Nyeregszemle Kupasorozat 2015.

|ƒ programok |ƒ díjugrató verseny ƒ| regisztráci󠃃|
“Mesterfogás” lovas kurzusok | Nyeregszemle Kupa | állategészségügyi feltételek |


A két éve életre hívott Nyeregszemle Engedelmességi és Ügyességi Terepverseny Kupasorozat döntőjének ismét Hortobágy ad otthont! A szabályok módosultak. A legfontosabb változás, hogy már fogyatékkal élő és sajátos nevelési igényű lovasok is indulhatnak valamint kibővült az akadályok listája is.

A verseny az amatőr szabadidős-, hobbi- és túralovasok számára biztosít versenyzési lehetőséget, amely során a hétköznapi lovaglások alkalmával is megtalálható akadályokat küzdenek le.

A szabályzat szerint a verseny három korosztályban kerül kiírásra (serdülő, ifjúsági, felnőtt), a pályán töltött időn kívül pontozásra kerül a ló engedelmessége, ló és lovas kapcsolata is.

A tavaly augusztusi kiskunmajsai kupaforduló után még egy lehetősége lesz a versenyzőknek a döntőre való felkészülésre, várhatóan június elején Kiskunfélegyházán rendezik meg a következő fordulót. A hortobágyi döntőn természetesen a kupafordulókon való részvétel nélkül is nyitott a nevezés mindhárom korcsoportban, a serlegek és díjszalagok mellett egyéb értékes nyereményekért szállhatnak versenybe a lovasok.

Fődíj

A Nyeregszemle Kupa első helyezettje egy hetet tölthet a Balatonon a siófoki Catamaran Apartmanban!


A Nyeregszemle Engedelmességi és Ügyességi Terepverseny szabályzata

1) A verseny célja

Lehetőséget teremteni a hagyományos versenyszámokon kívül, az azokban nem versenyző, de megmérettetésre vágyó, amatőr lovasok számára, hogy ügyességi feladatokat időre megoldva versenyezzenek egymással. A versenyen a ló és lovasa közötti összhang, az elengedettség és helyes lóhoz állás is értékelésre kerül.

2) A résztvevők

a) lovak

A versenyen bármilyen lóval indulni lehet, mely a hatályos állategészségügyi törvénynek megfelel és tulajdonjoga tisztázott: lóútlevéllel rendelkezik. Egy lovat egy versenyen legfeljebb 2 alkalommal lehet versenyeztetni (más lovasokkal). A kantározásnak az állatvédelmi és állatjóléti feltételeknek meg kell felelnie. Alternatív kantározás lehetséges pl.: bosal, side pull, Monthy R. kötőfék, de a mechanikus hackamore, illetve a cordeo (nyakmadzag) nem megengedett. Feszítő zabla esetén 1.5 cm-nél keskenyebb lánc, vagy szíj nem használható. Kikötőszárak, veiroter, martingál, fix vagy gumis kikötőszárak nem használhatóak. Ínvédő, bokavédő, pataharang engedélyezett.

b) lovasok

A versenyt amatőrök, szabadidő lovasok számára írjuk ki. Ezért határozottan kérünk minden profit – lovaglásból, lovagoltatásból, bértartásból, stb. jövedelmet szerző lovastársunkat –, hogy ezt a versenyt, mint néző tiszteljék meg.

A verseny 4 korosztályban kerül kiírásra:

 • ”A” kategória – fogyatékkal élő és sajátos nevelési igényű lovasok. A kategóriában a jelentkezőktől függően alkategóriák is létrehozhatóak (pl. A1, A2, stb,) melyet az aktuális versenykiírásban kell megjelentetni.
 • serdülő (14 éves korig),
 • ifjúsági (14-18 éves korig),
 • felnőtt (18 éves kor felett).

A versenyen bárki részt vehet, aki jó egészségi állapotban van és megfelelő lovas tudással rendelkezik. Bódult vagy kábítószer hatása alatt álló versenyzőt nem áll módunkban fogadni. Az öltözékre nincs külön előírás, de kérünk mindenkit, hogy rendezett ruhában lépjen a pályára. Serdülő és „A” kategóriában kobak viselése kötelező! A bírók – lovasemberhez méltatlan viselkedés esetén – azonnal és bárkit kizárhatnak a versenyből.

A versenyen mindenki csak saját felelősségére vehet részt!

A serdülő és ifjúsági kategóriában a lovasért annak szülője/gondviselője tartozik felelősséggel, melyet a nevezéskor írásban is megerősít.

Versenyzők alatt a továbbiakban a ló és lovasa párost értjük.

c) rendező

A versenyt rendező, önálló jogi személy. Felel a rendezvény lebonyolításáért, a körülmények megteremtéséért, gondoskodik a terület rendelkezésre állásáról, valamint a díjazásról. A rendező nem felel az egyes versenyzők testi épségében vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkért.

d) versenyigazgató

A verseny sportszakmai vezetője. Biztosítja a szabályok betartását, kapcsolatot tart a bírókkal és a rendezővel. Szakmai kérdésekben segítséget nyújt a résztvevőknek, a versenyző és bírók közötti vita esetén döntési jogkörrel bír.

e) bírók

Pályánként két bíró határozza meg a hibapontokat. A technikai bíró a technikai hibapontokat, míg a vezető bíró a harmónia hibapontokat határozza meg. A bírókat a rendező kéri fel. Lásd még: 3/a pont.

f) segítők

A verseny lebonyolításában a segítők is részt vesznek. A rendező felkérésére a pályán kívül és a pályán belül is végzik tevékenységüket.

3) A helyszín

a) pálya/pályák

A versenyen egy vagy két pálya alakítható ki. Pályánként egy vezető bíró és egy technikai bíró szükséges. Két pálya esetén a rendezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a két pálya a lehetőségekhez képest azonos legyen. Az azonosságot a verseny minden bírájának igazolnia kell. Két pálya esetén a versenyzők sorsolás alapján indulnak az egyik vagy másik pályán.

Az esélyegyenlőség érdekében, amennyiben két pálya kerül kialakításra és több futam megrendezésre (pl. elődöntő, döntő) a versenyzők a második futamot a másik pályán, más bírók előtt teljesítik. (Pl. elődöntő az „A” pályán, döntő a „B” pályán.) A pályá(k)ra a verseny kezdete előtt lóval belépni tilos. Amennyiben egy versenyző a tiltás ellenére a pályára lép, az azonnali kizárást von maga után.

b) akadályok

Az akadályokat a rendező állítja össze. Az akadályok listája a mellékletben található.

4) Bírók, pontozás és helyezések

a) bírók

Technikai bíró lehet az a személy, aki rendelkezik:

 • magyar vagy nemzetközi bírói vizsgával, vagy
 • edzői képesítéssel és bírói gyakorlattal.

Vezető bíró lehet az a személy, aki rendelkezik:

 • magyar vagy nemzetközi bírói vizsgával, vagy
 • edzői képesítéssel és bírói gyakorlattal,

valamint:

 • legalább 10 év, folyamatos, a magyar vagy nemzetközi lovas életben végzett tevékenységgel.

b) technikai hibapontok

Egy akadály helytelen, hibás teljesítéséért a technikai bíró hibaponto(ka)t számít fel, az alábbiak szerint:

1 hibapont

 • az akadály érintése a ló által (amennyiben ez nem része az akadálynak),
 • az akadály előtt a ló megtorpan,
 • nem az akadályon előírt jármód,
 • kézben tartott tárgy sérülése,

3 hibapont

 • az akadály előtt a ló megtorpan és oldalra- vagy visszalép,
 • kézben tartott tárgy elejtése,

5 hibapont

 • az akadály kihagyása.

c) harmónia hibapontok

A vezető bírók nagy tapasztalattal bíró lovasemberek. Feladatuk, hogy a lovas és ló együttműködését a pályán értékeljék.

Tökéletes harmónia estén nem adnak hibapontot – ez a legideálisabb állapot.

A lóval való erőszakos bánásmód (kemény sarkantyúzás, túlzó szájfeszítés, stb.) esetén 9 a legmagasabb kiszabható hibapont.

A két szélsőérték között a vezető bírók figyelemmel vannak a helyes tartásra, a szárak megfelelő használatára, a test-, csizma- és szársegítségek megfelelő alkalmazására.

További harmónia hibapont számítható fel a nem megfelelő lábon történő végrehajtás esetén.

d) helyezések

A versenyen minden kategória külön kezelendő. A helyezési sorrend alapja a legkevesebb hibapont és a legrövidebb idő.

Győztes lesz az a versenyző, aki kategóriájában a legkevesebb hibapontot kapta és a legrövidebb idő alatt teljesítette a pályát.

Pontegyenlőség esetén a pályát rövidebb idő alatt teljesítő versenyző sorolódik előre.

Pontegyenlőség és időegyenlőség esetén a kevesebb harmónia hibapontot szerző versenyző sorolódik előre.

5) A verseny lebonyolítása

 • nevezés

A versenyre nevezni a verseny kezdete előtti 48 óráig lehetséges. A nevezési díj 2000Ft, melyet a rendezőnek kell megfizetni a helyszínen készpénzben.

 • sorsolás

Az egyes versenyzők indulási sorrendjét, valamint több pálya esetén a pálya megnevezését a verseny kezdete előtt 24 órával a rendező teszi közzé honlapján, valamint a helyszínen biztosítja annak megtekinthetőségét nyomtatott formában.

 • a pályán

A versenyzők a megadott sorrendben kezdhetik meg a pálya végrehajtását. A pályára belépni a bírók egyértelmű felszólítása után lehetséges.

A pályát, annak végrehajtása után haladéktalanul el kell hagynia a versenyzőnek.

Egy pályán egyszerre csak egy versenyző tartózkodhat. A versenyzőn, a bírókon és a rendező által kijelölt segítőkön kívül más nem tartózkodhat a pályán. Serdülő kategóriában megengedett a szülő vagy edző jelenléte a pályán. „A” kategóriában megengedett edző, segítő vagy oktató jelenléte a pályán, aki az akadályok sorrendjét bemondhatja, verbálisan támogathatja a lovast.

Amennyiben a bírók bármelyike úgy látja, hogy a ló vagy lovasa nem felkészült az akadály leküzdésére vagy az számára és/vagy a környezetére veszélyt jelent, a bíró utasíthatja a versenyzőt az akadály kihagyására – ez esetben az akadály kihagyása miatt hibapont kerül felszámításra.

Amennyiben a versenyző a pálya kijelölt területét az akadályok teljesítése közben elhagyja, úgy az a futama érvénytelen.

Amennyiben a lovas a lováról leesett, 2 perc áll rendelkezésére, hogy a versenyt folytassa. A verseny folytatásához külső segítséget igénybe vehet, ezt a bíróktól kell kérnie. A bírók adhatnak engedélyt a segítségnyújtó pályára lépéséhez.

A bírók közös megegyezéssel dönthetnek úgy, hogy nem engedélyezik egy versenyző számára a verseny folytatását. Ez esetben a versenyzőnek haladéktalanul el kell hagynia a pályát.

 • időmérés

Amennyiben nincs elektronikus időmérő szerkezet, pályánként két segítő méri a végrehajtás idejét. A két idő átlagát kell a végrehajtás idejének tekinteni.

 • eredményhirdetés

A verseny eredményének kihirdetésére a versenyt követő 24 órában kerül sor.

6) A verseny megszakítása

A bírók – figyelembe véve a körülményeket (pl. időjárási esemény) – dönthetnek úgy, hogy kezdeményezik a verseny megszakítását. A verseny megszakításának joga minden esetben a rendezőé. A rendező önmaga is dönthet a verseny megszakításáról. A verseny megszakítása esetén eredményhirdetés nem lehetséges.

7) Óvás

Óvni a helyszínen, a versenyigazgatónál lehet. A versenyigazgató döntése alapján a versenyző újra pályára léphet. Ez esetben a két megmérettetés közül a jobb eredményt kell figyelembe venni. Az óvás díja 20.000Ft, melyet az óvás megtételekor kell megfizetni.

8) A Kupasorozat, a Bajnoki döntő és a Bajnoki cím

A Nyeregszemle Kupasorozat mindegyik versenyén, minden kategória első 3 helyezettje pontozásban részesül. Az első helyezett 3 pontot, a második 2 pontot, a harmadik 1 pontot kap, melyet tovább vihet a Bajnoki döntőre. Kupasorozatban pont akkor adható, ha az adott versenyen, az adott kategóriában legalább 6 értékelt versenyző indult.

Egy versenyző a Kupasorozat több kupáján is részt vehet, de a pontokat nem összesítheti, azok közül a legmagasabb pontszámot viheti a Bajnoki döntőre. (Azaz ha valaki az egyik kupán második, a másik kupán első lett, úgy 3 pontot visz a döntőre.)

A Bajnoki döntőn az első 6 helyezett kap pontot, az első helyezett 6 pontot, a második 5 pontot, a harmadik 4 pontot, a negyedik 3 pontot, az ötödik 2 pontot, míg a hatodik 1 pontot kap.

A Bajnoki címet az nyeri, aki összesítésben – a Kupasorozat egy vagy több pontja, illetve a Bajnoki döntőn kapott pont alapján – a legtöbb pontot szerezte a kategóriáján belül.

Pontegyenlőség esetén azt a versenyzőt kell előrébb sorolni, aki a Kupasorozatból is hozott pontot.

Amennyiben a pontegyenlőség két olyan versenyzőt érint, akik mindketten részt vettek a Kupasorozat legalább egy kupáján, úgy azt a versenyzőt kell előrébb sorolni, aki a Bajnoki döntőn magasabb pontszámot ért el.

MELLÉKLET

Akadályok

1) Szlalom

A földre kihelyezett bólyákat/oszlopokat a meghatározott irányból kezdve szlalomban kell kerülni. A bólyák/oszlopok lovas vagy ló általi érintése nem megengedett.

Jármód:

 • felnőtt, serdülő, ifjúsági: ügetés
 • „A” kategória: ügetés

2) Járóiskola vagy Cavaletti

A földön fekvő, vagy a földtől legfeljebb 30cm magasságra megemelt, egymástól legalább 1,2m, legfeljebb 1,8m távolságban elhelyezett rudak. A rudak száma 2-4. A rudak lovas vagy ló általi érintése nem megengedett.

Jármód:

 • felnőtt, serdülő, ifjúsági: ügetés
 • „A” kategória: ügetés

3) Hídon áthaladás

Legalább 1,2m szélességű, legalább 2m hosszúságú fából készült híd. A hídra való fellépés magassága nem haladhatja meg a 20cm-t. A hídnak nem szükséges természetes akadályt áthidalnia, az a földön is kivitelezhető.

Jármód: felnőtt, serdülő, ifjúsági, „A” kategória: lépés

4) Vizesárok

Legfeljebb 3m hosszúságú, legalább 1m szélességű, legfeljebb 50cm mélységű vizes akadály. Az akadály helyettesíthető a fenti méreteknek megfelelő kerettel, mely vizet tartalmaz, vagy a fenti méreteknek megfeleltethető fóliával.

Jármód: felnőtt, serdülő, ifjúsági, „A” kategória: lépés

5) Hordókerülés

Két hordót tartalmazó akadály. Az első számú hordót megkerülve, az azon lévő tárgyat (pl, teniszlabda, zászlócska) felvéve azt

 • a második számú hordóig kell elvinni és abban elhelyezni, vagy
 • a tárgyat folyamatosan kézben tartva a másik hordót megkerülve az első számú hordóra visszahelyezni.

A tárgyat a lovasnak végig kézben kell fognia, elejtése vagy a tárgy sérülése hibapontot eredményez.
A hordók ló általi érintése nem megengedett.

Jármód:

 • felnőtt, ifjúsági: vágta
 • serdülő: ügetés
 • “A” kategória: lépés

6) Udvar

„U” alakban kiképzett akadály, melybe a versenyzőnek be kell haladnia. Az akadályon belül a lovat meg kell állítania, majd az akadályt hátralépésben kell elhagyni.

Jármód: akadályon belül nem értelmezett, illetve elhagyáskor hátralépés

7) Fólia függöny

Legalább 2,5m magas és legalább 1,5m szélességű keret, melyről 1m magasságig fóliacsíkok lógnak. Az akadályon a versenyzőnek át kell haladnia. Az akadály oldalának érintése a lovas és ló számára nem megengedett.

Jármód:

 • felnőtt, ifjúsági: ügetés
 • serdülő, „A” kategória: lépés

8) Vízfüggöny

Vízpermet szórása a versenyzőre folyamatos, időzített vagy szakaszos formában.

Jármód:

 • felnőtt, ifjúsági: ügetés
 • serdülő, „A” kategória: lépés

9) Porta

Egyszerű, legfeljebb 5m*5m-es karám, melyben élő állat vagy azt imitáló szerkezet van. Az akadály mellett kijelölt helyen a lovasnak legalább 5mp-re meg kell állnia. Az akadály érintése a ló számára nem megengedett.

Jármód:

 • felnőtt, ifjúsági: ügetés
 • serdülő, „A” kategória: lépés

10) Négyszög

Legföljebb 3x3m befoglaló méretű négyszög alakú akadály, melynek oldalai legalább 10cm magasak. A versenyzőnek az akadályba be kell léptetni a lovat, majd ott megállítani. A lóról leszállva az akadályt a lovasnak el kell hagynia, a ló az akadályon belül marad. A lóhoz visszatérve a versenyző az akadályt lépésben hagyja el.

Jármód:

 • felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés, illetve az akadályon belül nem értelmezett
 • „A” kategória: az akadály ebben a kategóriában nem szerepel

11) Esőkabát

Egy oszlopra rögzített esőkabát mellett a lovas megállítja a lovat, a lovon ülve leveszi az esőkabátot, azt a vállára teríti/fölveszi, majd levéve visszaakasztja az oszlopra.

Jármód:

 • felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés, illetve az akadályon belül nem értelmezett
 • „A” kategória: az akadály ebben a kategóriában nem szerepel

12) Hátraléptetés

Egyenes vagy megtört – oszlopokkal jelzett folyosóban – hátraléptetés. Az akadály hossza minimum 4m, megtört folyosó esetén minimum 2*2m. Az akadályba hátraléptetéssel kell bemenni, ezt tartva az akadályt így is kell elhagyni. „A” kategóriában az akadály egyenes és 2m hosszúságú.

Jármód:

 • „A” kategória, felnőtt, serdülő, ifjúsági: hátraléptetés

13) Vontatás

Egy legalább 5m hosszú kötél végére rögzített, 10kg-nál nem nehezebb tárgyat (faoszlop, autógumi), legalább 5m hosszan vontatni. A kötelet kézben is lehet tartani, illetve a nyereghez (biztonságosan oldható kötéssel) rögzíteni.

Jármód:

 • felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés vagy hátralépés
 • „A” kategória: az akadály ebben a kategóriában nem szerepel

14) Aljnövényzet

A földre helyezett gallyak és ágak között kell a versenyzőnek áthaladni, miközben az egyik segítő egy műnyulat (legalább ököl nagyságú szőrcsomó) egy vékony kötél segítségével húz el a földön a ló előtt.

Jármód:

 • „A” kategória, felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés

15) Zászló

A pálya talajába állított zászlót (legalább 120cm rúd és legalább 60x90cm zászló) kell a versenyzőnek megkerülnie, majd a zászló mellett megállni, azt fölemelni és meglengetni.

Jármód:

 • felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés
 • „A” kategória: az akadály ebben a kategóriában nem szerepel

16) Elsősegélynyújtás

A versenyzőnek a lóról le kell szállnia, a lovat ki kell kötnie, majd a lehető leggyorsabban a kikötési helytől legalább 10m-re fekvő segítőhöz, vagy ambubabához futva imitálni az újraélesztés megkezdését. A bíró utasítására a lóhoz visszatérve a versenyző ismét lóra ül.

Jármód:

 • az akadályon belül nem értelmezett
 • „A” kategória: az akadály ebben a kategóriában nem szerepel

17) Hanghatások

A versenyző egy legalább 1,5m magas állvány mellett halad el, melyre felfújt, színes luftballonok vannak kötözve. A segítő által átadott pálca segítségével legalább egyet kipukkaszt.

Jármód:

 • felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés
 • „A” kategória: az akadály ebben a kategóriában nem szerepel

18) Libikóka

Legalább 1m széles és legalább 2,5m hosszúságú, középen legalább 10cm magasságban alátámasztott billenő szerkezet, mely a versenyző áthaladása közben átbillen.

Jármód:

 • felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés
 • „A” kategória: az akadály ebben a kategóriában nem szerepel

19) Szemétkupac

Legalább 3m x 3m befoglaló méretű, földre helyezett fólia, melyen legalább 10db nagyméretű PET palack található. A versenyzőnek az akadályon át kell léptetnie.

Jármód:

 • „A” kategória, felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés

20) Alagút

Legalább 3 m hosszúságú, 2m szélességű, 2 magasságú akadály, melyen a lovasnak át kell haladnia. Az akadálynak a be és kijárat kivételével zártnak kell lennie. Készülhet rugalmas anyagból vagy textilből is (pl. katonai sátor, fóliasátor).

Jármód:

 • „A” kategória, felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés

21) Kanyon

Legalább 5m hosszúságú, 1,5m szélességű és 2m magasságú akadály, mely íves vagy megtört nyomvonalú. (A belépésnél a kilépési pont nem látható). Az akadály oldalfalának rugalmasnak kell lennie, készíthető szalagokból, szalmabálákból vagy áttetsző anyagból is.

Jármód:

 • „A” kategória, felnőtt, serdülő, ifjúsági: lépés
2015.06.18.
Forrás: Nyeregszemle.hu

A szervezők elérhetősége és általános információkérés:

Általános információk:
E-mail: info@nyeregszemle.hu
Tel.: +36 20 290-3320
Információ lovasok részére:
E-mail: lovasok@nyeregszemle.hu
Tel.: +36 30 388-0114

Információk vásárosok részére:
Email: szabgab@hortobagy.eu
Telefon: +36-30/661-0670

Nyeregszemle.hu

 

Hozzászólások