Volt egyszer egy Aranyági…

Volt egyszer egy Aranyági…

A hódmezővásárhelyi Aranyági ménes

Magyarország második legnagyobb mezővárosában, Hódmezővásárhelyen a rög (kötött – szikes talaj) és a nagyobb távolságok miatt ( város, tanya, rét, kaszáló, ártér, puszta, szántóföldek) olyan ló, lófajta alakult ki és terjedt el, amely a mindennapi hámos-igás munkák mellett megfelelt, könnyű hámos (esküvői, piacos, templomba járó) lónak , továbbá az akkori katonaság számára is, mint nemes katonai pótló, remontaként is kiválóan megállta a helyét.

1821-ben klasszicista stílusban épült Hódmezővásárhelyen a majdani csődörös huszárlaktanya, mely ma a Hód-MG. Rt. központja.A térség lótenyésztésének, irányításának integrációs központja volt a 60-as évekig.
Ez a lófajta a Mezőhegyesen már 150 éve kitenyésztett Furioso-North Star. Akkoriban angol félvérként, mezőhegyesi félvérként emlegették. Az oroszoknál anglo vengri, azaz angol magyar vérű lófajtaként ismerik. Különböző kiadványokban, mint például „A világ összes lófajtái„ című könyvben Furiosoként szerepel a magyar lófajták között. Ez a fajta a fent felsorolt sokrétű követelményeknek kiválóan megfelelt, így az igényes vásárhelyi gazdáknak is.

A vásárhelyi gazdák fajta iránti elkötelezettsége olyan jelentős volt, hogy Makó (Nónius) és Vásárhely között élesen elkülönült a két lófajta, tájfajta jelenléte. Az 1900-as évek elejére a helyi rög hatására kialakult a vásárhelyi tájfajta. Ma ezt a hagyományos magyar lófajtát, azaz a Furioso-North Star-t tenyészti az Aranyági ménes. 
Ahhoz, hogy ennek a fajtának, mint veszélyeztetett fajtának a helyzetét megértsük, ismernünk kell hányatott múltját és bizonytalan jelenét (a kanca létszám nem éri el az 1000-et, egyesületi viszonylatban az 500-at). Az 1920-as évekre az „eszményi lófajtaként” emlegetik. Sok gazdaság tenyészti , használja (nagybirtok-kisgazdaság). A fajta életében az első nagy törést a II. világháború, majd a TSZ -esítés hozza . A 60-as évek elején ( 1961 – ben ) a Gidrán, Furioso-North Star, Nóniusz méneseket áthelyezték Mezőhegyesről, eredeti tenyészhelyéről. A Furioso-North Star a Nagykunsági Á.G.-ba került. Itt ínséges idők jöttek a lovakra: sokszor csak rizsszalmán teleltették őket, és a jóindulatú brigád, kerületvezetőkön múlt, hogy melasszal egészítették-e ki a szalmát, és így energiával ellátva fényes szőrrel élték túl a téli időszakot. Az eredeti, ill. népies kancaanyagból állami és TSZ – es tenyészetek jöttek létre (mint pl.: Abádszalók, Bőszénfa, Herceghalom, Jászboldogház, Karcag, Kiskunság, Szentes, Orosháza, majd a Bajorországból adományozott eredeti Sárvári kancaanyag Pusztaberényben… stb.).

Mindenütt egy – egy döntéshozó vezető, elnök személyi akarata (befolyása és tekintélye) adott lehetőséget a lovak tartására, tenyésztésére. Ma már egyik tenyészet sem működik. Megszűnésükkel, az értékes tenyészanyag fajta átalakító keresztezéssel (általában a szintetikus sportló fajtában adott, még kiváló teljesítményű egyedeket, pl.: Zavaros, Klárika) vagy fizikálisan is eltűnt, sajnos sokszor a vágóhídon végezve. Az 1980-as évek végéig mind létszámban, mind minőségben vezető helyen szerepelt a fajta életében a Kiskunsági ménes.

A privatizáció után a termőföld, ingatlan maradt vagy fejlődött!? A megmaradt törzstenyészet lovai, mintegy 60 db kanca és szaporulata gondoskodás hiányában lesoványodott, lerühesedett. A látvány: szomorú állatok, amelyek nem értették a negatív változást. A tulajdonossal, ill. annak képviselőjével, történt többszöri tárgyalás után, amelyek ígéretekkel ugyan teli voltak, valójában nem történt változás, az országos Furioso-North Star Egyesület felfüggesztette a ménessel való együtt működést és szüneteltette annak tagságát. Maradt a kérdés: kellett-e az új tulajdonosnak a hagyományos nagy múltú és kiváló sport hátterű ménes vagy csak az ingatlan és a föld, mely nem „kér” enni?

A már említett Mezőhegyesen kitenyésztett 3 tradicionális lófajta közül a Gidrán helyzete hasonlóan válságos, mint a Furioso-North Staré. Veszélyeztetett fajta lévén (kb. 100 db tisztavérű kanca), Marócpusztán található nagyobb és kiváló sportértékű populáció, mely állami (?) támogatottságú, kisebb súllyal, mint amit megérdemelne. A Nóniusz fajta helyzete stabilnak tekinthető, mely fajtát két állami ménesben is tenyésztik: Hortobágyon és Mezőhegyesen. Sok-sok jó minőségű kanca található magángazdáknál, tenyésztőknél is. Példaértékűen működő országos tenyésztő egyesület fogja össze és integrálja ezeket a tenyészeteket.
A vásárhelyi Aranyági ménes, a Furioso-North Star fajta főménese. A fajta fenntartásán, genológiai vonalak megőrzésén túl (40 db törzskanca, 7 -11 db mén) populáció szinten végzi az egyedek kipróbálását, teljesítmény vizsgálatát.

Tenyészszemléken és a lovassportágak 5 szakágában (díjugratás, díjlovaglás, military, fogathajtás, lovastorna) hivatalos versenyeken szerepelve népszerűsíti a fajtát. Így az ivadékok versenyeredményei alapján a szülők, testvérek, féltestvérek is rangsorolhatók, emelkedik az értékük. A vásárhelyi populációban 3 népes kancacsaláddal és kiváló genetikai értékű, pl. eredeti mezőhegyesi kancacsaládból származó vagy reimport erdélyi román-szlovák kancákkal, ménekkel folyik a tenyésztés, amelyek ivadékainak szelekciójával a géntisztaságon felül a fő szempont a munkakészség, használhatóság (sportérték).

A lovassportok szakágain kívül a Furioso-North Star tenyészszemléken is szerepel, pl.: a teherindító- húzóvizsga is egyik ága a teljesítményértékelésnek. A teljesítménykódex szerinti ponttáblázat alapján, a versenyeken, vizsgákon elért, majd összegezhető pontok segítenek a populáció egyedeinek rangsorát objektíven felállítani.

Az Aranyági ménes a régió lótenyésztését, kiemelten a Furioso-North Star tenyésztését integrálja különböző genológiai vonalú ménekkel. Megjegyzendő, hogy a fajta tenyésztésében a vonalak, azaz a génmegőrzés fenntartása miatt (5-7) nem csak az egy-két úgymond „legjobbat”, (mint pl.: a világfajtáknál) kell tenyészteni.

Furioso törzs „A” vonalát pl.: Rege Furioso „XXXI” törzsmén „B” vonalát pl.: Fáraó Furioso „XXVII” törzsmén
North Star törzs pl.: Titán North Star „IX” törzsmén
-Nemesített vonalak:
• Sportlóval keresztezett pl.: Merán Furioso Ramzes „I” tm
• Angol telivér vagy ezzel keresztezett vonalak pl.: Masetta North Star „I” törzsmén
• Arab telivér vagy ezzel keresztezett vonalak pl.: Vigéc Viesbaden Furioso
• Shagya arab vagy ezzel keresztezett vonalak pl.: Hódmezővásárhely Gaza1-261

A felnevelés, ménesi tartás, majd a képzés (lovaglás és kocsiba tanítás) is az integrációnk egyik fő eleme. A ló mesterséges termékenyítő állomásunk segíti a távolabbi kancatartók „döntését”. Szaporodásbiológiailag mintegy 160-240 kancát „szervizel” az állomás.

Ehhez rendelkezésre áll: a 44 férőhelyes (boxos) kancapanzió és a kiállítási területen kb. 200 állásos férőhely. A vásárhelyi populációból évente 2-3 állami mén, illetve több magánmén kerül tenyésztésbe a mén I, II sikeres vizsga után. 1986 óta 36 fedezőmén, ebből 6 törzsmén került felállításra. A ménes lovai országszerte ismert sportlovak, melyekről a lovas havi lapokban részletesen beszámolunk.

Írta: Kucsora István
2003.december 28.
Frissítve: 2023.02.04.
Fotó: Canva

 

Hozzászólások