A mesterséges termékenyítés

A mesterséges termékenyítés

A mesterséges termékenyítés Magyarországon a lótenyésztésben is elterjedt tenyésztési eljárása. A módszer terjedését azonban nem segíti, hogy az állami támogatási rendszerből a mesterséges termékenyítést évek óta kimaradt. A téma fontosságát adja azonban az is, hogy 2003. februárjában rendelet jelent meg a lovak vírus arteritise (EVA) elleni védekezésről, ami a méneknek bizonyos esetekben csak a mesterséges termékenyítést teszi lehetővé. Ezt azonban gyakran maguk az érintettek, a kanca és méntulajdonosok sem tudják.

Ahhoz, hogy a mesterséges termékenyítés rendszere igazán jól működjön, legalább három dolog szükséges:
– megfelelő műszerekkel ellátott mesterséges termékenyítő állomások, ahol levehetik a felállított ménektől a spermát, majd megfelelő kezelés után azt kiadják
– képzett és az adott területen tapasztalatokkal rendelkező állatorvosok, inszeminátorok ( mesterséges termékenyítést végezni csak hatósági engedély birtokában lehet !!)
– a kancatulajdonosok pozitív közreműködése, mert nélkülük nem lehet eredményesen termékenyíteni.

Mi is az a mesterséges termékenyítés?

A mesterséges termékenyítés egy olyan állattenyésztési eljárás, ahol a méntől műhüvely segítségével levett és megfelelő eljárásokkal tartósított spermát a sárló kancába szakember helyezi be.
A mesterséges termékenyítés történhet a termékenyítő állomáson is, de a gyakorlatban általában – a későbbiekben említendő számos előnye miatt – a kanca tartási helyén termékenyítenek.
A termékenyítésre használt sperma lehet un. “friss” sperma, vagy mélyhűtött sperma.
A friss spermával való termékenyítés során a méntől levett spermát, a megfelelő vizsgálatok után (“életképesség vizsgálat”, termékenyítő adag meghatározása …stb.) kihígítják, tartósítják. A sperma hígítására azért van szükség, mert a levett sperma önmagában csak rövid ideig életképes. Ennek oka az, hogy a sperma anyaga nem biztosít optimális feltételeket a hím ivarsejtek (spermiumok) számára, sőt bizonyos értelemben toxikus (mérgező) is rájuk. A tartósításra használt spermahígítóknak döntő szerepük van abban, hogy mennyi ideig használható fel a sperma. A legjobb minőségű hígítókkal kezelt sperma, ha azt megfelelően tárolják, 36-48 óráig életképes és felhasználható. Ezt a higított spermát adják ki az állomások a velük szerződésben lévő állatorvosoknak, inszeminátoroknak.
A mélyhűtött (mélyhűtéssel tartósított) spermával való termékenyítés nagy szakértelmet, a kanca szinte folyamatos állatorvosi ultrahangos vizsgálatát és komoly műszerparkot igényel, ezért ezt – kevés kivételtől eltekintve – csak a termékenyítő állomásokon végzik. A mélyhűtött spermát a felhasználásig folyékony nitrogénben kell tárolni.

Miért jó a mesterséges termékenyítés?

A mesterséges termékenyítés mind a méntartó, mind a kancatulajdonos számára számos előnyt jelent.
A mesterséges termékenyítés során mentesülünk a fedeztetéssel járó állategészségügyi kockázatoktól és egyéb (balesetekből adódó) veszélyektől is. Gyakran probléma a friss fias kanca és csikója szállítása, ami a mesterséges termékenyítés alkalmával elmaradhat. A költségeket tekintve az sem utolsó szempont, hogy nem a kancát kell szállítania, hanem a sperma utazik töredék költségen. Előnye még ennek a módszernek, hogy a távolság nem befolyásolja a mén kiválasztását, a kanca és a mén szinte bármilyen messze lehet egymástól. Így többé nincs “szükség” arra, hogy az adott körzetben megfelelő fajtájú, vagy minőségű mén hiánya miatt bármilyen, a közelben fellelhető ménnel fedeztessünk.
A méntartó számára is kedvező ez az eljárás, mert így egy-egy nagy tenyészértékű méntől sokkal több utód nyerhető, és tartózkodási helytől függetlenül bárki számára -jelenleg az állami támogatás miatt – igen kedvező áron hozzáférhetők. Fontos, hogy nem esnek ki a tenyésztésből pl. a végtag-, vagy egyéb problémák miatt fedezésre már képtelen mének sem.
Végül, de nem utolsó sorban az egyik legfontosabb előny az, hogy a jól végrehajtott mesterséges termékenyítés eredményesebb lehet, mint a természetes fedeztetés. Ezzel a módszerrel olyan problémás kancák is vemhesíthetők, melyeknek a természetes fedeztetés során nincs esélyük a vemhesülésre.

Mi kell ahhoz, hogy a mesterséges termékenyítés eredményes legyen?

Az eredményességet alapvetően négy tényező befolyásolja:
– a sperma minősége
– a termékenyítés végrehajtásának technikája
– a termékenyítés időpontjának helyes megválasztása és
– a kanca egészségi állapota

A sperma minőségét számos tényező befolyásolhatja, mint például a mén genetikai tulajdonságai (nem minden mén spermája egyformán jó a mesterséges termékenyítésre), a mén kihasználtsága, a spermavétel gyakorisága, tartási és takarmányozási körülményei. Ezek mellett a spermavétel módja és a spermakezelés (tartósítás) technikája is igen meghatározó. A jó minőségű sperma kiadása a termékenyítő állomás feladata, de legalább olyan fontos az ezt követő szakszerű szállítás és tárolás is. A “jó” sperma tehát általában 48 óráig életképes és az idő haladtával a termékenyítőképessége erősen romlik.
Nagyon fontos – talán a leglényegesebb – a termékenyítés időpontjának minél pontosabb meghatározása, mert a méhben a levált (ovulált) tüsző a leválást követően mindössze 6-12 óráig életképes. Ezért ebben az időszakban a termékenyüléshez életképes spermának kell lennie a méhben, ami azt jelenti, hogy a termékenyítés időpontjának a lehető legjobban kell megközelítenie a tüszőleválást.

A termékenyítés időpontjának megválasztása többféle módon történhet. Ha nincs mód a kanca rendszeres vizsgálatára, akkor “vakon is rakhatjuk” a kancát, ami egyszerűnek tűnik, mert ekkor a sárlás 2-3. napjától egészen a sárlás végéig 36-48 óránként végezzük rendszeresen a termékenyítést a lehető legfrissebb spermával. Ez a módszer azonban olyan kancáknál, melyek hosszan sárlanak, igen költséges, felesleges és akár káros is lehet. Ezért az a legjobb megoldás, ha a termékenyítés (tüsző leválás) időpontját rendszeres vizsgálattal pontosan meghatározzuk, vagy esetleg hormonális kezeléssel befolyásoljuk. Ilyenkor a kancát az állatorvos általában a sárlás közepétől – ami normális esetben a sárlás 2-3. napja – rendszeresen vizsgálja és a tüszőrepedés idejéhez minél közelebbi időpontban termékenyíti. Természetesen ebben számos eltérés lehet, mert egyrészt minden ló más és más, másrészt a termékenyítést végző szakember tapasztalatai és szakmai elképzelései is befolyásolják az alkalmazott eljárást.

Mi lehet az oka annak, ha a mesterséges termékenyítés eredménytelenül végződik?

Az előzőekből következik, hogy a mesterséges termékenyítés során számos probléma merülhet fel. Ha a termékenyítést hozzáértő, gyakorlott szakember végzi, akkor ő tisztában van ezekkel, és kellően rájuk tud figyelni és természetesen igyekszik kiküszöbölni azokat.
A leggyakoribb okok, ami miatt nem termékenyül a kanca:
– nem megfelelő minőségű, vagy nem friss spermát alkalmaznak
– nem megfelelően szállítják és tárolják a spermát
– nem megfelelő kondíciójú, esetleg beteg kancát termékenyítenek
– a kancának (bármilyen súlyosságú) hüvely vagy méhgyulladása van
– nem megfelelően állapítják meg a termékenyítés időpontját, ha pl. a kanca csendesen sárlik”, vagy vakon” termékenyítés esetén.
– a termékenyítés során technikai probléma adódik ( pl. nem steril eszközök, a sperma és a használt eszközök hőmérséklete nem megfelelő, stb….)

Hol találhatók ilyen mesterséges termékenyítő állomások?

Az országban ma már sok termékenyítő állomás található, szinte majd minden megyében. Az állomások többsége a lovasújságokban rendszeresen reklámozza szolgáltatásait, ménjeit.

NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS!
A legjobban tetsző, vagy legmegfelelőbb mén kiválasztása után, a kancatulajdonosnak célszerű tisztáznia azt, hogy mennyi a fedeztetési díja, milyen napokon lehet spermát hozni tőle, mely állatorvosokkal, inszeminátorokkal tudja a lovát termékenyíttetni (kik jogosultak erre, kikkel vannak szerződésben ), milyen egyéb költségek fordulhatnak még elő, …stb.

Dr. Filipsz István, IC Ranch
lovas magán-állatorvos
(A cikk megjelent a Nemzetközi Lovas Magazin 2003.májusi számában. )
Frissítve: 2023.03.27.
Fotó: Canva

 

Hozzászólások