Sütés helyett kötelező a mikrochip?

Sütés helyett kötelező a mikrochip?

Utánajártunk, mit takar a lovak azonosításáról szóló új rendelet

Március végén járta be a sajtót az a hír, miszerint a jövőben a lovak azonosítása is mikrochippel történik majd:

“A lófélék – ló, szamár, öszvér – egyedi azonosításával, nyilvántartásával és nyomon követésével kapcsolatos új szabályokat kormányrendelet szabályozza. Az új azonosítási rendszer és az életre szóló azonosító okmány biztosítja az állatok nyilvántartásával, törzskönyvezésével és szállításával kapcsolatos információkat” – áll a Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodájának 2013. március 28-án kiadott közleményében.

A kép illusztráció

Sokan értetlenül álltak a közlemény előtt, hiszen több, mint egy éve az abban leírt módon történik a lovak és lófélék jelölése. A rendelet teljes szövegének hiányában pedig a médiában megkezdődtek a találgatások, hogy vajon minden egyes lovat mikrochippel kell-e majd jelölni, a kutyákhoz hasonlóan. 

A Lovasok.hu találgatások helyett feltette a rendelettel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket a Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodájának. De haladjunk csak szép sorjában!

“A rendelet az eddig alkalmazott alternatív jelölési módok mellett – bélyegzés, sütés – a lófélék többsége esetében bevezeti az elsődlegesen elektronikus azonosítóval történő jelölést. A tarkószalagba beültetett transzponderrel lehetővé válik a lovak kíméletes, állatvédelmi szempontból aggálymentes jelölése. A magyar lótenyésztési hagyományokra tekintettel azonban a törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölési módszerek kizárólagos jelölésként továbbra is alkalmazhatók.

Az általános és egységes azonosítási rendszer kiépítése érdekében a ló tulajdonosa köteles az állat jelölését elvégeztetni annak hat hónapos koráig, vagy az elválasztásáig.

A beültetett transzponderrel a ló jelölését és azonosítását igazoló lóútlevelet is kap a tulajdonos. A törzskönyvezett lófélék lóútlevelét a törzskönyvet vezető tenyésztő szervezet, míg a nem törzskönyvezett lófélék lóútlevelét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adja ki. A hatósági bizonyítvány egész életre szólóan kíséri a lovat, és annak elhullása esetén azt vissza kell juttatni a lóútlevelet kibocsátó szervnek.

A transzponderrel történő jelölést a szolgáltató állatorvos vagy az állatorvosi asszisztens, az alternatív jelölést a lóútlevelet kibocsátó szervezet más megbízottja is végezheti.  Az állatok nyomon követése érdekében az azonosító okmánnyal és az állattal kapcsolatos változásokat – az elhullást, a tulajdonosváltozást, az okmány elvesztését, az új tartási helyet – kötelező bejelenteni” – szól a közlemény.

Mivel tudomásunk szerint már hosszabb ideje ez volt az érvényben lévő gyakorlat, utánajártunk annak, hogy milyen változás történt, hogy mi a fenti közlemény újdonsága. Kérdéseinkre a Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodájától kaptunk választ.

Lovasok.hu:  Szeretnénk tudni, hogy mi az újdonság, mi változott a lovak és lófélék jelölésével kapcsolatban? Az általunk megkérdezett lótenyésző, valamint lótenyésztési felügyelő egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy 2011 júliusa óta a közleményben leírtaknak megfelelően történik a lovak és lófélék jelölése. Ezt megerősítette a Lóútlevél Iroda egyik munkatársa is.

VM: A lófélék azonosítására vonatkozó közösségi jogszabály, az 504/2008/EK rendelet, mielőbbi végrehajtása érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) valóban már 2011 júliusában jóváhagyta a nem egyesületi ismert, és az ismeretlen származású lovak mikrochippel történő jelölésének eljárásrendjét. Az uniós rendelet közvetlenül hatályos és végrehajtandó a tagállamokban.  A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló új kormányrendelet a közösségi rendelkezések nemzeti végrehajtásához szükséges intézkedéseket tartalmazza. Azon túl, hogy bevezeti a lovak többségénél alkalmazandó transzponderrel történő jelölést, fontos újításként előírja, hogy a lóútlevél kiváltására vonatkozó kérelmet már a lóféle első, hat hónapos koráig elvégzendő jelöléssel és azonosítással egy időben kötelező benyújtani. Ez biztosítja, hogy minden azonosított lóféle az egyedi jelölésen túl azonosító okmányt is kap.

Az új jogszabály továbbá meghatározza az egyedi azonosítás menetét, a lófélék azonosításának feladatait ellátó, ún. kibocsátó szervek kijelölését és feladatait, az állattartó, a szolgáltató állatorvos, a vágóhíd, a kancafedeztetési állomás kötelezettségeit, a kibocsátó szervek adatbázisaira és a hatósági központi adatbázisra, valamint a lóútlevél kiadására és kitöltésére vonatkozó követelményeket, továbbá rendelkezik az alternatív jelölés alkalmazásának feltételeiről is. A rendelet a korábbi előírásokhoz képest szigorúbb szabályokat tartalmaz a gyógykezelések nyilvántartására és az emberi fogyasztásra való alkalmasság megállapítására vonatkozóan, az élelmiszerbiztonsági feltételek érvényesülése érdekében.

Az új szabályozás tehát a korábbihoz képest hatékonyan biztosítja az állatok egyedi nyomonkövetését és az állat- és közegészségügyi követelmények teljesülését.

Lovasok.hu: Nem egyértelmű számunkra, hogy az új rendelet a chipet a sütés és bélyegzés helyett választható alternatív jelölési módként ajánlja, illetve fogadja el, vagy a kutyákhoz hasonlóan minden egyes lovat chippel kell ellátni a jövőben, függetlenül attól, hogy az állat már rendelkezik érvényes sütéssel/bélyegzéssel és a hozzá tartozó lóútlevéllel. Amennyiben ez a helyzet, milyen költségekkel jár ez a lótartók részére, mi a határideje, kihez forduljanak?

VM: A kormányrendelet a jelölés módját tekintve kimondja, hogy a nem törzskönyvezett lóféléket minden esetben transzponderrel meg kell jelölni. 

Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történő jelölés mellett, kiegészítő jelleggel végezhető.

A törzskönyvezett lóféléknél azonban lehetőség van arra, hogy az alternatív jelölést egyedüli jelölési módszerként alkalmazzák, az adott lófajta tenyésztési programja alapján. Az alternatív jelölést választó tenyésztő szervezetek esetében a törzskönyvezett lovaknál a transzponderrel történő megjelölés kiegészítő jelleggel végezhető. Ha azonban ezeket a lóféléket alternatív módon nem jelölik meg, akkor a transzponderrel történő megjelölés kötelező, vagyis legalább egy jelölésmód alkalmazását mindenképpen biztosítani kell.

Az emberi fogyasztás céljából vágóhídra való szállítás esetében azonban minden lovat szükséges transzponderrel megjelölni.

A fenti szabályok az új kormányrendelet hatályba lépését követően született lófélékre vonatkoznak. A kormányrendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.

Azon lovak esetében, amelyek ennél korábban születtek, illetve már rendelkeznek a korábbi szabályok szerinti egyedi jelöléssel (sütéssel) és lóútlevéllel, a kormányrendelet átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a transzponderes jelölésre vonatkozóan:

  • A 2009. július 1. előtt született egyedeket akkor kell az új jogszabály szerint azonosítani, amennyiben azok azonosítása a korábbi szabályozás, az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet szerint nem történt meg.
  • Az uniós jogszabály 2009. július 1-jei hatályba lépése és az új kormányrendelet hatályba lépése közötti időszakban született, és korábban egyedileg alternatív módon megjelölt állatokat akkor kell transzponderrel megjelölni, ha azokat forgalomba kívánják hozni (pl. vágóhídra szállítás, eladás).
  • A kormányrendelet a lóútlevéllel már rendelkező lóféle másodlagos, transzponderes vagy alternatív jelölésére vonatkozóan is tartalmaz részletes előírást.

A jelölés és az egyedi azonosítás elvégzését a NÉBIH Lóútlevél Irodájában, a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségénél (MLOSZ), vagy az eddigi gyakorlatnak megfelelően, abban az esetben, ha az elismert tenyésztő szervezet végezte ezt a tevékenységet (pl. quarter horse, appaloosa, bardigiano, magyar sportló, angol telivér stb.) továbbra is ott kell kezdeményezni. Az új kormányrendelet kimondja, hogy a kibocsátó szervek adatbázisának és annak a központi adatbázissal történő adatkapcsolatának a kialakításáig a lóútlevelek kiadását továbbra is a NÉBIH végzi. A lóútlevél kiadása és az állatok egyedi megjelölése tehát az új jogszabály megjelenését követően egy ideig a jelenlegi rendszer szerint zajlik majd.

A korábban nem a jogszabályoknak megfelelően jelölt és azonosított lófélék esetében az azonosítást mihamarabb pótolni szükséges, mivel a szabályok be nem tartása élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabását vonhatja maga után.

A lóútlevél, mint hatósági bizonyítvány díja 2012. április 10-étől az alábbiak szerint alakult:

  • Egységesen 4.000 Ft mindazon lovak esetében, melyek egyedi jelölése, azonosítása és a lóútlevél igénylésének időpontja megfelel  az 504/2008/EK rendeletnek;
  • A jogszabályoknak nem megfelelő lovak számára az útlevél díja a jelenlegi összeg szerint marad.
  • Amennyiben a lóútlevél bizonyíthatóan elveszett vagy megsemmisült, másodlat lóútlevél kiállítása kérelmezhető, díja: 13.000 Ft. A sürgősségi pótdíj lóútlevelenként 4.000, illetve 6.500 Ft.

A mikrochip beültetésének ára a kibocsátó szervtől függ. Az MLOSZ weboldalán az árak a következőek: ismeretlen származású ló azonosításának ára 10. 000 Ft, az ismert származású, nem egyesületi lóé 5.000 Ft; a mikrochip ára 1.200 Ft.

Lovasok.hu: Lovak jelölésére továbbra is csak a területileg illetékes lótenyésztési felügyelőtől beszerzett transzponder használható, vagy bármelyik állatorvos elvégezheti a jelölést?

VM: Az új jogszabály kimondja, hogy a lóféle egyedi, mikrochippel történő jelölését a szolgáltató állatorvos vagy az állatorvosi asszisztens csak az ún. kibocsátó szerv megbízásából végzi el. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató állatorvos egyedi jelöléssel és azonosítással kapcsolatos feladatait a kibocsátó szervvel (tenyésztő szervezetekkel) kötött megállapodása határozza meg, így bármelyik állatorvos nem végezheti a mikrochip beültetését.

A kibocsátó szervek a törzskönyvezett lófélék esetében a méneskönyvet vezető tenyésztő szervezetek, a nem törzskönyvezett lóféléknél pedig a NÉBIH. A kibocsátó szervek az azonosítással kapcsolatos feladatok technikai kivitelezésével más szervezeteket is megbízhatnak, így pl. a NÉBIH-et vagy az MLOSZ-t.

A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet (A lófélék egyedeinek azonosításáról) teljes szövege a Magyar Közlöny 2013. április 9-én, kedden megjelent 61. számában olvasható.

2013.04.10 Magyar Dorottya, Lovasok.hu
Forrás: kormany.hu, Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóiroda

 

Frissítve: 2024.01.22.
Fotó: Canva

Hozzászólások