keresés a lovardák között
Főoldal   »   Lovas hírek


50 éves a Szenttamási Ménes

Az évfordulóra kiállítást rendeztek a Kincsem Parkban

Muskátli, Gemini, Aréna, Turbó, Dancing Hussy – sorolható azon versenylovak neve, akik hazai és nemzetközi versenyeken fémjelzik a hazai lótenyésztés sikereit. A kivételes adottságú versenylovak abból a ménesből kerültek ki, amely idén ünnepli félszáz éves fennállását. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg a budapesti Kincsem Parkban a Szenttamási Ménes 50 éves jubileumára rendezett kiállítást.

"A kiváló tenyésztőmunkának köszönhető, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye híres lótenyészetéből az elmúlt ötven évben kiváló képességű lovak kerültek ki" – fogalmazott a kiállítás megnyitóján Fazekas Sándor. Mint mondta, "a lótenyésztés olyan nemzeti ügy volt a múltban és olyan most is, amely része a magyar felfogásnak, a nemzeti imázsnak, és fontos, hogy továbbra is része legyen mindennapjainknak, ünnepeinknek is. A Szenttamási istálló jó kezekben van. Ha sikereik mögé nézünk, akkor láthatjuk, hogy a teljesítmény mögött kemény háttérmunka, építkezés, szervezés áll" – mondta a miniszter.

„… jó lovakat nevelni, Magyar Országnál különb nincs…” – idézte a legnagyobb magyar, Gróf Széchenyi István szavait Fazekas Sándor, és kiemelte: a hazai ménesekben őrzött genetikai állomány olyan nagy érték, amely ismét a világ élvonalába emelheti a magyar lótenyésztést, lóversenyzést, a lovas turizmust.

A Szenttamási istállóról készített születésnapi film (a Szenttamási Ménes felvétele):

Bár a Szenttamási Ménes idén fennállása 50. esztendejét ünnepli, a Törökszentmiklós és környéki lótenyésztés hagyománya ennél jóval régebbre nyúlik vissza. Szenttamáson ugyanis már az 1820-as években is behatóan foglalkoztak a lovakkal. Az impozáns Almásy Kastélyhoz tartozó istállóépületek mindig kiváló otthonul szolgáltak a méneseknek. 

A hazai angol telivér ló tenyésztése 1961-ig a Földművelésügyi Minisztérium tulajdonában, illetve fennhatósága alatt folyt. Ekkor a mén-, méncsikó-telepek és állami versenylótenyésztő ménesek az állami gazdaságok kezelésébe mentek át, az állami költségvetési helyekről vállalatiba. Ráadásul az 1963-as esztendő rendkívül sikeres évadot hozott a magyar versenylótenyésztésben. Elsősorban Imperiál és az ügető Kabala ért el kiemelkedő sikereket nemzetközi színtéren. Újra keresett áruvá vált a magyar ló, kezdett elterjedni a hazai lovas turizmus is. Mindez együtt adott akkora lökést a Szenttamási Állami Gazdaságnak, a megyei Állami Gazdaságok Főosztályának, az Országos Lótenyésztési Felügyelőség vezetőinek, hogy Szenttamás-Imremajorban telivér ménest alapítsanak. Az intézmények vezetői a nem éppen lópárti politikai közegben vállalták a harcot, letörték az ellenállást.

A Szenttamási Állami Gazdaság ilyen előzmények után alapította meg tehát 1963-ban Szenttamás-Imremajorban telivér ménesét. Ez idő tájt valamennyi telivér ménes a Dunántúlon volt. A Tiszántúlon fekvő Szenttamás azonban kedvező adottságokkal rendelkezett és a gazdaságban a lótenyésztésnek már hagyománya is volt. Az Almásy Kastély környéke kiváló elhelyezésül szolgált, szolgál ma is a ménesnek, amely idegenforgalmi szempontból is indokolttá tette létrehozását. A ménes alapítóinak elképzelése volt, hogy külföldről – kezdetben elsősorban az NDK-ból és a Szovjetunióból – szerzik be az anyakancákat, amelyeket bevált hazai ménekkel szándékoztak párosítani. Történelmi eseménynek számított, amikor az első anyakanca szállítmány 1963-ban vasúton Kétpó állomásra megérkezett az NDK-ból. Ezen import lovakat az Országos Lótenyésztési Felügyelőség főelőadója választotta ki, mint a későbbiek folyamán beigazolódott, rendkívül sikeresen. 

A ménes első anyakancái Adrianixe, Gamsfährte, Glocke, Harmonika, Lerche, Matahari, Messina, Ninotschka és Osmina voltak. Különös jelentőséggel bírtak a vemhesen behozott kancák, így Adrianixe Atatürk után adta Adriant, Gamsfährte Baal után Bálkirályt, Matahari Atatürk után Mariannét, Osmina Harlekin után Orsolyát. 1964 októberében a Szovjetunióból nyolc, decemberben az NDK-ból további tíz ló érkezett. Az NDK behozatalból kiemelendő a Muskátlit adó Messalina, a család késői képviselői Muszlin és Művésznő. Az 1966 novemberi beszerzés bizonyult a legszerencsésebbnek, hiszen ekkor került a ménes tulajdonába Seebirk, illetve a legjobb szovjet ménesben, Voszhodban tenyésztett Avance. Ekkor kevés hozzá mérhető ló futott középtávon, magyar pályán. Az NDK-ban tenyésztett és onnan vásárolt telivérek magyar színekben nemzetközileg is kiváló teljesítményeket nyújtottak.

Az 1965-ben született Seebrik Németországból
került Szenttamás tulajdonába

Az 1965-ben született Seebirk Németországból került Szenttamás tulajdonába még yearling korában. A fekete mén hároméves korában megnyerte a Káposztásmegyeri Díjat, az akkori Munka Ünnepe Díjat (ma Batthyány-Hunyady Díj), és az Alagi Díjat.

Seebirk Budapesten és Bécsben Derbyt, Baden-Badenben a háromévesek Fürstenberg Rennen-jét és a meeting egyik fő számát, a Preis der Stadt Baden-Baden-t is megnyerte. Avance a Schwarzwald Rennen győztese lett.

Üröm az örömben, hogy ekkor a lovak még nem szenttamási színben versenyezhettek. Seebirket külföldiek kettő millió forintért akarták megvásárolni, de nem volt eladó. A Földművelésügyi Minisztérium – amelynek ekkor a feladatkörébe tartozott a méngazdálkodás – 2,4 millió forintért vásárolta meg, azzal a kikötéssel, hogy Seebirk Bábolnára kerül és 3 év múlva kaphatja vissza Szenttamás. A három évből tíz év lett. 

Az első saját fedezőmén Roppant volt. A következő mének, Iharos, Direktor és Fapipa is megfeleltek a „bodenstanding”, azaz a röghöz kötött elvnek, mind magyar kancától származtak. Nostradamus Szenttamásra kerülésének eredménye, hogy valamennyi mén közül az ő ivadékainak volt a legmagasabb az átlag hendikepszáma. Az első saját tenyésztésű sikerek az 1965-ben született Muskátlihoz köthetőek, nagyversenyt nyert 1967. szeptember 17-én. A ménes életében ez kiemelkedő jelentőségű dátum. Emellett pályafutása során győzött a legnagyobb kétéves versenyekben, majd megnyerte a Magyar Kanca Díjat, a Gróf Széchenyi István Emlékversenyt, a Ménesek Nagydíját (ma Lovaregyleti Díj) és a Budapest Díjat. 

Sorsforduló dátum volt az állami gazdaság életében, amikor 1970. január 1-jén az addig önálló Csorbai, Surjányi, Szenttamási Állami Gazdaságok összevonásával létrehozták a Törökszentmiklósi Állami Gazdaságot, amely az 1972-ben a Lósport Vállalatból létrehozott Magyar Lóverseny Vállalat egyik alapítója volt! Utóbbi célul tűzte ki, hogy azonos érdekeltséget biztosítson a tenyésztőknek és a futtatóknak. Az alapításhoz a mezőgazdasági és élelmezési miniszter a volt Lósport Vállalat objektumait és eszközeit adta, míg hat versenylótenyésztő nagyüzem – Bábolna, Szenttamás, Orosháza, Somogysárd (Kutas) és Rádiháza (Bak) pedig a versenylovak mindenkori biztosítására írt alá kötelező nyilatkozatot a Társasági Szerződésben. Ezáltal megnőtt a ménesek érdekeltsége és a változások a minőség irányába mozdultak. Emellett a futtatások elszámolásában és a tenyésztői támogatásokban is jelentős változás állt be. Az új versenyeztetési rendszerben megvalósult a Szenttamási Ménes álma, hogy a lovakat saját színeikben, az általuk kiválasztott idomár keze alatt indíthassák, így a Szenttamási Ménes tényleg országos hírűvé vált.

A saját tenyésztésű telivérek az 1970-1980-as években érték el a legnagyobb eredményeket. 1970 őszére a ménes szakított azzal a korábbi elképzeléssel, hogy kizárólag hazai ménekkel fedeztet. Az olasz Savio egy évig fedezett Szenttamáson, ekkor született Gemini, aki az Év lova címet is elnyerte a hetvenes évek első felében. Indikatort a rendkívüli Aréna, valamint két kanca, Buche és Terilén tette híressé. 1972-től a versenypályán egy-egy versenynap fődíját egy ménesről nevezik el. A mai napig megrendezésre kerül a Szenttamási Díj, ezzel a kitüntető címmel is elismervén a ménesben folyó magas színvonalú tenyésztői munkát.

Aréna 1980-ban a Magyar Derby mellett a Váci,
a Nemzeti és a Kincsem Díjat is megnyerte

Az 1980-as években jelentős hazai és nemzetközi sikerek következtek. 

Rustan – Imperial fia – bérbe került Szenttamásra, megnyerte a magyar St. Legert és a Millenniumi Díjat. Aréna (Indikátor-Ara) 1980-ban a Magyar Derby mellett a Váci, a Nemzeti és a Kincsem Díjat is megnyerte. 1981-ben Rustantól származott a Nemzeti díj első négy, a Magyar Derby első három helyezettje. Turbó a Magyar Derby mellett az osztrákot is megnyerte. Győzelme óta magyar ló Bécsből nem hozott haza „kék szalagot”.

Az osztrák St.Legerben Turbó és Arszlán végzett az első két helyen. A futamot követően Arszlánt egy német futtató megvásárolta, Turbó pedig bérletként szintén németekhez került. Turbó a nyugat-német Gr versenyekben – több mint 80.000 német márkát nyert – elért eredményei figyelemreméltóak. 

A ménes ekkori egyeduralmát mutatja az is, hogy az 1981-es Magyar Derby hét indulója közül, öt Szenttamáson született, és a szezon húsz kiemelt versenyéből tizenhármat a ménes lovai nyertek.

Aztán 1983 újabb - sajnos negatív - fordulatot hozott a ménes életében. A kormányzat megszüntette az Országos Lótenyésztési Felügyelőséget, ezzel megvonta a ménutánpótlásra szánt devizakeretet. A pénztelenség miatt jó ménhez nem lehetett hozzájutni. Turbó 1985-ben került vissza Szenttamásra. Öt idényben fedezett, ivadékai tudásban messze elmaradtak mögötte. Ennek ellenére, mivel kemény, hasznos versenyzők voltak, 1989-ben apamén sampionátust szereztek apjuknak, Turbónak. Az 1990-es években hanyatlás következett be a hazai lóversenysportban, a tenyésztőket is elérte a válság. Amikor 1992-ben a lóversenyzés többségi tulajdonosa a Szerencsejáték Rt. lett, Törökszentmiklós kivette vagyoni hányadát és megszűnt az eredményes közös vállalati tagság. A ménes az egyre nehezebb pénzügyi helyzet ellenére sem akart lemaradni és javítani kívánta helyzetét. A mének ekkor Surdut, Ukaab, Timoteo, Baby Bourbon, Jolly Groom, Mansooree, Well Directed, Alhamad voltak. 

Azért a szűk esztendőkben is akadtak eredmények, 1994-ben például Muscadin (Turbó-Muszlin) a Magyar Derbyn harmadik helyezett lett, míg Martinien (Ukaab-Melitta) 1996-ban megnyerte a kiemelt Kozma Ferenc Emlékversenyt, s mögötte abban az évben szintén egy szenttamási ló, Komár (Artist-Komédia) végzett. Majd 1997-ben Martinien pályarekordot állított fel a Kincsem Parkban 1300 méteren. Egy évvel később, 1998-ban újabb siker következett a Szenttamási ménes életében, a Magyar St.Leger-t Grémium nyerte. 

A TM Zrt. és így a Szenttamási Ménes a kétezres évek elején került új tulajdonos kezébe. Horváth László, az L.A.C. Holding tulajdonosa, tiszteletbeli kazah konzul kiváló üzletember, nagy állatbarát, aki szereti a kihívásokat. A 2000-ben Lengyelországban született Donatessót, a kétéves évjárat legjobbját már az Istálló új tulajdonosa vásárolta meg. Donatesso 3 évesen első futására megnyerte a háromévesek első rangos versenyét, a Nemzeti Díjat, majd az Alagi Díjon sem talált legyőzőre. Végül a legnagyobb megmérettetésen, a Magyar Derbyn orrhosszal kapott csak ki Rodolfótól. Összes pénznyereménye 8.717.040 forint volt.

Az átvétel óta eltelt időszakban a ménesben sokkal jobb körülmények teremtődtek. Homokos tréningpálya épült, a gyep feljavításra került, villanypásztorral körbekerített csikókert lett kialakítva, jártató gép lett beállítva. Az istállókat, a kiszolgáló épületeket felújították. Az új tulajdonos a körülmények javítása mellett nagy hangsúlyt fektet a ménes vérfrissítésére is. A közelmúltban öt angol import ló érkezett a ménesbe, melyek közül Lacy’s Whip a 2010. évi Szent László Díj első helyezettje lett. Dancing Hussy pedig a két éves kancák nagydíján, azaz a Gróf Károlyi Gyula Emlékversenyen lett első helyezett ugyanabban az évben. Nemrég másfél éves yearlingek, egy angol, három ír tenyésztésű kancák érkeztek a szenttamási ménesbe. A lovak, a jelenleg legdivatosabb, legeredményesebb ménvonalakból, előkelő kancacsaládokból származnak. 

A sok munka, a befektetett energia és támogatás meghozni látszik a gyümölcsét. Tavaly ismét rendkívül eredményes évet tudhatott maga mögött a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. lovászat divíziója. A Szenttamási Istálló 22 százalékos nyerési mutatóval fejezte be az esztendőt. Az elmúlt évtizedben mindössze egyszer sikerült csak nagyobb nyereménnyel zárni a szezont. Az istálló győzelmeiben a magas színvonalú szakmai munka, a galopp szakma iránt elkötelezett tulajdonos, istállószemélyzet, lovászok, lovasok mellett azért fontos tényező volt a szerencse is. Korábban örökös problémát jelentett a zsokék szerződtetése, azonban 2012-ben sikerült kialakítani egy angol kapcsolatot, melynek köszönhetően könnyebben juthat az istálló jó zsokékhoz, akik közül Noel Garbutt, Laura Pike, Jan Havlik is több esetben elsőként lovagolt át a célvonalon szenttamási lovakon, de az istálló zsokéja, Ján Alexandra is rendre aratja a győzelmeket.

Az istállóban jelenleg 23 ló van, ebből 11 tréningben lévő versenyló, 6 tenyészkanca, 2 fedezőmén és 4 Shire. A 2012-es sikerek magasra tették a lécet. Az 50 esztendős Szenttamási Istálló nagy terveket dédelget. Ennek érdekében olyan lovakat próbáltak megvásárolni a tavaly novemberi angliai árveréseken, amelyek remélhetőleg megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Szeretnének az istálló- és tréneri statisztikákban tartósan az élvonalhoz tartozni. Először a környező országokat, majd Nyugat-Európát is igyekeznek bevenni. 

A Szenttamási díj győztesei 1965 és 2012 között:

 • 1965. 04. 04., győztes: Rokitno, lovas: Barna András, idomár: Tóth Pál, tenyésztő: Kerteskői ménes
 • 1966. 03. 27., győztes: Ambició, lovas: Krusnyiczky Márton, idomár: Csaplár Lajos, tenyésztő: Kerteskői ménes
 • 1967. 03. 26., győztes: Gézengúz, lovas: Barna András, idomár: Steczák Jenő, tenyésztő: Kisbéri ménes
 • 1968. 03. 24., győztes: Ilias, lovas: Varga Ferenc, idomár: Gutai János, tenyésztő: Kisbéri ménes
 • 1970. 09. 20., győztes: Cukorfalat, lovas: Farkas Tibor, idomár: Kovács Márton, tenyésztő: Dióspusztai ménes
 • 1972. 07. 30., győztes: Tykhé, lovas: Vass József, idomár: Kiss József, tenyésztő: Kisbéri ménes
 • 1973. 07. 19., győztes: Tropikál, lovas: Kozma József, idomár: Keszthelyi István, tenyésztő: Kerteskői ménes
 • 1974. 07. 18., győztes: Tropikál, lovas: Bodnár Lajos, idomár: Keszthelyi István, tenyésztő: Kerteskői ménes
 • 1975. 07. 12., győztes: Kesergő, lovas: Benedik Dezső, idomár: Tóth Pál, tenyésztő: Dióspusztai ménes
 • 1976. 07. 27., győztes: Artist, lovas: Breska József, idomár: Horák JÁnos, tenyésztő: angol import
 • 1977. 06. 26., győztes: Artist, lovas: Alafi László, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: angol import
 • 1978. 06. 29., győztes: Babette, lovas: vas József, idomár: Házi LÁszló, tenyésztő: angol import
 • 1979. 06. 24., győztes: Tolly, lovas: Bíró József, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: angol import
 • 1980. 06. 01., győztes: Pasha, lovas: Bíró József, idomár: Házi László, tenyésztő: angol import
 • 1981. 05. 31., győztes: Martin, lovas: Tóth István, idomár: Horák János, tenyésztő: Szenttamási ménes
 • 1982. 05. 30., győztes: Liberális, lovas: Vas József, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: Dióspusztai ménes
 • 1983. 05. 18., győztes: Rock, lovas: Noska József, idomár: Kedvesi József, tenyésztő: Szenttamási ménes
 • 1984. 05. 24., győztes: Hűtlen, lovas: Bíró József, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: Somogysárdi ménes
 • 1985. 05. 23., győztes: Dudaszó, lovas: Vas József, idomár: Herczeg Béla, tenyésztő: Kerteskői ménes
 • 1986. 05. 29., győztes: Miklós, lovas: Kelemen Béla, idomár: Barna András, tenyésztő: Orosházi ménes
 • 1987. 05. 21., győztes: Tobruk, lovas: Bíró József, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: Vadaskerti ménes
 • 1988. 05. 19., győztes: Myself, lovas: Varga Zoltán, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: Kerteskői ménes
 • 1989. 05. 25., győztes: Tobruk, lovas: Seres László, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: Vadaskerti ménes
 • 1990. 05. 24., győztes: Narodnyik, lovas: Varga Zoltán, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: Dióspusztai ménes
 • 1991. 05. 23., győztes: Méla, lovas: Benkő László, idomár: Varga Miklós, tenyésztő: Dióspusztai ménes
 • 1992. 05. 28., győztes: Pankota, lovas: Kállai Pál, idomár: Farkas Tibor, tenyésztő: angol import
 • 1993. 05. 30., győztes: Super Club, lovas: Kállai Pál, idomár: dr. Csicsai Erika, tenyésztő: angol import
 • 1994. 05. 08., győztes: Beat Star, lovas: Kállai Pál, idomár: Farkas Tibor, tenyésztő: angol import
 • 1995. 05. 07., győztes: Golyó, lovas: Kovács István II., idomár: Szabó Mihály, tenyésztő: Kerteskői ménes
 • 1996. 05. 23., győztes: Tahasun, lovas: Kállai Pál, idomár: Aperianov Zakariás, tenyésztő: angol import
 • 1997. 05. 29., győztes: Komár, lovas: Papp István II., idomár: Házi László, tenyésztő: Szenttamási ménes
 • 1999. 05. 24., győztes: Majestic Light, lovas: Kovács Sándor, idomár: Farkas Tibor, tenyésztő: angol import
 • 2000. 06. 11., győztes: Majestic Light, lovas: Kállai Pál, idomár: Farkas Tibor, tenyésztő: angol import
 • 2001. 05. 27., győztes: Korálka, lovas: Bodnár Lajos, idomár: dr. Csicsai Erika, tenyésztő: Kőnig Róbert, Budapest
 • 2002. 05. 26., győztesek (holtversenyben): Főispán és Ruscus, lovasok: Simon Ferenc és Deczki András, idomárok: Házi László és Kanics Melinda, tenyésztők: ír import2003. 05. 25., győztes: Dreamwaver, lovas: Varga Zoltán, idomár: Friebert Attila, tenyésztő: amerikai import
 • 2004. 05. 09., győztes: Tűzcsóva, lovas: Szalai Mónika, idomár: Friebert Attila, tenyésztő: angol import
 • 2005. 05. 08., győztes: Wiluna, lovas: Trjobevic, idomár: Ribárszki Sándor, tenyésztő: német import
 • 2006. 05. 28., győztes: Városbíró, lovas: Simon Ferenc, idomár: Mizsei József, tenyésztő: ír import
 • 2007. 05. 27., győztes: Vitality, lovas: Deczki András, idomár: Szuna Szabolcs, tenyésztő: Nagy Csaba, Esztergom
 • 2008. 05. 25., győztes: Viva, lovas: L. Kasal, idomár: Szuna Szabolcs, tenyésztő: Nagy Csaba, Esztergom
 • 2009. 05. 24., győztes: Wiro-Dzserix, lovas: Mészáros Zsolt, idomár: Nagy Zoltán, tenyésztő: Elbert József, Budapest
 • 2010. 05. 30., győztes: Spinning Crystal, lovas: Német Sándor, idomár: Szuna Szabolcs, tenyésztő: ír import
 • 2011. 05. 22., győztes: Badguy, lovas: Varga Zoltán, idomár: J. Roszival, tenyésztő: német import
 • 2012. 05. 27., győztes: Bugenwillea, lovas: Tormási Gyula, idomár: Tormási Gyula, tenyésztő: Kerekes Gábor, Mezőkovácsháza

2013.06.11.
Forrás: Kormany.hu, Volly György, a kiállítás kommunikációs vezetőjeCikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés