Az idomítólovaglás fejlődéstörténete

Az idomítólovaglás fejlődéstörténete

 
Hogyan is jutottunk el a modern kiképzési elvekig?

„Ha egy ló az idomítómunka során még gyönyörűbb, mint egyébként, ez azt jelenti, hogy a képzés helyes útján járunk” Alois Podhajsky

A ló kiképzésének története minden bizonnyal már jóval korábban kezdődött, de első írásos emlékünk, mely a ló idomításával foglalkozik, az ógörög tudós hadvezér, Xenophon műve, körülbelül i.e. 350-ból maradt ránk. Ebben ő is említést tesz korábbi mesterekről.

Xenophon írásaiban a lovat érző lénynek tekinti, amely a jó bánásmódra és dicséretre együttműködéssel reagál. Tanításai azokon a megfigyeléseken alapulnak, melynek során elemezte a fajtársaival szabadon mozgó ló mozdulatait. Az így tapasztalt természetes iramváltások, oldalazó mozgások, gyors fordulatok, csakúgy, mint az egyhelyben mozgás vagy a piruett hasznosnak tűnt számára az ellenséggel vívott küzdelmek során is. Kidolgozott egy edzésmódszert, melynek során a ló ezeket a számára természetes mozgásokat emberi utasításra végzi. Ezzel a klasszikus idomítás máig rendíthetetlen alapjait fektette le.

A kiképzés bölcsője

Xenophon, az ógörög hadvezér könnyűlovasságának és a hadsereg lovainak képzésekor arra koncentrált, hogy a lovak a harcokban minél robbanékonyabbak, fordulékonyabbak és ügyesebbek legyenek. A 2500 évvel ezelőtt élő mester a képzési módszereket úgy válogatta meg, hogy a ló az ember „boldogan együttműködő partnere” legyen a feladatok végrehajtása során.  Bár a rómaiaktól nem maradt írásos, lóidomítással kapcsolatos emlékünk, a történészek feltételezései szerint ők is a görögök mintáját követték a lovak képzésében.

Az értékek elvesztésének időszaka

Ezzel szemben a „sötét középkor” a lóidomítás tekintetében is sötét és keserves korszak lehetett. Ebben az időszakban a fejlődés nem volt előremutató.  A páncélos nehézlovasság öltözete és nagyméretű, súlyos fegyverzete önmagában is hatalmas terhet jelentett a lovak számára, ami a nagytestű, hidegvérű lovak használatát tette szükségessé. Mivel sem a harcban résztvevő lovasok, sem lovaik nem voltak fürge, jól képzett atléták, ebben az időben a brutális lófelszerelések és fenyítő eszközök használata rendszeres volt. A lovak kegyetlen kényszer hatására teljesítették a parancsokat.

Az újjászületés kezdete

Ahogy a tudomány és a művészetek egyéb ágaiban is, a lovasművészetben szintén felfedezte magának a 15-16. századi ember az ógörögök tanait.

A több évszázados kegyetlenkedés után végre ismét pozitív irányú haladás vette kezdetét a lókiképzésben. A lovakat továbbra is a mindennapi munkában és a harcokban hasznosították, viszont ismét a jó manőverező készségű, kisebb termetű, atletikus ló használata és képzése volt a cél. A kiképzésben ismét Xenophon művét tekintették irányadónak, ám a reneszánsz udvarok pompázatos lovas játékaira való felkészítés sajnos túlzott merevséget és feszességet okozhatott a lovaknak, az ellenszegülést pedig ekkor durván büntették.

Aranykor, a lovaglóiskolák születésének időszaka

A 17. századtól kezdődően a kiképzők ismét igyekeztek figyelembe venni a ló természetes, veleszületett adottságait, anatómiáját és a ló és lovasa közti összhang és békés együttműködés elérése volt a cél. Céljuk volt az elengedettség, az átengedőség, a „puha száj” és a segítségekre való érzékeny reagálás, a lengő hát és az egyensúly elérése.

A korszak kiemelkedő lovaglómestereinek az angol New Castle grófja, a francia Guériniére, az olasz Grisone valamint a francia Pluvinel tekinthetők. Tanításaikat írásban is kiadták.

Napjainkban is működő kiképzőiskolák tevékenykedtek az új szellemben. Például a bécsi Spanyol Lovasiskola, a Cadre Noir de Saumur, a Spanyol Királyi Lovas Kiképzőiskola és a Portugál magasiskola. Felismerték, hogy az ügetés az a jármód, amelyben a lovat leginkább izmosítani lehet, féloldalazásokat és hajlításokat kezdtek lovagolni és fontosnak tartották a körök lovaglását valamint az oszlopok közti munkát. Az ütem megtartása minden jármódban kívánatossá vált. Törekedtek az egyenesre állítottság elérésére és a lendületes előre lovaglásra valamint elengedhetetlennek tartották a lovas helyes egyensúlyban lévő és hatékony ülését a ló és lovasa közti megfelelő kapcsolat, kölcsönhatás kialakítása érdekében.

Az utolsó katonalovak

Az első sőt, még a második világháborúban is nagy számban vettek részt lovas katonák a lovaikkal a harcokban. Minden országban képeztek ki lovas tiszteket.

Magyarországon az Örkénytábori Iskolában folyt lovas tiszti képzés. A 20. század második felétől a ló hasznosítása mind a munkában, mind a harcászatban gyakorlatilag megszűnt. A lókiképzés fejlődése viszont haladt tovább. Az egykori tisztek civilként szerepeltek a díjlovagló versenyeken, valamint lovaglótanárként civileket oktattak és készítettek fel megmérettetésekre. A magyar huszártisztek sajnos a politikai rendszer áldozatai lettek, kevesen tudták közülük hazánkban folytatni munkásságukat. Többen közülük emigráltak és külföldön tevékenykedtek.

Modern szabadidős- és sportlovaglás

A lovaglás, mint szabadidős sport és művészeti tevékenység az európai királyi udvarok és nemesi körök kedvelt szórakozása volt már évszázadok óta. A 19. század második felétől nem csupán bemutatókat, hanem versenyeket is rendeztek, bár ebben az időben a versenyeken civilek még nem vehettek részt.

Mára tehát a motiváció megváltozott, mindössze egészségesen szeretnénk a szabadidőnket eltölteni, de továbbra is a tökéletes harmóniát igyekszünk megtalálni társunkkal, a lóval.

Elődeink hagyatéka mellett ma már a fejlett technika és lóról megszerzett még alaposabb ismereteink is hozzájárulnak az idomítólovaglás fejlődéséhez.

Számos szabadidős lovasiskola nyitotta meg kapuit, melynek díjlovas edzői a FEI (Nemzetközi Lovas Szövetség) irányelvei szerint tevékenykednek. Hazánkban a Magyar Lovassport Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága munkálkodik a díjlovaglás népszerűsítése és töretlen fejlődése érdekében.

1912-ben, a stockholmi Olimpián rendeztek első alkalommal díjlovagló versenyt az Olimpiák történetében. Ekkor még csak hivatásos katonák nevezhettek és a versenyfeladatban néhány akadály megugratása is szerepelt. 1952 óta versenyeznek díjlovaglásban civilek is.

A mai olimpiai versenyszámok a Nagydíj és a Nagydíj kűr. A díjlovaglás a kevés olyan sportok egyike, amelyben a nők és férfiak ugyanabban a mezőnyben mérik össze tudásukat.

Magasiskola

Az idomítás magasiskolája ma is látható a bécsi Spanyol Lovasiskola vagy a Cadre Noir de Saumur bemutatóin.

A magasiskolai, „föld feletti gyakorlatok” végrehajtásakor a ló elhagyja a talajt és egy speciális ugró gyakorlatot hajt végre. Ilyen a capriole, a courbette, a croupade és a levade. Ezek az „iskolaugrások” nagyon biztos ülést követelnek a lovastól.

A lovakat rendszerint hosszú száron, lovas nélkül tanítják a föld feletti gyakorlatokra, ami kevésbé megterhelő az állatok számára, azonban minden gyakorlatot lovas alatt is végrehajtanak. Ezek a gyakorlatok nem szerepelnek a modern díjlovaglósport feladatai között.

2013.03.21, Szerző: Novotni Péter
Frissítve: 2023.03.11.
Fotó: Canva


Kapcsolódó cikkek

Az 1912-es olimpia díjlovas programja >>

Lovas érdekességek az olimpiai játékok történetéből >>

A lovaglás története >>

A ló és az ember kapcsolata >>

„Népek viharok, maga az idő is lovon járt egykor” >>

 

Hozzászólások