keresés a lovardák között


Lovasterápiás foglalkozások a "Nővér-kékkel"

Nővér-kék AlapítványA Nővérkék Alapítvány  2003 óta rendszeresen tart lovasterápiás foglalkozásokat, részint hippoterápia (speciálisan képzett és vezetett lovon, neurofiziológiai alapokon nyugvó gyógytorna kezelés), részint gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna formájában. A gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és hajtás komplex fejlesztő-nevelő munka, melynek során a motóriumot, a logopédiai és a szocializációs területeket célozzuk meg. A ló mozgását, viselkedését, egész lényét kihasználva szinte észrevétlenül alakítjuk ki az értelmileg akadályozott gyermekekben a helyes magatartásmintákat.

A motórium fejlesztésénél figyelünk a szabad ülés, illetve az egyensúly kialakítására, a szimmetria megéreztetésére, az oldaliság fejlesztésére, a tér-irányok felismerésére. A  logopédiánál a beszédindításra és a testséma tudatosítására fektetjük a hangsúlyt. A szocializációs területen a bizalom kiépülése és megszilárdulása a ló-gyermek-pedagógus között, türelem, fegyelem, szabálykövető magatartás a fő szempontok. Lovasterápiás foglalkozás a "Nővérkékkel"

A gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és hajtás során a lovat mintegy társ-terapeutának tekintjük, mert mindenkit olyannak fogad el, amilyen, nem minősít és mentes az előítéletektől. Spontán és jellemző módon reagál a helyes és helytelen bánásmódra, és ezáltal határokat szab.

A foglalkozások alatt megköveteljük a szabálykövető magatartást, fejlesztjük a figyelmi folyamatokat, a bizalmi kapcsolatok kiépülését a lóval és a pedagógussal, javítjuk a munkavégzés tudatosságát (kitartás, alaposság, együttműködés másokkal, munkatempó). A nagyobb életkorú gyerekekkel a lovas foglalkozásokon kívül istállómunkát is végzünk.

A gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és hajtás során a ló mindhárom jármódját használhatjuk. A hajtás elősegíti a pontos téri tájékozódást, a jó helyzetfelismerést és megfelelő reagálási képességet.

Az istállómunka elemei, a lóápolás, takarítás stb. a sorrendiség, feladattartás, bizalmi kapcsolatok kiépülésében játszik fontos szerepet. Projektünk célja a lovas tevékenységen keresztül a fegyelmezett, kitartó tevékenykedésre nevelés, a figyelem javítása, az eszközhasználat és szerialitás begyakorlása, valamint a szocializáció fejlesztése,bevezetés a munka világába. A foglalkozások bizonyítottan hozzájárulnak a gyermekek pszichoszomatikus állapotának és általános életminőségének, életesélyeinek javulásához.

A Nővérkék Alapítvány kezdetek óta apró lépésenként építkezett. Jelenleg nyolc lóval dolgozunk, melyből 4 terápiás, a többi a kiképzés különböző szintjein áll. A CIB Alapítványtól 2010-ben az értelmi akadályozott fiatalok fejlesztő lovaglására ill. munkára neveléséhez kértünk és kaptunk anyagi támogatást.

A programban összesen 17 gyermek vett részt, két csoportban. Az egyikben (kis életkorú csoport) 8-15 év közöttiek, 7 fő volt, a másikban (nagy életkorú csoport) 14-18 év közöttiek, szintén 7 fő, de ebből ketten egymást váltották, tehát egyidejűleg 6 fő jött a foglalkozásra.

Nyáron egy hetes tábort tartottunk, melyben két fő értelmileg akadályozott, egy fő tanulásban akadályozott autista, és négy ép gyermek vett részt.

A kis életkorú csoport lovaglása hétfőnként mintegy másfél órában zajlott. A gyermekek közül három központi idegrendszeri sérülése miatt hippoterápiát kapott, míg négyen fejlesztő lovagláson vettek részt. Két terapeuta, két segítő és két terápiás ló végezte a munkát. A fejlesztés eredményét követési lapokon regisztráltuk.Lovasterápiás foglalkozások a "Nővér-kékkel"

A nagy életkorú csoport iskolai órarendbe illesztve, csütörtökönként 9-12 óráig vesz részt a foglalkozáson. A csoport tevékenysége egész tanévben hajtásból és istállómunkából áll, ősszel és tavasszal pedig kiegészül lovaglással is, az időjárási- és talajviszonyoktól függően.

A lovas foglalkozások jelentősége a rendszeresség, illetve a serdülőkorú, értelmükben akadályozott fiatalok nem szigorúan iskolai keretek között vett foglalkoztatása. Hosszú távon ez néhányuknak munkalehetőséget jelenthet, ami az integráció igazi célja. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy teljesen önállóan ezek a gyerekek nem tudnak dolgozni, de egy-egy munkafolyamattal kontroll alatt jól megbirkóznak. Ez a típusú komplex foglalkoztatás (fejlesztő lovaglás, hajtás és istállómunka) és integráció előkészítés hazánkban jelenleg egyedülálló.

Az Alapítvány abban a szerencsés helyzetben van, hogy a budapesti Kincsem Parkban befogadta az Árokszállási Bt. Istállóvezetőnk, Árokszállási Pál 1964 óta dolgozik lovakkal és 1983 óta idomár. Személyében tanítványaink dolgozni tudó és akaró férfit is látnak maguk körül, akinek tudását és viselkedését (lóápolás, lószerszámokkal való szakszerű foglalatoskodás, takarmányozás, javítási munkák, a rend- és tisztaság fenntartása stb.) szinte észrevétlenül elsajátíthatják ill. követhetik. Kommunikációja más bértartókkal felbecsülhetetlen értékű, az ő attitűdje alapján válnak a tulajdonosok egyre elfogadóbbá az értelmileg akadályozott gyermekekkel szemben.

A kisiskolás korban elkezdett lovasterápiás foglalkozások sikeresen alapozzák meg a későbbiekben a munkára való felkészítést, mely az érintett fiatalok egy részénél segít a munkakultúra kialakításában, ezáltal a társadalmi beilleszkedést is megkönnyíti.

Eredményeink a kis és nagy életkorú csoportban 2011. április – 2011. november között:
A vizsgált területek közül a  motóriumból a szabadülés-egyensúlyt, a logopédiából a téri tájékozódást, a szocializációból pedig a lóhoz való viszony – kompetencia érzést emeltük ki. Azt tapasztaltuk, hogy különböző mértékben, de minden területen fejlődtek a gyermekek. A százalékban kifejezett eredmények pedagógiai szaklapban fognak megjelenni. A legtöbb esetben a lovardai munka pozitívan hatott az iskolai tevékenységre is, elsősorban a figyelem, feladattartás, együttműködési képesség és készség javulásával.

2011.12.03. Kalina Katalin - Rétháti Györgyi
Nővérkék Alapitvány Budapest

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés