Lovas sportoktató és sportedző képzések 2024-ben!

JELENTKEZÉS: https://www.educpro.hu/jelentkezes

Sportoktató (lovaglás sportágban) szakmai képzés

(szakképesítésre felkészítés)

Képzési idő: 5 hónap

Jelentkezés feltételei:

 • Érettségi végzettség
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
 • az országos sportági szakszövetség által közzétett szakmai szempontok alapján sportági
  jártasság igazolása, szakmai ajánlás szükséges
 • Bővebb információ a bemeneti feltételről:
  https://lovasszovetseg.hu/edzokepzesek/

A végzettség megszerzését követően az alábbi feladatokat látja el:

A lovasoktató szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a lovasoktatáson résztvevők foglalkozását. Tisztában van a sportág hazai és nemzetközi történetével. Alapszinten megtanítja a lovaglás mozgásanyagát. Sportág-specifikus ismereteket nyújt, kialakítja a sportági jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. Felismeri és gondozza a tehetséget. Értékeli a lovasok edzéseken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri a lovasok technikai tudását és képes javítani azokat. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását.

A képzés szakmai tantárgyai:

 • Anatómiai – élettani ismeretek
 • Biztonság, balesetvédelem
 • Edzéselmélet
 • Sportpedagógia
 • Sportpszichológia
 • Gimnasztika
 • Szakmai angol nyelv
 • Sportoktatói szakismeretek

A képzés részben online és részben jelenléti oktatás keretei között zajlik, általában hétvégi
napokon (szombat vagy vasárnap)

Vizsgainformációk és bizonyítvány:

Az egyes tantárgyak befejezését követően a résztvevők tantárgyzáró vizsgát tesznek. Kétféle minősítés szerezhető: „Megfelelt”, illetve „Nem felelt meg”. Sikertelenség esetén a tantárgyzáró vizsga még két esetben – ingyenesen –megismételhető. A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítéséről a Képző Tanúsítványt állít ki.

A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgát tesznek. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, szakképesítést tanúsít.

A képzés költsége:

Tanfolyam díj: 190.000 Ft mely részletekben is fizethető
Vizsgadíj: akkreditált vizsgaközpont által meghatározott összeg (létszámfüggő, kb. 70.000 Ft/fő -80.000 Ft/fő)

A képzés költsége tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, valamint az iskola e-learning rendszerének teljes körű használatát. A képzés költsége nem tartalmazza a vizsgadíjat, a vizsgadíj külön fizetendő.

Az alábbi oldalon lehet jelentkezni:
JELENTKEZÉS: https://www.educpro.hu/jelentkezes


Sportedző (lovaglás sportágban) szakmai képzés

(szakképesítésre felkészítés)

Képzési idő: 8 hónap

Jelentkezés feltételei:

 • Érettségi végzettség
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
 • az országos sportági szakszövetség által közzétett szakmai szempontok alapján sportági
  jártasság igazolása, szakmai ajánlás szükséges
 • Bővebb információ a bemeneti feltételről:
  https://lovasszovetseg.hu/edzokepzesek/

A végzettség megszerzését követően az alábbi feladatokat látja el:

A lovas sportedző szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a lovak és lovasok felkészítését és versenyeztetését. Ismeri a sportolók hosszú távú fejlesztésének modelljét. Megtanítja a lovagláshoz és a versenyzéshez kapcsolódó mozgásformákat. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri a lovak és lovasok állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőversenyeket és versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Rekreációs szakemberként részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.

A képzés szakmai tantárgyai:

 • Anatómiai – élettani ismeretek
 • Biztonság, balesetvédelem
 • Edzéselmélet
 • Sportpedagógia
 • Sportpszichológia
 • Gimnasztika
 • Edzéstervezés
 • Szakmai angol nyelv
 • Mozgásfejlesztés
 • Vezetési – szervezés ismeretek
 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Sportedzői szakismeretek
 • Sportedzői szakismeretek gyakorlat

A képzés részben online és részben jelenléti oktatás keretei között zajlik, általában hétvégi napokon (szombat vagy vasárnap)

Vizsgainformációk és bizonyítvány:

Az egyes tantárgyak befejezését követően a résztvevők tantárgyzáró vizsgát tesznek. Kétféle minősítés szerezhető: „Megfelelt”, illetve „Nem felelt meg”. Sikertelenség esetén a tantárgyzáró vizsga még két esetben – ingyenesen –megismételhető. A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítéséről a Képző Tanúsítványt állít ki.

A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgát tesznek. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, szakképesítést tanúsít.

A képzés költsége:

Tanfolyam díj: 260.000 Ft mely részletekben is fizethető
Vizsgadíj: akkreditált vizsgaközpont által meghatározott összeg (létszámfüggő, kb. 70.000 Ft/fő -80.000 Ft/fő)

A képzés költsége tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, valamint az iskola e-learning rendszerének teljes körű használatát. A képzés költsége nem tartalmazza a vizsgadíjat, a vizsgadíj külön fizetendő.

Részletfizetés:

 • Iskolánknál lehetőség van havi kamatmentes részletfizetésre
 • GYED-en, GYES-en lévő kismamák részére: 10% árengedményt biztosítunk a képzés
  teljes árából (a tanfolyam indulásakor a kedvezményre jogosító dokumentumok
  bemutatása esetén érvényes)

Az alábbi oldalon lehet jelentkezni:
JELENTKEZÉS: https://www.educpro.hu/jelentkezes


Educpro Kft. Felnőttképzési Vállalkozás
Cím: 2500 Esztergom, Láhner György utca 4.| Telefon: 06 (70) 630-2259
Web: www.educpro.hu
Email: educprokft@gmail.com
Engedélyszám: E/2022/000001

Hozzászólások