keresés a lovardák között

Ellenőrzésre számíthatnak a lótartók
Lótartó helyek bejelentése, lovak azonosítása, kötelező vérvizsgálat: a Pest Megyei Kormányhivatal az önkormányzatoknál kifüggesztett közlemény útján hívja fel a lótartók figyelmét a lótartást szabályozó törvényi rendelkezések betartására, és arra, hogy ellenőrzésekre is számíthatnak. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi Osztály július 31-én közzétett tájékoztatójának célja a lovak fertőző kevésvérűségével kapcsolatos "tévhitek eloszlatása, a lótartók jogszabályban foglalt kötelezettségeire való figyelemfelhívás”, valamint „segítségnyújtás a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetőségeinek ismertetéséhez". 

Ellenőrizhetik a lótartókat

Az önkormányzatoknak és a hatósági állatorvosoknak kiküldött tájékoztatóban a Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra is, hogy „véletlenszerű kiválasztással néhány településen lévő ismert, vagy tudomást szerzett lótartót ellenőrzés alá vonunk”. 

A hivatal ezzel a lépéssel az MLOSZ által korábban meghirdetett országos lóazonosító kampányt szeretné segíteni. Bár a Lovasok.hu által fellelt tájékoztatót a Pest megyei önkormányzatok kapták meg, a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint "az abban foglalt jogszabályi előírások betartását minden megyében ellenőrizhetik és minden valószínűség szerint ellenőrzik is a hatósági állatorvosok".

Fotó: Németh Tamás

A törvény nem ismerése nem mentség

"A lótulajdonosoknak tisztában kell lenniük a lótartással járó felelősséggel és kötelezettségeikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem ismerése nem mentesíti a tartót kötelezettségei megtétele alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem tartása veszélyezteti egészséges lovaink életét, ezáltal a hazai lóállomány létszámát" - áll a közleményben.

Vegyük sorra ezeket a jogszabályokat és kötelezettségeket:

A lótartó hely regisztrációja

A 119/2007. (X.18.) a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében: „Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.

A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentése az ENAR honlapról letölthető űrlapokon (az ENAR oldal alján kattints a TIR Tenyészetek gombra, majd a baloldalon az Útmutatók, bizonylatok menüpontra) a tartási hely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán  keresztül tehető meg. 

A lovak azonosítása

Minden lovat azonosítani kell és minden 6 hónapnál idősebb lónak rendelkeznie kell lóútlevéllel. Az egyedi jelöléssel egyidejűleg a lóútlevél kiváltása kötelező, adás-vétel során a lovat mindig át kell íratni az új tulajdonosra, lószállításkor pedig a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot. 

A lovak azonosításával és a lóútlevél kiváltásával kapcsolatban a lótartók az MLOSZ megyeileg illetékes lótenyésztési felügyelőihez fordulhatnak.

Arra a lótartóra, aki elmulasztja regisztrációs vagy lova azonosítására vonatkozó bejelentési kötelezettségét, az 1993. évi CXIV. az állattenyésztésről szóló törvény 45. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a hatóságnak állattenyésztési bírságot kell kiszabnia. A bírság összege 100.000 Ft-tól 20.000.000 Ft-ig, természetes személy esetében 300.000 Ft-ig terjedhet.

Kötelező vérvizsgálat állami támogatással

Minden fél évnél idősebb lófélének rendelkeznie kell 3 éven belüli takonykórra és 3 éven belüli fertőző kevésvérűségre vonatkozó vérvizsgálati eredménnyel.

Lovasversenyen, lóversenyen részt vevő, illetve mindazon lovak, amelyeket tartási helyükről más helyre szállítanak, évente FKV-re és háromévente takonykórra szűrve kell, hogy legyenek.

Fedezőmének esetében kötelező:

  • évente kétszer a takonykór szűrés
  • mesterséges termékenyítésnél évente egyszer, természetes fedeztetésnél 30 napnál nem régebben és sperma gyűjtés ideje alatt 120 naponként FKV-szűrés
  • évente egyszer tenyészbénaságra, vírusos arteritisre és ragályos méhgyulladásra szűrés idény előtt

A takonykór és a fertőző kevésvérűség esetében a laborvizsgálatra és az állatorvos munkadíjára a lótartók állami támogatást is igénybe vehetnek. Ehhez a 2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez megnevezésű dokumentumot kell kitöltve benyújtani a kérelmező lakhelye, vagy székhelye szerint illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához. 

Érvényes, vérvizsgálati eredménnyel nem rendelkező, tehát tisztázatlan állategészségügyi státuszú ló tartása esetén viszont a lótartóra ismét csak bírságot szabhat ki a hatóság.

Nyomatékosan kérik a lótartókat

"A Fentiekre tekintettel nyomatékosan kérjük a lótartókat, hogy amennyiben azonosítatlan származású és/vagy állategészségügyi státuszú lovakat tartanak, minél előbb tegyenek eleget a jogszabályi előírásoknak. 

Bővebb információért forduljon a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályának Állategészségügyi Osztálya (Berze Tünde állattenyésztési felügyelő 06/70 903 9788, berzet@nebih.gov.hu és dr. Kulla András hatósági állatorvos 06/30 952 4196, kullaa@nebih.gov.hu), valamint az illetékes Pest Megyei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felé. 

Az önkéntesen jelentkező, lótartással foglalkozó gazdálkodó egy ideig még szankció nélkül tehet eleget regisztrációs, ló-azonosítási és állategészségügyi státusz vizsgálati kötelezettségének!" áll a közleményben.

2015.08.13. Magyar Dorottya, Lovasok.huCikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés