Trail

Trail

 

A trail (ejtsd: trél) egy olyan western versenyszám, amelynek során a ló-lovas párosoknak olyan akadályok sorozatát kell leküzdenie, amelyek a mindennapi kültéri lovaglás során, erdőn-mezőn akármikor előfordulhatnak. Még az ugyanolyan típusú akadály is igen sokféle formában jelenhet meg a versenyek során, számos kombinációban. A jó trail ló igen engedelmes, nyugodt, kiegyensúlyozott, és nem félős. Mivel a westernlovakat nagyfokú önálló feladatmegoldásra nevelik, ezért elengedhetetlen, hogy számos rúd, a különböző típusú akadályok és ezek kombinációi között a ló figyelmesen és a lovasával rendkívül együttműködően dolgozzon. Mindezt természetesen nem rövid, hanem a westernlovakat jellemző laza szárhasználattal kell megoldani.

Ebben a versenyszámban a bírálat alapja az, hogy a ló milyen engedelmesen teljesíti a különböző akadályokat, hangsúlyozottan figyelembe véve a ló idomítottságát (átengedőségét), segítségekre való reagálását, irányíthatóságát és jármódjai minőségét. Plusz pontot jelent, ha a ló stílusosan és megfelelő gyorsasággal oldja meg az akadályokat, de a biztonságot nem veszélyezteti.

Plusz pont jár azoknak a lovaknak, amelyek figyelnek az akadályokra, amelyek képesek önállóan egy feladatot megoldani, ha ezt az akadályok megengedik, s amelyek a nehezebb akadályoknál is engedelmesen reagálnak a lovas segítségadásaira. 

Minden felesleges lassítást (megtorpanást) az akadály megközelítésekor és végrehajtásakor pontlevonással büntetnek. Hasonlóképpen pontlevonással jár, ha egy ló természetellenes (pl. ijedt) képet mutatva vesz egy akadályt.

A verseny során az akadályokat meghatározott sorrendben kell megoldani, de nem kötelező minden lónak ugyanazon a patanyomon haladnia. Az akadályok között meghatározott jármódban kell lovagolni. A mozgás minőségét és az iramot az egyes manőverek részeként kell tekinteni. A pályát úgy kell megtervezni, hogy annak teljesítése során mind a három jármódot (lépés, ügetés, vágta) be lehessen mutatni.

A pálya megépítésénél nem a ló becsapása, vagy nehéz akadályok felállításával a versenyző kizárása a cél. Minden pályát és akadályt a biztonságos lovagolhatóság szem előtt tartásával kell felépíteni a balesetek elkerülése végett.

A pályát úgy kell kialakítani, hogy az akadályok között megkövetelhető legyen mind a három jármód bemutatása. A jármódok bemutatására elegendő hely kell, hogy legyen, ami ügetésnél min. 9 m, vágtánál min. 15 m, hogy a bíró megfelelően értékelhesse.

Legalább 6 akadály felállítása kötelező, amelyből hármat az akadályok kötelező listájáról és legalább három különböző másik akadályt, a választható akadályok listájáról kell kiválasztani.

Kötelező akadályok:

 • Kapu kinyitása lóhátról, átlovaglás a kapun és a kapu becsukása (a kapu elengedése büntetőpontot von maga után).
 • Legalább négy rúdon való átlovaglás. A rudakat egymással párhuzamosan, cikk-cakk alakban, íves vonalon, illetve megemelve lehet elhelyezni.
 • Hátraléptetés. Ha a hátraléptetést rudak között kell végrehajtani, a rudak közötti távolság min. 70 cm kell, hogy legyen. Megemelt rudak esetén min. 75 cm. A hátraléptetés a következő formákban követelhető meg: (maximum 60 cm-re megemelve): egyenes vonalon vagy L, V, U alakban, vagy legalább három bója körül.

Néhány választható akadály:

 • Vizesgödör vagy vizestálca, amelyeknek az alja nem lehet csúszós
 • Fahídon való átlovaglás lépésben (stabil, min. 90 cm széles, és min. 180 cm hosszú)
 • Szlalomozás tárgyak (bóják) között, lépésben vagy ügetésben 
 • Tárgy áthelyezése egyik helyről a másikra
 • Oldalléptetés (ha rudak között történik, azokat max. 30 cm-re lehet megemelni)
 • Négyszögben való körbefordulás (a négyszög oldalai 1,5 m-2 m hosszúak lehetnek)
 • Alkalmazható több akadály kombinációja is
 • Esőkabát felvétele, levétele
 • Postaládából “csomag” kivétele és visszarakása

 

Forrás: www.hqha.hu
Frissítve: 2023.09.15.
Fotók: Canva

Hozzászólások