Újra a Parlamenthez lovagol Gróf Andrássy Gyula

Gróf Andrássy Gyula szobrát a rendszerváltás részeként visszahelyezték újra a Parlament mellé – eredeti helyére, melynek újraavatására 2014. szeptember 29-én kerül sor ünnepélyes keretek között.

Csíkszentkirályi és Krasznahorkai gróf Andrássy Gyula 1823-ban született. A reformkorban Széchenyivel a Duna szabályozása kapcsán ismerkedett meg. (Széchenyi ekkor mondta: „Minden lehet belőle, akár még Magyarország Nádora is.”)

Az 1848-as szabadságharcban együtt küzdött Magyarország függetlenségéért a forradalmárokkal, részt vett a Pákozdi csatában és harcolt Schwechatnál is. A Szemerey kormány Konstantinápolyi nagyköveteként működve, a szabadságharc leverését követően, döntő szerepe volt Kossuth Lajos és a többi szabadságharcos Törökországon át történő kimenekítésében. Az 1848-as szabadságharc és az ezt követőn e tevékenységei miatt halálra ítélték (és mivel ő is emigrált) képét felakasztották. Innentől Párizsban csak a „Szép Akasztott Gróf” néven emlegették, mivel kora egyik legszebb férfiújának tartották.

A fentieknél sokkal ismertebb szerepe volt az 1867-es kiegyezésben való részvétele, miután kegyelmet kapott és hazatérhetett Magyarországra. A kiegyezésben döntő szerepe volt Erzsébet Királyné („Sisi”) Magyarországot szerető magatartása, de vitathatatlan volt Andrássy gróf szerepe is, akivel Sisi közismerten kiemelkedően fontos kapcsolatot ápolt. (Sisi II. számú lovagjának nevezte Andrássy grófot.)

A kiegyezés fontos része volt, hogy I. Ferenc József császárnak fel kellett esküdni a Magyar Alkotmányra, ezt követően lehetett csak Magyarország királya is. A koronázási szertartáson nádorként Andrássy gróf helyezte a Magyar Szent koronát a király fejére, közösen az Esztergomi püspökkel. Halálát követően emelt lovas emlékmű oldalán lévő dombormű ezt ábrázolja.

A kiegyezést követően az első felelős kormány miniszterelnöke volt, mely során jelentős szerepe volt a horvát-magyar kiegyezésben, és a Magyar Honvédség létrehozásában. Ezt követően a K&K Külügyminisztereként szerzett jelentős érdemeket. 1878-as Berlini kongresszuson kiemelkedő diplomáciai szerepe volt az Orosz Balkáni terjeszkedés megállításában. 1890-es halála előtt még szerepe volt a Német Birodalommal kötött megegyezésben is.

Kiemelkedő és mindenki által elismert érdemei miatt lovas szobrot állítottak tiszteletére a Parlament mellett 1906-ban. A Rákosi rendszerben Szobrát elbontották, a Sztálin szoborhoz használtak fel belőle részeket. A rendszerváltás részeként visszahelyezték szobrát újra a Parlament mellé eredeti helyére, melynek újraavatására 2014 szeptember 29-én kerül sor ünnepélyes keretek között.

Gr. Andrássy Géza és a lovaspóló

Gr. Andrássy Géza, (Gr. Andrássy Gyula közeli rokona) az 1980-as években hozta létre a lovaspóló életet Magyarországon. A Rákosi rendszer az addig világszinten igen eredményes (1936: Berlini Olimpián 4. helyezés, 1939: Európa bajnokság I. hely) lovaspóló sportot is felszámolta. Csak a rendszerváltást követően 1993-ban indulhatott újra e sportág.

A magyar lovaspólósok kitartó munkájának, és a Magyar Polo Club (mely Magyarországon egyedüliként tudja biztosítani a nemzetközi előírásoknak megfelelő feltételeket) Tabajdi Pólóközpontja által biztosított lehetőségeknek köszönhetően 2010-ben újra Európa-bajnokságon vehetett részt a magyar válogatott. Az azóta eltelt években pedig a magyar póló csapatok nemzetköz szinteket is kiváló eredményeket értek el.


A magyar póló élet megteremtőjének, Magyarország e kiemelkedő személyiségének állít emléket a Magyar Polo Club Gróf Andrássy, Herendi Porcelán Vándorkupa megalakításával.

2014 szeptember 19-21 között a világ számos országából érkeznek pólójátékosok e versenyre, és a Magyar Polo Club szeretettel várja az érdeklődőket.

2014.08.25.
Dr. Ivanics György
Fotó: Dr. Ivanics György, Canva.com
Magyarpoloclub.hu
Frissítve:2022.09.15.

Hozzászólások