keresés a lovardák között


A kormány elfogadta a Kincsem Nemzeti Lovas Programot

A kormány mai, 2012. február 29-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kincsem Nemzeti Lovas Programot, amelynek célja a lóhasználat és a lovas tevékenység feltételeinek javítása, fejlődési pályára állítása, a fenntarthatóság alapjainak megteremtése. 

Cél, hogy a lovaságazat egyre inkább képes legyen az önfenntartásra. A program a lovaságazatra olyan befektetési területként tekint, mint amelyik a vidékfejlesztés szerves és fontos húzóágazata.
 
A program összefogja a lovaságazat fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, egységes keretbe foglalja a nemzeti lovaskultúra-oktatást, a lovasturizmust, a lótenyésztést, a lovassportokat, a lovasterápiát, és a lóversenyzést. Az ágazat összehangolt fejlesztést és irányítást igényel, hiszen több más területhez szervesen kapcsolódik.
 
A program végrehajtása a kormánydöntést követően azonnal megkezdődik, és már az idén számos területen jelentős előrelépés fog történni a lovaságazat átfogó fejlesztése érdekében a vidékfejlesztés, a lovaskultúra-oktatás, a lovasturizmus, a lovassportok és a  lótenyésztés területén.

A kormány a program elfogadása mellett a következő döntéseket hozta:

 • Részletes akcióterv készül a lovaskultúra oktatásának köznevelésbe történő bevezetésére.
 • A kormány megvizsgálja a szabad terephasználat jogszabályi biztosításának lehetőségét, megtörténik az erdőtörvény szükséges módosítása.

Nemzeti Lovas Program teljes szövegének letöltése
A Nemzeti Lovas Program
letöltése >>

 • Elkészül Magyarország lovastúra-hálózata és annak digitális térképe.
 • A kormány a lovaságazat önfinanszírozó képességének megteremtése érdekében egyetért a lóverseny fogadási rendszer és hálózat bővítésével, valamint egy önálló lóversenytörvény megalkotásával.
 • Elkészül az állami ménesekről szóló törvény.
 • Megtörténik a lovaságazat támogatási rendszerének felülvizsgálata, valamint hatósági intézményrendszerének megerősítése, és egységes informatikai rendszerének továbbfejlesztése.
 • A miniszterelnöki megbízott javaslatot tesz a lovaságazatot érintő képzési rendszer átalakítására.
 • A hatékony és egységes állami irányítás érdekében elkészül a lovaságazati vagyonkataszter, és amennyiben szükséges új szervezeti és irányítási rendszer kerül bevezetésre.
 • Az érintett miniszterek áttekintik a lovasterápia hazai terápiás kezelésekbe történő beépítésének és annak egészségbiztosítási rendszerbe való befogadásának lehetőségét.
 • Felmérésre kerül a Szilvásváradi Lovasközpont, a Nemzeti Lovarda, a Ludovika Lovarda, a Lovasberényi Lovasközpont, a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok, a Mezőhegyesi Állami Ménes és a Kincsem Park fejlesztésére rendelkezésre álló források köre és igénybevételük lehetősége.
 • A nemzetgazdasági miniszter és a vidékfejlesztési miniszter elkészíti a lovaságazati marketing akciótervét.
 • Megtörténik a lovaságazathoz kapcsolódó jelentős épített örökségi helyszínek teljeskörű feltárása, azok újrahasznosítási és felújítási lehetőségeinek vizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó átfogó forrástérkép is elkészül.
 

A Nemzeti Lovas Program teljes szövege letölthető itt >> Az alábbiakban a Kincsem - Nemzeti Lovas Program kivonatolt, vázlatos változata olvasható.

Kincsem - Nemzeti Lovas Program

1.1. A lovaságazat meghatározása, szerepe
A lovaságazat szűkebb értelemben jelenti mindazon területek összességét, melyek működésének legfőbb hajtóeleme a ló. A lovaságazat szinte valamennyi minisztériumhoz kapcsolódik. A hatékonyság és az eredményesség érdekében a lovaságazat egységes kezelése indokolt.

Kincsem Nemzeti Lovas Program1.3. A lovaságazat helyzete
A lovaságazat fajsúlyát tekintve az európai átlag alatt szerepel, ugyanakkor nagyjából a régió fejlettségi szintjét mutatja. Nemzetközi hírünk, mint lovas nemzet, leginkább történelmi hagyományainkból táplálkozik. Magyarország a legtöbb mutatóban, így a lovak népességhez viszonyított darabszámában jelenleg jelentősen lemarad az uniós átlagtól. A lovasturizmusnak, a lótenyésztésnek, lovassportoknak és a hagyományőrzésnek jól láthatóan van helyük, fejlődési potenciáljuk Magyarországon. Nemzetközi példák mutatják, hogy napjainkban a ló megváltozott szerepe ellenére komoly gazdasági növekedési lehetőség van a lovaságazatban.

2. A program célrendszere
A cél, a korszerű társadalomban elvárható európai és a világszerte elfogadott normák szerint épülő és működő széles társadalmi igényeket kiszolgálni képes komplex, önfenntartó lovaságazat építése.

3. A Nemzeti Lovas Program területei
3.1. Lótenyésztés

Lótenyésztésünk elsődleges célja, a kiváló használati értékkel rendelkező egyedek tenyésztése és piacra juttatása, illetve lovaink szervezett kipróbálása. Fontos hagyományos és őshonos lófajtáink génmegőrzésének és korszerűsítésének elősegítése, piaci lehetőségeik kiszélesítése. A fiatal lovak piaci értékesítésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, mivel az itt tapasztalt vásárlói magatartás a legjobb iránytűje a tenyésztői döntéseknek.

Ahhoz, hogy állami méneseink fenntartható módon üzemeljenek és ne állandó költségvetési függésben legyenek, szükségszerű a ménesek elegendő állami termőfölddel való ellátása. Ezek a műhelyek bázisai lehetnek a piacképes tudást biztosító szakképzésnek, és a versenyek, egyéb rendezvények megszervezéséből is ki kell, hogy vegyék a részüket.

További javaslatok:
- A lótenyésztők adminisztratív, és ezzel kapcsolatos anyagi terheinek csökkentése
- Az élő állat kereskedelem ÁFA mértékének mérséklése
- Az állattartási rendeletek felülvizsgálata, és országos szinten történő szabályozása

3.2. Nemzeti lovaskultúra oktatása a köznevelés rendszerében
A nemzeti lovaskultúra és a magyar lovas hagyományok, valamint a lovaglás gyakorlati alapjainak megismertetése az általános iskolásokkal. A tanárképzés keretein belül, a testnevelés szakon a lovaskultúra fakultáció beindítása, és képzési feltételeinek megteremtése. A programban részvevő lovardák minősítése a patkós minősítési rendszer továbbfejlesztett változatával, a programban résztvevő oktatók, és segítők szakmai felkészítése.

 

3.3. Magyarország, a szabad
tereplovaglás európai régiója

A program célja, hogy Magyarország Európa vezető lovasbarát turisztikai régiójává váljon. Fontos célkitűzés, hogy a lólétszám növekedését minőségbeli növekedés is kövesse a hagyományos magyar lófajták előtérbe helyezésével. Kialakul a Magyarországról induló, döntően a Kárpát-medencére kiterjedő, hálózatszerűen működő, más turisztikai attrakciókkal összekötött, egységes minőségbiztosítással bíró lovastúra útvonal (kb. 10.000 km).

Túraútvonalak - a kép kattintással nagyítható

3.4. Lovassport
- Az eredményesség javítása az olimpiai szakágakban.
- A sportszerű lovaglás tömegbázisának növelése.
- Sportolók, szakemberek, sportlovak számának növelése, minőségjavítás.
- Nemzetközi szintű versenyek rendezése minden szakágban, pénzdíjak emelése.
- A sikeres versenysport jövőbeni eredményességét biztosító akadémiai rendszer létrehozása. 

3.5. Lóversenyzés
A Nemzeti Lovas Program az egyik legfontosabb feladata a hazai lóversenyzés talpra állítása, a hazai ügetőló és telivértenyésztés fellendítése, a versenyzés nemzetközi vérkeringésbe kapcsolása. A fogadási forgalom révén a teljes lovaságazat meghatározó pénzügyi forrásaként történő pozicionálása. Ehhez a hazai futamok minőségi és mennyiségi javítása mellett elengedhetetlen a bekapcsolódás valamelyik lóverseny-fogadási nyereményalapba (pl. francia). A jelenlegi átláthatatlan szabályozásnak csak egy lóverseny-törvény megalkotása vethet véget.

További javaslatok:
- Lóverseny „divat” megteremtése minden korosztálynak, futtatók, fogadók, 
  rajongók számának növelése.
- A lóverseny „Forma 1-ének” számító Group 1-es futamok rendezése
- Az utánpótlás megteremtése

3.6. Kapcsolódó területek
3.6.1. Huszár, lovas katonai hagyományőrzés

- A nemzeti identitás, a magyarságtudat erősítése, a lovas hagyományőrzés szerepének megerősítése.
- A katonai illetve a történelmi lovas kultúra, magyar népi és katonai lovas hagyományok elméleti és
  gyakorlati oktatásának elhelyezése a középiskolai és egyetemi honvédelmi oktatás részeként.
- A hagyományőrzés támogatása érdekében, a szobor-, és emlékműavatások, díszmenetek,
  díszőrségek, évfordulók, történelmi események megünneplése során hagyományőrzők bevonása.

3.6.2. Honvéd Huszár Díszalegység
- Az állami protokoll feladataihoz kapcsolódó díszelgési feladatok ellátása lovon.
- Katonai hagyományok ápolása.
- Honvéd huszár lovas iskola működtetése, huszárló kiképzési bemutatók.

3.6.3. Nemzeti Lovas Őrség
A közrend és a közbiztonság fenntartásának érdekében a rendvédelmi szervek munkáját segítő lovas járőrszolgálat, országosan működő lovas őrség, mely közterületi és mezei portyaszolgálatot lát el. Formaruházatban és felszereléssel láthatnák el a rendőrség által kijelölt vagy jóváhagyott járőr és figyelő feladataikat. A feladat ellátásában csak vizsgázott lovasok és minősített lovak vehetnek részt.

3.6.4. Lovasterápia
- A lovasterápia, széles körű hozzáférhetőségének biztosítása a hazánkban élő sérült, fogyatékos
  gyermekeket és fiatalokat, valamint felnőtteket nevelő családok számára.
- A fogyatékos lovasok versenyrendszerének megszervezése, a paralimpiai versenyzés feltételeinek
  megteremtése és támogatása.
- Meghatározott lovasterápiás kezelések társadalombiztosítás általi finanszírozása.

3.7. Szakoktatás, lovas szakemberképzés
A Nemzeti Lovas Program célja a szakmai szervezetek és a lovaságazat igényeit jobban kiszolgáló, gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakítása. Nemzetközi szintre kell fejleszteni a lovász, a belovagló, a zsoké és a lovas- túravezető képzést. Cél, hogy a ló iránt elkötelezett, életpályaként ezt az utat választó diákok, nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudást biztosító szakképzésben részesüljenek.

3.8. Egységes, hatékony állami vagyongazdálkodás
A lovaságazathoz jelenleg is jelentős vagyon tartozik. Az ágazat vagyonelemeivel való felelős gazdálkodásnak elengedhetetlen feltétele az elfogadott stratégiához való hozzárendelés.

3.9. Kiemelt létesítményfejlesztések
Azon kiemelt létesítmények fejlesztési lehetőségei, melyek belátható időn belül megvalósíthatók. A lovaságazat szempontjából elengedhetetlen, hogy megfelelő színvonalú oktatási- és versenyhelyszínekkel rendelkezzünk. Ahhoz azonban a lovagoltatás, lovasoktatás, turizmus közvetlen bevételei nem elégségesek, hogy a kiemelt beruházások megvalósuljanak.
3.9.6.1. Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése
3.9.6.2. Nemzeti Lovarda
3.9.6.3. Ludovika lovarda
3.9.6.4. Lovasberény – Cziráky-kastély

3.10. Lovaságazati marketing
Nemzetközi célok:
- Magyarország, mint lovas turisztikai régió és lovas nemzet imázsának felépítése.
- Magyarország, mint a szabad tereplovaglás európai régiója
- A magyar lófajták meg- és elismertetése.
- Kiemelt nemzetközi lovassport és lóverseny rendezvények tartása.
- Lovas Világjátékok szervezése 2018-ban.
- Nemzeti különlegességeink, például a magyar lovasíjászat,
  a magyar huszár nemzetközi súlyának erősítése.

Hazai célok:
- A lovaglás, mint sport, hobbi és életforma népszerűsítése.
- A magyar lófajták piacának fejlesztése az adottságaik szempontjából
  releváns sport és hobbi lovas területeken.
- A gyerek lovasok számának növekedése.
- A lovarda választás szakmai segítése.
- Lófajtáink népszerűsítése

A program alapján kiemelten kezelendő egyes rendezvények:
- Lovas Világjátékok 2018
- Nemzeti Vágta – évente egy országos lovas turisztikai, hagyományőrző rendezvény
- Lovas Világkupa - évente
- Díjugratás CSIO – 2012-től évente
- Szakági kontinens és világversenyek szervezése
- Magyar Derby - évente
- Lovasíjász Világtalálkozó
- Fiatal Lovak VB 2012. Bábolna - távlovaglás
- Négyesfogathajtó EB– 2013
- Kettesfogathajtó EB – 2014

A Nemzeti Lovas Program teljes szövege letölthető itt >> 

2012.02.29.


KapcsoLÓdó cikkeink:

Új nemzeti lovasprogram készült >>>

 

 

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés