Újabb 4 évig Lázár Vilmos a Lovas Szövetség elnöke

A Magyar Lovas Szövetség pénteki tisztújító közgyűlésén a megjelentek egyhangúlag újraválasztották elnöknek Lázár Vilmost. A kettesfogathajtóként kilencszeres világbajnok sportolót ellenjelölt nélkül választották meg, a megbízatása négy évre szól.

Az elnökség névsorában sem történt jelentős változás. A Magyar Lovas Szövetség elnökségének tagjai a következő négy évben: Prof. Dr. Sótonyi Péter, Dr. Jármy Miklós, Mondok József, Papp István Tibor, Szotyori Nagy Kristóf és Juhász Tibor.

"Bátran kell mernünk változtatni. A mai modern világ, a piac igényei szerint kell átalakítanunk, modernizálnunk lovassportunk minden szeletét. A hatékonyabb stratégiai gondolkodásra képes embereket keressük és várjuk. A mérce a nemzetközi színvonal" – mondta Lázár Vilmos, aki hangsúlyozta, a szövetségnek nem a lovassport működtetése, hanem az ehhez szükséges igényes szakmai és gazdasági környezet, a feltételek kialakítása a feladata.

"Évről évre gazdagodó világszínvonalú versenyek, közönség- és médiavonzó, ütős, meghökkentő, képernyőre érett látványos versenyek, lovas show-műsorok, programok kellenek. A hagyományosat és a legkorszerűbbet kell innovatív módon ötvöznünk. Ne azt várjuk, hogy a világ forduljon felénk. Mi tegyük ezt" – mondta.

Lázár Vilmos arról is beszélt, hogy a szövetségnek összességében egy hatékonnyá, versenyképessé tehető, jó irányba mutató modern programja van, melynek majd minden területén történt valami, ám a tempó szerinte lassú, azon gyorsítani kell. Hozzátette, a gyorsítás különösen a fiatalok nevelésében, az általános iskolai lovaglás oktatás bevezetésében elodázhatatlan.

A közgyűlésen részt vett Dr. Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára is.

Lázár Vilmos elnöki beszámolója:

Lázár Vilmos elnöki beszámolójában emlékeztetett rá, hogy a Papp László Budapest Sportarénában 2007-ben rendezett első Lovas Világkupa gyújtópontja volt lovaséletünk azóta tartó előremutató eseményeinek. Hatására rengeteg rejtett cselekvő erő jött elő. 

A beszámolási időszak (2009-2014) egybe esett a Nemzeti Lovas Program indításával és kibontakoztatásával. 2009-ben Lezsák Sándor kezdeményezésére megalakult a héttagú „Lovakrul” programalkotó bizottság. Az alapkoncepciót a Magyar Lovas Szövetség szakértői készítették. Lerakták azt az átfogó, elemző, a lehetőségeinkhez, a határidőkhöz és a felelősökre szabott, mozgósító erejű lovaságazati, – benne a százezreket vonzó – lovassport stratégia alapjait, amelynek mentén eredményessé, gazdaságilag megalapozottá, korszerűvé, később önfenntartóvá szervezhetjük ezt a fontos ágazatot. Ez az alapstratégia a lovaságazat helyzetét, erőforrásait, célrendszerét, az azonnali és a középtávú feladatokat, a szakmai, anyagi és a jogi hátteret, a várható eredményeket ölelte fel. A programalkotó munka erre építkezett.

A programalkotás bevezető szakaszban megtisztelő, biztató és iránymutató volt, hogy 2010. november 20-án az Országgyűlés Felsőházában 600 érdeklődő – a társadalmi-, a gazdasági- és a politikai élet véleményformáló döntéshozói – előtt mutathattuk be, majd társadalmi vitára bocsájtottuk Programunk első változatát. Támogatást, biztatást kaptunk!

2011. november végén miniszterelnöki megbízottként Horváth László vette át, vitte tovább és később a Kormány elé terjesztette a Programot. 

A lovasügyek 2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztériumba a Dr. Budai Gyula államtitkár vezette Parlamenti Államtitkárság ügykörébe kerültek, ahol a munka újabb lendületet, szervezettséget és operativitást kapott. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a munka szakmai támogatására – a Szövetség elnökének vezetésével – megalakította a VM Lovas Munkacsoportot.

Összességében egy hatékonnyá, versenyképessé tehető, jó irányba mutató modern programunk van. Majd minden területen történt valami, ám a tempó lassú, gyorsítani kell és közben e körből az egyéni ügyeskedőket határozottan ki kell rekesztenünk – mondotta Lázár.

A tempó gyorsítása különösen a fiatalok nevelésében, az iskolai lovasoktatás bevezetésében elodázhatatlan. E munka eddig elégtelen jegyet kapott. A fő ok, hogy korábban nem sikerült érdemi előterjesztést letenni a Kormány asztalára. Az e téren elért eredmények lényegében helyi önkezdeményezések nyomán önszorgalomból jöttek létre. Állami forrás eddig gyakorlatilag nem került e meghatározóan fontos területre.

Lázár Vilmos, Lezsák Sándor és Budai Gyula a 2013-as Lovas Világkupa sajtótájékoztatóján

A Vidékfejlesztési Minisztérium kérésére Szövetségünk most szakmai igényességgel minősíti az iskolai lovaglás és lovaskultúra oktatáshoz számításba vehető lovardákat. Reméljük, hogy a program bevezetéséről és anyagi támogatásról mihamarabb érdemi döntés születik. 

A beszámolási időszakban jelent meg a lovassport jövőjét alapvetően meghatározó 1061/2012 (III.12.) kormányhatározat a Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról és a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről. Mindezek kimunkálását, megalapozását a Szövetség szakmai munícióval, érvanyagokkal támasztotta alá.

A Kormány – az azóta már lendületesen folyó – európai léptékű szilvásváradi Lipicai Lovasközpont felépítéséhez, valamint a Nemzeti Lovarda ősszel induló komplett rekonstrukciójához 3,6 milliárd forint állami támogatást hagyott jóvá; 2 milliárd forinttal a bábolnai lovaslétesítmények felújítását támogatja.

Az elnöki értékelés szerint az elnökség 2009-ben gazdaságilag, szervezetileg és kapcsolatrendszerében a működésképtelenség határán lévő, szinte átláthatatlan Szövetséget „örökölt”. A tűzoltás, a rendcsinálás, a morális ügyek rendezése, a rossz reflexek, beidegződések kiiktatása volt az első feladat. Rendezni kellett például a Nemzetközi Lovas Szövetségnél fennálló presztizsromboló 200 ezer svájci frank tartozást. Emiatt nem akarták engedélyezni versenyzőink külföldi szereplését. Az első évben szigorú hivatalos könyvvizsgálatot rendeltünk el, feltérképeztük a helyzetet. 

Az érdemi munkánk lényegében rá egy évre, 2010-ben – viharos közgyűlés után – következhetett. Ekkor átszerveztük adminisztrációnkat, módosítottuk, korszerűsítettük a Működési- és Alapszabályunkat. Felére csökkentettük az elnökség létszámát. Szigorú, ellenőrizhető szabályokat, átláthatóságot, a lehetőségekkel számoló ésszerű gazdálkodást, tartozásaink rendezését, a nyilvánosság – végül is – lovasközösségünk megerősítését vállaltuk. Ez nem kevés. Teljesítettük – vonta meg a mérleget az elnök, majd arról beszélt, hogy a döntő fontosságú oktatási rendszerünk korszerűtlen, a gyenge láncszem; gyökeres átalakítása sürgető feladat.

Az edzőképzés alapvetően fontos, ám az egész lovassportot átfogó komplex képzési rendszerünknek mégis csupán egyetlen szelete – ezért kevés. A Szövetségnek – rangos szaktekintélyek, köztük az oktatáspolitika irányítóinak bevonásával – rövid határidővel mindenek előtt fel kell állítani a szakmai igényű oktatási- és vizsga-  követelményrendszert

A világ élvonalába tartozó, presztizserősítő, minőségi versenyek sora szerepel az elmúlt négy év eseménynaptárában. Világbajnokok, olimpiát járt rangos lovasok álltak starthoz nálunk. A magyar lovassport a versenyzők, a sportdiplomaták és a nagyközönség számára vonzóvá vált. 2012-ben – egy évtized szünet után – és azóta évente a Nemzeti Lovardában ismét megrendezzük a CSIO nemzetközi díjugrató versenyt. A Lovas Világkupáról a szakmai- és a nagyközönség elismeréssel beszél. A kezdeményezésünkre újra élesztett 2013. évi izsáki VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságot a nemzetközi fogathajtó szakma minden idők legjobb kontinensviadalának tartja. Szilvásvárad – fiataljaink nagy sikerével – az Ifjúsági-, Junior- és Gyermek Fogathajtó Európa-bajnokságot kulturáltan rendezte. A Nemzeti Vágta a nagyközönség szórakozását segíti.

A lovassport a soha nem tapasztalt mértékű állami támogatást, 2013-ban kimagasló nemzetközi eredményekkel „viszonozta”. Büszkék lehetünk arra, hogy lovasaink 2013-ban tizenkét Európa- és világbajnoki érmet, ebből öt aranyat hoztak haza. Ami legalább ennyire örvendetes, hogy ennek a felét a húsz év alatti fiataljaink nyerték – emlékeztetett rá Lázár Vilmos. Ez a sikersorozat nehezen ismételhető meg. A legjobbak között helytállni iszonyúan nehéz – de minden igyekezetünkkel törekszünk rá – mondotta. 

Az elnök a Közgyűlésen is megköszönte a meghatározóan fontos, kiemelkedő médiatámogatást. Az írott és elektronikus médiában hatalmas mennyiségű megjelenéseink vannak.  

Lázár Vilmos hangsúlyozta: a Szövetségnek nem a lovassport működtetése, hanem az ehhez szükséges igényes szakmai és gazdasági környezet, a feltételek kialakítása a feladata. Az alapfilozófia szerint: nem a Szövetségnek vannak szakágai, lovasklubjai, hanem a szakágaknak, a lovaskluboknak van egy szilárd alapokon álló szakmai irányt jelölő, demokratikus szövetsége.

Lázár Vilmos fogatával Kistapolcsányban

Az előrelépéshez a lovassport irányításában innovatív, kreatív, problémamegoldó, új megoldásokat, lehetőségeket feltáró, befogadó és hasznosító kollégákra, csapatra van szükség. Évről évre gazdagodó világszínvonalú versenyek, közönség- és médiavonzó, ütős, meghökkentő, képernyőre érett látványos versenyek, lovas show-műsorok, programok kellenek. A hagyományosat és a legkorszerűbbet kell innovatív módon ötvöznünk. Ne azt várjuk, hogy a világ forduljon felénk. Mi tegyük ezt.

Bátran  kell mernünk változtatni.  A mai modern világ, a piac igényei szerint kell átalakítanunk, modernizálnunk lovassportunk minden szeletét. A hatékonyabb stratégiai gondolkodásra képes embereket keressük és várjuk. Mérce a nemzetközi színvonal – mondotta többek között Lázár Vilmos a Magyar Lovassport Szövetség Közgyűlésén.

2014.04.28. Forrás: MTI, Magyar Lovas Szövetség

Hozzászólások