Mit tehet a gazda, ha hitelre van szüksége? Összeszedtük a lehetőségeket

2023-ban is több hiteltermékhez hozzájuthatnak az agráriumban dolgozó vállalkozások.

A NAK részletes információkat osztott meg a tájékoztatójában a KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában igényelhető Agrár Széchenyi kártya, valamint az Agrár-Széchenyi beruházási hitel Max konstrukcióról.

Agrár Széchenyi kártya

A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

A „normál” Agrár Széchenyi Kártya („normál ASZK”) Folyószámlahitel mind csekély, mind válságtámogatási jogcímen elérhető 4%-os kamattámogatás mellett (válságjogcímen 2023.12.31-ig hatályba lépett hitelszerződésekhez nyújtható támogatás).

Az aszálykarral érintett növénytermesztők, valamint állattartók újonnan felvett Aszálykáros ASZK folyószámlahitel keretében a KAVOSZ Üzletszabályzatában foglalt feltételeknek való megfelelés esetén a normál ASZK-hoz képest magasabb, 1 havi BUBOR+1%, de legfeljebb 14%-os mértékű állami kamattámogatásra jogosultak azzal, hogy a kamattámogatás figyelembevételével ezen hitelek ügyfél által fizetendő nettó kamata minimum 3%. (Amennyiben a folyószámlahitel kamatidőszakának kamat megállapításához alapul vett 1 havi BUBOR értéke nem nagyobb, mint évi 3 százalékpont, a kamattámogatás mértéke megegyezik a normál ASZK kamattámogatásának mértékével.) – írja a nak.hu

Mezőgazdaság gépek

Az Agrár Széchényi kártya a mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

Az Agrár Széchenyi kártya igényléshez szükséges az alábbi dokumentumok valamelyikének igénylőlaphoz történő csatolása:

a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnak az Mkk. törvény 14. § (1) bekezdés vagy 23. § (2) bekezdése alapján a 2022. évi aszálykárra vonatkozó igazolása, vagy az Igénylőlap benyújtását megelőző fél évnél nem régebbi kiállítási dátumú, a TIR-ben elérhető, 1350 számú Tenyészet Igazoló Lap másolati példánya. (Aszálykáros ASZK-ra vonatkozó további feltétel: a hitelszerződés hatályba lépésének végső határideje: 2023.03.31.)

Előnyei:

 • állami kamat- és kezességi díjtámogatás,
 • akár ingatlanfedezet nélkül is igényelhető
 • gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
 • az ország több mint 200 pontján elérhető,
 • használható átutalás révén, bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.

Igénylési feltételek:

 • Minden olyan kkv igényelheti, mely meghatározott mezőgazdasági, állattenyésztési, ill. egyéb jogosult tevékenységet végez.
 • Rendelkezik legalább egy (25 millió forint felett két) lezárt teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal, ill. MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal.
 • Nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása.
 • Megfelel az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.
 • A hitelkeret összege 500 ezertől akár 200 millió forint. Fiatal mezőgazdasági termelő esetén adható hitel maximuma 25 millió forint.

A hitel futamideje: 1, 2 vagy 3 év.

A hitel törlesztése: a hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján egyösszegben esedékes.

Kamat és költségek: a hitelkeret megnyitásakor annak nagyságától függő bírálati díjat és a kezességi díj állami támogatáson felüli részét kell kifizetni.

A bírálati díj minden induló költséget tartalmaz, egyéb díj a hitelszerződés megkötését megelőzően, illetve a hitelkeret rendelkezésre bocsátásakor nincs. A hitel futamideje alatt a ténylegesen kihasznált kölcsönösszeg után naptári negyedévente kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat, illetve kezelési költség megfizetése esedékes. Agrár Széchenyi Kártya esetén rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen az Agrár Széchenyi Kártya kondíciós listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 7. számú melléklete.

A hitel kötelező biztosítékai

A hitel fő biztosítéka az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása (ezt a hitelszerződés megkötését követően a finanszírozó Bank igényli, a vállalkozásnak ennek kapcsán nincs külön teendője).

Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő) nagykorú magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása.

Tárgyi biztosíték 25-50 millió forint között opcionális, 50 millió forint feletti hitelösszeg esetén egyéb fedezet (pl. ingatlan, ingóság) bevonása is szükséges – olvasható a nak.hu tájékoztatójában.

Agrár-Széchenyi Beruházási Hitel Max+

Széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A hitel elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének, valamint energiahatékonyság javítását és technológiaváltást segítő „Zöld” fejlesztések finanszírozását – írja a nak.hu.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése, ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés, feltételeknek megfelelő kis- és nagyhaszon gépjárművek (vontatmányaik) beszerzése, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása, energiahatékonyabb gépek, berendezések, technológiák vásárlása, cseréje, megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló fejlesztések finanszírozása.

Hitel

Az Agrár-Széchenyi Beruházási Hitel Max+ széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre.

Amennyiben a beruházás mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik (tehát amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR 011-015 vagy 02), akkor a hitel fenti hitelcélokon belül kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározott korlátozottabb hitelcélokra igényelhető.

Előnyei:

 • széles körben alkalmas agrár beruházási célok megvalósítására
 • kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás csökkenti a
 • vállalkozások által fizetendő hiteldíjat
 • akár 500 millió forint hitelösszeg is igényelhető, max. 10 éves futamidőre
 • a hitel az ország több mint 100 pontján igényelhető

Igénylési feltételek

Minden olyan kkv igényelheti, amelynek:

 • Nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.
 • Saját erő: a vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás költsége min. 10 %-ának megfelelő saját erővel.

Hitelösszeg: minimum 1 millió – maximum 500 millió forint (Az adható hitelösszegre vonatkozó korlátokat lsd. az Üzletszabályzatában )

A hitel futamideje: minimum 13, maximum 120 hónap

A hitel törlesztése: a hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor.

Kamat és költségek: az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+-hoz biztosított állami kamattámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 5%/év.

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ -hoz biztosított kezelési költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó kezelési költség fix 0%/év.

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Újraindítási Beruházási hitel és Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ kondíciós listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat 13. számú melléklete.

A hitel biztosítékai

A hitel fő biztosítéka az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása és dologi biztosíték, valamint adott esetekben a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

Forrás: agroinform.hu
Képek: Canva
2023.02.08.

Hozzászólások