tanulmányai szerepelnek.

A szerzők a korszak legjobban képzett és a legjobb eredményeket elérő, versenyző és oktató, komoly szakmai tekintélyt kivívott lovasai voltak. A cikkek többnyire a lovak idomításával, iskoláztatásával foglalkoznak az alapkiképzéstől kezdve a legmagasabb szintű díjlovaglásig.

Tovább a könyv adatlapjára és a megrendeléshez:

Ernst József: Lovaglótanárok a lovaglásról >>

 

2016.11.04. Halász Péter, lovasedző és lókiképző
(A könyvből való részletek kiemelését a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. hozzájárulásával tettem.)
Frissítve: 2022.08.30.
Fotó: Canva

 

Hozzászólások