keresés a lovardák között


A Magyar Lovassport Szövetség beszámolója
a 2012. február 11-én tartott közgyűléséről

A közgyűlésen elhagzottak tartalmából:

Szervezeti életünk, munkastílusunk, alapfilozófiánk
Számok, tények, adatok 2011.
A Nemzeti Lovas Program
Tárgyalássorozat, lobbizás, kapcsolatépítés 
Lovassport-diplomácia
A Megyei Lovas Szövetségeink tevékenysége

Fiatal lovasaink nemzetközi sikerei
Világszínvonalú rendezvényeink
Médiakapcsolataink 
Köszönjük
Együttműködési megállapodás
Kitüntetettjeink


Számvetés: szervezeti életünk, munkastílusunk, alapfilozófiánk

Amikor három éve /2009. február 27.-én/ a Közgyűlésünktől bizalmat kaptunk Szövetségünk vezetésére ígértük, terveztük, hogy hét fős Elnökségünk új szemléletben, új munkastílusban dolgozik. Ennek a napról napra formálódó új stílusú munkánknak – három év tapasztalatai alapján – egyfajta rövid mérlegét is megvonhatjuk.

Az elvek és értékek alapján folyó munkánk fő elemei:

 • naprakész átlátható gazdálkodás, tervezhetőség, szabályozottság, számon kérhetőség;
 • őszinteség, nyíltság, határozottság;
 • kreativitás, kapcsolatépítés, tájékoztatás;
 • összefogás!

E munkastílus követéséhez csapatban gondolkodunk és tevékenykedünk. Tiszteljük és kérjük az ellenvéleményt /különösen, ha az a gyakorlati lovaséletünkből érkezik/, mert tudjuk, hogy – illő mérlegelés után – ez növeli döntéseink alaposságát és biztonságát. Alapelvünk: nem a Szövetségnek vannak Szakágai, hanem a Szakágaknak van Szövetsége! A magyar lovassportot a versenyzők, a szakértők, az edzők, a klubok, a támogatók működtetik. A Szövetég a működés hátterét, szabályrendszerét adja.

Tömören fogalmazva: változatlanul tagjaink érdekeit szem előtt tartó, törvényesen működő, szakmai alapokon álló, hiteles, szolgáltató Szövetség működtetése a célunk és feladatunk. Újra gondoltuk tehát a környezetünkhöz és egymáshoz való viszonyunkat. Arra törekszünk, hogy a figyelmünk, munkálkodásunk középpontjába állított fiataljainknak – az általános műveltség, a kulturáltság fontosságának hangsúlyozása és oktatása mellett – egy vonzó lovas-életpályát vázoljunk fel pályakövetéssel, mintaadó példaképekkel.

Sietek hozzátenni: mindezt a digitális világban, a számítógépes információval élő fiataljaink, gyermekeink számára kell tennünk. Joggal tehető fel a kérdés: mindezeket a fontos törekvéseinket megvalósítottuk? Összességében aligha! Ám – reméljük – jóleső érzéssel elmondhatjuk, hogy egyre több eleme már fellelhető a munkánkban. Ennek szellemében tesszük a dolgunkat a jövőben is. Mert: miként egész társadalmunk, így a lovastársadalmunk is változtatási kényszerven van!

„A csodáért imádkozunk, a sikerért megdolgozunk!”
     /Biblia, Szent Ágoston/

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Beszédes számok - tények, adatok 2011: növekedés, kedvező tendenciák

Elnökségünk negyedévenként ülésezett. Eközben vezető testületünk tagjai napi közvetlen kapcsolatban dolgoztak. Munkánknak biztos hátterét veti meg – az előző Közgyűlésünk által jóváhagyott – új Szervezeti és Működési Szabályzatunk. Az elmúlt esztendőben 27 – több esetben hiánypótló – fontos elnökségi határozatot hoztunk. Közülük kiemelkedik:

 • a hazai nemzetközi versenyeinket;
 • a pénz-, pénzkezelés,
 • a fegyelmi és a lovasok balesetbiztosítását egyértelműen szabályozó határozat.

Elnökségi ülésünk keretében – ahogy terveztük – a szakágaink elnökei beszámoltak munkájukról.

 • Az egyesületek száma: 522
 • Igazolt versenyzők száma: 2818 /Ebből: díjugrató 1745; díjlovas 344; fogathajtó 420/
 • Bejelentett sportlovak száma: 4153. /Ebből: díjugrató 2763; díjlovas 450; fogat 583/.
 • Intő jel, hogy a  fogatok száma egy év alatt 34-el csökkent!
 • A nyolc szakágunk összes hivatalos versenye: 462 /2010-ben 266/
 • Versenynapok száma: 686 /2010-ben 598/
 • Összes kalkulált néző: 700 ezer /2010-ben 500 ezer/

Ez az igen jelentős növekedés a lovassportunk iránti egyre nagyobb, örvendetes érdeklődést mutatja!

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Célegyenesben a Nemzeti Lovas Program:
A Kormány a lovaságazatot kiemelt ügynek tekinti

A lovasok jól tudják: a célegyenes – még nem a cél! A stratégia megvalósulásáig – a célba érésig – még rengeteg az összefogásra épülő tennivalónk.

1. A programalkotás fő állomásai

 • 2009. április 21.: 
  Dallos Gyula örökös díjlovas bajnokunk kezdeményezésére Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnökének hívó szavára héttagú szakértő „alapcsapat” fogott munkához /Szövetségünk részéről Lázár Vilmos, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Jármy Miklós, Dr. Fehér Károly/. Menet közben újabb szakértők csatlakoztak hozzánk.
 • 2010. október 20.-án
  a Parlament Felsőházában lovasbarátaink, társadalmi, politikai, gazdasági életünk képviselői – 600 érdeklődő – előtt mutattuk be programunkat.
 • 2010. november 22.-én
  Orbán Viktor miniszterelnököt írásos dokumentációval tájékoztattuk terveinkről, programunk állásáról.
 • 2011. május 4.:
  előterjesztésünkben  az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottsága tárgyalta és értékelte nagyra programunkat.
 • 2011. november 22.:
  Orbán Viktor miniszterelnök Horváth László országgyűlési képviselőt, Heves megyei kormány-megbízottat – közvetlen irányítása mellett – miniszterelnöki megbízottá nevezte ki; aki – az általa koordinált – Nemzeti  Lovas  Programot a kormány elé terjeszti; mindezekkel a kormány kiemelt ügynek ismeri el a lovaságazatot.

A stratégia megvalósítása a kormányzati cselekvési tér valamennyi szereplőjét érinti. Közös szervezett összefogással következhet a végrehajtás. /Megannyi gyakorlati példa bizonyítja: minden program annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. Azért dolgozunk, hogy a lovastársadalom minden lehetséges módon segítse a Programunk szakmai érvényesülését./

A Nemzeti Lovas Stratégia /fő vonalakban/

 • A lovaságazat valamennyi szereplőjével számol
 • Felméri a jelenlegi helyzetet /SWOT-analizis. Mutatók/
 • Meghatározza a fő célkitűzéseket
 • Megjelöli a prioritásokat, az akciókat és a forrásokat
 • Kijelöli a szükséges intézkedéseket
 • Megfogalmazza a Program fenntartható finanszírozását

A tematikus akcióprogramban /3. fejezet/ tárgyalja:

3.1. A nemzeti lovaskultura terjesztése
3.2. Lovasturizmus, vendéglátás: Magyarország a szabad tereplovaglás régiója
3.3. Szakoktatás, lovas szakemberképzés
3.4. Lótenyésztés
3.5. Lovassport
3.6. Lóversenyzés
3.7. Magyar Huszár- és Katonai hagyományőrzés
3.8. Nemzeti Lovas Őrség
3.9. Lovasterápia
3.10. Kiemelt létesítmények
3.11. Egységes, hatékony állami vagyongazdálkodás
3.12. Lovas marketing
3.13. A Nemzeti Lovas Program fenntartható finanszírozása

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Tárgyalássorozat, lobbizás, kapcsolatépítés a lovassport érdekében

2011-ben a Szövetség elnöke mintegy félszáz tárgyaláson, megbeszélésen, találkozón vett részt. A meghatározó állami- és sportvezetőkkel, politikusokkal, diplomatákkal, gazdasági, pénzügyi és média szakemberekkel – döntéshozókkal találkozott. Többek között:

 • Fogadta Orbán Viktor miniszterelnök, tárgyalt:
 • Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke,
 • Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter,
 • Hende Csaba honvédelmi miniszter,
 • Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter,
 • Baranyai László a Magyar Fejlesztési Bank elnöke
 • Czene Attila, a sportért felelős államtitkár,
 • Hoffmann Rózsa, az oktatásért felelős államtitkár,
 • Dr. Gál András Levente, államtitkár,
 • Szőcs Géza kulturális államtitkár,
 • Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke,
 • Bánki Erik, az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottság elnöke,
 • Dr. Gémesi György, a Nemzeti Sportszövetség elnöke,
 • Horváth László, a lovaságazatért felelős miniszterelnöki megbízott

Tárgyalásaink, érveink egyik legjelentősebb eredménye:

Tárgyalásaink elősegítették az EU-források lovaságazatba való áramlását; több megállapodást, nyilatkoztatot írtak alá. Miniszterelnöki döntéssel a Nemzeti Lovarda /Tattersall/ üzemeltetési, vagyonkezelési jogát a Szövetség kapta meg. Terveink szerint a Szövetség Irodája visszaköltözik és keressük a forrásokat az intézmény felújítására. Kapcsolatépítésünk eredménye, hogy 2011. tavaszán – gazdag programajánlattal – az országgyűlési képviselők részére megalapítottuk a parlamenti Gróf Széchenyi István Lovas Klubot.

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Sportdiplomácia

A Nemzetközi Lovas Szövetségben /FEI/ egyre inkább hallatjuk hangunkat. Szakmailag kiérlelt javaslataink megértésre találnak /a nagy múltú Négyesfogathajtó EB felelevenítése/. Reméljük, hogy a fogathajtás versenyszabályának korszerűsítésére tett javaslataink – előtt-utóbb – a tárgyalt témák közé kerülnek. Ott voltunk a FEI 2011. évi braziliai kongresszusán, ahol többek között napirenden szerepelt:

 • Nemzetek Díja szabálymódosítása és a 2012. évi feltételrendszer
 • Díjlovas szabályzatmódosítás
 • Pályázható fejlesztési programok
 • Állatorvosi szabályok

2012. január 1. után a lovak FEI regisztrálásához a lóban és lóútlevélben kötelező a mikrochip használata. 500 svájci frank büntetés jár, ha a lónak nem a kezelő boxban adnak be gyógyszert. Ez a rendezőkre is többlet kötelezettséget hárít, mivel ezután ténylegesen biztosítani kell az ilyen boxokat. Az IGEQ Nemzetközi Edzőképzésért Felelős Társaság 2011. októberében – a Magyar Lovas Szövetség meghívására – Budapesten a Nemzeti Lovardában tartotta Konferenciáját. Ezt követően két napon át a kaposvári Lovasakadémián az edzői vizsgáztatók részére továbbképzést tartottak.

Jelentős sportdiplomáciai siker, hogy a Nemzetközi Lovas Szövetség közgyűlése Fugli Károlyt az FEI Fogathajtó Szakág elnökévé választotta. Gratulálunk!Megismertük vázlatos programját. A fogathajtás jobbítását szolgáló terveinek megvalósítását – támogatjuk. A „Lovasszolgáltató tevékenységről” szóló és változatlanul jelentős gondokat okozó 14/2008/XII.20./ OM rendelet módosítása ügyében Lázár Vilmos elnök és Dr. Solti László akadémikus, a Szent István Egyetem rektora – segítségét kérve – közös levélben kereste meg Horváth Lászlót a Nemzeti Lovas Programért felelős miniszterelnöki megbízottat.

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Megyei Lovas Szövetségek tevékenysége 2011.

A megyei lovas szövetségeinkkel – és révükön a lovas életünk gyakorlatával – épített kapcsolat elnökségünk számára meghatározóan fontos. E szervezeteink látják, érzékelik igazából, hogy mi és hogyan történik a környékükön.Nekik van közvetlen kapcsolatuk a számunkra kiemelkedően fontos „tömegbázissal.” Az Elnökség munkamegosztása szerint a megyei lovas szövetségeinkkel Pap István Tibor tartja a kapcsolatot. A 2010-ben kelt „Szabadidős lovas rendezvény szabályzatot” és az ehhez kapcsolódó, megyei együttműködési szerződést minden megye elfogadta és aláírta. E szerződés értelmében e versenyek bejelentésének díjai – a feltételek teljesítése esetén – a megyét illeti.

A 2011-ben bevezetett szabadidős lovas rendezvények rendszere többnyire jól működött.  Hatására jelentősen csökkent a be nem jelentett (un. fekete) versenyek száma. /Észrevétel: a szabadidős lovas rendezvényen licenccel rendelkező ló és lovas páros ne indulhasson. A rajtengedély vizsgaszint értelmezése időnként gondot okoz./ Szóvá kell tennünk, hogy a szóban forgó szerződésben előírtak ellenére több megye nem juttatta el határidőre az éves beszámolóját a Magyar Lovas Szövetségnek.

A 2011-ben a lovas élet – meglehetősen nagy szakmai-, színvonal- és létszámbeli különbségekkel ugyan, de – minden megyében működött /megyei költségvetések 100.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjednek.  A megyei klubok száma 0-tól, 185-ig./ A legtöbb megyében a különböző szakágakban megyei bajnokságokat írtak ki. Ezek színvonala – a megyei szervezet anyagi helyzetétől és a megyei sportolók számától, minőségétől függően – meglehetősen eltérő volt.

Változatlanul legidőszerűbb – és most már mihamarabb rendezésre vár – a megyei lovas szervezetek státusza.  A 19 közül három megyei szervezetünknek van önálló jogi státusza, ám a megyei szervezetektől ezek is kapnak támogatást. A többi megyében a Megyei Lovas Szövetség a megyei sportszövetségeken belül működik. A megyei sportszövetségek 0-tól 300.000 forinttal támogatják a lovas szervezeteinket. Már ahol működnek sportszövetségek, ugyanis több megyében átszervezés, vagy megszüntetés előtt állnak. E támogatások mellett a Megyei Lovas Szövetségek bevételei a tagdíjakból és a verseny-bejelentési díjak visszafizetéséből adódnak.

A megyei sportszövetségek és a megyei lovas szövetségeink között – az előbbieken túl – semmilyen más szakmai kapcsolat nincs. A sportszövetségek mindössze a számlavezetési, könyvelési, vagy egyéb nyilvántartási adminisztrációt látják el. Ahol a klubok, az igazolt versenyzők, és a versenyek száma több, – szemben azokkal, ahol mindezek a feltételek hiányoznak – ott saját adminisztrációt működtetnek; pályázati lehetőségeik adottak; anyagi helyzetüknél fogva, mind a tömegbázist, mind pedig a szakmai színvonalat képesek emelni.

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Szakágaink tevékenysége: eredmények, tervek, gondok

Díjugratás

A Szakág munkáját – mindenekelőtt – a korábban már említett fiatal lovasaink kimagasló nemzetközi sikerei fémjelzik. Az idén – több mint fél évtized után – a Nemzeti Lovarda újjászületett versenypályáján CSIO*** és hazánkban először az utánpótlás korosztályok részére CSIO versenyek rendezését tervezzük, ezekhez erőn felüli összefogásra lesz szükség. A felnőtt válogatottunk a Challenger Ligában indul. Fő versenyük lehet a budapesti CSIO***. Utánpótlás válogatottunk a földrajzilag elérhető nemzetközi versenyeken, elsősorban az ausztriai ebreichsdorfi korosztályos Európa Bajnokságon szeretné járni az elmúlt időszak sikeres útját.

Amennyiben az engedélyeket sikerül megszerezni, akkor az országos bajnokságot az ország legfrekventáltabb pontján, a felújított Műjégpálya területén rendezzük. Régóta napirenden tartott – sokak által sürgetett – szolgáltatás bevezetésével lehetővé válhat, hogy az egész világra kiterjedő, 0-24 órás, lovas biztosítást kössünk minden licenccel rendelkező díjugratónk számára. Ez a licencek befizetésekor lovasonként plusz 2500 Ft-ot jelent, amelyre a közgyűlés igent mondott.

A Szakág vezetése előzetes tárgyalásokat folytatott internetes közvetítési bevezetésére. A terv szerint elérhető áron, a díjugrató versenyeket és rendezvényeket perce készen, jó minőségben, az otthonokban is figyelemmel lehet kísérni. A Szakág vezetésének szilárd elhatározása, hogy a díjugratók költségei ne nőjenek és minden befizetett forint visszakerüljön hozzájuk. A bajnokságaink kiemelkedő pénznyereményeit szeretnék megtartani, hogy az amatőröktől a felnőttekig az erkölcsi siker mellett az anyagi elismerések is megmaradjanak.

Sarkalatos pont az országos és megyei versenyeinken a talajok, akadályparkok minőségének javítása, az infrastruktúrák fejlesztése, a melegítőben szereplő bírók hatékony működése, a sporthoz méltó eredményhirdetések, amelyek a jelenkor modern díjugratásának elengedhetetlen feltételei. Dopping vizsgálataink számát tovább növeljük. Külföldi szakemberek bevonásával bíróink, pályaépítőink és versenyirodáink vizsgával egybekötött továbbképzést tervezünk. Edzőink számára neves szakemberek előadásai mellett nyolc helyszínen, földrajzilag elosztva az országban, két és félnapos, szűkebb létszámú, elméleti és gyakorlati, hatékony kurzust hirdetünk meg.

Díjlovaglás

A Magyar Lovas Szövetség Díjlovaglás Szakága a 2010. évi választás után 2011-ben új személyi összetételben kezdte a munkát. Az egyik jövőt építő cél: széles körben együttműködni a szakmai munka érdekében. Másik cél, hogy az előző évek után - amikor jelentős összegeket költöttek a bírák és edzők ismereteinek bővítésére – 2011. évben a lovasok legyenek az oktatás középpontjában. Az újonnan választott szövetségi kapitánnyal összhangban, az általa kijelölt keret tagjai több alkalommal Johann Riegler edzőtáborán vettek részt a Szakág anyagi támogatásával. A válogatott kerettagok mellett az utánpótlásra is kitüntetett figyelmet fordítottak. Talentum Kupa néven a kezdők és amatőrök számára elindítottak egy új országos bajnoki sorozatot. A győztesek – szintén anyagi támogatással – külföldi szakember segítségével bővíthették szakmai ismereteiket.

2011. Magyar Bajnoka: Ács Róbert, aki lovával hosszú idő után újból képviselte a magyar színeket a Lipcsében rendezett Világkupa Döntőn. Eredményével minősült az idei londoni olimpiára, de lova tragikus halála miatt meghiúsul ez a részvétel. Az előbb említett versenyeken kívül díjlovasaink több nemzetközi verseny döntőjének résztvevői voltak. Az ígéretes fejlődést jelzi, hogy a lengyelországi póni EB-n és a dániai junior EB-n is csapattal indultunk;  fiataljaink helytálltak e kontinens viadalokon.

Itthon – a színvonalasan rendezett nemzeti bajnokságok mellett – két nemzetközi verseny rendezésére került sor: Kaposváron Világkupa, Fóton pedig CDI***. Bevezették az „A” kategóriás versenyek és a bajnokságok versenyzőinek értékelését, segítve a rendezőknek a még magasabb szintű versenyek szervezésében. Céljaik 2012-ben: a díjlovaglás versenyeinek vonzóbbá tétele a nézők számára; a bajnoki rendszer áttekintése és a versenyeredmények gyors, pontos, hiteles közlése.

Paralimpiai Díjlovagló Szakág

Szövetségünk életében először és nagy örömmel számolok be a Paralimpiai Díjlovagló Szakág tevékenységéről. A Paralimpiai Díjlovagló Szakág munkáját 2007-óta a Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága is segíti. Az elmúlt évek hosszas előkészítését követően 2011. volt az első olyan év, amikor végre több lovassal, és két jelentős rendezvénnyel gazdagodott a Paralimpiai Díjlovagló Szakág. A szakágban jelenleg 10 lovas és 5 sportegyesület működik. 

Parasport-edzői végzettséggel 5 lovasedző  rendelkezik. Sajnos lovakkal nem állnak ennyire jól, általában egyesületenként egy-két ló áll a lovasok rendelkezésére. 2011. újdonsága volt az a pénzügyi támogatás, melyet a Magyar Lovas Szövetség – a Magyar Paralimpiai Bizottság tagjaként – kapott. Ezt a pénzt az augusztusban, négy lovas részvételével szervezett edzőtáborra fordítottuk.  Az edzőtábort követően Balogunyom adott otthont hagyományos lovasfesztiválnak és keretein belül az elmúlt év számukra első versenyének. A Szakbizottság anyagi támogatásával az első Parasport Díjlovagló Magyar Bajnokságot négy indulóval – a Fóti Nemzetközi Díjlovagló Versennyel egy időben – rendezték.

Külön öröm, hogy a versenyen olyan lovas is elindult, akit eddig még nem láttunk a szakágban versenyezni. A négy indulót különböző képességű, tehát különböző kategóriákba sorolták. Ezért nem  hirdettek  sorrendet a verseny végén, hanem a saját értékelésüket kapták meg a lovasok. A program lépés jármódban bemutatott feladatokból állt.Szövetségünk nevében köszönöm mindazok segítségét, akik e nemes verseny rendezésében közreműködtek.

Lovastusa /Military/

2011. – a Szakág minősítése szerint sem – nem a lovastusa éve volt. 2011-ben az Ifjúsági EB-n 16 nemzet között csapatunk a 8. helyen végzett. A Junior EB-n nem tudtunk csapatot indítani. Az egyetlen egyéni indulónk a középmezőnyben végzett. A Felnőtt Európa Bajnokságra sajnos nem minősült lovasunk. A Nemzetközi Lovas Szövetség és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közösen indított programja azt hivatott elősegíteni, hogy az olimpiára nem minősült országok lovastusa sportolói – lehetőség szerint hazájukban – olyan versenyeken indulhassanak, melyeken teljesíthetik a világ legrangosabb versenyén való szereplés feltételéül szabott követelményeket, azaz olimpiai kvótát szerezhetnek.

A program keretében a partnerként résztvevő rendezőnek olyan új versenyhelyszíneket kell kialakítani, melyek néhány év múlva technikai lehetőséget adnak az olimpiai kvótát megszerzéséhez. A Szakág igyekezetét dicséri, hogy 2011-ben a FEI szakemberei terepszemlét tartottak nálunk. Véleményük alapján az alagi tréningpálya kiváló lehetőséget biztosít majd a legmagasabb színvonalú, akár az olimpiai kvalifikáció megszerzéséhez szükséges versenyek számára is. Hasonlóan fontos szerepet kap az Egerben kialakításra kerülő military pálya.

Itt hosszú távon szintén az Európa bajnokságokra és olimpiákra történő felkészülés támogatása, elősegítése a cél. Az első versenyeket mindkét új helyszínen a 2012-es szezon végére tervezik.Ez a fejlesztési munka azért is döntően fontos, mert 2011-ban öt helyszínen /Bábolna, Kaposvár, Nagykanizsa, Pápa, Szabadegyháza/ nyolc versenyt rendezett  a Szakág, amely önmagában – ha lehet így mondani – lehangoló. Igen jelentős viszont az elmúlt évi támogatás, melyet a Szakág a nemzetközi versenyeket rendszeresen rendező versenyhelyszíntől, Kaposvártól és Nagykanizsától kapott. E

lőremutató jel, hogy Nagykanizsa benyújtotta pályázatát a 2013-as FEI Ifjúsági Lovastusa Európa Bajnokság rendezési jogának elnyeréséért. A helyszín tehát – mely eddig is zászlóshajója volt a hazai military versenyeknek, ahol lovasaink évek óta valóban nemzetközi szintű pályán versenyezhetnek – immár Európa legjobbjai közé igyekszik felzárkózni. Törekvésük támogatása kiemelt érdek.

Fogathajtás

Jól indult a 2011-es év. A fedett pályás Világkupa Lipcsében rendezett döntőjében Dobrovitz József ezüstérmes lett, míg a magyar lipicai lovakkal versenyző Ysbrand Chardon bronzérmes. A hollandiai Bredában rendezett VII. Négyesfogathajtó EB-n Dobrovitz József egyéni, a Dovrovitz József, Lázár Zoltán és az újonc ifj. Dobrovitz József alkotta csapat ezüstérmet nyert. A franciaországi Contyban rendezett XIV. Kettesfogathajtó Világbajnokságon legnagyobb sajnálatunkra érem nélkül maradtak hajtóink. /Az erről szóló értékelést – az  érintettség okán – a Szakág jelentése alapján tesszük meg. Lázár/ Versenyzőink az utolsó pillanatig ott voltak a dobogós helyért vívott idegőrlő megmérettetésen. Lázár Vilmos tizennegyedik világbajnoki fellépése egyéni negyedik helyet hozott, míg a Lázár Vilmos, a vb-újonc ifj. Nagy Tibor, Selyben Zsolt alkotta magyar csapat ugyancsak a negyedik helyen zárt.

A VB-újonc ifj. Nagy Tibor egyéni hetedik helyezése és a maratonon elért szenzációs 2. helye ígéretes bravúr. Elismerésre méltó, hogy a fiatal hajtó a sikeres világbajnoki szereplést kettős magyar bajnoki címmel koronázta meg. Nagy várakozás előzte meg pónifogathajtóink megmérettetését a Lipicán /SLO/ rendezett világbajnokságon. Sajnos itt is érem nélkül maradtunk. Egyéni póni egyesben a mindössze 14 éves Holle Martin vb-újoncként hetedik lett. Csapatunk ötödik helyen zárta a vb-t.

A Szakág értékelése szerint a magyar fogathajtósport változatlanul magas szintű, a világ élvonalába tartozik. A Kettesfogathajtó Vb-n járt négy hajtónk versenyeredménye alapján az első tizenhárom közé került. Nagy Tibor a világ élvonalába érkezett. Négyesfogathajtó csapatunk – a pillanatnyilag verhetetlennek tűnő hazai pályán versenyző holland csapat mögött – az EB második helyre hajtott. Egyéniben is ezüstérmet nyertünk.Fogathajtóink az eddigi világ- és Európa bajnokságokon – honi sportunkban párját ritkító módon –eddig 67 érmet, köztük 31 aranyat nyertek. Nálunk a sikert aranyban, aranyakban mérik. A mostani eredmények is sok munkával születtek. A hajtók és a lovak – a lehetőségek figyelembevételével –helytálltak. A tanulságok levonásával építkezünk tovább!

Távlovaglás

A Távlovas Szakág számára a 2011-es év az építkezés, utánpótlás-nevelés, a versenyszervezés és az előkészületek éve volt. Az országos bajnokság 5 fordulója rendben, változó, ám mindenképpen emelkedő színvonalú szervezés mellett lefolyt. Két új helyszínnel ismerkedtünk: az orfűi és a váraljai pályákkal. A rutinos magyar versenyszervező csapat az elmúlt évben három nemzetközi versenyt szervezett – közmegelégedésre. A hagyományoknak megfelelően került sor a méltán népszerű, igen magas résztvevőszámmal büszkélkedő bábolnai nemzetközi versenyre. Az előbbieken kívül még két alkalommal versenyezhettek lovasaink nemzetközi bírák előtt: Orfűn, illetve a Pozsony-Bábolna elhaladó versenyen. Ez utóbbi – nem utolsó sorban – a pénzdíjnak köszönhetően Európa top lovasait is starthoz állította.

Jelentős volt a Szakág oktatási, képzési tevékenysége.Szövetségi kapitány elsősorban a juniorokra koncentrált.  Érdekükben nagy erőket mozgósított; számos edzőtábort, szintfelmérő versenyt szervezett részükre. Két versenyző már minősült a 2012-es junior Európa bajnokságra, további hármat pedig csak egy verseny választ el ettől a céltól. Két nemzetközi versenyen is sikerült magyar versenyzőnek elsőként célba érni: Samorinban Mihók Orchidea, Fontanafreddában Bartos Viktória győzött. Bábolnán távlovas Fiatal Lovak VB–jét rendezik. A felnőttek számára a rangos nemzetközi versenyek mellett az idei vb -szereplés a cél.

Lovastorna

2011-ben a válogatott keret hazai felkészülése jól sikerült. A legjobb eredményeket a junior egyéni versenyzőink érték el. A Junior Európa Bajnokság döntőjében a 12. hely, a szlovákiai pezinoki CVI nemzetközi verseny egyéniben első, párosban második hely a mienkké. Az ígéretes junior versenyzőkből összeállított válogatott csapat az EB-n csak 10. helyen zárt, ám teljesítményét befolyásolta, hogy a nagy megmérettetés előtt – anyagi okokból nem – nemzetközi versenyen nem szerepelhettek. A firenzei CVI nemzetközi versenyen senior versenyzőnk második. Fő feladat, hogy lovastornászaink az idén minél több nemzetközi megmérettetésen vegyenek részt. Több év szünet után júliusban Budapesten a Nemzeti Lovardában CVI3*-os lovastorna versenyt rendeznek.

Reining

A szakág értékelése szerint adottságaikhoz képest jól, a lehetőségekhez mérten kevésbé jól teljesítettek. A 2011. év legrangosabb eseménye az FEI Ifi EB volt, ahol első alkalommal szerepeltek lovasaink. Az eredmények ugyan messze elmaradtak a várakozástól, ám a rengeteg tapasztalat – feltehetően – segíti a Szakág fellendülését. Feladat:  a versenysport szervezettségének erősítése, a versenyzők felkészítésének segítése.

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Ígéretes jövő: fiatal lovasaink nagyszerű nemzetközi sikerei
/Megérdemlik nevük említését/

Fiatal díjugratóink

Európa legtávolabbi csücskében, a portugáliai Comportában letették névjegyüket utánpótlás lovasaink. A közel 80 fős gyermek Európa-bajnoki mezőnyben Szalay Judit döntőbe jutott, míg ifj. Lázár Zoltán az aranyéremért vethetett össze, végül a negyedik helyen zárt. A magyar díjugrató ifjúság 2011-ben minden várakozást felülmúló, kitűnő eredménnyel szerepelt az évtizedes múltra visszatekintő Wiener Neustadt-i nemzetközi ugrófesztiválokon is. A háromnapos rendezvény fő eseményén, a csapatversenyen 11 ország állt starthoz. Hazánk eddig, a húszéves múltra visszatekintő versenyen egyszer, 2006-ban győzedelmeskedett a Nemzetek Díjában. Hallatlan izgalmas versenyben, a németeket megelőzve győzni tudott a Sándor Balázs csapatvezető által vezetett, Nevelits Laura, Sohajda Júlia, Bagyánszki Gabriella és Szabó Gábor összetételű csapatunk.

Az ifjúsági nagydíjban is teljes magyar siker született: hibátlan alappálya után káprázatos összevetést követően Bencsik Laura nyerte a számot, megelőzve a Pannon ifjúsági nagydíj győztesét, Nevelits Laurát. A Wiener Neustadt-i szabadtéri ugrógálán 2011-ben, az ifjúsági nagydíjban a fedett pályához hasonlóan, teljes magyar siker született, hiszen Ujvári Barbara nyert, megelőzve Sopronyi Rékát. A fiatal lovasoknál Burucs Borbála emelkedett ki, aki CSIO nagydíj második helyezése mellett 19 évesen megnyerte a Nemzeti Vágta nagydíját, és egy korszakos korlátugrató csúcsot döntött meg az 5. Lovas Világkupán.

Fiatal fogathajtóink: lépést tartunk a fiatalodó fogathajtás élmezőnyével!

A franciaországi Contyban rendezett kettesfogathajtó világbajnokságon újoncunk Nagy Tibor a legjobbak közé érkezett: a hat korábbi világbajnokot starthoz szólító 69 versenyző között az összetett versenyben 7. Ami aztán valóban bravúr:  a maratonon – nagyon nehéz pályán – a második. Mindössze 4 ponttal maradt el a győztestől. Bombameglepetés. A Hollandiában rendezett Kettesfogathajtó Európa Bajnokságon a tehetséges ifjú Dobrovitz József csapatezüstérmet nyert. Sikersportágunk történetében soha nem rajtolt világversenyen két ilyen fiatal versenyző!

Ezek a fiatalok ma már példaképek. Nem csupán nekik, hanem edzőik és az anyagi hátteret megteremtő szüleik áldozatvállalását is köszönjük. Gratulálunk ! Az öröm mellett – ne feledjük – figyelmeztető jelek is látunk. Vannak olyan szakágaink, amelyek az elmúlt évben – különböző okok miatt – nem indítottak csapatot a fiatalok legrangosabb kontinens versenyein. E kérdés érdemi megoldása – fiatal, tehetséges lovasaink menedzselése – alapvető közös feladatunk. A fiatal lovasaink felkarolása és támogatása a legjobb befektetés!

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Világszínvonalú rendezvényeink:
a lovassport jó hírének erősítése; a nagyközönség megnyerése

2011-ben régi törekvésünket valósítottuk meg. A nyárvégi – téli szezonban szervezésünkben két érdekes, látványos, szórakoztató, közönségvonzó, jelentős sportértékű, világszínvonalú rendezvény házigazdája volt Budapest.

Nemzeti Vágta /Hősök tere, 56-osok tere, szeptember 14-18./

Óriási érdeklődés és közönségsiker. Üzenete szerint rendezvényünk nem csupán három napos lovasverseny, hanem elsősorban határokon átívelő hagyományőrző, történelmi, az összetartozást erősítő a lovas- és lósportot népszerűsítő bemutató /elsősorban a nagyközönség részére/. Kiegészítve fergeteges hangulatú kulturális és gasztronómiai rendezvényekkel. Nemzeti Vágta: családi, baráti nemzetközi színvonalú lovasesemény Budapest legimpozánsabb helyszínén.

V. OTP BANK Lovas Világkupa /december 2-4., Papp László Budapest Sportaréna/

Nemzetközi /Világ/ színvonalú lovas-sportesemény. Világhírű /világbajnok/ lovasokkal, világszámokkal teli show-műsorral. Jövőépítés. III. Nemzeti Gyerek Lovasnap /14 ezer gyermekkel/. Gazdasági gondjaink közepette is: a három napon 25 ezer néző. Soha nem tapasztalt médianyilvánosság. Az idén december 7-9.-én rendezzük. A Nemzeti Vágta és a Lovas Világkupa a Nemzeti Lovas Program fontos része.

Sportdiplomáciai eszközeinkkel változatlanul mindent megteszünk azért, hogy Magyarország 2018-ben Lovas Világjátékokat rendezzen. Ez az olimpia után a legnagyobb, legrangosabb lovasrendezvény.

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Médiakapcsolataink

Lovassportunk, lovaséletünk, a meghatározó lovas személyiségek kapcsolata a médiával hagyományosan igen jó. Ennek érdekében szervezetten, folyamatosan, őszintén, szakmai alapossággal, objektív módon tájékoztatunk. A ló, és vele együtt a világszínvonalú nemzetközi, valamint rangos hazai versenyeink, rendezvényeink folyamatosan a közkedvelt, látványos, szórakoztató, jelentős sportértékű témák sorát kínálják a médiának. Ennek eredményeként – az Observer Médiafigyelő Kft. hivatalos felmérése szerint – 2011-ben lovassportunk korábban soha nem tapasztalt médianyilvánosságot kapott. A médiatermés kiemelkedő.

Jelentősen növekedett az elektronikus média és különösen a megyei lapok érdeklődése. Szaklapjaink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Új médiumok jelentek meg a palettán. Mostanra több mint ötven a rendszeresen, konkrétan és ennél jóval több az esetenként velünk együttműködő médiumok száma. A kölcsönösen előnyös kapcsolatépítésünk eredményeként – jóleső érzéssel mondhatjuk, hogy – a média zömében ingyen /!/ esetenként „bartelben” vállalt szolgáltatásaival a lovassportunk egyik fő támogatója, szponzora. A szerkesztőségek, az újságírók megértését, bizalmát, támogatását, az együtt gondolkodást, az eddigihez hasonló színvonalas tájékoztatási munkával az idén is – folytatjuk.

A PEGAZUS egy éve jelenik meg Szövetségünk felelős kiadásában.  Jól szerkesztett, elegáns kivitelű lapunk, szakmailag igényes írásai, hiteles információi, sport- és esztétikai értékű fotói, Szövetségünk munkáját, céljait, törekvéseit és történéseit jól segítik. A Lovas Világkupa lapban megjelentetett Programfüzetének ötlete telitalálat volt. Sorok álltak érte. Lényegesen több is elkelt volna belőle; valamelyest segítette lapunk anyagi alapjainak erősítését. A jövőben a lapunk támogatóinak megnyeréséért, a hirdetés-szervezésért többet kell tennünk. A PEGAZUS állja a nemzetközi összevetést is!

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Köszönjük:

 • az Elnökségünk,
 • a Felügyelő Bizottság,
 • a Szakágak,
 • a Bizottságok,
 • a szövetségi Irodánk munkatársainak,
 • az edzők,a  bírók,
 • a támogatók – köztük kiemelt hangsúllyal – a családok, a szülők, az iskolai tanárok és
 • természetesen a lovasok, a versenyzők és segítőik sokoldalú segítségét.

Köszönjük a többet vállalók figyelmét, munkáját, javaslatait. A mérce változatlan: elhivatottság, szakmai alázat, felkészültség, tenni akarás, közös gondolkodás, jobbító szándékú javaslatok,  kulturált viselkedés, összefogás! Munkánk eredményeként 2012-ben egy magasabb szintről léphetünk tovább! Adjanak útmutatást számunkra – mint már annyiszor – gróf Széchenyi István örökérvényű szavai:

„Fogjunk tehát sokan egy dologhoz:tegyünk érte kiki, a’mennyit tehet”
                           /Lovakrul, 1828/

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Együttműködési megállapodás

A Magyar Lovassport Szövetség Közgyűlése alkalmából Lázár Vilmos elnök 2012. február 11.-én Budapesten a Magyar Sport Házában Együttműködési megállapodást kötött:

 • Epona Spanyol Lovasiskola –   Borsó Béla
 • Lovaspóló Szövetség  – Dvoracsek György elnök
 • Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit, Közhasznú Kft. – Bogó Ágnes ügyvezető

A Felek közötti megállapodás célja, hogy a szakmai, szellemi, anyagi erőforrásaikat és kapcsolati tőkéjük hasznosításával tevékenységüket összehangolják és közösen – a nemzetközi mérce szabta igények szerint – hatékonyabban, az eddigieknél magasabb szinten folytassák.

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Kitüntetettjeink

A Magyar Lovas Szövetség 2012. február 11-i közgyűlése alkalmával Lázár Vilmos kitüntetéseket adott át.

Gróf Széchenyi István Emlékérem

E legmagasabb lovas kitüntetés a lovastársadalom érdekében hosszútávon kifejtett nemzetközi szintű lovas-teljesítményért, kimagasló oktatási-, nevelési-, tudományos-, gazdasági-, társadalmi munkásságért, a szakmai kultúra erősítéséért, a nemzetközi sportéletben, a társadalmi szervezetekben, a sport-köztestületekben kifejtett magas szintű munkásság elismeréseként adományozható. Alapította 1987-ben a Magyar Lovas Szövetség Elnöksége. Az emlékérem alkotója Tóth Béla szobrászművész.

Fazekas Imre:

A kitüntetett az egyetemes magyar ügetősport egyik legnagyobb alakja. 2011-ben ünnepelte idomári munkájának 20 éves évfordulóját. A pályafutását galopp-lovasként kezdő szakember az elmúlt két évtizedben sikert-sikerre halmozott: 31–szeres champion, 87 nagydíjat nyert és már közelít a másfél-ezredik győzelméhez. 2000-ben először Detroit-tal, később pedig Kentish Boy, Jungfrau, Naná, és Oguz sulky-jában győzött a  Derby klasszikus futamában. A profi Ügető Világ- és Európa bajnokságok sikeres résztvevője. Istállójának jelenlegi legnagyobb ásza, a 2011-es „Év Ügetőlova” Orlando Bloom.

Iskolát teremtett. Megtanulta a patkolókovács mesterséget: hosszú évek óta maga patkolja lovait. Egyre több idomár követi példáját. Hitvallása: „A lovakat nem azért kell szeretnünk, mert nyerünk velük, hanem mert együtt dolgozó, küzdő társaink. A tehetséges idomár akkor lesz elismert szakember, ha leírt, problémás lóból klasszis versenylovat épít fel” – állítja, és igazát számtalan személyes jó példával bizonyítja.

Győrffy-Villám András:

A kitüntetett lovaséletünk, a hagyományőrzés, a lovas szakirodalom meghatározó személyisége. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség alapítója, sokáig elnöke. Egyik életre hívója és szakmai segítője a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének. Munkássága hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Huszár elnyerte a Magyar Örökség Díjat. Jelentős a szakirodalmi munkássága is. Több lovas szakkönyv szerzője. Közülük a Lovasakadémia sorozatban megjelent hiánypótló „A lovasturizmus kézikönyve”, a szakmai műveltség bővítéséhez ad hasznos, gyakorlatias információkat. A lovasiskoláknak és vállalkozóknak szolgál útmutatással a Magyar Imrével közösen írt ”Iskolalovaglás” c. könyve. Több száz szakmai és ismeretterjesztő előadást tartott. Kiváló lovas szakember. A korábbi években díjlovagló-, napjainkban pedig aktív díjugrató bíró.

Krucsó Ferenc:

A kitüntetett Máchánszky Gyula irányításával 1965-ben kezdett lovagolni, aki felismerte tehetségét. 1970-72-ig katonaként, a Kiskunhalasi Határőr Dózsa lovasa, ahol junior bajnokságot nyert. Mestere Hirling József. Leszerelése után Mezőhegyesen folytatta pályafutását. 1980-ban innen kerül be a Moszkvai Olimpiára induló magyar csapatba. Az olimpiai részvétel és a díjugratás csapatversenyben kivívott 4. hely fordulópontot hozott az életében. Óriási olimpiai siker ez, hiszen sem előtte, sem azóta magyar díjugrató csapat nem ment végig olimpiai pályán. Az itt szerzett tapasztalatai alapján úgy érezte, hogy a lovak kiképzéséért és a lovaglás előadásmódjának elsajátításáért sokkal többet kell tenni.

Életében előtérbe került a menedzselés és az önképzés. Több mint 20 évig volt a magyar díjugrató válogatott keret tagja. 1978-ban magyar bajnok. Számos nemzetközi és hazai verseny, nagydíj győztese és helyezettje. Úgy gondolta, hogy a magyar lovassportért többet tehet, ha az utánpótlás-lovak és fiatal lovasok – köztük fiai – színvonalas kiképzésére és sikeres szereplésük szakmai segítésére helyezi a hangsúlyt. Szakmai művelődése érdekében – fiaival együtt – hosszabb időt töltött Észak-Németországban. A példák sora bizonyítja, hogy az itt szerzett tapasztalatait itthon eredményesen kamatoztatja. Kedves tanítványai és a jó fiatal lovak új és új erőt adnak neki.

Bálint Mihály /posztumusz/:

A kitüntetett a sikert, sikerre halmozó fogathajtó-generáció tagjaként Hódmezővásárhely, Mezőszilas, Szilvásvárad, Bugac sikerállomásokon át érkezett el a világhírnévig – rá jellemző módon – csendesen, alig észrevehetően. A szárkezelés művészének kettes- és négyes hazai-, valamint nemzetközi versenyei közelítik a százat. Többszörös magyar csapat és egyéni bajnok a fogatzseniket felvonultató mezőnyben. Európa-bajnoki csapatarany és egyéni ezüst, valamint VB egyéni bronzérem is jelzi kirobbanó tehetségét. A FEI Aranykönyvében a „világ év-sportolói” között ötször szerepel a neve. Sportsikerei mellett emberi tulajdonságai előtt is tisztelgünk: szerénység, feltétlen megbízhatóság-, szakmai felkészültség, a lovak és a lovassport iránti alázat jellemezte. Utolsó munkás éveit Németországban a hauseni ménesben töltötte – közmegelégedésre.

Dr. Paár Béla /posztumusz/:

A kitüntetett a 60-as években a Budapesti Lovas Klub színeiben kezdett lovagolni Hargitai Mátyás – a legendás Mester – kezei alatt. Hosszabb kihagyás után a 90-es évek végén fordult ismét az aktív lovaglás és versenyzés felé. Az üzleti életben szerzett tárgyalási, szervezési, menedzselési tapasztalataival – és nem kis mértékben anyagi támogatásával – nagyban hozzájárult a budapesti lovardák fennmaradásához. Sikeres társadalmi tevékenységet fejtett ki – és jelentős anyagi áldozatot vállalt – a Nemzeti Lovarda megújulásáért.

A mecénások, a támogatók önzetlen és nagyvonalú táborához tartozott. És mégis: egy-egy versenyen nyert pár ezer forintos díjának gyermeki hévvel és túláradó büszkeséggel tudott örülni. Mélyérzésű, érzékeny, őszinte, szorgalmas, jó képességű, kitartó, különleges ember volt. Céljai érdekében nem félt vállalni a konfliktusokat. Eredményeket akart elérni, tisztességes, példamutató és áldozatkész módon. Tenni akart – és tett is nem keveset – a lovassport ügyéért is. Megbecsülést, maradandó emlékeket hagyott hátra.

Gróf Sándor Móric Díj

A Díj névadója, Gróf Sándor Móric művelt, népszerű, jó kedélyű, bátor, egyenes jellemű, igazságszerető, a közügyeket támogató, igazi sportember, népszerű személyiség volt. Nem az elismerés, hanem a teljesítmény érdekelte. Több mint háromszáz egyedülálló lovaskalandját jegyezték fel. Lóháton járt fel palotájának emeletére. Átúsztatott a Dunán. Rakott szekeret ugratott lovával – ahogy ezt a Nacsa Richárd szobrászművész alkotta Emlékérmünk is jelképezi. Jelentősebb összeget hagyott a Magyar Tudományos Akadémia alapjára, a Nemzeti Múzeumra, az Országos Gazdasági Egyesület céljainak előmozdítására, a budai szegényápoldának, valamint a pesti gyermekkórháznak. Segítőkész ember volt.

Stekl László:

A kitüntetett az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola elvégzését követően 1991-től az Egyesült Királyságban, az Oxford Brookes University-in folytatta tanulmányait. 1993-ban kereskedelmi és marketing szakon szerezett diplomát, majd 2004-ben az üzletigazgatási szakon mesterfokozatot ért el. 2008-tól a Fiat-csoport tagjaként, a Fiat, az Alfa Romeo, a Lancia és a Jeep márkák magyarországi importőreként működő Fiat Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A lovassportok iránti figyelmét a kisfia lovakhoz, lovagláshoz való természetes kötődése indította el. Az utóbbi években a Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató Szakágának legrangosabb hazai megméretésein, a díjugrató magyar bajnokságokon a Fiat Magyarország Kft. szponzori szerepvállalása meghatározónak bizonyult. Az elmúlt két évben, a nagy múltú kiskunhalasi lovasarénában tartott országos bajnokságon, a felnőtt díjugrató magyar bajnok Fiat személyautó díjazásban részesült.

Magyar Lovassportért Emlékérem:

Ez a kitüntetés a közelmúltban elért kimagasló, nemzetközi szintű versenyeredményért, sportolók felkészítéséért, a lovassport érdekében kifejtett eredményes menedzselési-, szervezési-, támogatási-, oktatási-, nevelési-, tudományos- tevékenységért, a fiatalokat, a diáksportot felkaroló munkásságért és a lovassportot népszerűsítő színvonalas média-tevékenységért  adományozható. Az Emlékérem alkotója Tóth Béla szobrászművész.

Fábiáncsics Gábor:

A kitüntetett gyermekkorától aktív és sikeres résztvevője a lovassportnak. Tízévesen, 1986-ban az OSC-ben kezdett lovagolni. Ifjúsági díjugratóként – Ákos Ajtony, majd Stelczer Viktor tanítványaként – a Budapesti Lovas Klub színeiben versenyzett. Többszörös korosztályos magyar bajnok. Háromszor indult Junior Európa Bajnokságon, ahol 1995-ben elődöntőt nyert. Már fiatalon a felnőtt magyar válogatott tagja. Több nagydíj győztese. Ekkor Sári Viktor és Hevesy Barnabás segítették munkáját. Napjainkban sikeres edző, saját istállóval. Másfél éve a Nemzeti Lovarda igazgatója. A dicső múltú Tattersall gazdaságos üzemeltetését, felújításának irányítását vezényli. Jelentős mértékben neki is köszönhető, hogy a magyar lovassport patinás központi bölcsője a 2012-es szezont világszínvonalú pályával várhatja. A sikerhez az ő hite, fanatizmusa és munkabírása kellett!

Kecskeméti László:

A kitüntetett családi kötödése révén – ízig-vérig lovasember.  Lovak között nőtt fel. Apja ismert lókereskedő volt. Nagy állatbarát. Gyerekként galambászkodott.  Később – hazai nemzetközi versenyeken is díjakat nyerő – német juhász kutya tenyésztőként vált ismertté, itthon és külföldön.  "Lovas korszaka" a 80-as évektől  kezdődött. Lovai korábban is voltak, ám versenyszerűen 1986-tól találkozunk vele. Először 2-es, majd 4-es fogat kategóriában ül bakra a mai napig.

A 2011. jubileumi éve volt. A hazai 4-es fogathajtó mezőny 70 éves korelnöke, 25. versenyévadján szerepelt. Eredményei közül kiemelkedik a 2004-es és 2005-ös szezon, amikor a Csongrád megyei csapat tagjaként bronzérmet nyert. Szerénységével, sportszerűségével, fogatának igényes kiállításával, a lovak és a fogatsport iránti rajongásával méltán vívja ki az elismerést. Példakép. Nem csupán a fiatalok példaképe. Több mint két és fél évtizede a lovas- és a fogathajtó-sport népszerűsítéséért, a lovaskultúránkért –szűkebb és tágabb környezetében – sokat tesz.

Németh József:

A kitüntetett évek óta kutat fel szponzorokat és sikeres sportrendezvények szervezése, rendezése is kötődik a nevéhez. Szponzor-szervező tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2011-ben a Díjlovas Póni Európa Bajnokságon és a Korosztályos Európa Bajnokságon Magyarország, nem csupán egyéni indulókkal, hanem csapattal is startolhatott.  A válogatott kerettagok is megfelelő háttérrel készülhettek a Kontinens Bajnokságokra és nemzetközi versenyekre.

Napi munkája, „szponzor-kereső” tevékenysége mellett a Kwizda Lovas Egyesület Elnöke, fő szervezője, motorja. Az egyesület lovasainak eredményei egyre nagyobb figyelem keltenek: 2011-ben a lovasok rangsorában 3 versenyzőjük az első 10 közt végzett.Sportszervezőként is aktívan támogatta ötleteivel, gondolataival a Díjlovagló Szakbizottságot. Ezek többsége meg is valósult. A Díjlovagló Szakág sokat köszönhet a kitüntetettnek, mivel ebben a gazdaságilag nehéz időszakban minden megszerzett támogatás duplán számít lovasainknak.

Riskó Géza:

A kitüntetett Egerben szerezte földrajz - testnevelés szakos tanári diplomáját. A lóval kisgyerekként kötött örök barátságot, ám igazából öttusás barátai környezetében, a hatvanas, hetvenes években  ismerte, szerette meg jobban a lovakat és a lovassportot. Kulturált vadászként fogattal, lovasszánnal ma is szívesen járja az erdőt. Alapító főszerkesztője a Színes Mai Lapnak, a Pesti Hírlapnak és a Napi Ásznak. Tíz könyvet írt. Évtizedek óta televíziózik. Sportújságíróként bejárta a világot. Jelenleg az MTVA Sport főszerkesztője. Hozzá tartozik a Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda. Munkássága, mindig tapasztalt segítsége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy – elsősorban az elektronikus média – szakavatottan, sokoldalúan, látványosan tűzi műsorára lovassportunk kiemelkedő eseményeit. Ezzel a nagyközönség megnyerését, a lovassport rangjának, társadalmi elismertségének erősítését segíti.

Vissza a közgyűlésen elhangzottak tartalmához >>


Az összefoglalót készítette:
Dr. Fehér Károly
Kommunikációs Igazgató, Magyar Lovassport Szövetség
2012. február 12.

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés