Magyar lófajtáink

Tudtad, hogy a Magyar Országgyűlés a régi magyar állatfajtákat, köztük szeretett lófajtáinkat nemzeti kinccsé nyilvánította? Így nemzeti védettséget érdemelt ki a Nóniusz, Gidrán, Furioso, Kisbéri félvér, Magyar lipicai, Shagya-arab, Hucul, Magyar hidegvérű. Velük foglalkozunk a következőkben.

Világhírű magyar lótenyésztés

A világ köztudatában a magyar, mint lovas nemzet él, lovashagyományunk és kultúránk 1000 éves múltra tekint vissza, így nem véletlen, hogy megőrzésükre, tenyésztésükre és fennmaradásukra külön figyelmet kell fordítani. Bábolna, Kisbér, Szilvásvárad, Hortobágy, Mezőhegyes és még sorolhatnánk az ismerősen csengő, messze földön híres méneseiket, ahova a világ minden részéből turisták százai jönnek megcsodálni páratlan szépségüket. Hagyományos lófajtáink, amelyeket hosszú évek gondos tenyésztői munkája során hoztak létre állami méneseinkben, a mai napig megállják a helyüket. Lótenyésztésünk évszázados múltú, méneseink neve, híre ma is ismerősen cseng a lovas világban, hiszen kevés olyan ország rendelkezik ennyi kiváló lófajtával, mint Magyarország.

Egy kis hippológia

Hippológusaink szerint három nagy áramlat alakította az eredeti magyar lovat, melyet őseink Ázsiából hoztak magukkal. A honfoglaló magyarok lovai, a régészeti leletek alapján, kisméretű, fürge, nagy teherbírású lovak voltak. Lótenyésztésünk négy nagy korszakra osztható fel, 889-1526-ig az eredeti magyar ló korszaka, 1526-1700-ig a keleti ló korszaka, 1700-1814-ig a spanyol ló korszaka és az 1814-től a mai napig folyamatosan tartó angol ló korszaka. Ezeket szem előtt tartva, nézzük lófajtáinkat.

1. Shagya-arab

Az arab sejk ékességének leszármazottja, Bábolna büszkesége. Meleg vérmérsékletű, gyönyörű arab ló, melynek intelligenciája és nagy teherbírása is a világ élvonalába emeli. A fajta névadó ménje Shagya Senior 1836-ban Szíriából került Bábolnára. A shagya-arabot 1978-ban ismerte el külön fajtaként az Arab Lovat Tenyésztők Világszövetsége. Ma sokszor távlovagló versenyeken mutatkozik meg páratlan kitartása, de nemcsak hátaslóként, fogatban is megállja a helyét.

 • Marmagasság bottal: 149-160 cm
 • Szín: minden alapszín, de a tarka nem kívánatos
 • Felépítés: arányos test, finom, egyenes vagy csukafej, ívelt magasan illesztett nyak, erős mar, középhosszú hát, erős lábszerkezet
 • Származási hely: Bábolna

2. Kisbéri félvér

Egykori bátor katonalovunk, ma kiváló és tehetséges sportlovunk. A Komárom megyei Kisbéren alapították a ménest 1853-ban I. Ferenc József rendelete alapján katonai célokra. Intelligenciája és könnyű kezelhetősége révén a mai kisbéri minden tekintetben megfelel a modern sportlovak kívánalmainak, kitűnő eredményeket lehet vele elérni díjugratásban, lovastusában, fogathajtásban és díjlovaglásban is.

 • Marmagasság bottal: 160-170 cm
 • Szín: sárga, ritkábban pej, fekete, szürke, a deres és a tarka nem elfogadott
 • Felépítés: arányos test, nemes, egyenes vonalú fej, hosszú, középmagasan illesztett, ívelt nyak, jól izmolt far, szabályos lábszerkezet
 • Származási hely: Kisbér

3. Nóniusz

A katonaságot megjárt, később pedig mezőgazdasági szolgálatot teljesítő hatalmas szívű, nagy rámájú lófajtánk. Eredete a XIX. századra nyúlik vissza, amikor még az Osztrák-Magyar Monarchia, köztük Magyarország ménesei látták el az európai hadseregeket. A fajtát Nonius Senior alapította, származásában angol telivér és normandiai vérvonalakat egyesített, a napóleoni háborúk egyik hadizsákmányaként került Magyarországra 1813-ban. A háborúk elmúltával szerepe átalakult és széles körben elterjedt, alföldi igáslóként teljesített nap, mint nap a mezőgazdaságban. Intelligencia, barátságosság és nyugalom jellemzi, nagy teherbírása mellett. Ma elsősorban igáslóként, de fogatban, nyereg alatt is hasznosítják. Két tájfajta: nagyobb, általában fekete színű mezőhegyesi, valamint a szikárabb, általában pej hortobágyi nóniusz.

 • Marmagasság bottal: 155-165 cm
 • Szín: fekete, pej, sötétpej
 • Felépítés: arányos test, kos- vagy félkosfej, hosszú, közepes nyak, széles szügy
 • Származási hely: Mezőhegyes

4. Furioso-north star (mezőhegyesi félvér)

A Furioso-north star és a Nóniusz sok mindenben hasonlóságot mutat, ez nem véletlen, hiszen tenyésztésében ugyan azok a szakemberek vettek részt mindkét lófajtánk esetében és fénykoruk is a 19. századra tehető. A fajta kialakulása Furioso Senior nevű pej angol telivér nevéhez köthető, majd az Angliából behozott fekete North Star Seniorral folytatódott. Élénk vérmérséklete, jó alkalmazkodó képessége és embercentrikussága révén sokoldalúan hasznosítható, nagy szervezeti szilárdság jellemzi. Lovastornában, díjugratásban, fogathajtásban és military versenyekben is kiválóan megállja a helyét, de páratlan természete révén a terápiás lovagoltatásban és a lovasturizmusban is előszeretettel alkalmazzák.

 • Marmagasság bottal: 160-170 cm
 • Szín: pej, ritkán fekete vagy sárga
 • Felépítés: nemes fej, közepesen hosszú nyak, izmos törzs, zömök test, jól izmolt far, erős hátulsó lábak
 • Származási hely: Mezőhegyes

5. Lipicai

A barokk szépség megtestesítője. Tenyésztésének a fő célja az volt, hogy az osztrák császári udvartartás és a nemesség hintói előtt páratlan szépségű, impozáns megjelenésű lovak kerüljenek. Károly főherceg ehhez és a ménes megalapításához kilenc tiszta spanyolvérű mént és huszonnégy kancát hozatott. A lipicai fajta tenyésztése Ausztriában, Magyarországon, de Romániában, Csehországban és Szlovákiában is aktívan folyik a mai napig. A lipicai ló szorosan összeforrt a Bécsi Spanyol Lovasiskolával, ahol előadások révén tekinthetjük meg ámulatba ejtő mozgásukat, intelligenciájukat. Manapság mind fogatban, mind hátaslóként használják, Lázár Zoltán 2004-ben egyéniben és csapatban is négyesfogathajtó világbajnok lett lipicai fogatával.

 • Marmagasság bottal: 153-165 cm
 • Szín: szürke, ritkán fekete vagy pej
 • Felépítés: kosfej, arányos test, ívelt nyak
 • Származási hely: Szilvásvárad

6. Gidrán

Huszáraink gyors és attraktív megjelenésű lova, aki mamár a lovastusa versenyeken villantja meg tehetségét. A fajta kialakulása egy Egyiptomból származó arab mén Gidrán Senior nevéhez köthető. Első pillanattól kezdve hátaslónak tenyésztették. Sajnos a világháborúk hatalmas károkat okoztak ebben a ménesünkben is, a kimenekítést követően csak 28 kanca került vissza országunkba Nyugatról. A fajta újjászületésében kisbéri félvér és arab mének vettek részt, így kapott az egész fajta anglo-arab jelleget.

 • Marmagasság bottal: 155-168 cm
 • Szín: sárga
 • Felépítése: tömeges test, nemes, egyenes fej, középmagasan illesztett nyak, erős, egészséges lábszerkezet
 • Származási hely: Bábolna, Mezőhegyes

7. Mezőhegyesi sportló

A magyar hunter, a díjugratás bajnoka. A mezőhegyesi sportló nem tekint vissza olyan hosszú múltra, mint eddig felsorolt lófajtáink, kialakítására csak az 1950-es években került sor. A Mezőhegyesi Ménes 1962-es új alapítólevelében fektette le célként egy olyan páratlan díjugrató ló megalkotását, mely nemzetközi szintéren is fel tudja venni a versenyt. Jó megjelenésűek, intelligensek, könnyen kezelhetőek, tanulékonyak és általában jó ugróképesség jellemzi őket. Az évek folyamán számos egyed külföldre került, míg más részük beleolvadt a magyar sportló fajtába. Jelenleg 50 alatti egyedszámú kancaállomány biztosítja a fajta fennmaradását, de a mai magyar sportlovak szívében még mindig ott dobognak a mezőhegyesi bajnok felmenők öröksége.

 • Marmagasság bottal: 165-170 cm
 • Szín: minden szín a tarka kivételével
 • Felépítése: izmos test, nemes fej, enyhén ívelt nyak, izmos far, szabályos lábszerkezet
 • Származási hely: Mezőhegyes

8. Hucul

A kárpátok hegyi pónija. Bár aprócska lábai vannak, annál stabilabban járja a veszélyes, kavicsos, szűk kis hegyi ösvényeket a nehéz csomagokkal. A fajta az egyik legősibb Európában, háziasítása a kozákok és a tatárok nevéhez kötődik. Egyre szélesebb körben hasznosítják, elsősorban fogatban, de kiváló hátasló is. Barátságos és bátor természete miatt a gyermekek lovagoltatásában is kiválóan alkalmazható.

 • Marmagasság bottal: 123-148 cm (kisló)
 • Szín: pej, fekete, egérszürke, ritkán tarka
 • Felépítése: közepes méretű fej, széles, alacsony mar, erős láb, dús sörény és farok
 • Származási hely: Kárpátok, Magyarországon Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő

9. Magyar hidegvérű és a muraközi ló

Hidegvérű lófajtáink táborába a magyar hidegvérű és a muraközi ló sorolható, mely utóbbit önálló fajtaként csak 1972-ben ismerték el. Régen a katonaságban, majd a mezőgazdaságban vettek részt igáslóként, nagy teherbírás, barátságosság és könnyű kezelhetősége révén vált hű társává a mindennapi munka során a dolgos embereknek.

 • Marmagasság bottal: 150-163 cm
 • Szín: pej, sárga, fekete, szürke
 • Felépítése: jól izmolt, erős, szilárd csontozatú, széles szügy, alacsony mar, kevés bokaszőr, de dús sörény és farok jellemzi
 • Származási hely: Magyarország, de jelenleg Bocföldén, Toponáron, Bóly-Békáspusztán, Kaposvár található hidegvérű állomány

2022.06.08.
Sáradi Judit
Képek: Canva
Forrása: Erdélyi Magdolna – Lovak

Hozzászólások