keresés a lovardák között


Pályázatok építészeti vonatkozásai

Felkészülés a 2011 őszén megjelenő pályázatokra

További pályázatok Lovas szakemberek, lovardák részére >>>

A sikeres pályázatírás egyik kulcsa, a jól előkészített projekt! Általában a pályázatok benyújtására a kiírástól számítva elég rövid idő szokott rendelkezésre állni. Amennyiben építőipari beruházás támogatására szeretnénk pályázni, úgy komoly műszaki előkészítésre, tervek készítésére, pontos kivitelezési költségbecslésre van szükség.
Ezt az előkészítő munkát érdemes időben elkezdeni, a projekt ötletet átgondolni, szakértőkkel leegyeztetni. Tapasztalatok alapján, hosszú távon azok a sikeres projektek, amelyeknél előbb van meg az ötlet és a műszaki előkészítés, pénzügyi terv, majd ehhez keresnek pályázati támogatást. Amennyiben pályázathoz találnak ki projekt ötletet, az ritkább esetben lesz sikeresen megvalósítható!

Sokan gondolkodnak abban, hogy szeretnének lovardát vagy állattartó telepet, terménytárolót létesíteni, vagy a meglévő ingatlanállományt bővíteni.  Az első feladat, hogy össze legyen hangolva a funkcionális igény által meghatározott létesítmény mérete, és azaz összeg amelyből a megvalósítás még gazdaságosan megtérül. Ennél a lépésnél ketté válik a szakmai munka, üzleti terv készítése és műszaki tervezése a létesítménynek.
Az ötlet megszületését követően az üzleti tervben kerül meghatározásra, milyen funkciót fog kiszolgálni a létesítmény, valamint az mekkora profitot fog termelni. Ebből lehet meghatározni a funkciót kiszolgáló létesítmény tervezési programját és azt az összeget, amiből meg kell valósítani a beruházást. Az építész feladata megbecsülni, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretből, az adott helyszínen, milyen formában valósítható meg a beruházás.
Ez egy igen fontos momentum. A pályázatban benyújtott terveket és kivitelezési költségvetést, fogják az elszámoláskor számon kérni.  Ennek a tervnek olyanak kell lennie, hogy arra építési engedélyt lehessen az adott területen kapni, valamint a tervezett funkciót maximálisan kiszolgálja egy gazdaságos építési technológia mellett.  Végleges és pontos árajánlatot a kivitelezők csak kiviteli terv alapján készített tételes költségvetési kiírás segítségével tudnak adni. Általában a pályázat benyújtásáig ez nem áll rendelkezésre. Minél korábban kezdődik a tervezési munka, annál részletesebben lehet a terveket kidolgozni, ami alapján a költségvetés elkészíthető. Sokszor előfordul az, hogy a megrendelő által előzetesen bekért részfeladatokra adott szakági ajánlatok alapján próbálják megbecsülni a beruházás összegét. Ahhoz, hogy a lehető legreálisabb becslés szülessen, érdemes a projekt elején már akár az építész megbízásával együtt egy műszaki ellenőrt is megkeresni, aki nem csak a kivitelezési munkákat fogja nyomon követni, hanem az előkészítés során is hasznos tanácsokkal látja el a megrendelőt.  Így a tervezők által tett javaslatoknál és döntési pontoknál a megrendelőnek van egy plusz támasza, akire hagyatkozhat.
A pályázati dokumentációba becsatolt létesítményt, az esetleges pozitív elbírálást követően minimális változtatási keretek között kell megvalósítani. Az épület kisebb nem lehet, a megjelölt funkcióknak meg kell valósulnia. A tervben szereplő és pályázatra benyújtott épületszerkezeti anyagok, nem vagy csak bonyolult utánajárás következtében cserélhetőek le.

Pályázat összeállítása

A pályázat készítésekor az üzleti tervez készítő és a műszaki terveket összeállító mérnökök mellett a harmadik láb a pályázatíró cég. Aki még nem írt pályázatot, annak érdemes igénybe vennie. Sok kis apróságon bukhat el még egy műszakilag jól előkészített pályázat is:

 • értelmezési kérdések miatti félreértések
 • túl hosszú pályázatkészítési folyamat
 • hiánypótlások határidőre történő teljesítésének elmulasztása
 • nem teljes körű hiánypótlások
 • vetítési alapba tartozó költségelemek hibás értelmezése
 • a pályázati rendszer szabályainak hibás értelmezése
 • nem egyértelmű kötelezettségvállalások
 • nem megfelelő banki háttér a finanszírozáshoz
 • érvényes és hatályos jogszabályok és módosításainak nem megfelelő figyelembevétele

A pályázati kiírásokban sok esetben jelentős a jogszabályi hivatkozás, amit szintén figyelembe kell venni. Ezek sajnos folyamatosan változnak. Előfordulnak olyan esetek is, hogy a már kiírt pályázati anyag feltételrendszerén változtatnak, amit csak a pályázatot kiíró szervezet weboldalára tesznek fel. Ezért még a pályázat beadása előtt érdemes frissen minden pályázati kiíráshoz kapcsolódó anyagot letölteni és ellenőrizni az esetleges változtatásokat.
A sikeres pályázat megvalósításához a megrendelőnek a műszaki, pénzügyi, és pályázat készítő szakértők szoros együttműködésére van szükség. A profi szakmai támogató stáb mindenképpen sokat tud a projekthez hozzá tenni. Mivel naprakészen ismerik az európai uniós és hazai támogatások, valamint a banki finanszírozási lehetőségeket, állandó munkakapcsolatban vannak a pályázatokat kiíró kormányzati hivatalokkal, a befektetőkkel és pénzintézetekkel, sokéves gyakorlati tapasztalatuk van, széleskörű szakértői háttérrel rendelkeznek.
Az elsőre jól kidolgozott pályázat, kisebb elutasítási kockázattal jár, időmegtakarítást eredményez a szakértői közreműködés eredményeképpen.

Finanszírozás

A pályázat megvalósításakor kulcs kérdés szokott lenni a finanszírozás. Jellemzően a pályázatok esetében önrészt kell vállalni és előfinanszíroznia a vállalkozónak, hiszen a támogatást csak a projekt elkészülését követően, számlák alapján utólag téríti meg az elnyert pályázati támogatásból.
Pár bank vállalkozóbarát konstrukcióban nyújt áthidaló hiteleket, arra az időszakra ameddig a vállalkozó hozzá tud jutni az elnyert összeghez.

Az alábbi konstrukciókkal érdemes a finanszírozási hátteret biztosítani:

 • Széchenyi Beruházási hitel – bővítésre, fejlesztéshez
 • Széchenyi Tám.-t Meg. Hitel – elnyert pályázatokhoz
 • Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel – beruházásokhoz
 • Agrár Széchenyi Kártya – likviditás agrárcégeknek (bevezetés alatt)

Az Agrár Széchenyi Kártya egy kedvező lehetőséget nyújt az agráriumban résztvevők számára, melynek célja az agrárvállakozások likviditásának és versenyképességének növelése.
Jellemzők:
     - max. 25 millió forint hitelösszeg
     - max. 3 éves futamidő – évenkénti felülvizsgálattal
     - támogatott, kedvező árazás: 1 havi BUBOR + 2%
     - Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége
     - árbevétel és területalapú támogatások is alapját képezik a számított hitelösszegnek

Várható pályázatok

A Vidékfejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési Főoszály tájékoztatása alapján jelentős pályázati lehetőségek lesznek, melyekre érdemes felkészülni.

Az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedései - III. Tengelyes intézkedések 1.
A lovas létesítmények fejlesztését a turisztikai tevékenységek ösztönzését szolgáló pályázatokhoz lehet majd kapcsolni. Érdemes több célterületre is pályázni, amennyiben ezt majd a pontos kiírás támogatni fogja. Célterületek lesznek: magánszálláshelyek, ifjúsági szálláshelyek kialakítása, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor kialakítása, turistaház kialakítása, agroturisztikai szolgáltatások kialakítása (alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatás, lovas szolgáltatás, vadászati és az erdei turizmus fogadóhelyi szolgáltatás, horgász turisztikai szolgáltatás, borturisztikai szolgáltatás) – ennél a célterületnél külön rangsor kerül felállításra.  Támogatási összeg minimum 1 M, maximum 35 M Ft – rendelkezésre álló forrás: 4 Mrd Ft

Jogi háttér - Turisztikai tevékenységek ösztönzése:
137/2008. (X.18.) FVM rendelet (első benyújtási időszakban)
160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet (második benyújtási időszaktól)
44/2011 (V.26) VM rendelet (harmadik benyújtási időszaktól)
A Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések 2011-től kezdődően horizontálisan, és nem a LEADER HACS-okon keresztül megvalósuló intézkedések!

Az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedései - III. Tengelyes intézkedések 3.
Hazánkban több olyan patinás épületegyüttesben működő lovarda van, melyek védelem alatt álló épületben működnek, így a felújításuk jelentős többletköltséget jelenthet. Ezeknek a lovardáknak a részére jelenthet könnyebbséget a következő pályázati lehetőség.

Vidéki örökség védelme

5 000 fő vagy 100 fő / km2 alatti települések, kivéve kistérségi kp. + külterület, tanyás térségek

 • a védelem alatt álló épületek - különös tekintettel a helyi védelem alatt álló épületek - külső-belső helyreállítására és korszerűsítése
 • a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek bemutatása, illetve a kulturális örökség felújításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok, tervek elkészítése.
  Az intézkedések várható meghirdetése (3. benyújtási kor) 2011. október, várható kérelem benyújtási időszak 2011. november. Az intézkedés módosítása folyamatban van! A jogcímrendelet módosítás alatt áll – alapvető támogatási feltételek módosítását nem tervezi az IH.

Az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedései - III. Tengelyes intézkedések 6.
NATURA 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése
- Várható hatályba lépese: 2011. IV. negyedév
- A (várható) támogatási kérelem benyújtás: 2012. I. negyedév
A cél nem a mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás!

A támogatás célja az olyan agrárágazaton kívüli munkahelyek megteremtése és megtartása, amelyek hozzájárulhatnak a vidéki területekről való elvándorlás visszaszorításához és a vidéki életkörülmények javításához.
Tervezett érintett célterületek:
   - agroturizmus
   - kézműves tevékenység és műszaki szolgáltatások
   - szociális szolgáltatások
   - szabadidős tevékenységek
   - erdészeti faiskola létrehozása
   - megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységek
      Jogcímrendelet várható megjelenése: 2011. ősz
 Agrárvállalkozások - mezőgazdasági főtevékenységet végzők – is igénybe vehetik majd!

A IV. tengely intézkedései, a LEADER HACS-ok átalakítása
Legfontosabb új rendelkezések a LEADER HACS-ok működését szabályozó új 54/2011. (VI. 10.) VM rendeletben: Korlátozásmentes tagfelvétel, 2011. december 31-től csak egyesületi formában működhet LEADER HACS, HACS címvisszavonás eseteinek szabályozása, Új HACS alakításának szabályai

LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés – projekt típusok
A nemzeti-, nemzetközi együttműködések területén alapvetően három típusú projektre
kell felkészülni: 1. Nemzeti, nemzetközi együttműködési projekt kidolgozását szolgáló előkészítő látogatások, más HACS-ok projektjeinek, munkájának megismerését szolgáló
tanulmányutak (MNVH forrás 6000 Euro/HACS pályázatos rendszer); 2. Nemzeti, nemzetközi együttműködési projektek megvalósítása (központi forrás); 3. Nagyobb, nemzeti-, nemzetközi együttműködés, közös projektek
Műszaki előkészítés
A lovas létesítmények, pályázati támogatások igénybevételével tervezett fejlesztése esetén, az üzleti terv, a pályázat írása, és a tervek plusz a műszaki dokumentáció összeállítása, mint alap feladatok közül az utóbbi a leg idő igényesebb feladat. Tehát az ősszel kiírásra kerülő pályázatokhoz, szeptemberben meg kellene kezdeni az építészeti tervezést, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig megalapozott, kellően átgondolt tervek születhessenek, amelyek a pontos beruházási költségbecslés alapját is képezik! A PannonExpert Kft. átfogó segítséget tud nyújtani minden vállalkozás számára, a felkészülési időszakban. Cégünk az üzleti terv írásától a műszaki tervek elkészítésén át, pályázatíró partnercég bevonásával komplexen koordinálja a munkafolyamatokat. Az egész ország területén vállaljuk projektmenedzsmenti feladatok ellátását. A tervezéstől a műszaki átadásig ellátjuk az ügyfél oldali érdekképviseletet. Bízunk abban, hogy a lovas létesítmények tervezésében szerzett tapasztalatunk évről évre egyre több lovast segít hozzá, hogy hazánkban is nemzetközi szintű lovas komplexumok valósulhassanak meg.

Megjelent a Lovas Nemzet XVII. évf. 9. szám - 2011. szeptemberi számában

Tasnádi Gábor
építészmérnök
ügyvezető igazgató
PannonExpert Kft.
www.pannonexpert.hu
mobil: +36-20-924-94-89
telefon: +36-1-789-53-97
fax: +36-1-270-11-33
e-mail: gtasnadi@pannonexpert.hu

További pályázatok Lovas szakemberek, lovardák részére >>>

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés