Az újjáéledt huszár-, és katonai hagyományőrző társaságok szerepe és jelentősége

Az újjáéledt huszár-, és katonai hagyományőrző társaságok
szerepe és jelentősége

Székely Tibor
Magyar Huszár- és Katonai Hagyományőrző
Szövetség Elnöke, hagyományörző ezredes

“Igen nehéz feladat a mai huszárságról, nincs jobb szavam rá hagyományőrző mozgalomról röviden beszélnem.

Néhány szó a múltról: A Huszár hagyományőrzés mai formájában még csak csírájában, de már megjelent 1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt követően majd két évtizednyi szünettel, a táncházasok köréből indultak el az első új huszár hagyományőrzők.

Az 1980-as évek közepétől a magyar huszár hagyományok őrzését tűzték ki célul: a Történelmi Lovas Egyesület Sándor Huszárai, a Jászberényi Nádor Huszárbandérium, a Váci Miklós Huszárok, a Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Egyesület és a Pápai Huszárok Egyesülete.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 1991-ben alakult társadalmi, ma már közhasznú úgynevezett ernyőszervezet. Öt jól elkülöníthető történelmi korszakra tagozódva kizárólag magyar katonai kultúra hagyományait őrizzük. Mára már a tagok (egyesületek, önálló jogi személyek)több mint 100 egyesület a történelmi Magyarországon. Ez megközelítően meghaladja 2000 főt. Tagjai vagyunk a Hadtörténeti Egyesületek Európai Uniójának, amelyben előkelő helyet foglal el a magyar katonai hagyományőrzés.

A különböző megyékből érkező bandériumok rendszeres résztvevői Nemzeti ünnepeinken, történelmi évfordulókon megrendezett állami ünnepségeknek. Szövetségünk az egyik hivatalos alapítója a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének. v. Győrffy-Villám András korábbi elnökünk és jómagam is szakmai segítői voltunk létrehozásnak 2001-ben.

Fő célkitűzésünk, a magyar huszár és katonai hagyományok hiteles ápolása, a magyarságtudat, a hazaszeretet erősítése, nemzeti értékeink felmutatása. Kulturális értékmentés, az értékek átadása a jelen és a jövő nemzedékeinek. Tagegyesületeink munkája meggyőződésünk szerint kulturális misszió, nem öncélú militarista játék.  A mi szerepünk élesztő szerep, a hályogkovács szerepe, egyértelművé tenni, és  megmutatni, minden eszközzel, hogy a magyar huszárkultúra az egyetemes kultúra gyöngyszeme. Szervezetünk a munkáját évtizedekig állami támogatás nélkül végezte. Önerőből.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a mindenki magántulajdonát képező ló állomány, a történelmileg hiteles huszárruhák másolatai, a fegyverek és korhű lószerszámok értéke, az évi közel 1000 hagyományőrző megmozdulás, ünnepségek, parádék, hadijátékok figyelembevételével, milliárdos értéket képvisel. Ezt az értéket a huszárok 80-90%-ban magánvagyonukból fedezik.

Három éve, hogy a Honvédelmi Minisztérium szövetségünket szerződéses partnerei sorába emelte, és éves szerződésben foglalt feladatok végrehajtását támogatja.
Ám az így juttatott éves támogatás inkább csak a konkrét feladatok elvégzésére elegendő, továbbra is nagyon nehéz a korszerű kihívásoknak megfelelő menedzsmenttel segíteni az egyesületek munkáját.

Ezért is fogadjuk nagy tisztelettel az olyan felkéréseket, mint pl. a Nemzeti Vágta, amelyen úgy érezzük válogatott legjobbjaink, hiteles képet tudnak adni múltunkról, a honfoglalástól a közelmúlt történelméig. Az effajta összefogás, új értéket teremtő események is segítenek társadalmi elfogadottságunk, támogatottságunk növelésében. Mindemellett úgy érezzük, nekünk is sikerült hozzájárulnunk a magyar lovas társadalom példanélküli összefogásához és a magyar lófajták, a magyar katonaló iránti érdeklődés újbóli felkeltéséhez.

A Magyar Huszár 2008-ban megkapta a Magyar Örökség Díjat. Ez évben pedig Széchenyi István gróf halálának 150. évfordulóján Széchenyi emlékdíjban részesültünk. Nem régen szintén előadói voltunk  a Hungaricum konferenciának is.

A jövőről:

• Szeretnénk elmélyíteni, napi gyakorlattá tenni együttműködésünket az egyre eredményesebb lovas sportvilággal.  Célunk, hogy a világszínvonalon megrendezendő eseményeken mind gyakrabban jelenhessenek meg a huszár hagyományőrzés legjobbjai. (Szép példája volt ennek Overdoz, huszárok általi ünnepélyes felvezetése a Kincsem parkban, tavaly áprilisban.)

• A mennyiségi fejlődést, minőségi robbanásnak kell követnie. Ezt a tagjaink magas színvonalú és sokirányú képzésével, oktatásával kívánjuk elérni. Az új képzési formák megteremtése már folyamatban van. Ezek mindegyike új lehetőségeket biztosít a ló és lovasának egyenruhában és fegyverrel történő mozgásának fejlesztésére. Ezek tulajdonképpen újfajta, minden elemében magyar lovasjátékok. A huszár a magyar népéletben már régen nemzeti jelkép! Szélesebb társadalmi összefogással, el kívánjuk érni, és ezúton is kérjük a segítségeteket is, hogy a MAGYAR HUSZÁR a közeli jövőben hivatalosan is a Magyar Köztársaság Nemzeti Jelképévé válhasson. A Magyar Huszár, mindazonáltal turisztikai, kereskedelmi és pedagógiai értékkel is bír.

• A „Magyar Huszár” amely az egész világon elismert „hungaricum”, ténylegesen a Hungaricumok sorába kell, hogy kerüljön.

• A Magyar Huszár országos védjeggyé válhat akárcsak pl. az angol testőrség.

• A magyar huszár kulturális és igényes turisztikai érték is lehetne, jó értelembe véve kereskedelmi cikké is válhatna a másodlagos értékesítések révén.
A Lovak, huszárruhák, felszerelések, nyergek, huszárbábok, csákók, gyerekjátékok… stb. Hisszük, mi is hozzájárhatunk a magyar lófajták piaci felértékelődéséhez, a minket kiszolgáló kismesterségek továbbéléséhez.

• Fontosnak hogy részvételünkkel újra fogalmazódjék a Nemzeti Lovas Díszegység helye, szerepe! Ezen belül célunk, hogy a hivatásos állomány mellett újra megerősítsük a hagyományőrzés „társadalmi lábát”. A jövőre 10. születésnapját ünneplő díszelgő alegységet feladataiban és elismertségében is, nem utolsósorban pedig finanszírozását illetően a megfelelő helyre kell tenni. !

• A magyar huszárnak, mint országos védjegynek állandósított megjelenési formát kell biztosítani, ez pedig a rendszeres lovas őrségváltás intézménye lehetne. Erre voltak már próbálkozások a várban.

• Másik formális keret az ünnepi eseménynaptárba beiktatandó magyar huszár emléknap, melynek eseményeit európai léptékű huszárfesztivállá lehetne léptetni.

• Napi friss hírek, hogy a Franciaországi Tarbess(Bercsényi huszárok mai otthona)  városának képviselője személyesen keresett fel hogy segítsük a világ legjelentősebb huszármúzeumának létrehozását, amelynek gerincét teljes egészében az 500 éves magyar huszárság története fogja alkotni. Csak halkan súgom meg éppen a magyar Eu-s elnökség vége felé várható a megnyitása természetesen magyar huszárok személyes jelenlétével.

• A gyermekek fantáziáját megragadja a huszár artisztikus szépsége. A hozzá kapcsolódó hősi legendák, népmesék és a népszerű ifjúsági irodalom kiváló táptalajt nyújtanak hazaszeretet gondolatának elültetéséhez is.

• A hazafias nevelést elősegítendő az egyesületeink által újrajátszott 1848-49-es ütközetek sora, a tavaszi hadjárat csatáinak megidézése, de a későbbi korok Monarchiás és Világháborús hadijátékai is mind olyan események, amelyek szervesen illeszkedhetnének a tanulmányi programokhoz is. Ezekre a csatahelyszínekre tudatosan és nagylétszámban szervezhetőek  osztálykirándulások.

• Amikor azt mondjuk, hogy a diákjaink tegyenek látogatást határon túli területeken, akkor azt gondoljuk, ugyanolyan fontosságú, hogy magyarországi 48-as de az  I. és II. Világháborús  emlékhelyekre is eljussanak legalább egyszer tanulmányaik során.

• A hagyományőrző egyesületek tagjai szívesen vállalják továbbra is , ha erre szervezett formában lehetőség nyílik , hogy rendhagyó történelem órák keretében vagy osztályfönöki órák keretében ellátogatnak iskolákba, bemutatják a huszárok alakját, a huszárság történetét. Rengeteg példa van erre már napjainkig is országszerte, még a ZMNE – n is tartottak módszertani előadásokat bajtársaink a hagyományőrzésről.

• Javasoljuk, hogy a honvédtiszti képzésnek legyen újra része a lovaglás gyakorlati ismerete.

• A huszár kifejezést és fegyvernemet Magyarország adta a világnak. Mi tovább éltetjük a méltán oly híres huszárszellemet.

Napjaink értékvesztő világában, amikor arról beszélünk, hogy Hazánk erkölcsi válságban van,  akkor a huszárhagyományok megőrzése és újra teremtése, a hozzá tartozó megalkuvást nem tűrő, az egész világ számára példát adó erkölcsi érték újrateremtését is szolgálhatja.

E gondolatok megfogalmazását segítették közeli bajtársaim, munkatársaim, és egyes konkrét előremutató gyakorlati elképzelésünk megfogalmazását a Nemzeti Vágta főrendezőjének javaslatai is. Köszönet a közös gondolkodásért, a közös munkáért!

Erőt Tisztességet!

Kép: Canva
Frissítve: 2023.08.14.

Hozzászólások