Sissy és Avolo, Sissy és a cirkusz II. rész.

Sissy és a cirkusz II. rész.
Sissy és Avolo

Sissy valóban nem tudott elszakadni Avolótól. A paripának sikerült eloszlatni a Ferenc József miatti aggodalmait. Az a kívánság, hogy a ló az övé legyen, lassacskán betöltötte a gondolatait. Így történt, hogy végül is magához hívatta Renzet.

A férfi rezzenéstelen arccal hallgatta végig Sissy kívánságát. Világos volt számára, hogy eljátszaná a császárné kegyét, ha ragaszkodna a lovához. Másrészt viszont Avolo tudománya hosszú és türelmes idomítói munka eredménye volt, ráadásul ez a ló fajtájának különlegesen tehetséges példánya volt. Sissy észrevette az igazgató zavarát.

– Valószínűleg amúgy sem tudnám megfizetni – jegyezte meg kicsit élesen.
– Valóban megfizethetetlen lenne – bólintott Renz.
– De hát ki tudja megtagadni fenséged kérését? Csakhogy fenséged is pontosan tudja, hogy egy ilyen ló sokat veszít értékéből megszokott lovasa nélkül, arról nem is beszélve hogy Avolo esetében igen fájdalmas esemény lenne, ha elszakítanánk az idomárjától. A lovaknak is vannak érzelmeik, ezt fenséged is nagyon jól tudja.
– Valamilyen különleges kapcsolat van ló és lovasa között? – kérdezte Sissy feszült arccal.
– Későbbi belovaglója ott volt, amikor Avolo született, szinte ő nevelte fel. Az idomítás sem az én érdemem, hanem az ő fáradhatatlan munkájának eredménye. Valószínűleg halálosan szerencsétlen lenne – és a ló is – ha el kellene válniuk egymástól.

Renz titokban abban reménykedett, hogy Sissy elismeri, hogy ez komoly akadály, és lemond arról, hogy megvásárolja Avolót. De tévedett. A kívánsága csak erősebb lett attól, hogy akadályokba ütközött a megvalósítása.
– Rendkívül tehetséges ember lehet, és el tudnám képzelni, hogy alkalmaznám istállómesternek. – Renz meglepetéssel hallgatta a császárné szavait.

Most már csak az az utolsó lehetősége maradt, hogy olyan magas árat kér Avolóért, hogy a császárnénak le kelljen mondania a tervéről. Sissy azonban pontosan fel tudta mérni a ló értékét, és még mielőtt Renz kinyithatta volna a száját, ő maga ajánlott egy igen jó, de mégis méltányos árat. Ernst Jakob Renznek nem maradt más hátra, mint hogy kénytelen-kelletlen beleegyezzen a ló eladásába. Lánya, Elisa is nagyon elkeseredett, amikor megtudta a hírt. Estéről estére ő volt az, aki a manézsban Avolo hátán mint műlovarnő mutatott be szebbnél szebb gyakorlatokat, és igen nagy nehézségei lesznek ez után, hogy egy másik, épp ilyen jó lovat találjon, amelyik annyira érzékenyen válaszol lovasa minden rezdülésére.
– Hívd ide Hüttemant – mondta neki az apja. – Ez ugyanis a második meglepetés, ami a bécsi vendégjátékunk alatt ért. Képzeld el, Elise, a császárné felveszi istállómesternek, hogy ne kelljen elválnia Avolótól, illetve Avolónak őtőle. Így azonban mindkettejüket elveszítjük, őt is meg a lovat is!

A Renz-cirkuszban meglehetősen nagy volt az elkeseredés Avolo eladása miatt, de Sissy rendkívül boldog volt. Még azon a délutánon elhozatta a lovat. Hütteman személyesen hozta át az udvari istállóba, ahol Avolo ezentúl márványjászolból eheti majd a zabot. Az okos mén csodálkozóan nézett körül. Itt a lovak valóban luxuskörülmények között éltek, ennél jobb dolguk nem is lehetett.

Amikor Sissy megjelent, hogy meggyőződjön arról, hogy a lovat megfelelően helyezték-e el, Avolo felismerte, és újra barátságosan horkantott felé. Sissy ez alkalommal megismerkedett belovagló lovasával, Hüttemannal is, egy vékony, kis növésű és rendkívül mozgékony szász férfival, aki ezentúl az ő szolgálatában áll.
– Bizonyára meg fogunk egyezni.- mondta neki. Ne aggódjon, Hütteman úr. Annyit, mint Renz úr, én is fogok fizetni. Van esetleg felesége vagy gyermekei?
Hűtteman nemmel felelt a kérdésre, független volt, és bár új állását még szokatlannak érezte, úgy tűnt, rendkívül érdekes lesz.
– Tudja-e, Hűtteman úr, hogy az utazásaimra néha magammal viszem kedvenc lovaimat is? Most már Avolo is közéjük tartozik. Így ön is megismerheti majd egy kicsit a világot. De most jut eszembe, ehhez már hozzászokhatott, hiszen a cirkusszal is sokat voltak úton!

Forrás: MARIELUISE VON INGENHEIM: Sissy
Kép: Canva
Frissítve: 2023.05.26.

Hozzászólások