Közlekedésbiztonság lovasoknak

Közlekedésbiztonság lovasoknak

A Lovasok.hu ezúttal annak nézett utána, milyen KRESZ szabályok vonatkoznak a lóval, lovakkal való közlekedésre, valamint hogy milyen óvintézkedésekkel előzheted meg, kerülheted el a baleseteket.

A KRESZ szabályai a lovasokra is vonatkoznak!

Kezdjük azzal, hogy a KRESZ szerint vezető az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). Tehát akár van jogosítványa a lovasnak, lovat hajtónak, akár nincs, jogilag “sofőrnek” számít, és a KRESZ minden pontja érvényes rá. Az autóshoz hasonlóan meg lehet bírságolni, ha áthajtja az állatokat a piroson, vagy nem adja meg az elsőbbséget jobbkéz-szabály esetén. A szabály nem ismerete tehát nem mentesít a következmények alól.

Az általános „jobbra tarts” (KRESZ 25. – Haladás az úton) szabály a lovasokra is vonatkozik, tehát lovat vezetve, lóháton, lovaskocsit hajtva is szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

Autósok figyelmébe ajánljuk, hogy ha lovassal találkoznak szembe és a ló láthatóan ijedős, vagy a lovas feltartott karral jelzi, hogy problémái vannak, az autósnak, illetve egyéb gépjárműnek lassítania kell, vagy ha szükséges akár meg is állni. (KRESZ 32. – Kitérés)

Lovakkal, lovasokkal való szembetalálkozás esetén is tilos a távolsági fényszóró használata. (KRESZ 44. – Járművek kivilágítása).

Így is lehet: lóra szerelhető jelzőfény

Külön szabályok vonatkoznak állatok hajtására, vezetésére (KRESZ 62. – Az állatok hajtása,vezetése). Természetesen a legbiztonságosabb, ha lovakat nem az úttesten, hanem az út mellett hajtják, amennyiben az nem lehetséges, az állatokkal minél inkább az úttest és az útpadka jobb szélére kell lehúzódni.

Az úttesten állatot csak olyan személy hajthat vagy vezethet, aki azt biztonságosan irányítani, koordinálni képes. Több ló vezetése, hajtása esetén annyi segítő szükséges, hogy az előbbi feltétel teljesüljön. Ők lakott területen kívül, illetve éjszaka és rossz látási viszonyok között fényvisszaverő mellényt kell, hogy viseljenek.

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az első állat bal oldalán fehér vagy sárga, az utolsó állat bal oldalán piros, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni.

Vasúti átjárón a lovakat csak kisebb csapatokban (max. 10 egyed) szabad áthajtani.

Lótartók figyelmébe ajánljuk, hogy amennyiben a lovak karámja az út mellett található, a terület fenntartójának felelőssége, hogy az állatok ne szökjenek az útra. A legbiztonságosabb megoldás, ha a lovak karámba engedése előtt minden nap ellenőrzik a karámot, vagy villanypásztort. Az újabb készülékek akár SMS értesítést is küldenek, ha valahol megszakad az áramkör, áramkimaradás van, vagy más műszaki probléma lép fel.

Amennyiben a lovak mégis kiszabadulnak a karámból és a közlekedés biztonságát veszélyeztetik, a lótartónak értesítenie kell a rendőrséget, akik segítséget tudnak nyújtani az állatok biztonságos befogásához.

Amennyiben lovaidat kénytelenek vagy egy-egy úton (át)terelni, törekedj a fenti szabályok betartása mellett arra, hogy az állatok a lehető legkevesebb időt töltsék az úttesten. Minden segítő és a lehető legtöbb ló legyen ellátva valamilyen fényvisszaverő kiegészítővel, ezek ma már kedvező áron és igen nagy választékban megvásárolhatók valamennyi lovasboltban.

Úttesten való áthaladásnál a forgalmat mindkét irányból zárja le egy-egy fényvisszaverő ruházatot viselő, megfelelően kivilágított segítő. Ehhez zseblámpát, vagy tárcsát is használhatnak. Fontos, hogy a forgalmat a lovaktól megfelelő távolságban állítsák le, nehogy egy megriadt állat nekiugorjon egy autónak, és a gépkocsik vezetőinek is legyen ideje reagálni.

Mindig tartsd szem előtt, hogy a ló csordaállat és menekülő állat. Nem célszerű gépkocsival, és tilos kerékpárral terelni, vagy vezetni őket. A legbiztonságosabb a domináns egyedeket kézen, vagy lóhátról vezetni, a többieket pedig utánuk hajtani.

A legfontosabb, hogy ne sajnáld a pénzt, időt, energiát a fenti alapvető óvintézkedések betartására, mert ellenkező esetben nem csupán saját és lovaid életét, de a közlekedés más résztvevőit is veszélyeztetheted.

Vonatkozó KRESZ szabályok:

KRESZ 25. § – Haladás az úton

Lassú járművel, állati erővel vont járművel, kézikocsival, hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó járművel – ha az út- és forgalmi viszonyok lehetővé teszik – szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a jobbra tartásra a külön szabályok (36. §) az irányadók.

KRESZ 32. § – Kitérés

(4) Állati erővel vont járművel, illetőleg hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében, ha a vezető feltartott karral jelzi, vagy egyébként megállapítható, hogy az állat ijedős, a jármű sebességét csökkenteni kell, illetőleg – a szükségeshez képest – meg kell állni.

KRESZ 44. § – Járművek kivilágítása:

(3) A tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót használni – fényjelzés kivételével – csak lakott területen kívül szabad.
Tilos a távolsági fényszóró használata
a) másik járművel vagy hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró a szembejövő jármű, illetőleg állat vezetőjét elvakíthatja,

KRESZ 62. § – Az állatok hajtása, vezetése

(1) Állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, illetőleg vezetni; ha azonban ez a forgalmat lényegesen akadályozná, az állattal a leállósávra, illetőleg az útpadkára kell lehúzódni.
(2) Az úton állatot olyan személy hajthat, illetőleg vezethet, aki az állatot irányítani képes és meg tudja akadályozni azt, hogy az állat a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok csoportos hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi e feltételek teljesítéséhez elegendő. Az állatot hajtónak, illetőleg vezetőnek – ha a lakott területen kívüli út úttestjén vagy leállósávján tartózkodik – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
(3) Vasúti átjárón állatokat csak kisebb – legfeljebb 10 állatból álló – csoportokban szabad áthajtani.
(4) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az állat, illetőleg állatcsoport bal oldalán előre fehér vagy sárga fényt, hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni.(5) Tilos
a) főútvonalon állatot hajtani, illetőleg vezetni, kivéve ha más út (útszakasz) nem áll rendelkezésre;
b) állati erővel vont jármű bal oldalához és más járműhöz állatot, valamint állati erővel vont jármű után kettőnél több állatot kötni;
c) állatot az úton őrizetlenül hagyni, kivéve ha oly módon megkötötték, hogy elindulni ne tudjon.
(6) Állatot az út közelében – magánterületen is – csak oly módon szabad tartani, hogy az útra ne juthasson.
(7) Az e §-ban foglalt rendelkezések – a (2) bekezdés első mondatát kivéve – nem vonatkoznak a kutyának pórázon való vezetésére; a kutyát pórázon vezető személyre a gyalogosokra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

KRESZ 54. § – Tilos kerékpárral állatot hajtani

2012.01.12. Magyar Dorottya, Lovasok.hu
Frissítve: 2015.10.07., 2024.04.03.
Kép: Canva

Hozzászólások