Maus Gotthárd

Tevékenysége a lovas turizmus és a lovas képzés területén:

1970 – Testnevelő tanári diplomát szerez a TF-en, és idegenvezetői képesítést szerez.

1971 – 72 Az OTSH nemzetközi osztályán dolgozik és javaslatot tesz sportturisztikai tevékenység megkezdésére.

1973 – 76 Testnevelő tanárként és idegenvezetőként dolgozik

1976. Létrehozza az első lovas turizmusra szakosodott magyar utazási irodát, a Pegazus Tours Utazási irodát, melynek ezután 30 éven keresztül vezetője. 

1977. Újraindítja a fiáker járatokat a Margitszigeten és a Budai Várban

1978 – 1989 között újjászervezi a magyarországi lovas turizmus kínálatát (lovas- és fogattúrák, tanfolyamok), a Kiskunság és a Balaton-felvidék területén az egykori postakocsi állomások mintájára lovas túra szálláshelyek hálózatát létesíti és működteti. A lovas programok értékesítésére nemzetközi értékesítő hálózatot szervez és évenként 1500-2000 külföldi lovas magyarországi programját szervezi meg.

1989. Kezdeményezőként és fő szervezőként részt vesz a Széchenyi Társaság megalapításában, melynek fő célja Széchenyi szellemi örökségének ápolása, ezen belül a lovas élet fejlesztésével foglalkozik. Az Országos Műemlék Felügyelőség kérésére beruházóként, majd üzemeltetőként részt vesz a Nagycenki Széchenyi Kastély vörös szárnyának felújításában és működtetésében.

1990. A belföldi lovas élet fejlesztése érdekében kezdeményezi a TF nappali szakos hallgatói számára lovas táborok szervezését. Az első két lovas tábor Bábolnán és Kiskunhalason valósult meg. Ezek finanszírozását a Pegazus Tours biztosította.

1991. Megszervezi az első Bécs-Budapest nemzetközi lovas túrát 200 résztvevővel.

1992. Részt vesz a Nemzeti Lovas Marketing Társaság megalapításában és működtetésében.

1993. Részt vesz a Magyar Turisztikai Egyesület megalapításában, alelnökként  megszervezi   és  vezeti a MATUR lovas tagozatát, amelynek fő célja a lovaglás és lovas kultúra népszerűsítése

1994. Az ausztriai iskolai síoktatás mintájára javaslatot tesz az iskolai lovaglás oktatás bevezetésére Magyarországon.

1995. Az iskolai lovaglás oktatás bevezetése érdekében kísérleti oktatási programot kezdeményez és finanszíroz.

1996. A magyar és nemzetközi lovas hagyományőrzés iránti érdeklődés felkeltése érdekében megszervezi az I. Lovas Világtalálkozót Kecskeméten, a következő években további két nemzetközi lovas fesztivált és négy Nemzeti Lovas Fesztivált szervez.

1997- Javaslatot tesz a Phare Turizmusfejlesztési Program keretében  lovas turizmus kutatási és fejlesztési program elkészítésére.

1998. Részt vesz a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség megszervezésében és négy évig elnökként vezeti azt. Ismételten kezdeményezi a TF- testnevelő tanári szakán a lovas képzés tantárgyként történő bevezetését. Ennek alátámasztására Mónus Andrással,  (Magyar Sporttudományi Társaság) “Magyarországi lovas turizmus- közgazdasági megközelítésből” címen közös előadást tartott.

1999- 2004 Az oktatásban, agrárgazdaságban, kultúrában, turizmusban, sportban, örökségvédelemben, honvédelemben érdekelt minisztériumok, intézmények, valamint a Testnevelési Egyetem vezetőinek részvételével  tárcaközi egyeztetések, megbeszélések sorát kezdeményezi és szervezi az iskolai és felsőfokú lovas képzés feltételeinek megteremtése és a képzés megszervezése érdekében.

2004. A tárcaközi egyeztetések eredménytelenül zárultak, ezért átmeneti megoldásként javaslatot tesz a TF-en lovas szakirányú továbbképzési szak indítására. Részt vesz a képzési program kialakításában, koordinálja és menedzseli a szak akkreditációját. A szakindítás engedélyezését követően megbízott – külsős – szakvezetőként szervezi az első évfolyam indítását, biztosítja a szakindítás személyi és tárgyi feltételeit.

2005 – 2008. A Lovaskultúra Szakirányú Továbbképzési Szak vezetőjeként részt vesz a Szervezési és irányítási feladatok ellátásában, a Lovasturizmus tárgy oktatójaként pedig az oktatási munkában. Önként vállalt feladatait térítés nélkül végzi, a Pegazus Utazási Irodán keresztül a képzés zavartalan folytatásához jelentős pénzügyi támogatást biztosít.

A lovas turizmus és lovaglás oktatás érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Utazási Irodák Szövetsége Pro Turismo Díjjal, a Magyar Turisztikai Egyesület Matur Díjjal, a Semmelweis Egyetem Pro Universitate Díjjal jutalmazza.

2014.12.08.

Hozzászólások