Laura Ingalls Wilder: Veszett vágta

LAURA INGALLS WILDER: HÁZ A PATAKPARTON (részlet)

Veszett vágta

A délután szép csendesen telt el a földbe vájt ház falai között. Otthon voltak. A tehenek nem csámpáztak be egyik szénakazalba sem. Lassan a nap is lecsúszott a préri nyugati peremén. Közeledett az idő, hogy hazahajtsák a marhákat a nagy szürke sziklától. Laura és Mary csak azt kívánta, bár itthon lenne már édesapa és édesanya.
Ki-kiszaladtak az ösvényre, hátha meglátják a szekeret. Végül Jancsi kutyával kiültek a fűbe, a ház tetejére, hogy ott várakozzanak. Szürkülni kezdett, mikor Jancsi fülei már érzékenyen jelezték a szekér közeledtét. Minduntalan felálltak, hogy a látóhatár peremét fürkésszék, ahol a szekér eltűnt a szemük elől, de semmivel sem láttak többet, mint ülve.
Kisvártatva Jancsi először csak az egyik fülét hegyezte, majd mind a kettőt. Félrebillent fejjel nézett fel Laurára. Egész testén reszketés futott végig, hogy végül is heves farkcsóválással fejezze ki örömét.
Felálltak, és csak lestek, mikor bukkan fel a szekér a préri füvéből. Amikor Laura megpillantotta, szökdécselni kezdett. Főkötőjét lengetve ujjongott.

Laurát megdermesztette a félelem. Hallotta a szekér csattogását. Peti és Rozsdás viharzottak végig a prérin, csak úgy rángatták maguk után a szekeret. Kergülten vágtattak keresztül mindenen. A szekér nagyokat zökkenve hánykolódott mögöttük, csattogva pattant minden hepehupán. Csoda, hogy szét nem esett. Laura már látta édesanyát is, amint hátul, a szekér sarkába kapaszkodik. Másik karjával Carrie-t szorította erősen magához. Édesapa öles ugrásokkal vetette magát előre, parancsszavakat kiabált, és időnként nagyot sújtott az ösztökével a mellette robogó Rozsdásra. A patak előtt megpróbálta visszafordítani a megvadult ökröket. De képtelen volt megfékezni az állatokat. Az ormótlan ökrök egyre közelebb értek a töltés meredek pereméhez. Rozsdás szinte lelökte édesapát. A szekér már-már megcsúszott a meredély szélén, hogy édesanyát és Carrie-t estében magával ragadja egészen a patakig.
Édesapa kétségbeesetten iszonyatosat üvöltött és Rozsdás fejére vágott. Minden dühét beleadta az ütésbe. Rozsdás vissza is farolt. Laura sikoltva rohant előre. Jancsi kutya belekapott Rozsdás orrába. Édesanya és Carrie akkor robogott el mellettük. Rozsdás nekirohant a pajtának, majd hirtelen minden elcsendesedett.
Édesapa a szekér után rohant, Laura a nyomában.
– Rozsdás, Peti! hóha hó! – kiáltott édesapa. A szekér oldalába kapaszkodva igyekezett visszatartani az állatokat.

– Minden rendben, Charles – nyugtatta édesanya, de arca fehér volt, és minden ízében reszketett.
Peti megpróbált bejutni a pajtába, de egy járomba volt kötve Rozsdással, aki még fel sem ocsúdott abból, hogy fejjel ment a pajta falának. Édesapa kiemelte édesanyát és Carrie-t a szekérből.
– Ne sírj! – vigasztalta Carrie-t édesanya. – Látod, mindannyian jól vagyunk.
Carrie rózsaszín ruhája elől végighasadt. Megpróbálta abbahagyni a sírást, ahogy édesanya kérte.
– Hú, Caroline! Azt hittem, átzuhantok a töltésen – sóhajtotta édesapa.
– Én is azt gondoltam pár percig – felelte édesanya. – De tudhattam volna, hogy úgysem hagyod.
– Hagyd el, Caroline! – legyintett édesapa. – A jó, öreg Peti volt, aki kihúzott minket a csávából. Nem ő vadult meg, hanem Rozsdás. Ő csak ment vele. Meglátta a pajtát, és vacsorázni akart.
Laura azonban pontosan tudta, hogy édesanya Carrie-vel együtt szekerestül, ökröstül beleesett volna a patakba, ha édesapa nem sózott volna akkorát Rozsdás fejére. Odafurakodott édesanyához, szorosan átölelte, és megkönnyebbülten szólongatta:
– Édesanya! Édesanya!
Mary is hozzátörleszkedett.
– Ugyan, ugyan – nyugtatta meg őket édesanya.
Minden jó, ha jó a vége. Most lányok, gyertek, segítsetek behozni a csomagokat a szekérről, amíg édesapa beköti az ökröket.

Forrás:Laura Ingalls Wilder – Ház a patakparton
Frissítve: 2023.03.28.
Fotó: Canva

Hozzászólások