Bejelentésköteles lett a lótartás

2013. október 11. óta hatályos az a rendeletmódosítás, mely szerint minden egyes lótartó helyet be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség akkor is él, ha csak egyetlen lovat, pónit, szamarat, öszvért tartasz.

A Magyar Közlöny október másodikai számában jelent meg a vidékfejlesztési miniszter 88/2013. (X. 2.) VM rendelete az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról, mely a következő, minden lótartó számára fontos változást tartalmazza:

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

4. § (1) Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani:

c) minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak;” (a 88/2013. (X. 2.) VM rendelet 38. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.)

.


Tovább a
Magyar Közlöny oldalára >>

“A vidékfejlesztési miniszter 88/2013. (X. 2.) VM rendelete az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról” teljes szövege a Magyar Közlöny 2013. október 2-án megjelent 162. számában olvasható.


A rendelet letöltése
>>

 

Tovább a bejelentés folyamatának részletes leírásához >>

A 2013. október 11-től hatályos új rendelkezés kapcsán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól kértünk bővebb tájékoztatást.

Lovasok.hu: Minden egyes lótartó helyet be kell jelenteni, ahol akár csak egyetlen lovat, szamarat, öszvért tartanak? A magán lótartókra is vonatkozik a rendelet, vagy csak a tenyésztőkre, lovardákra? Azon lovak tartási helyére is vonatkozik a bejelentési kötelezettség, amelyek útlevelük alapján nem minősülnek vágóállatnak?

NÉBIH: Igen minden lófélét tartó helyet – akár egy lóféle tartása esetén is – be kell jelenteni függetlenül attól, hogy milyen hasznosítású lófélét tartanak.

A bejelentéseknek hatósági díja nincs. A módosított rendelet lóra vonatkozó része 2013. október 11-től hatályos, nem tartalmaz derogációt a lóra vonatkozóan. A rendelet 10. § (4) bekezdése szerint: „E rendelet 4. és 6. §-aival összhangban, az e rendelet hatálya alá eső tenyészet állattartója az Útmutatóban szereplő formanyomtatványon tíz napon belül bejelenti az Országos Adatbázishoz:

  • új tenyészet, illetve tartási hely létesítését;
  • korábban regisztrált tartási helyen új állatfaj tartásának beindítását vagy tartás megszüntetését;
  • új állattartó esetén az új állattartó és a tartóváltás adatait;
  • tenyészetének vagy tartási helyének bármely adatában bekövetkezett változást.

Tovább a bejelentés folyamatának részletes leírásához >>

Lovasok.hu: Pontosan kinek kell megtennie a bejelentést?

NÉBIH: A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése egyértelműen megadja a választ, miszerint: „állattartó/üzemeltető (a továbbiakban együtt: állattartó): az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős;”

Tehát a lovat, vagy lovakat a fenti megfogalmazás szerinti tartó köteles bejelenteni a TIR-be és utána az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerbe, függetlenül attól, hogy az ingatlan, ahol a lovat tartják kinek a tulajdona.

Lovasok.hu: Mi a döntés szakmai háttere? Miért fontos, miért szükséges a lótartó helyek bejelentése? Várható valamilyen, kimondottan a lótartó helyekre vonatkozó támogatás, ellenőrzés, szabályozás, adó, stb.?

NÉBIH:  A döntés szakmai hátteréről a jogalkotót javasoljuk megkérdezni a NÉBIH hatóságként végrehajtó szerv. Szintén a jogalkotót javasoljuk megkeresni a támogatásra vonatkozó kérdéssel.

Lovasok.hu: Kik, mely szervezetek ellenőrizhetik, hogy a lótartó eleget tett-e bejelentési kötelezettségének?

NÉBIH: Az ellenőrzést a hivatkozott rendelet 8. § (3) bekezdése szerint: „Az állattartó feladatai végrehajtásának hatósági ellenőrzését a tenyésztési hatóság és az illetékes megyei állategészségügyi hatóság látja el.”

Lovasok.hu: Mire számíthat az a lótartó, aki nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek?

NÉBIH: Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 45. §-a tartalmazza a jogkövetkezményeket.

Lovasok.hu: Hogyan igazolhatja a lótartó, hogy eleget tett a bejelentési kötelezettségnek?

Az Országos Adatbázis a TIR keretében minden állattartót tartalmaz, aki eleget tett a jogszabályi előírásoknak.

Állattartó telep létesítésének folyamata és a szükséges nyomtatványok

1. Regisztráció

Állattartó telep létesítéséhez az állattartónak rendelkeznie kell az MVH-tól kapott ügyfél-regisztrációs számmal (ez egy 100-zal kezdődő tízjegyű szám).

A regisztrációs kérelmet a G1010-01 számú nyomtatványon kell benyújtani a székhely/lakóhely szerinti illetékes megyei kirendeltségeihez vagy az MVH Központi Ügyfélszolgálatához, melynek levelezési címe: 1385 Budapest 62. Pf. 867.

G1010-01 – regisztrációs kérelem letöltése >>

Kitöltési útmutató a G1010-01 – regisztrációs kérelemhez >>

 

2. Bejelentő lapok kitöltése

Ha a határozat megérkezett az MVH számmal, akkor lehet a mellékelten megküldött, illetve az enar.hu oldalról a TIR ikonra kattintva is letölthető, 2150-es tenyészet bejelentőt és a 2152-es tartási hely bejelentő formanyomtatványt kitölteni.

  • 2150 tenyészet bejelentő lap: a tenyészet címéről, a levelezési címéről, az állattartás típusáról és a tenyészet besorolásáról kell nyilatkoznia az állattartónak.

2150 tenyészet bejelentő lap letöltése >>

Kitöltési útmutató a 2150 tenyészet bejelentő laphoz >>

  • 2152 tartási hely bejelentése: az állatfajról, a tartási helyről (ha külterület vagy tanya, akkor a helyrajzi számot is meg kell adni, ami a földhivatalban regisztrált, különben nem lesz sikeres a regisztráció) és a kapacitásról (istálló, karám, legelő) kell nyilatkoznia az állattartónak. Fontos a kapacitás megjelölése, ennek hiányában sikertelen lesz a bejelentés.

2152 tartási hely bejelentő lap letöltése >>

Kitöltési útmutató a 2152 tartási hely bejelentő laphoz >>

 

3. Hatósági állatorvosi ellenjegyzés

Ahhoz hogy az adatok regisztrálva legyenek az adatbázisban, nagyon fontos mindkét formanyomtatvány esetében a területileg illetékes hatósági állatorvos ellenjegyzése.

4. Postázás

A kitöltés után a nyomtatványokat a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Ügyfélszolgálat címére, vagy a NÉBIH ENAR Központ (1537 Budapest, Pf. 397.) címére lehet postázni.

5. Lótartási hely bejelentő lap –Tartás kezdete/Tartás vége bejelentő lapok kitöltése
  • A lótartás kezdetét a „Lótartási hely bejelentő lap” – Tartás kezdete bejelentő nyomtatványon kell megtenni.
  • Amennyiben a ló a tartótól kikerül, annak dokumentálását a „Lótartási hely bejelentő lap” – Tartás vége bejelentő lapon lehet megtenni.

Lótartási hely bejelentő lap – tartás vége adatlap letöltése >>

Kitöltési útmutató a „Lótartási hely bejelentő lap” –Tartás kezdete/Tartás vége bejelentő lapokhoz >>

 

6. Lótartó/tartó-változás adatbejelentő lap postázása

A kitöltött lótartó/tartó-változás adatbejelentő lapot kitöltés után az alábbi címre kell beküldeni:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Lóútlevél Iroda
1144 Budapest
Remény utca 42/b.
Tel: 06-1-316-0663 vagy 06-1-438-0619;
Fax: 06-1-316-0664
Ügyfélfogadás:
kedd-csütörtök: 9-12 és 13-15 óra
péntek: 9-12 óra
A „Lótartási hely bejelentő lap – Tartás kezdete/Tartás vége bejelentő” benyújtása díjmentes, viszont a törvény által előírt határidőre történő adatszolgáltatás elmulasztása állattenyésztési bírság kiszabását vonhatja maga után az 1993. évi CXIV. tv. 45/A § h. bekezdése értelmében.

2013.11.17. Magyar Dorottya, Lovasok.hu
Frissítve: 2022.08.03.
2014.11.16.
Fotó: Canva

Hozzászólások