Csatlakozás lehetősége a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez

2022. február 1-28. között újra megnyílt a csatlakozás lehetősége ahhoz a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, amely egyedülálló, új és innovatív eleme a hazai mezőgazdasági kockázatkezelési rendszernek.

A gazdálkodóknak javasoljuk, fontolják meg a mezőgazdasági biztonsági háló újabb eleméhez történő csatlakozás lehetőségét – fogalmazott Feldman Zsolt.

Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kifejtette: a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer révén az eddigi, kizárólag természeti káresemények okozta károk kompenzálása mellett a termelő önhibáján kívüli, bármely okból – legyen az időjárási jelenség, állatbetegség, piaci körülmények, termelési költség növekedés – bekövetkezett, 30%-ot meghaladó jövedelemcsökkenése jogosulttá teszi a kompenzációra.

A csatlakozás önkéntes és 3 éves időszakra jelent kötelező tagságot a mezőgazdasági termelő számára. A csatlakozásnak több feltétele van, többek között a termelő

  • a csatlakozás évében rendelkezzen legalább három lezárt működési évvel,
  • a mezőgazdasági tevékenység bevételeit és költségeit elkülönítetten tartsa nyilván a nem mezőgazdasági tevékenység bevételeitől és költségeitől,
  • tegyen eleget a gazdálkodásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségeknek (pl.: korcsoportonkénti állatállomány, hasznosított földterület mérete, növénykultúra, árbevétel, költség, hozam).

A jövedelemcsökkenés kiszámításának alapját a tárgyévet megelőző 3 év és a tárgyév jövedelemadatai, készletnyilvántartása jelentik.

A csatlakozó gazdálkodó valamennyi mezőgazdasági termékével részt kell vegyen a rendszerben, tehát például nem biztosíthatja csak az állati termékek termeléséből elért jövedelmét, ha állattenyésztési tevékenység mellett növénytermesztéssel is foglalkozik.

Krízisbiztosítási hozzájárulás

Az államtitkár jelezte: a rendszerhez csatlakozott termelők minden évben krízisbiztosítási hozzájárulást fizetnek, amelynek mértékét növényfajonként, illetve állatfajonkénti bontásban a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 542/2020 (XII.2) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Néhány példát kiemelve, a fizetendő hozzájárulás mértéke évente:

  • egy hektár szántó után 3.500 forint/hektár,
  • ültetvény után 9 ezer forint/hektár,
  • fűtetlen fólia után 40 ezer forint/hektár,
  • egy tejelőtehén után 2 ezer forint,
  • egy anyakoca után 500 forint,
  • egy tenyészkacsa után 15 forint a hozzájárulás mértéke.

A fizetendő hozzájárulás kiszámításának alapja a hasznosított területre, valamint átlagos állatállományára vonatkozó adatok.

Ki lehet jogosult?

Ha a gazdálkodó – korábbi évek alapján számított referenciajövedelemhez képest – adott évi jövedelemcsökkenése meghaladja a 30%-ot, határidőben megfizette a krízisbiztosítási hozzájárulást és benyújtotta a krízisbiztosítási kompenzációs kérelmét, valamint a csatlakozás évét megelőző három év átlagos mezőgazdasági jövedelme nem volt negatív, akkor válik jogosulttá a jövedelemcsökkenésének legfeljebb 69,9%-ának kompenzálására. Az Európai Uniós előírások szerint a krízisbiztosítási kompenzáció összegének kevesebbnek kell lennie a mezőgazdasági jövedelem-csökkenés 70%-ánál, ezért 69,9% a kompenzáció maximális mértéke – fogalmazott Feldman Zsolt.

A kifizethető krízisbiztosítási kompenzáció forrását 30%-ban a termelői krízisbiztosítási hozzájárulások összege, 70%-ban pedig a vidékfejlesztési támogatás biztosítja. A jóváhagyott kompenzáció összegéről az ügyfél a tárgyévet követő év október 31-ig határozatban kap értesítést a krízisbiztosítási szervtől.

Részletek a www.allamkincstar.gov.hu – Támogatások/Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer menüpont alatt találhatóak, a jogszabályi hátteret a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII.23.) AM rendelet, valamint a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 542/2020. (XII.2.) Korm. rendelet tartalmazza, olvasható az Agrárminisztérium sajtóközleményében.

A Magyar Államkincstár közleményei

A csatlakozási kérelmet elektronikusan lehet benyújtani a Magyar Államkincstár oldalán. Egy mezőgazdasági termelő tárgyévben kizárólag egy csatlakozási kérelmet nyújthat be. ŐCSG esetében az ŐCSG képviselője benyújthat kérelmet minden tagra vonatkozóan, vagy önállóan is megtehetik ezt a tagok. Benyújtás: 2022. február 1. és 2022. február 28. között (Elektronikus kérelemkezelés → Krízisbiztosítási rendszer → Csatlakozási kérelem).

A kérelemhez csatolandó mellékletekről és a további feltételekről ITT lehet tájékozódni.

A krízisbiztosítási rendszerben résztvevő mezőgazdasági termékek listája

A mezőgazdasági termelő a krízisbiztosítási rendszerben mezőgazdasági tevékenység eredményeként előállított valamennyi mezőgazdasági termékével (növény, állat, állati termék) részt vesz. A jövedelemszámítás szempontjából a mezőgazdasági tevékenységgel érintett valamennyi 1. számú melléklet szerinti terméket figyelembe kell venni.

A mezőgazdasági jövedelem-kimutatás módszertanáról a Kincstár közleménye ad bővebb felvilágosítást.

2022.02.02.
Forrás: Agroinform
Kép: Canva
Frissítve: 2022. 09. 18.

Hozzászólások