Emlékezünk, tisztelgünk a Vágtán: 2012-ben gróf Károlyi Istvánra

Emlékezünk, tisztelgünk a Vágtán: 2012-ben gróf Károlyi Istvánra


 

A Nemzeti Vágtát – a szervezők minden évben – a nemzeti kötődését meghatározó történelmi hős, hősök tiszteletére is rendezik. 2008-ban Mátyás király, 2009-ben az 1848-49-es szabadságharc gyermekhősei, 2010-ben gróf Széchenyi István emléke előtt tisztelgett a rendezvénysorozat. A 2011-es évet a két Bercsényinek, gróf Bercsényi Miklósnak és fiának gróf Bercsényi Lászlónak szentelte. 2012-ben a Nemzeti Vágta vidéki és budapesti versenyei, gróf Károlyi István emlékének adóznak.

A kép illusztráció

Gróf Károlyi István a 16. Károlyi huszárezred és alapítója

A 16. huszárezred nevét gróf Károlyi Istvánról kapta, aki 1848 októberében felajánlotta a kormánynak, hogy a jobbágyfelszabadítás révén elveszített úrbéri földjeiért járó kártalanítás terhére felállít egy huszárezredet. A szervezést Fót központtal maga irányította, a legénység zöme Pest, Heves és Nógrád vármegyékből származott. A fiatal értelmiség azonban az egész országból áramlott az ezredhez.

1848 sikere abban rejlett, hogy a csatatereken harcoló katonákon túl, az egész nemzet magáévá tette a szabadság gondolatát és valós társadalmi összefogás alakult ki. Ebben a közegben a hősiesség nem pusztán a harci cselekedetekben öltött testet, hanem a nemzetért vállalt anyagi áldozatban, közösségi célú mecenatúrában is.

Ennek az egyik legkiemelkedőbb példája gróf Károlyi István, aki a saját vagyonából egy teljes huszárezredet állított fel, majd a bukás után ő maga is letartóztatásra került, s csak hatalmas vagyoni váltsággal szabadulhatott.

A civil hősiesség ezen formája ma elsősorban a hagyományőrzőkben él tovább, akik civil foglalkozásuk mellett, saját vagyonukat áldozzák arra, hogy huszárcsapatokat állítsanak fel. Nekünk ma már nem kell csatatereken életünket feláldozni ahhoz, hogy a nemzet ügyét szolgálhassuk. Károlyi István áldozatvállalása példaértékű a mai kor embere számára is.

Az idei Nemzeti Vágtán a Károlyi huszárezred hagyományát őrző, egykori egyenruha másolatát viselő veresegyházi Károlyi Huszárok is felvonulnak.


Frissítve: 2024.01.25.
Fotó: Canva

 

Hozzászólások