Lovak a görög történelemben

Lovak a görög mitológiában

Gyakran találkozunk lovakkal Poszeidón körében: a büszke sörényű, száguldó paripa nemcsak a hullámok merész előretörését, hanem a fodrozódó hullámtörést, a tarajos habok szökdelő játékát is plasztikus képben foglalja össze. Hippos a. m. “ló”; ezért Poszeidón egyik mellékneve hippios. Ő ajándékozza Bellerophontésnak a Pégasost, de az aranyos fék, amellyel a hős a szárnyas paripát a maga szolgálatába állítja, már Pallas Athénétől való, mint ahogyan a tenger hullámain is csak az a hajó halad biztosan, amelynek kormányosát Pallas Athéné látja el bölcs tanácsokkal, józan megfontolással.

Poszeidón lovai különböző mítoszokban a tenger pusztító hatalmát és az embert segítő jótékony erejét egyaránt kifejezik. A mostohaanyja, Phaidra által ártatlanul vádolt Hippolytosra atyjának, Théseusznak elhamarkodott átkai idézik fel Poszeidón bosszúját. A tenger váratlanul háborogni kezd, a hullámok az égig tornyosodnak, irtózatosan bőgő bika lép ki a tengerből, ettől megvadulnak Hippolytos lovai, és az ártatlan ifjút halálba ragadják; egy eredetibb változat szerint alighanem egyenesen a tengerből felbukkanó lovak sodorták el őt.

Abban a mítoszban viszont, amelyben a görögök a híres olympiai versenyjátékok mitológiai előképét látták, kedveltjét, Pelopsot Poszeidón szárnyas lovai viszik diadalra.

Az élisi Pisa királya, Oinomaos, Arész isten fia, annak ígérte leánya, Hippodameia kezét, aki őt kocsiversenyben legyőzi, de a vesztesre kegyetlen halál várt. Oinomaos már tizenhárom kérő koponyáját helyezte el Arés templomában. Tantalos fia, Pelops a tenger partján Poszeidónhoz imádkozott előbb, s az isten aranyszekeret és szárnyas lovakat küldött fel neki a tengerből. Már az isten ajándékának birtokában nyerte meg Hippodameia szerelmét és Oinomaos hűtlen kocsisának, Myrtilosnak a segítségét is, ez gazdájának a szekeréből kivette a kerékszöget, így a gonosz király elmaradt mögötte, míg Pelopsot az isteni lovak biztosan röpítették a cél felé, az Alpheios folyó partján, ott, ahol utóbb az olympiai játékokat tartották, s ahol mint e játékok megalapítóját a Pelopion nevű szentélyben isteni hősnek, hérosnak kijáró tiszteletben részesítették.

A tenger különböző istenségei, így a néreisek, és maga Poszeidón is gyakran jelennek meg lovon vagy lovak – halfarokban végződő lovak – által vont szekéren.
Ha reng a föld, az ő kocsija robog a föld alatt. Mert a föld a régi elképzelés szerint a tengeren nyugszik, ezért Poszeidón gaiéokhos, a “földet tartó” isten is, de ha háborog a mély ben a tenger, a föld is megrázkódik.

Forrás: Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia


Kis ógörög szótár

Hippos: ló.
Hippopotamus: viziló
Hippoterápia: lóterápia.
Hetairiké hippos: a nemesi származású makedón hetairosokból álló nehézfegyverzetű lovasság.
Hipparchos: lovassági parancsnok, évente kettőt választottak Athénban.
Hippeus: lovag, az athéni timokratikus berendezkedés második vagyoni kategóriája. Legalább háromszáz medimnos évi jövedelemmel rendelkezett.

Kép: Canva
Frissítve: 2023.05.26.

Hozzászólások