Neveljük fel egészségesen!

Neveljük fel egészségesen!

Dr. Elek Sándor úr, a Magyar Lovas Kör egyik alapítótagja, az “ország lódoktora ” hosszú állatorvosi pályája alatti tapasztalatairól számos cikket, elemzést, értekezést írt az elmúlt évtizedekben.

Ezekből bocsátotta rendelkezésünkre több olyan írását, melyek nagy segítséget jelenthetnek magánlótartóinknak, szabadidő lovasainknak. Ezentúl Értesítőnk minden egyes számában leközöljük egy-egy nevelő, oktató cikkét.
Köszönjük Sanyi bácsinak, hogy minden lehetőségévei igyekszik segíteni működésünket és egyik fő célunkat; hogy gondolkodó és képzett lovas barátokat neveljünk hazánk lovas életének.

A csikóval való foglalkozás és takarmányozása rendszeres munkát és szakértelmet igényel. Már korán, 3 -4 hetes korában a fej méretének megfelelő, lehetőleg bőr kötőféket kell a csikóra helyezni, és anyja mellett meg kell tanulnia a kötöttséggel, a vezetéssel részére kezdetben kedvezőt-‘ len tudnivalókat. Fogatban járó kanca mellé kötött csikó vezetőszára olyan hosszú legyen, hogy megálláskor szopni tudjon. Nyereg alatt járó kancánál biztonságos lovas vállalhatja azt, hogy a kancára helyezett nyakló hoz rögzíti a csikót úgy, hogy a csikó vezetőszára a kezében van. A képen bemutatott rögzítési móddal a csikó távolsága az anyjától szabályozható. A vezetőszár soha ne lógjon. A csikó ijedezése esetén közel állítjuk az anyjához. Veszélyes helyzetben a csikó egyszerűen szabadon engedhető. (Ábra a 34. oldalon.) Mindkét esetben a csikó elfáradását figyelembe véve fokozatosan növeljük a jártatási időt. Anyjától szabadra engedni csak a csikóra nézve biztonságos területen szabad. A napi 1-2 órányi mozgás feltétlenül szükséges.

A csikó pataszabályozását a negyedik hónapos kortól kéthavonta rendszeresen el kell végezni. Ezen időszakban korrigálhatók legjobban a lábszerkezeti hibák – bak pata, franciás állás stb. A pataszabályozást a csikó a későbbiek során akkor tűri, ha már fiatal korában mind a négy végtagjának felvételét “lábat” vezényszó ismétlésével gyakoroltatjuk, s közben tisztítjuk, kopogtatjuk a talpi felületet. Hasonló türelemmel kell a vezetést, a kézhez szoktatást is gyakorolni.

A csikó fejlődési erélye egy éves koráig a legnagyobb. Ezen időszakban ne legyen takarmánymérték. Igyekezzünk értékes takarmánykiegészítőket (nyomelemeket, vitaminokat) adni, s a tiszta vízzel való ellátás is folyamatos legyen. Kötött tartásban a napi 2 kg zab, kevés szecska árpa darával, 3-4 kg finom szálú széna elegendő és legalább négyszeri ivási lehetőséget teremtsünk. A gerincvonal és az Ízületek helyes alakulása érdekében a csikót lehetőleg földről, semmi esetre sem rácsból etessük.

A csikó második évében minél szabadabb mozgásterületet kapjon, füves területen, lehetőleg legelőn. Reggel és este abrakoláshoz viszont, szokott helyre kössük meg, s az abrak után legeltetési szezonban is kapjon szénát. A szénaevés idejében végezzük el az ápolást.
A napi takarmányadag 2-3 kg zab, 4-5 kg széna és 4-5 szalma. Az emberhez szoktatás szelíd bánásmóddal ezen időszakban rögződik a legjobban a csikóban. EI kell érni, hogy hívásra a karámból bejöjjön a csikó.
Kevés mozgásterű helyen második éves korától hevederhez, kötőfékhez, két oldalon lazán csatolt kikötőszárral, hosszú futószáron is mozgatható mindkét kézre. A szabad, jó előreviteli mozgásában semmi ne zavarja.
A csikó harmadik évében a rendszeres mozgás idejét fokozni kell. Szerszámhoz szoktatás éve ez. Könnyű lovassal, könnyű kocsiban tanulhatja a tért ölelő mozgást, s fordításoknál is a helyes egyensúlyérzet kialakítását.
Nem a munka ideje a harmadik év. Ebben az időben a kanca és a mén is ivaréretté, de nem tenyészéretté válik. A takarmányadagja 3 kg zab, 6 kg széna és 6 kg szalma. Izmosodjon, de ne zsírosodjon.

A négyéves kor a munkára nevelés időszaka. Ehhez vegyük igénybe szakember segítségét, a helyes kiképzés érdekében. Negyedik évében válik a csikó tenyészéretté. Takarmányadagja 4 kg zab, 6 kg széna, 6 kg szalma. A tenyésztésre szánt kanca fedeztetése ebben az évben eszközölhető, így a teljes fogváltás, lóvá válás idejére hozza világra első csikaját. Az ötödik évtől a kellően előkészített lóval a nehéz munka is károsodás nélkül végezhető. A szegény ember már éves korában is befogja a csikót (meg is rokkan). Aki teheti, a lóvá válása után követeljen tőle, mert így hosszú életű, szilárd szervezetű társa. A hidegvérű csikókat azonban már két éves korban munkára fogják. Az angol telivér csikóknak két éves korukban már versenyt rendeznek. A telivér sem érik be 5 éves kor előtt, de a korai kipróbálás megmérettetésre, selejtezésre ad lehetőséget.

Dr. Elek Sándor
Forrás: Magyar Lovas Kör
2001.
Frissítve: 2023.05.12.
Fotó: Canva

Hozzászólások