keresés a lovardák között


A Nemzeti Lovas Stratégia és a PR-tájékoztatás, közvéleményformálás, kapcsolatépítés, nyílvánosság gyakorlata


Dr. FEHÉR Károly
egyetemi tanár, a Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója

„Az ember és a ló meglehetősen ősi s ismeretlen okok miatt
olyan barátságban tud lenni, mint semmi más állattal.
Az embernek imponál a ló. Lehet, hogy a lónak is az ember.”
– írja Móricz Zsigmond a „Kicsi” című novellájában.

Mi most itt a Parlamentünk csoda-világában, majd a következő hónapokban, években több ezer lovasbarátunkkal, az önkéntesekkel, a szakértőkkel, a döntéshozók kért és remélt támogatásával azért dolgozunk, hogy – nagy írónk gondolatát folytatva – barátságunk a lóval, a lovaságazattal – és sietek hozzátenni – egymással méginkább:
- imponáló, barátságos,
- céljainkat segítő, 
- előremutató,
- végülis: sikeres legyen.

Rengeteg a szívesen vállalt feladatunk! Többek között az  ÚJ NEMZETI LOVAS PROGRAMUNKAT szolgáló PR-területén is.

PR – Public Relations.
Gyűjtőfogalom. Elfogadott magyar fordítása aligha van. Kapcsolatépítés, kapcsolatszervezés, közvéleményformálás, nyilvánosság, tájékoztatás kifejezésekkel is illetik ezt a több tudományágat magába foglaló, sokrétű tevékenység-együttest. Tömör megfogalmazás szerint a PR egy szervezet kommunikációjának – információ cseréjének – szervezését jelenti.

A PR A HÍRNÉVRŐL,
egy személy, egy szervezet, egy termék, egy alkotás, jelesen az ÚJ NEMZETI LOVAS PROGRAMUNK JÓ HÍRÉNEK
- tudatos, folyamatos keltéséről, gondozásáról, menedzseléséről,
- a jóakarat, a kölcsönös megértés, a támogatás megnyeréséről szól.

PROGRAMUNK legfontosabb bizalomnövelő, megnyerő, hírnév-erősítő PR-eszköze:
- maga az alkotás, a PROGRAMUNK szakmai, szellemi színvonala, 
- és a sikeréért dolgozók felkészültsége, lelkesítő ereje, kommunikációs készsége.

Külső PR-rendszerünk lényegében a teljes szakterületi kört felöleli. Ezek: 
-  szakmai; 
-  kormányzati, országgyűlési, önkormányzati, érdekképviseleti; 
-  pénzügyi (pénzintézetek, befektetők, támogatók, szponzorok tartoznak e körbe); 
-  és a médiakapcsolatok.

Nekem legyen szabad a Médiakapcsolatokról  beszélnem.

„Három ellenséges újság rosszabb,
mint háromezer ellenséges szurony!”
– állítja Napoleon Bonaparte.

Nekünk ilyesmitől nem kell tartanunk, mert a lovasok és az újságírók kapcsolata, együttműködése – ugye újságíró barátaim megerősítetek? – hagyományosan kitűnő! Ez azért is különösen fontos, mert közreadott üzeneteink, információink – nyilván – z újságírók, a kommunikátorok véleményét, benyomásait is tükrözik; az ő szűrőiken át jutnak el lovaséletünk szereplőihez, PROGRAMUNK  megvalósítóihoz. Ezért is: minden lényeges – kedvező és kevésbé örömteli – kérdésről őszintén, sok összefüggésben, objektív módon és rendszeresen tájékoztatunk. Ez az ÚJ NEMZETI LOVAS PROGRAMUNKRÓL formálódó kép befolyásolásának, a bizalom erősítésének, végül is a támogatás megnyerésének alapfeltétele és egyetlen járható útja.

„Üzeneted legyen egyszerű és lényegre törő!”
– hangzik a kommunikációs tanács.

Ezt megfogadva, az újságírókat, a szerkesztőségeket kiszolgáljuk. A legsikeresebb tájékoztatáspolitika, ha a médiát folyamatosan bizalmunkba avatjuk – vagyis informáljuk!

Például:

- érdekes, figyelemfelkeltő híreket, hírleveleket, háttér-információt, videókat, fotókat küldünk a szerkesztőségekbe.
- Sajtótájékoztatók, exkluzív beszélgetések, bemutatók, sajtóutak, sajtóklub szervezése;
- előrejelző eseménynaptárak kiadása; 
- a honlapunk szerkesztése és folyamatos karbantartása tartozik mindennapi feladataink közé.

A jó kapcsolat, a menedzselés lényege tehát: információ, információ – és: INFORMÁCIÓ!

Philip Kotler szerint a PR-tevékenységben:
„…inkább a hírek kitalálása a kihívás,
nem annyira a hírek megtalálása.”

Ám mindezekhez Önöktől, Tőletek is rengeteg információ kéretik. Mert a jó PR – csapatmunka.

Tisztelt Hallgatóság!

A PR-eszköztárunkban – sok egyéb között – A RENDEZVÉNY-SZERVEZÉS, AZ ESEMÉNYTEREMTÉS meghatározó szerepet kap. Csinálhatunk sok mindent, csak azt nem, amit mások; és semmit sem rutinból, megszokásból tenni.
A rendezvényünk – vagy akár az újság, a kiadvány, a plakát, a szórólap, a hirdetés, a leghatékonyabb informálási mód, a film, a videotechnika – legyen kreatív, egyedi, érdekes, különleges, szokatlan, meglepő, látványos, – idézőjelben mondom – „meghökkentő”.

A PROGRAMUNKAT népszerűsítő rendezvényeinken – lehetőleg „kuriózum” helyszíneken – okosan kell ötvöznünk a színvonalas szakmai és a szórakoztató elemeket. Mindig szem előtt tartva, hogy csak a közönség támogatásával, bizalmával és megértésével lehetünk sikeresek! Kommunikációnknak természetesen vannak súlypontjai.

Ezek között hangsúlyozzuk
- hogy a támogatásra érdemes ÚJ PROGRAMUNK – a sport mellett – társadalmi-, gazdasági- és politikai célokat is szolgál: életminőséget javít, egészséget, értéket véd, természetközeli kikapcsolódásra hív, munkahelyet teremt, szociális biztonságot ad, a térségfejlesztést, az ésszerű földhasználatot segíti, közösséget kovácsol, derűt hoz, a jó  hangulatunkat erősíti;
- hogy középpontjában az ifjúság áll: óvni, lovas- és általános kultúrára/!/ tanítani, szellemi, anyagi erővel támogatni Őket – kötelességünk. Ez a leghatékonyabb befektetés;
- hogy az oktatás korszerűsítése, a szakmai műveltség, a tudásvagyon bővítése nem csupán szellemi, hanem piaci érték is; 
- hogy a fejlesztési források, az új színvonalas létesítményeink a továbbfejlődés  alapjait vetik meg;
- hogy reális esélyt, bizalmat kaptunk, új úton indultunk; megalapozott PROGRAMUNKAT következetesen ébren kell tartanunk és végig kell vinnünk;
- hogy a siker Tőled, Tőlünk, összefogásunktól függ. 
- Legyünk ismét lovasnemzet – hirdetjük. Nemes célkitűzés. Ám az óhaj mellett – felizzítva a reményt – sokat, kell tennünk, hogy így legyen.

Közös céljaink eléréséhez iránytű, erőforrás az ÚJ NEMZETI LOVAS PROGRAMUNK!

Széchenyi István gróf, az 1828-ban megjelent „LOVAKRUL” című csodálatos könyvében arra int:
„Fogjunk tehát sokan egy dologhoz: tegyen érte kiki, a’menyit tehet. Adjon kiki a közjóra és az egész Köztársaság java előmozdítására a’mit adhat.”  – kapjuk útravalóul a Legnagyobb Magyartól, aki helyettünk, értünk gondolkodott és belénk költözött.

Vissza az Új Nemzeti Lovasprogram oldalára <<

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés