VM: A lótartó helyek bejelentése a lovasok érdekét is szolgálja

2013. október 11. óta hatályos az a rendeletmódosítás, mely szerint minden egyes lótartó helyet be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség akkor is él, ha valaki akár csak egyetlen lovat, pónit, szamarat, öszvért tart. A döntés szakmai hátteréről, a bejelentési kötelezettség jelentőségéről a jogalkotó Vidékfejlesztési Minisztériumot kérdeztük.

Lovasok.hu: Mi a rendeletmódosítás szakmai héttere? Mi indokolja a lótartó helyek bejelentési kötelezettségét?  

VM: A fenti módosítás a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletet érinti, amely már korábban is előírta a 30 vagy annál több lófélét számoló állományok bejelentését, az ezen FVM rendeletben leírtak szerint.

A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet kidolgozásának előkészítése során merült fel az igény a lótartó helyek nyilvántartásának egységesítésére annak érdekében, hogy a lófélék nyomonkövetésének rendszere még hatékonyabb lehessen. A nyomonkövetés élelmiszerlánc-biztonsági, járványügyi okokból különösen indokolt, ugyanis az állatok nem megfelelő bejelentése, elégtelen egyedei azonosítása, illetve a mozgatásukra vonatkozó szabályokkal való visszaélés élelmiszerlánc-biztonsági kockázatot is jelent.

A hatósági ellenőrzési tapasztalatok, a megtörtént esetek azt mutatták, hogy szükség van a nyilvántartásra vonatkozó szabályok szigorítására. A lófélék nyomonkövetését az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően is hatékonyabbá kell tenni.

A módosítás állategészségügyi szakmai hátterében több indok is áll. Ilyen a fertőző kevésvérűséggel kapcsolatos, kedvezőtlen romániai járványügyi helyzet, mely a hazai lóállomány védelme érdekében már korábban is szigorúbb intézkedéseket igényelt. A nem jogkövető magatartás az ország állategészségügyi státuszát veszélyeztetheti. A fertőző kevésvérűséget az elmúlt években hazánkban és más uniós tagállamokban is több esetben diagnosztizálták; a hazai kitörésekkel kapcsolatban hatóságunk szigorú intézkedéseket tett.

Magyarország 2010-ben 8, 2011-ben 13, 2012-ben 8, az idei évben 5 esetről jelentett az Európai Bizottság felé. Romániában 2010-ben csak 2, 2011-ben azonban már 422, 2012-ben 1549, míg 2013-ban 875 esetről számoltak be.

fertőző kevésvérűség mellett az élőállat-szállítások kapcsán észlelt szabálytalanságok is alátámasztják a nyomonkövetés szigorításának szükségességét. A hatósági adatbázis (ún. TRACES rendszer) adatai alapján hazánkból 2012-ben 435, az idei évben december 1-jéig összesen 394 lószállítmányt indítottak más tagállamba. A hazánkba irányuló, közösségen belüli lószállítmányok száma 2012-ben 404, míg 2013-ban december 1-jéig 414 volt.

A legjelentősebb kereskedelem Olaszországba irányul, oda 2012-ben 104 élő, nagyrészt vágási célú lószállítmányt indítottak, 2013-ban december 1-jéig pedig 90-et. A járványügyi szempontból meghatározó Romániából irányul lókereskedelmet illetően 2012-ben 20, 2013-ban 8 lószállítmány érkezett hazánkba, míg Magyarországról Romániába 2012-ben 10, 2013-ban pedig 17 szállítmányt vittek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy már a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet is előírta, hogy a lóféle új tartási helyre érkezését az állattartó 10 napon belül jelenteni köteles, az ún. lótartási hely bejelentő lapon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal (NÉBIH) felé. Ezzel összhangban áll a 119/2007. FVM rendelet fenti módosítása, mely a lótartó helyek egységes bejelentési kötelezettségét írja elő, és amely rendelkezést miniszteri rendelet tartalmazza.

(Lovasok.hu – megjegyzés: A lótartási hely bejelentő lap kitöltésével lesz tehát teljes a bejelentés folyamata. Ez az ügyintézés egy olyan lépése, mely a NÉBIH korábbi tájékoztatásában nem szerepelt.)

Tovább a bejelentés folyamatának részletes leírásához >>

Lovasok.hu: Várható valamilyen, kimondottan a lótartó helyekre vonatkozó támogatás, ellenőrzés, szabályozás, adó bevezetése?

VM: Az intézkedés alapja támogatással is kapcsolatos, ugyanis a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos irányadó 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet alapján a támogatások felhasználásának ellenőrzése többek között az állatok egyedi nyilvántartására vonatkozó szabályok alapján történik. Az őshonos állatfajták támogatásának egyik alapvető követelménye, hogy a kérelmezett lovak a támogatási év kezdetekor a kérelmező tenyészetében legyenek, amit a bejelentett állattartói viszony alapján lehet ellenőrizni.

A lótartó helyek bejelentése tehát az állattartó érdeke is, a támogatások igénylésén túl a járványügyi és élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelés, a fertőző betegségek megelőzése érdekében.

Lovasok.hu – megjegyzés: Szerettük volna azt is megtudni, hogy azoknak a lótartóknak, akik már 2013. október 11. előtt is lovat tartottak, de ezidáig nem voltak bejelentve, meddig kell megtenniük bejelentésüket, de kérdésünkre cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

2013.12.11. Magyar Dorottya, Lovasok.hu
Frissítve: 2022.08.04.
Fotó: Canva

Hozzászólások