keresés a lovardák között


A lovak alkalmassági vizsgájáról

A Magyar Közlöny augusztus 9-i számában jelent meg a lovas szolgáltató tevékenységről szóló ÖM rendelet módosítása, mely 2013. szeptember elsején hatályba is lépett.

A rendelet talán legfontosabb újdonságai, hogy ismeretlen származású lóval a jövőben lovas szolgáltatás nem végezhető, valamint hogy a lovaknak alkalmassági vizsgát kell tenniük, amit ötévente ismételni kell.

Az új rendelkezések számos kérdést felvetnek, ezért bővebb tájékoztatásért fordultunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH), a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványhoz (MLTSz), illetve a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetséghez. 


Tovább a
Magyar Közlöny oldalára >>

"A nemzetgazdasági miniszter 31/2013. (VIII. 9.) NGM rendelete a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról" teljes szövege a Magyar Közlöny 2013. augusztus 9-én megjelent 133. számának 139-145. oldalain olvasható.


A rendelet letöltése >>

 

Egyelőre csak részsikereket mutathatunk fel, mivel a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetségtől többszöri megkeresésre sem kaptunk választ. A NÉBIH és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány válaszai azonban hasznos és érdekes útmutatóul szolgálhatnak a lovas szolgáltatók számára.

Lovasok.hu: Ki, kik fogják elvégezni a lovas szolgáltatásokban résztvevő lovak alkalmassági vizsgálatát? Milyen végzettséggel, előképzettséggel kell rendelkezniük? A melléklet szerint a lovaknál vizsgálni kell a lábak és a hát állapotát. Ez állatorvos bevonásával fog történni?

NÉBIH: A Rendelet értelmében a lovak alkalmassági vizsgálatát a lovasterápia vagy a fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatásban résztvevő lovak esetében a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, egyéb szolgáltatás esetében a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség fogja elvégezni. A vizsgáztatást végző konkrét személyekre vonatkozóan a megnevezett két szövetségtől kérhet további információt. 

MLTSz: A lovas szolgáltató  tevékenységekről szóló ÖM rendelet szerint a NÉBIH fogja felkérni a szakmai szövetségeket arra, hogy együttműködjenek az egyéb és a terápiás lovak vizsgáztatásában. Amennyiben erre a tevékenységre felkérést kapunk, az MLTSZ ki fog jelölni lovas edzői és lovasterapeutái közül egy olyan vizsgabizottságot (akinek a terápiás lovak kiképzésében nagy tapasztalata van), ami lebonyolítja a vizsgáztatást.

Lovasok.hu: Csak a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység esetén szükséges a ló alkalmassági vizsgálata? Amennyiben a vendég biztonsága a fő szempont, akkor a fogatlovak alkalmasságát nem kell vizsgálni? Hiszen nem veszélytelenebb lovat hajtani, vagy lovaskocsikázni, mint lovagolni.

NÉBIH: A Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség - mint  a Rendeletben hivatkozott „egyéb szolgáltatásban résztvevő lovak esetében” a lovak alkalmassági vizsgálatára a  NÉBIH által kötelezően kirendelendő szakértő, bejelentés esetén a fogathajtással kapcsolatos szolgáltató tevékenységben résztvevő lovak alkalmasságát is vizsgálja és a NÉBIH ezekre a lovakra is kiállítja a hatósági bizonyítványt.


 

Lovasok.hu: Mi lesz a vizsgálat menete? 

NÉBIH: A vizsgálat menete a Rendelet szerint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (továbbiakban: Hivatal) történő bejelentéssel kezdődik. A Hivatal értesíti a NÉBIH-et, a NÉBIH pedig a megfelelő, korábban megnevezett két szövetség valamelyikét attól függően, hogy a bejelentő milyen szolgáltatást kíván végezni. Az illetékes szövetséges szakértői véleménye felhasználásával állítja ki a hatósági bizonyítványt a NÉBIH a Rendeletben meghatározott húsz napon belül.

Lovasok.hu: Az alkalmassági vizsgálat a szolgáltatás helyén, vagy egy központilag kijelölt helyszínen történik majd?

NÉBIH: Az alkalmassági vizsgálat helyszínére vonatkozóan a két szövetségnél kérhet további információt.

MLTSz: Hogy mi lesz a vizsga és a folyamat pontos menete, a fentiek miatt még nem ismert, de terveink szerint Fóton, a Lovasterápiás Központban is szervezünk egy olyan vizsgát, ahova a lovasterapeuták elhozhatják a lovaikat, illetve vidéken, az ország különböző pontjain is tervezünk vizsgákat szervezni (természetesen nem egy lónak, hanem a környéken dolgozó lovasterapeuták lovainak részvételével, ezáltal a szállítási költségeket mérsékelni tudjuk).

Lovasok.hu: Lovanként mennyi időt vesz igénybe? 

NÉBIH: Szintén a két szövetségnél érdeklődhet az alkalmassági vizsgák részleteire (feladatokra, értékelés szempontjaira, a vizsgák idejére és anyagi vonzatára) vonatkozóan. Mindkét szövetség összeállított részletes vizsga feladatokat, melyeket a lovaknak teljesíteni kell.

MLTSz: Úgy gondoljuk, hogy lovanként kb. egy-másfél óra lesz a vizsga időtartama.

Lovasok.hu: Milyen részei lesznek az alkalmassági vizsgálatnak? A lovakkal milyen feladatokat fognak végezni? Vannak lovak, akik nagyrészt futószáron és osztályban dolgoznak kezdők alatt, vagy épp napos-többnapos túrákat mennek lovagolni nem feltétlenül tudó emberek alatt. Tény, hogy – egy ideális világban és nem a mai magyar valóságban – megfelelő idomítottsággal kellene rendelkezniük ahhoz, hogy a túralóval is végezhető legyen némi idomító-, vagy ugrómunka, a futószáras ló pedig biztonságosan közlekedjen terepen. De gyakran nem ez a helyzet. Tehát a kérdés, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie az adott lónak? A rendelet mellékletét csak az adott ló által általában végzett munkatípusnak megfeleltetve veszik majd figyelembe? Vagy minden lóval fognak síkmunkát, ugrómunkát és tereplovaglást is végezni? (Illetve terápiás lovaknál még futószáras munkát is?)

NÉBIH: Szintén a két szövetségnél érdeklődhet az alkalmassági vizsgák részleteire (feladatokra, értékelés szempontjaira, a vizsgák idejére és anyagi vonzatára) vonatkozóan. Mindkét szövetség összeállított részletes vizsga feladatokat, melyeket a lovaknak teljesíteni kell.

MLTSz: Terveink szerint a lovasterápiában és a fogyatékos személyek lovagoltatásában dolgozó lovaknak meg kell felelni 

  • általános elvárásoknak (egyedi azonosító, lóútlevél, minimum 5 éves kor, ivara szerint herélt vagy kanca, mindhárom jármódban ép mozgás, nyugodt vérmérséklet, megfelelő munkakedv)
  • viselkedés-bírálat
  • kondíció vizsga
  • E osztályos díjlovaglás
  • futószáras munka
  • speciális elvárások az egyes szakágaknak megfelelően (a hippoterápiában: hosszúszáras munka; gyógypedagógiai lovaglásban, pszichológiai lovasterápiában és a fogyatékos személyek lovagoltatásában: engedelmességi vizsga, valamint a speciális eszközök és a felszállási módok ismerete). 

Ennél pontosabban jelenleg nem lehetséges részletezni feladatokat, hiszen ez egy 15 oldalas anyag. Az elmondható, hogy ugrómunkát és tereplovaglást kevésbé fogunk kérni, hiszen ezeket a formákat a terápiában egyáltalán nem, de a fogyatékos személyek lovassportjában is kevésbé használjuk.


 

Lovasok.hu: Lovanként mennyibe fog kerülni az alkalmassági vizsga?

NÉBIH: Szintén a két szövetségnél érdeklődhet az alkalmassági vizsgák részleteire (feladatokra, értékelés szempontjaira, a vizsgák idejére és anyagi vonzatára) vonatkozóan.

MLTSz: Még nem tudjuk, ez függ a NÉBIH-től is.

Lovasok.hu: Mikortól és hol lehet a lovakat alkalmassági vizsgálatra bejelenteni?

NÉBIH: Az alkalmassági vizsgákra történő bejelentkezés jelenleg a Hivatalhoz történő bejelentéssel egy időben történik, aki a korábban leírt módon értesíti a NÉBIH-et. A vizsgák időpontjáról és helyszínéről a két szövetség köteles tájékoztatni a bejelentőket.

Lovasok.hu: Meddig kell a szolgáltatásban résztvevő lovaknak megszerezniük az alkalmassági vizsgát?

NÉBIH: A Rendelet szerint a lovak alkalmassági vizsgálatának eredményéről szóló bejelentést, a módosító NGM rendelet hatályba lépésekor már működő szolgáltatóknak legkésőbb 2014. június 30-ig kell megtenni a Hivatal felé (Rendelet 14. § (2) bekezdés).

Lovasok.hu: Amennyiben egy ló baleset, sérülés, betegség következtében kiesik a lovas szolgáltatásból, kinek a kötelessége ezt bejelenteni? A szolgáltatóé, vagy az állatorvosé?

NÉBIH: A lovak balesetének bejelentése a szolgáltató kötelezettsége.

Lovasok.hu: Ismeretlen származású ló miért nem vehet részt a lovas szolgáltató tevékenységben, ha lóazonosítóval és lóútlevéllel rendelkezik, állategészségügyi státusza lehetővé teszi, valamint az alkalmassági vizsgán is megfelel? 

NÉBIH: Jelenleg ismeretlen származású lovak, melyek azonosítása túlnyomó részt felnőtt korban történik, nem vehetnek részt a szolgáltatásban, mert azok előélete legtöbbször nem ismert és információ sem szerezhető be róluk korábbi viselkedésükre, betegségeikre vonatkozóan.

Lovasok.hu:  A lóútlevél sem tartalmaz semmilyen utalást a ló korábbi viselkedésére vonatkozóan – és ez teljesen független a ló származásától... 

NÉBIH: Ismeretlen származású lovakról akkor beszélünk, ha a mén - mely lehet akár ismert származású is, és amely akár ismert származású kancát fedezett - egyetlen elismert tenyésztő szervezet által sem engedélyezett fedeztetésre, ún. „zugmén”, így a megszülető csikó származása nem igazolható („zugcsikó”). Viszonylag  ritkán fordult, sőt fordul elő jelenleg is, hogy az ilyen fedeztetésből származó csikókat szabályosan az anyjuk alatt azonosítják, mert ez a típusú szaporítás („zugtenyésztés”) jogszabályellenes, komoly bírság kifizetésével járt és jár a mai napig is (engedély nélküli apaállat használata). Így az ilyen szaporítók félve a bírságtól - mely korábban a zug apaállat forgalmi értékének 200%-a lehetett és kötelező volt a mén állattartó költségén történő ivartalanítása, jelenleg pedig az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény szigorított jogkövetkezmények szakasza szerint (45/A § (1) bekezdés) ilyen esetekben kötelező a 100.000 Ft-tól 20.000.000 Ft-ig terjedő bírság kiszabása - azonosítás nélkül igyekeznek túladni az ilyen szaporításból született csikókon. 

Ráadásul a jogszabályok értelmében jelenleg (illetve mióta EU tag lett Magyarország) azonosítatlannak tekintendő minden ló, melynek nincs lóútlevele, függetlenül attól, hogy szabályos egyedi jelölése van-e, vagy nincs. Egyedi jelölés nélküli pedig nem kaphat egy ló útlevelet.

A lóútlevél az EU jogalkotási szándéka szerint a ló állategészségügyi státuszát hivatott igazolni és nem a lovak viselkedését, azonban Magyarországon jelenleg is tartalmazza a lovak tulajdonosára vonatkozó adatokat is, tehát nyomon követhető életútjuk. Így szükség esetén akár különböző információkat lehet beszerezni a korábbi tulajdonosoktól és a jogkövető magatartás is ellenőrizhető. Egyetlen jogszabálynak sem lehet célja támogatni a nem jogkövető magatartást.

Lovasok.hu: Ki kérheti majd a jövőben a lovak alkalmasságáról kiállított hatósági bizonyítványt a szolgáltatótól? 

NÉBIH: A lovak alkalmasságáról készült hatósági bizonyítvány feltétele a szolgáltatás végzésének, így azt elsősorban a Hivatal kéri az engedélyezési eljárás keretében. Elkérheti azonban bárki pl. a szolgáltatást igénybe vevő is, akiben kétség merül fel, hogy nem áll rendelkezésre, és a szolgáltatást igénybe kívánja venni, vagy ellenőrizni szeretné azt. A szolgáltatónak ezekben az esetekben kötelessége bemutatni a hatósági bizonyítványt.


Tovább a
Magyar Közlöny oldalára >>

"A nemzetgazdasági miniszter 31/2013. (VIII. 9.) NGM rendelete a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról" teljes szövege a Magyar Közlöny 2013. augusztus 9-én megjelent 133. számának 139-145. oldalain olvasható.


A rendelet letöltése >>

 

További információ:

   
 
1024 Bp., Keleti Károly u. 24.
Levelezési cím: 1525 Bp. Pf. 30.
Telefon: +36-1-336-9000
 
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány
 
1066 Budapest, Teréz krt. 24.
Tel: +36 1 475 7000
 
 
1011 Budapest, Aranyhal u. 4.
Tel: +36/1-215-3560, 214-3245,
Elnök: Lóska János +36/20-455-7251

2013.11.04. Magyar Dorottya, Lovasok.hu

Forrás: A NÉBIH 2013.08.31-i és 2013.09.16-i tájékoztatása,
valamint a Bozori Gabriella (Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány) 203.09.03-i tájékoztatásaCikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés