keresés a lovardák között


Pályázati Felhívás Tenyésztésvezetői munkakör betöltésére

További pályázatok Lovas szakemberek, lovardák részére >>>

A Furioso – North Star Lótenyésztő Országos Egyesület az tenyésztésvezetői feladatok ellátására pályázatot hirdet.

A tenyésztésvezető feladatát munkaviszony alapján látja el, felette a munkáltatói jogokat az egyesület elnöke gyakorolja.

A tenyésztésvezető munkavégzésének a helye a fajta tenyésztési területe, az egyesület székhelye Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. és ügyviteli irodája Kiskunhalas, Deák F. tér 6/D.

Díjazása külön megállapodás alapján kerül megállapításra. A munkaköri leírását az alapszabály alapján az elnökség határozza meg


A tenyésztésvezető feladatai:
- elősegíti a Furioso–North Star őshonos magyar lófajta fenntartását, egyedszámának, génállományának és évszázados értékeinek megőrzését az eredeti mezőhegyesi tenyésztési elvek szerint.
- a fajta tenyésztőinek összefogása, a tenyésztési program népszerűsítése
- a fajta használati értékeinek, külső és belső tulajdonságainak kiaknázása, a lovassport minél több ágában történő eredményes bemutatása
- a tenyésztési program és a tenyésztői bizottság határozatainak alapján gondoskodik a törzskönyv, a méneskönyv, a mén elhelyezési kimutatás és a csikózási könyv vezetéséről.
- ellátja a tenyésztésvezetői feladatokat.
- szervezi az egyesület rendezvényeit
- koordinálja az együttműködést más lótenyésztő és lovassport szervezetekkel
- ellátja az elnök által rábízott feladatokat, az elnök megbízása alapján képviseli az egyesületet

A tenyésztésvezetői munkakör betöltésére pályázhatnak azok a szakemberek, akik szakmai elhivatottságot éreznek a lótenyésztés, a fajta iránt és az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- szakirányú felsőfokú végzettség
- szakmai gyakorlat ( lótenyésztésben, ménesekben )
- számítógépes ismeretek
- angol, német nyelvismeret
- gépjárművezetői engedély, saját gépjármű
- megfelelő szervezési, döntési, tárgyalási és kapcsolatteremtő készség

A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát
- szakmai önéletrajzot
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, tértivevényes küldeményként, az egyesület elnökének címezve kell eljuttatni az alábbi postacímre:

Ifj. Horváth Sándor
6000 Kecskemét, Borbás 80.

A pályázatok beérkezési határideje: 2010.12.15.

A határidőig beérkező pályázatokat az egyesület elnöksége bírálja el és az érintetteket 2011.01.30.-ig levélben értesíti. A pályázatokat és a pályázók adatait az elnökség titkosan kezeli.

További pályázatok Lovas szakemberek, lovardák részére >>>

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés