Összesítve a 2015-ös év lovassport sikerei

495 egyesület, 2743 sportoló, 4065 sportló, 53.000 start – talán ezekkel a számokkal jellemezhetnénk leginkább a magyar lovassport tavalyi évét. De hogy mi van a számok hátterben? Kiderül a Magyar Lovas Szövetség közgyűlési beszámolójából.

Számok, tények, adatok

A Magyar Lovas Szövetség elnöksége 2015-ben 7 alkalommal ülésezett; a gyakorlati lovas élet szabta igények szerint 31 határozatot hozott. Közülük néhány közérdeklődésre is érdemes intézkedés:

 •  Az Elnökség a 2014/15-ös sportágfejlesztési támogatás felhasználásáról a következő költségvetést fogadta el.
 1.    Versenysport támogatás 45 millió Ft
 2.    Utánpótlás nevelés, szakember képzés 16 millió Ft
 3.    Szervezésfejlesztés 4 millió Ft
 • Az Elnökség a kisebb szakágak támogatására
  • Western-reining Szakág: 600.000 Ft
  • Lovastusa Szakág: 1.500.000 Ft
  • Lovastorna Szakág (Bencze Balázs: 500.000 Ft) 1.750.000 Ft
  • Fogat Szakág állatorv.: 1.500 EUR  összeget hagyott jóvá.
 • A szakágak a 2015. évi sportló-bejelentésekből befolyt összeg száz százalékát önálló gazdálkodásra kapják vissza.
 • A szakágak vezetői a 2015. év pénzügyi terveiket a Közgyűléseiket megelőzően a Főtitkárnak kötelesek voltak megküldeni. Késedelem vagy nem teljesítés esetén a szakág 2015. évi bevételeinek 10%-a a központi költségvetésbe visszakerül. (A szankció a szponzori bevételeket nem érinti.)
 • A 2015. évben a megváltozott Sporttörvény, illetőleg jogszabály és kormányrendeletek  előírásainak megfelelően a szabályzatokat felülvizsgálták  és módosították. Ennek szellemében az Elnökség az Általános Versenyszabályzat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Képesítési Szabályzat, a Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat, valamint a Rajtengedélyvizsga Szabályzat egyes pontjait módosította, korszerűsítette.
 • Az Általános Versenyszabályzat célja, hogy az igazolt sportolók és a csapatok tisztességes, igazságos és biztonságos feltételek mellett versenyezzenek. A lovak jólétének tiszteletben tartása mindenek felett áll.
 • A 2016. január 1-től hatályba lépett, megújult rajtengedély vizsga-szabályzat a Szövetség versenyengedély szerző dokumentációja.
 • A sportág 2015. évi olimpiai  felkészülési  tervét az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
 • A Szövetség elnöke a Nemzeti Lovaskultúra Szövetséggel, az Országos Polgárőr Szövetséggel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködési megállapodást írt alá.
 • A Testnevelési Egyetemmel a szakedző képzésben van együttműködés. Eddig Kaposváron OKJ sportoktató- és edzőképzés keretében egy szakmai tábort rendeztek.

Közhely, de igaz: minden megállapodás annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Sokat kell tenni az együttműködéseikben lefektetett elvek gyakorlati megvalósításáért.

 • A Szövetség hivatalos elektronikus levelezésének egyszerűsítése és egységesítése érdekében 2015 évtől kizárólag a központi, ”szakág”@lovasszovetseg.hu e-mail címekről szervezhető levelezés. Ezzel egyszerűbbé, korszerűbbé, követhetőbbé válik az elektronikus levelezés.
 • A határozathozatali rendet az Elnökség azzal módosította, hogy sürgős ügyekben 48 órán belül elektronikus levelezéssel is határozhat hozható. E módszer nagyban könnyíti és gyorsítja az ügyintézést.
 • Az országos versenynaptár elkészítésének határideje február 1. volt. A regionális versenynaptár elkészítésének határideje március 1.
2015 2014
Egyesületek száma  481  495
Sportolók száma 2702 2743
Sportlovak száma 3901 4065

Sportdiplomácia

Stróbl Dorottya főtitkár és Dr. Jármy Miklós elnökségi tag részt vett Lausanne-ban a FEI sport fórumon, ahol elsősorban az olimpia és világbajnokság versenyszabályainak átalakításáról volt szó.

Szeptemberben Varsóban az Európai Lovas Szövetség Közgyűlésén is képviseltette magát a Magyar Lovas Szövetség.

Novemberben az FEI éves rendes Közgyűlésén Fugli Károlyt újabb négy évre a fogathajtó szakbizottság elnökévé, Stróbl Dorottyát pedig további két évre az FEI Jelölő Bizottság tagjának választották.

A Szövetség 2015 őszén a Military Szakág támogatási programjára pályázatot nyújtott be a az FEI Felzárkóztatási Alapjához. A támogatást a Szövetség elnyerte, így két éven át évente két alkalommal továbbképzéséket finanszíroz az FEI a magyar lovastusa szakemberek és lovasok részére.

A továbbképzéseket a FEI által delegált szakemberek vezetik. A pályázat elkészítésében Bázár György működött közre, akit a Szövetség a FEI III. szintű lovastusa Steward Generalnak terjesztett elő.

A Szövetség 2015-ben a FEI-nél

 • 20 nemzetközi bírót
 • 9 nemzetközi pályaépítőt
 • 40 stewardot
 • 22 állatorvost regisztrált

Edzőbizottság

Elsősorban az egységes vizsgáztatás elveit egyeztették, mivel az edzői regisztrációs vizsga anyaga a 2015.évben megváltozott.

Az elmúlt év elején kiadott „Edzői Kézikönyv” I. és II kötet az alapja az elméleti vizsgamodulok számonkérésének. A könyv árát beépítették a vizsgadíjba és postán juttatják el minden leendő vagy magasabb szintre lépő vizsgázó részére.

A 2015-ben 98-an jelentkeztek az edzői regisztrációs vizsgákra. Közülük 54-en sikeresen vizsgáztak. 2015 őszén a vizsgák előtt felkészítő tábort szerveztek – jelentős érdeklődés mellett.

A sikeres Talent Program folytatásra érdemes

A Talent Program – kezdetben – a díjugratás iránt érdeklődő fiatal lovasok tehetséggondozó programja volt. A kiválasztottak lovastudásának fejlesztését és lovas ismereteik bővítését szolgálja, lehetőséget biztosít számukra, hogy hazai díjugrató szakma legkiválóbb lovasaival, edzőivel dolgozzanak, fejlődjenek.

Az első alkalommal – 2014 októberében – hatvan fiatal díjugrató lovas jelentkezett, közülük a két korosztályba harmincat vettek fel. Tizenkét fő került a 14-20 éves korcsoportba, tizennyolc fő a 11-14 éves korcsoportba. A fiatalabb korosztály részére három edzőtábort rendeztek, ahol – a gyakorlati foglalkozás mellett – elméleti oktatás is volt. Az idősebb korosztály lovasai nyolc egyéni edzésen a maguk választotta Talent-edzőkkel dolgoztak.

Az áprilisi záróvizsgán a Nemzeti Lovardában, a kilenc tagú vizsgabizottság előtt a fiatal csoportból nyolcan vizsgáztak sikeresen. Közülük öten Nemzetközi Talent minősítéssel végeztek. Az idősebbek csoportjából heten jutottak tovább a Programba. Közülük négyen Nemzetközi Talent minősítéssel. Ők az előre kijelölt nemzetközi versenyeken való részvételhez támogatást kapnak (nevezési díj, valamint edzői támogatás formájában).

A második évad felvételi vizsgájára 32 jelentkezőből az idősebbek csoportjába hét, és a fiatalok csoportjába nyolc lovast vettek fel.

Fotó: Bigstockphoto.com

A 2015/2016-os évadban a díjlovagló és a lovastusa szakágak ígéretes fiataljai kerültek a Talent Programba. A lovastusa szakágba – tíz jelentkező közül – öt lovast vettek fel. Ők egy díjlovagló (Kaposvár), illetve egy díjugrató edzőtáboron (Budapest) vesznek részt. Emellett egy, a terep lovaglására specializált edzőtábort (Bábolna) tervez a szakáguk. A díjlovasok Talent Programjába 24 fiatalt vettek fel.

Jelenleg a Talent Program keretei között összesen 49 – díjlovagló, díjugrató és military – lovas tanul.

A fogathajtók 2016-ban csatlakoznak. A Talent Program edzői kara részére a Szövetség edzői továbbképzést szervezett.

A megyei szövetségek életéből

A Magyar Lovas szövetség a gyakorlati lovaséletben működő megyei szervezetek tevékenységét alapvetően fontosnak tartja. A megyék és a Szövetség közötti kapcsolat szerződés alapján működik együtt.

A beérkezett beszámolókból kitűnik, hogy:

 • a megyék meglehetősen eltérő jogi és szervezeti keretek között működnek:
  • önálló jogi személy, megyei sportszövetség tagja, nincs szervezete
  • 0-tól több milliós költségvetéssel gazdálkodnak
 • versenyhelyszínek, klubok száma a néhánytól közel félszázig terjed
 • a működő szakágak és a versenyzők számában is jelentősek az  eltérések
 • a versenyhelyszínek, a versenyek és a versenyzők száma stagnált
 • az alacsony kategóriába kiírt versenyek viszont népszerűbbek és e körben növekedett a versenyzők száma is
 • a szabadidős versenyek népszerűsége (száma és a résztvevők száma) nő
 • sajnos érkezett olyan beszámoló is amelyből ismét be nem jelentett – fekete – versenyekről érkezett tájékoztatás

A Magyar Lovas Szövetség elnöksége továbbra is alapvetően fontosnak tartja a területi szerveződésben rejlő lehetőségek kihasználását. A gyakorlati élet igényeit szolgáló, korszerű szervezeti forma kialakításán dolgozik a Szövetség, ehhez kérik, várják megyei lovas szövetségeink javaslatait.

A régiók szerinti szerveződés gyakorlati megoldása napirenden van. Gondolkodnak szabályozott keretek között működő „Lovas Szabadidős Szakág” megalakításáról is.

Versenyek – eredmények, rendezvények

Hozzávetőleges becslések szerint itthon a szakágak kereken 53 ezer startot regisztráltak. Óriási szervezőmunka, összefogás, versenyzői elhatározás, anyagi forrás – egyszóval: tenni akarás van mögötte.

Díjugratás

Budapesti CSIO-t – egy évtizednyi szünet után – immár negyedszer sikeresen rendezték. 2015-ben 21 országból a régió legjobbjai, több 100 lovas állt a starthoz. A magyar díjugratók nem szereztek olimpiai kvótát. A Nemzetek Díja versenyeken és a Nagydíjakban viszont régiónk legjobbjai között szerepeltek.

Az utánpótlás korosztály versenyzői az elmúlt évben is megtartották helyüket az európai élmezőnyben. Az Európa-bajnokság mindhárom korosztályában az első tíz közé kerültek fiatal lovasaink.

Az ifjúsági korosztályban 22 ország lovasai startoltak; a magyar csapat (Weinhardt Virág, Jármy Vince, Lehotai Máté, ifj. Lázár Zoltán) az 5. helyre érkezett. Szövetségi kapitány ifj. Kövy András. Az ifjúságiak egyéni versenyének 110 fős mezőnyében ifj. Lázár Zoltán 6-ik. Edzője: Pirik Zsolt

Itthon volt olyan 140 centiméteres akadályokon rendezett versenyszám, ahol közel hatvan, 130 centiméteren pedig mintegy száz startot regisztráltak.

Az egykori lovas méltóságok nevét viselő régiók alakultak, majd hosszú előkészületek után nagyjából egyforma feltételekkel öt régiós döntőt rendeztek. Az együttműködéshez sikerült megnyerni a megyei lovas szövetségeket. A Szakbizottság szakmai és pénzügyi támogatással segítette elő e „régi-új” versenyrendszer felelevenítését.

A 12-14 éves gyermekek lovas tudásának örvendetes jelentős javulásának eredményeként itthon bevezették a bajnoki rendszerű gyermek kategóriát is.

Ifj. Lázár Zoltán és Lacrima di Felicita

Fogathajtás

Hazánk szeptember hónapban két világbajnokságnak adott otthont.

Fábiánsebestyén: 16. Kettesfogathajtó Világbajnokság. 20 nemzet. 66 versenyző.

 •       Egyéni világbajnok: Lázár Vilmos
 •       Csapat-világbajnok (Lázár Vilmos, Lázár Zoltán, ifj. Dobrovitz József)

Mezőhegyes: I. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága

Mindezekkel együtt Magyarország eddig kilenc fogathajtó világbajnokságot rendezett. VB és EB érmek száma 93, ebből 40 arany.

Négyesfogathajtó Európa-bajnokságcsapat bronzéremmel tért haza Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József és Lázár Zoltán.

A C-kategóriás és szabadidős fogatversenyek száma jelentősen nőtt.

Lovastorna

A 2015-ös esztendő kiugró sikerektől kevésbé volt hangos, mint 2014, amikor a szakág első hazai junior Európa bajnokát köszönthettük. Mára elmondhatjuk, hogy lovastornászaink a kelet-európai régióban vezető szerepet töltenek be.

Bence Balázs ismét hallatott magáról: az aacheni felnőtt Európa-bajnokságon a döntőben a 8. helyen zárt.

Távlovaglás, távhajtás

Az ismét színvonalas nemzetközi versenyt rendező Bábolna mellett új versenyhelyszínek jelentkeztek: Kaposvár, Husztót és Hetvehely. A samorini Európa-bajnokságon Fekete Patrícia 14., Tóth József 15.

Újdonságként gyerekversenyeket rendeztek, bár ezen a téren a szabályok kialakítása még gyerekcipőben jár.

Western – Reining

Hét különböző számban Európa-bajnoki versenyeken szerepeltek a magyar lovasok. Hat lovas a western sport közös Európa-bajnokságának számító versenyen indult.

Dr. Kun Péter és Smart Blackbird

Lovasíjászat

A lovasíjászat hungarikum, lovasértékeink közül az egyetlen. A lovasíjászat sportértéke jelentős, az ősi harcművészetben helyet kap a legmodernebb edzéselmélet és módszertan.

Lovas Világkupa

2015. év november végén a Papp László Budapest Sportarénában 9. alkalommal került megrendezésre a Lovas Világkupa.

Nem egy a rendezvények közül, hanem sokkal több annál! Ez a 2007-ben először és azóta évente rendezett nemzetközi rangú esemény gyújtópontja a hazai lovasélet azóta folyó előremutató eseményeinek; lovaséletünk fejlődésében hihetetlen lendületet, energiát, új ötleteket, kreativitást, közös gondolkodást hozott felszínre.

2016-ban jubilál a Lovas Világkupa, amire több elemében új, meghökkentő, ütős, közönségvonzó programmal készülnek a szervezők.

Nemzeti Vágta: népünnepély – sokadalom

Nem sport-, hanem közönségszórakoztató program. Lovas hagyományainkra építkezik, kapcsolatokat, barátságokat ápol, újakat épít itthon és határainkon túl, látványosan szórakoztat, kikapcsoldásra hív, az összefogás jelképe, a több mint 200 előfutam után a falvak legjobb lovasait hozza el a Hősök terére.

Létjogosultságát az évi 150-200 ezer néző és a televízió nyilvánossága bizonyítja.

2016. a közösségépítés éve

A 2016-ra megfogalmazott sűrűsödő feladatok teljesítésének, a sikerek alapja az összefogás erősítése, a közösségépítés. 

Ma számos dolog vonja, vonhatja el az embereket a közösségtől, a közösségi élettől a lovaséletben is. A fiatalok megszólítása, a lovas közösség építése mind nehezebb. Ugyanakkor a jó példák bizonyítják, hogy jó ügyben összejönni, találkozni, ezekért dolgozni vonzó lehet.

Attól vonzó egy közösség, ha a tagjai becsülik egymást. Nagy kérdés, hogy ezt miképpen lehet elérni, de tény, hogy – az elkerülhetetlen feszültségek ellenére – az alapvetően jó a légkör, a szíves együttlét a siker meghatározója. A jó közösség működése hasonlít a jó családéhoz.

Természetes, hogy lesznek, lehetnek konfliktusok, rivalizálás, kommunikációs probléma. Ha ezt a résztvevők el tudják fogadni, miközben fenntartják kölcsönös megbecsülésüket, akkor tud a közösség a megerősödés helyévé lenni.

A közgyűlésünk üzenete tehát: az összefogás, a közösségépítés erősítése. Ez a siker alapfeltétele.

2016.02.22. Dr. Fehér Károly, kommunikációs igazgató
Magyar Lovas Szövetség

Hozzászólások