keresés a lovardák között


LÓFOGÁSZATI ANATÓMIA

Fogak 

A humán fogazat, brachydont fogazat, ami rövid koronájú fogakat jelent.       
Ezek a mi állandó fogaink. Egyszer kiváltódnak és az életünk végéig tartanak, ha tartanak!

A ló fogak nagyban különböznek a humán fogak szerkezetétől. Hypsodont fogak vagy másképpen "hosszú koronájú" fogak. Állandóan nőnek. Évente kb. 1.5-2 mm-t és ha van mitől állandóan kopnak is.

 

A fogak összetétele: cement, zománc, dentin. A pulpa állomány elsődleges feladata , hogy támogassa és növessze a dentin-termelő odontoblastot. Erőteljes idegi ellátottsága miatt a fogat érzékennyé teszi és így megóvja a különböző behatásoktól. Ha valamilyen sérülés éri, akkor az odontoblast sejtek dentint termelve védik a sérült részeket.
Ez a három réteg található a rágó felszínen és kopik különböző mértékben.

A zománcállomány a legszilárdabb legkeményebb állomány az egész szervezetben. 98%-a szervetlen hydroxi-apatit kristályból és 2 %-a keratinos fehérje. A dentin állomány védi a pulpa üregét a bakteriális invázióval szemben.
A lovaknak, más emlősökhöz hasonlóan két garnitúra foguk van az életük során. Egy garnitúra tejfoggal rendelkeznek ill. bújnak elő pár hetes ill. hónapos korukban.

A fogak kibújási sorrendje:
a metszőfogak az első látható fogak, utána bizonyos esetben a szemfogak nőnek ki, majd a foghíjas rész következik, ahova a zabla kerül, majd hátul a premoláris és a moláris fogak zárják a sort.

Tejfogak

A teljes bébi-fog garnitúra  3 metsző(I) és 3 rágófogból áll negyedenként. A középső metszőfog(I/1) gyakran már születéskor jelen van, de legkésőbb pár napos korban előbújik. A középső(I/2) metszőfog 4-6 hetes korra jelenik meg. A szélső(corner) (I/3) 6-9 hónapos korra fejlődik ki.
A rágófogak közül csak a premolárisoknak van tej változatuk. A PM2,PM3,PM4 kb. 2 hetes korra bújik elő.

Állandó fogak

A csikó 2.5 éves és 5 éves kora között normális körülmények között az összes tejfoga állandóra cserélődik, azaz leváltja azokat.
Ezen kívül a fiatal ló 12 új fogat is kap ill.  lehetőség van 4 szemfog, caninus (főleg ménekben ill. heréltekben)  és 0-4 farkasfog (PM1) megjelenésére is.

Főleg versenylovak, galopplovak, ügetők esetén, melyeket már ebben az életkorban óriási munkára fognak, miközben 24 bébi-fogat kell kiváltaniuk és további új fogakkal együtt összesen 36-44 új fog képződik a szájüregben. Nem nehéz megérteni, hogy esetenként milyen fájdalommal jár az, amikor a zablát a szájába  helyezik, meghúzzák az orrszíjat, esetleg rögzítik, lekötik a nyelvet. A fogak éles szélei a váltásból eredő diszkonfort érzet igen sok problémát okoz a fiatal csikóknak, sőt esetenként használhatatlan állapotok is kialakulhatnak.

ALAPVETő FOGÁSZATI TECHNIKA

Magas színtű technológiai fejlődést tapasztalhattunk az utóbbi években a ló fogászat területén is. Modern, a célnak megfelelő eszközökkel tud csak a specialista segíteni és visszaállítani az eredeti állapotot a ló szájüregében.

Preventív ill. helyreállító beavatkozásokat különböztetünk meg.

blind, farkas fog:
  

Farkasfog

A farkasfogak, ha a ló rendelkezik ilyennel, ezek a picinyke éles , ma már funkció nélküli premoláris fogak, az első rágófogak előtt  (PM2) bújnak ki. Nagyon változatos nagyságú, alakú és helyeződésű fogakról van szó.
Természetesen nem kell rtg, a diagnózishoz.
Ezekből a fogakból igen nagy is nőhet.
A farkasfogakat el kell távolítani, mert a modern lovas sportban igen sok problémát okoz.

A farkasfogak néha nem bújnak ki, de megvannak.
Ilyenkor vak fogról "blind" -ról van szó.Egy picike kis kidudorodást észlelünk  a premolárisok előtt.
Gyakran rosszul helyeződnek és a foghíjas részbe kerülnek, ahova a zabla kerül és ez fájdalmat okoz. A nyomás következtében kisebesedés és fekély is előfordul. A ló menekül az erős kéz hatásától. Általában a felső állkapocsban találjuk, de néha az alsó állkapocsban is megvannak, bár nem bújnak elő. A kibújásukat kb. az élet 5-6. hónapjára tehetjük.

alsó, felső álkapocs:
 

Caninusok

A metsző és rágófogak között helyezkednek el, de nem záródnak egymásra. Gyakran az felső állkapcson kissé távolabb helyezkednek el a metszőfogaktól mint az alsón.  Főleg csődöröknél találjuk meg ezeket a fogakat, de a kancák kb. 25-30%-ban is előfordulnak, bár ezek jóval kisebbek ill. a kibújás közeli állapotban a felszín alatt találhatók. Mének esetében néha igen fejlettek, hosszúra nőnek és igen éles szélűek. A csődöröknél fénykorukban igen erős harci eszközöknek számítanak. Ezt akkor tapasztaljuk, amikor egy-egy csődör elszabadul az istállóban és összeharapdálja a másikat.
Nincs váltófoguk, azaz tejfoguk, csak állandó. Kb. 4-5 éves korukra fejlődik ki. Igen sok problémát okoznak főleg sportlovakban, így szakszerű kezelésük indokolt.

 

Metszőfogak 

A metszőfogakkal ragadja meg a táplálékot (pl.:füvet) a ló, legel. A mesterséges táplálékok elterjedésével, a legelési idő lerövidülésével a metszőfogak kopása elmarad a kívánatostól.
A metszőfogak összetétele kismértékben különbözik a molárisokétól.  A fog tömegé a dentinállomány adja,
ez a zománcréteg fedi, kívülről pedig a cementréteg burkolja. A metszőfogak alakja a kor előrehaladtával változik. A kezdetben ovális alak végül háromszögletűvé
válik. A metszőfogak szöge is változik a kor előrehaladtával.

 

 

 

Fogakat erősítő rendszer 

A fogak egy patkó alakú csontos gerincben foglalnak helyet a mandibulában és a maxillában. Az alveoláris nyúlvány számos csontos réteget tartalmaz: lamina dura, corticalis csont és a trabecular csont. A fog gyökere be van ágyazva egy csontos üregbe, amit alveolusnak nevezünk és a periodontalis rostokkal rögzülnek a csonthoz. A periodontalis rostok rögzítik a lamina durahoz  a fogat. A proprioceptiv idegek a periodontalis ligamentben információt küldenek az agyba az állkapocs helyzetéről.

Sinusok

A fogászatban a legjelentősebb a rostralis és caudalis maxillaris sinusoknak van. A 8-910-es fogak gyökere a rostralis, a 11-es a caudalis sinusokba ér. Ha a fog gyökere megbetegszik, vagy sérül, feloldódik a vékony csontréteg, és közlekedni tud a foggyökér a sinusokkal ill. a külvilággal.  Ezen szövetek gyulladása orrfolyást
eredményezhet az érintett oldalon.

Rágóizmok

A masseter  a legnagyobb és legerősebb rágóizom.
A medialis és lateralis pterygoideus izom segíti a masseter egyoldali összehúzódását és az állkapocs horizontalis elmozdulását.
A temporalis izmok a fossa temporalis és a arcus zygomaticus medialis felületéről erednek.
A sorvadásuk ill. a hypertrophiájuk másodlagosan fogászati problémák miatt alakulhat ki. Azon az oldalon, amelyen fokozottabb munkának van kitéve az izom természetesen hypertrofizál.
Artériák és vénák
Fogak és beidegzésük
Nyelvcsonti apparátus

Nyelvcsonti apparátus jelentősége

a szervezet egyik legfontosabb része. Közvetlen hatása van az ízlelés a hangadás a hallás az érzelem kifelyezésében. A nyelv mozgatásában ill. a táplálék felismerésében és manipulációjában is szerepe van. A zabla megtartása is a feladata.

A styloid nyúlvány és a hyoid apparátusról szólnék pár szót.
Három dolog van amit soha sem szabad a lóval megtenni:

1.Erőszakosan kihúzni a nyelvét
2.Tekerni a fülét
3.Rövidre kikötni a lovat, mert a szabadulása közben hirtelen hátravágja a fejét és sérülések alakulhatnak ki a nyelvcsonti apparátusban.

Valamennyi beavatkozás örökre elrontja a lovat.
Koponyák vizsgálata során felfedezték, hogy nagyon sok ló esetében a hyoid csont nyelvi nyúlványa törött volt. Ezek mind a nem megfelelő kezelés eredményei. Ez fájdalommal és az ebből adódó viselkedészavarral járnak.

A temporo-mandibuláris ízület (TMJ)

A lovaknál nem csak a rágás biomechanizmusán keresztül az emésztéshez járul hozzá, de a test egyensúlyát is biztosítja. A megfelelő TMJ mechanizmus az egészséges ló életéhez tartozik. Nagyon sok tudományos leírás foglakozik evvel a mechanizmussal.

A fogak jelölési, számozási rendszere

 Triadan módszer :

 

Gyakran előforduló elváltozások a rágófogakon

Miután a fogsort egészében megtekintettük, az egyes fogakat kell megvizsgálnunk, meghatározott sorrend szerint, általában elölről-hátulra.

1- a felső 6-os fogon kialakuló túlnövés, vagy kampós fog
2- az alsó hatoson kialakuló felfelé irányuló túlnövés
3- éles fogszélek, zománcpontok kialakulása
4- visszamaradt premoláris tejfogmaradványok, kupák
5- hullámos fogazat kialakulása
6- túlzott keresztirányú taréj kialakulása
7- 9-es fog törése
8- fog, fogak túlnövése
9- elvesztett vagy hiányos fogazat
10- periodontalis zsákok, zsebek kialakulása
11- felső 11-es kampós fognövekedése
12- alsó 11-es caudalis részének megnyúlása

1, 2, 3
  

4, 5 ,6
  

7, 9
 

10, 12
 
 

Perorális foghúzások

Igen gyakran kell idősebb lóban eltávolítani fogakat. Sajnos néha műtéti úton lehet csak eltávolítani fogat.

Az elsődleges indok, amiért fogat kell húzni, hogy a fog meglazult, hosszabb ideje fennálló érintkezés hiánya, malocclusion, periodontitis, vagy természetes elkopás. A foggyökér felöl induló gyulladás, néha egyoldali orrfolyás tapasztalható ill. faciális hullámzás, sipoly nyálzás. A rágómozgások lelassulnak, hullik ki a takarmány a szájból.  A felső és alsó moláris fogak érintettek a leggyakrabban. Gyakran elválik a fogínytől és peridontális zsebek alakulnak ki.
Az alsó fogsorban lévő rágófogak jobban bírják, kervesebbszer van probléma. Ha probléma van az gyakran a fog buccalis vagy lingualis helyzetváltozásával van összefüggésben.
A kort is figyelembe kell venni, mielőtt nekiállunk a húzásnak.
A húzáshoz a megfelelő előkészítés, szedatív, analgezia szükséges, néha nerv block is.

 

Komplikáció

A fog törésekor főleg a gyökere törik bele.

Abnormális foggyökerek

Némelyik fog gyökere rendellenes alakú. El kell kerülni a periodontalis csont, a lágyszövetek és a mellette lévő fogak sérülését. Végső soron műteni kell.

Periodontitis

15 éves vagy annál idősebb lovakban mindig találunk elváltozást.
Különböző stádiumokat különböztetünk meg. Gingivítistől egészen a periodontalis takarmányfelhalmozódásig a fogak körül, ami már kis zsákocskát is képez.

Sokáig tünetmentes, nincs létható jele, majd kis nyálzás abnormális rágás stb.
A vizsgálat során jó megvilágítás és kis segédeszköz szükséges a felkutatásához, no meg tükör.
A periodontalis részben felrakódott tartalmat csak speciális eszköz segítségével lehet tökéletesen kitisztítani.

A periodontitis kezelésének fontossága

A fogat tartó szövetek megmentése, így az idő előtti fog elvesztésének megakadályozása.

Fog helyreállítási technikák

Egy merőben új koncepció a ló fogászat területén.
A metszőfogak esetében törött, abnormálisan növő vagy más okból tönkrement fogak reparálása.
A rágófogak centrumának erodálása különböző okok miatt.  A szuvas fogfelszínt ki kell fúrni és kitöltő annyaggal pótolni.

 

Pónik fogászata

Az utóbbi években a pónik nagy népszerűségre tettek szert, hazánkban is. Sokak inkább társállatként tartják. Foguk közel akkora, mint felnőtt társaiké. Jóval több rendellenességet tapasztalunk a kis szájüregben növő fogsorban.

 

Nagy kihívás a pónival dolgozni.

- nehéz hozzáférni, megfelelően rögzíteni.
- Lehetnek nagyon agresszív egyedek is.
- Nagyon kicsi helyen kell dolgozni.
- A szedálás egyedi érzékenységen is múlik.
- Kisméretű felszerelés szükséges

 

Általában elmondhatjuk, minél kisebb egy póni, annál később váltja fogait.
Gyakori a feltorlódott metszőfogak. Néha helyet kell csinálni a feltorlódás elkerülése végett.


 Dr. Sahin Tibor állatorvos-fogspecialista

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés