keresés a lovardák között
Főoldal   »   Western lovaglás   »   Versenyágak


Western pleasure  western lovaglás

A jó pleasure lónak szabad mozgása van, felépítésének megfelelõ lépéshosszal. Mozgása mérsékelten térölelõ, kis erõkifejtéssel. Kiegyensúlyozott, szabad mozgással rendelkezik, miközben korrekt jármódot mutat be a megfelelõ iramban. A mozgás minõsége és a jármódok folyamatossága a fõ szempontok közé tartozik. A fejét és a nyakát elengedett, természetes pozícióban kell tartania, a tarkója egy vonalba esik a marjával vagy csak kismértékben van felette. Orrvonala nem lehet a függõleges mögött, a megfélemlítés látszatát keltve, és nem nyújthatja túlságosan elõre orrát, az ellenszegülés látszatát keltve. Orrvonala egy kissé a függõleges elõtt kell hogy legyen, füljátéka pedig a figyelmét kell hogy elárulja. Megfelelõen laza száron kell lovagolni a lovat, finom kontaktussal és kontrollal. Az átmeneteknél készségesnek kell lennie, és finoman kell reagálnia. Iramfokozásnál a folyamatosságnak nem szabad megszakadnia. A legjobb értékelést a szabad mozgású, kiegyensúlyozott és készséges ló érdemli, amely megjelenésében is egy jó kondícióban lévõ, igen kényelmes lovaglású lónak hat.

 

A lovakat – koruktól függõen – egykezes vagy kétkezes szárhasználattal egyaránt lehet lovagolni. Kétkezes szárhasználat esetén a szárak végeinek a ló nyakának ellentétes oldalán kell lennie. A lovas kezeinek a nyeregkápa közelében kell lenniük, és oldalirányban a nyeregszarvtól 10 cm-rel távolabb nem tarthatja. A lovas kezeinek mozdulatlannak kell lenniük vagy csak korlátozott mértékben mozoghatnak.

 

A verseny az elõadás módja, a ló kondíciója és felépítése alapján kerül elbírálásra. A lovakat mindkét kézre kell lovagolni mindegyik jármódban, hogy képességeiket minden módon bizonyítani lehessen. A bíró belátása szerint kérheti a versenyzõktõl a lépést, ügetést (jog) vagy vágtát jobb vagy bal kézre egyaránt. A bíró kérheti az összes vagy az elsõ tizenkettõ versenyzõtõl az iramfokozást ügetésben, de nem kérheti több mint tizenkettõ lovastól az iramfokozást vágtában. Iramfokozás esetén is tanügetni kell. A lovaknak könnyedén kell tudniuk hátralépni, és nyugodtan kell tudniuk állni. A másik lovas megelõzése megengedett és nem szabad büntetõponttal illetni mindaddig, amíg helyesen, jó iramban és ütemben mutatja be feladatát a versenyzõ.

 

A bíró kérheti a versenyzõket, hogy forduljanak meg (a fordulatot a faltól befelé kell elvégezni). Lépésben vagy ügetésben a bíró utasítására kell a fordulatot végrehajtani, vágtában a bíró ezt nem kérheti. A bíró a fent említett feladatok bármelyikét kérheti bármelyik versenyzõtõl, másmilyen feladat végrehajtását nem kérheti. A bíró nem kérhet lóról való leszállást, kivéve, ha felszerelést szeretné megvizsgálni. A lovakat laza, lógó száron vagy enyhe kontaktussal kell lovagolni, a ló ellenállása nélkül.

 

Az alábbi hibákat a hiba mértékének megfelelõen kell pontozni:

 •        Túlzott gyorsaság (bármely jármódban)
 •        Nem helyes lábra történõ vágta
 •        A jármód megszakítása (beleértve azt is, ha nem lép a ló, amikor a bíró lépést kért)
 •        Túlzott lassúság bármelyik jármódban, a lendület elvesztése (a jármód mesterséges képet mutat)
 •        A versenyzõ nem vált az adott jármódba, amit a bíró kért (az egyik jármódból a másikba való átmenet esetén a túlzott  késedelemért büntetõpont jár)
 •        A ló vagy a nyereg megérintése a szabad – szárakat nem fogó – kézzel.
 •        A ló túl magasan hordja a fejét
 •        A ló túl alacsonyan hordja a fejét (a ló füle hegye alacsonyabban van mint a mar)
 •        A ló tarkója túlzottan megtörik és ezáltal az orrvonala a függõleges mögé kerül
 •        A ló túlzottan kinyújtja elõrefelé az orrát
 •        A ló tátogása
 •        Megbotlás, botladozás
 •        A sarkantyú használata a heveder elõtt
 •        A ló lomhának, lehangoltnak, letargikusnak, soványnak, megviseltnek vagy túlzottan fáradtan tûnik.
 •        Gyors, szaggatott vagy elaprózott jármód.
 •        A szárak annyira hosszúak, hogy a finom kontaktus megszûnik.

 

Hibák, amelyek kizárást vonnak maguk után, kivéve a novice amatõr és novice youth osztályokban, ahol csak hibának minõsítendõ, de nem von kizárást maga után és a hiba súlyának megfelelõen kell pontozni:

 

       - A ló túl alacsonyan hordja a fejét (a füle hegye folyamatosan alacsonyabban van a marjától)

       - A ló tarkója túlzottan megtörik és ezáltal az orrvonala tartósan a függõleges mögé kerül 

SZABÁLYMÓDOSÍTÁS

 Az AQHA (American Quarter Horse Association; Amerikai Quarter Horse Tenyésztõk Szövetsége) módosította versenyszabályzatát a western pleasure versenyeket illetõen. Természetesen a HQHA is a nemzetközi szabályokhoz igazodik, így a módosításokat az egyesület bevezeti.
 
 Lendület

 Az AQHA végrehajtó bizottsága és a bírói bizottság több lendületet kíván meg a western pleasure-ben.

 A bírói szemlélet változik a western pleasure során.

 Az AQHA által 2003 júliusában minden bírónak kiküldött levél szerint az AQHA végrehajtó bizottsága és a bírói bizottsága minden bírójától elvárja, hogy igazodjon az új bírálati szemlélethez.

 2000. második felében egyébként egy hasonló levélben jelezte az AQHA a bírók felé a jármód megszakadására és az átmenetek bírálatára vonatkozó változtatásokat, azzal a szándékkal, hogy fejlesszék a western pleasure-t. Az általános kép azonban kevésbé javult a lendület hiánya miatt. A végrehajtó bizottság most a bírók szakmai hozzáértésére bízta azt a felelõsséget, hogy a western pleasure-t elõremozdítsák, javítsák.

 A levéllel egyetemben mindegyik bíró kapott egy videokazettát is, amelyen a 2001-es AQHA világbajnokság lovai közül mutatnak be néhányat. A kazettán mindegyik ló látható a „könnyed iramfokozás” vezényszó elõtt. Majd látható ugyanaz a ló, amint a bírók az iramfokozást kérik. A levélben a végrehajtó bizottság felhívja a figyelmet, hogy a western pleasure új vágta-standardja a lendületesebb vágta, és annak a vágtának, amit eddig láthattunk a versenyeken, nincs helye az AQHA által elfogadott versenyeken!

 A bíróknak ezentúl legalább az egyik kézre kérniük kell az iramfokozást ügetésben minden nyílt (open), amatõr és ifi (youth) western pleasure osztályban. Az iramfokozást ügetésben újonc (novice), 11 éves és ennél fiatalabb (11-and-under) és 13 éves és ennél fiatalabb (13-and-under) osztályokban a bíró saját belátása szerint kérheti.

Forrás:  www.hqha.hu

 

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés