keresés a lovardák között
Főoldal   »   Western lovaglás   »   Versenyágak


Trail western lovaglás

 

A trail (ejtsd: trél) egy olyan western versenyszám, amelynek során a ló-lovas párosoknak olyan akadályok sorozatát kell leküzdenie, amelyek a mindennapi kültéri lovaglás során, erdõn-mezõn akármikor elõfordulhatnak. Még az ugyanolyan típusú akadály is igen sokféle formában jelenhet meg a versenyek során, számos kombinációban. A jó trail ló igen engedelmes, nyugodt, kiegyensúlyozott, és nem félõs. Mivel a westernlovakat nagyfokú önálló feladatmegoldásra nevelik, ezért elengedhetetlen, hogy számos rúd, a különbözõ típusú akadályok és ezek kombinációi között a ló figyelmesen és a lovasával rendkívül együttmûködõen dolgozzon. Mindezt természetesen nem rövid, hanem a westernlovakat jellemzõ laza szárhasználattal kell megoldani.

 

Ebben a versenyszámban a bírálat alapja az, hogy a ló milyen engedelmesen teljesíti a különbözõ akadályokat, hangsúlyozottan figyelembe véve a ló idomítottságát (átengedõségét), segítségekre való reagálását, irányíthatóságát és jármódjai minõségét. Plusz pontot jelent, ha a ló stílusosan és megfelelõ gyorsasággal oldja meg az akadályokat, de a biztonságot nem veszélyezteti.
Plusz pont jár azoknak a lovaknak, amelyek figyelnek az akadályokra, amelyek képesek önállóan egy feladatot megoldani, ha ezt az akadályok megengedik, s amelyek a nehezebb akadályoknál is engedelmesen reagálnak a lovas segítségadásaira.

 

Minden felesleges lassítást (megtorpanást) az akadály megközelítésekor és végrehajtásakor pontlevonással büntetnek. Hasonlóképpen pontlevonással jár, ha egy ló természetellenes (pl. ijedt) képet mutatva vesz egy akadályt.

 

A verseny során az akadályokat meghatározott sorrendben kell megoldani, de nem kötelezõ minden lónak ugyanazon a patanyomon haladnia. Az akadályok között meghatározott jármódban kell lovagolni. A mozgás minõségét és az iramot az egyes manõverek részeként kell tekinteni. A pályát úgy kell megtervezni, hogy annak teljesítése során mind a három jármódot (lépés, ügetés, vágta) be lehessen mutatni.

 

A pálya megépítésénél nem a ló becsapása, vagy nehéz akadályok felállításával a versenyzõ kizárása a cél. Minden pályát és akadályt a biztonságos lovagolhatóság szem elõtt tartásával kell felépíteni a balesetek elkerülése végett.

 

A pályát úgy kell kialakítani, hogy az akadályok között megkövetelhetõ legyen mind a három jármód bemutatása. A jármódok bemutatására elegendõ hely kell hogy legyen, ami ügetésnél min. 9 m, vágtánál min. 15 m, hogy a bíró megfelelõen értékelhesse.

 

Legalább 6 akadály felállítása kötelezõ, amelybõl hármat az akadályok kötelezõ listájáról és legalább három különbözõ másik akadályt, a választható akadályok listájáról kell kiválasztani. 
 

Kötelezõ akadályok: 

 •        Kapu kinyitása lóhátról, átlovaglás a kapun és a kapu becsukása (a kapu elengedése büntetõpontot von maga után).

 •        Legalább négy rúdon való átlovaglás. A rudakat egymással párhuzamosan, cikk-cakk alakban, íves vonalon, illetve megemelve lehet elhelyezni.

 •        Hátraléptetés. Ha a hátraléptetést rudak között kell végrehajtani, a rudak közötti távolság min. 70 cm kell, hogy legyen. Megemelt rudak esetén min. 75 cm. A hátraléptetés a következõ formákban követelhetõ meg: (maximum 60 cm-re megemelve): egyenes vonalon vagy L, V, U alakban, vagy legalább három bója körül.

 

Néhány választható akadály: 

 •        Vizesgödör vagy vizestálca, amelyeknek az alja nem lehet csúszós.

 •        Fahídon való átlovaglás lépésben (stabil, min. 90 cm széles, és min. 180 cm hosszú)

 •        Szlalomozás tárgyak (bóják) között, lépésben vagy ügetésben 

 •        Tárgy áthelyezése egyik helyrõl a másikra

 •        Oldalléptetés (ha rudak között történik, azokat max. 30 cm-re lehet megemelni)

 •        Négyszögben való körbefordulás (a négyszög oldalai 1,5m - 2 m hosszúak lehetnek)

 •        Alkalmazható több akadály kombinációja is

 •        Esõkabát felvétele, levétele

 •        Postaládából "csomag" kivétele és visszarakása

 

Forrás: www.hqha.hu

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés