keresés a lovardák között


Országos Grafikai Pályázat Kincsem versenyló
születése 135. évfordulójának  tiszteletére

További Művészeti pályázatok >>>

A versenyen azok az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai indulhatnak, akik a Képző- és Iparművészeti tanszakok beírt tanulói. A versenyzőknek pályamunkát kell készíteniük, amely egy műalkotásból és a hozzá tartozó munkalapból (A/3-évfolyamtól) áll. Minden versenyző kategóriánként csak egyetlen pályaművel vehet részt a versenyen. Nevezési díj nincs.

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell vezetni a pályamunkára – a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére (munkalap, CD stb.) –, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, továbbá betű karakterekből álljon.

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően kitöltött „Adatlap a pályamunkához” című dokumentumot.(MELLÉKLET) A borítékon a külső oldalon kizárólag a jelige szerepelhet. A pályamunkák felterjesztéséről az iskola igazgatójának kell gondoskodnia a következők szerint: a pályamunkák hármas egységét (1/a jeligés boríték, 2./az elkészített műalkotás, 3./a munkalap) a sajátos jelleg miatt versenyzőnként külön-külön, de egy csomagban, postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva kell eljuttatni az alább megjelölt címre a határidő pontos betartásával.

A csomagolásokon az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: Országos Grafikai Pályázat „Kincsem”

A pályamunka elkészítésének szabályai:

 • A verseny három területen (képzőművészeti alkotás, kommunikatív tervezés, iparművészeti alkotás/tárgytervezés) zajlik és mind három kategóriában megállapítjuk a sorrendiséget.
 • A műalkotások mérete: kép legnagyobb oldala legfeljebb 50 cm; a műalkotást bemutatható formában, szükség esetén paszpartúrázva (legfeljebb 50x70 cm), kell beküldeni.
 • A díszdoboz legnagyobb mérete legfeljebb 20x20 cm lehet.
 • A bélyegsorozat egyenkénti mérete: A/5 + a számítógépen kicsinyített változata is nyomtatott formában
 • A munkalap képekkel együtt, esetleg összefűzve, legfeljebb 3oldalas lehet. A kiállításon való bemutatás miatt javasoljuk, hogy a lapok egyoldalasak és sérülésmentesen bonthatók legyenek.
 • A méretnek, darabszámnak és a csomagolási előírásoknak nem megfelelő alkotások nem vehetnek részt a versenyben.
 • A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.


A verseny anyaga - összefoglaló téma: „KINCSEM”

A verseny választható területei és feladatai:

1) Képzőművészeti  alkotás (E/1- )

Készítsen olyan alkotást, mely egy régebbi kor (Kincsem ló születése:1874.03.17.) művészetének (képzőművészet, iparművészet, népművészet) témáját, motívumát, esetleg technikáját használja fel ahhoz, hogy ma is aktuális tartalmat, életérzést kifejezzen. Szabadon kalandozhat, de az alkotásnak legyen valamilyen köze a mai korhoz, akár egyéni, saját világához is.
A műfajok, anyagok és technikák közül kötetlenül lehet választani. Beküldhető fekete-fehér vagy színes, kép- vagy alkalmazott (egyedi vagy sokszorosított) grafikai alkotás. Készíthető mű a kortárs képzőművészet újszerű műfajaiban is. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb három darabból állhat.

2) Kommunikatív tervezés (A/3-)

Tervezzen három címletből álló bélyegsorozatot, mely ugyanannak a témának vagy motívumnak különböző korban vagy kultúrában való megjelenését dolgozza fel. A bélyegeken legyen árjelölés és Magyarország felirat is.
A képek és szövegek megjelenítésében az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített. Beadandó a bélyegek vázlatai, tervei mellett legalább A/5-ös méretű színhű makettjuk.

3) Iparművészeti alkotás/ tárgytervezés(A/3-)

Készítsen emlékplakettet díszdobozban „Kincsem” születésének 135. évfordulójának alkalmából. Ehhez használja fel egy régebbi kor valamelyik témáját, motívumát, technikáját, esetleg magát a tárgyat.
Az anyagok, eszközök, technikák közül szabadon választhat. A terv készülhet agyagból, fából és egyéb alkalmas anyagokból. A tervek szabadkézzel vagy számítógéppel is készíthetők. Beadandó a tárgy tervdokumentációja (látszati rajz, leírás) valamint a tárgy eredetije, vagy anyagszerű, térbeli modellje(doboz+emlékplakett).


Értékelés

 •  Műalkotás készítése (elérhető pontszám 70 pont)
 • Munkalap (munkalapok) a műalkotáshoz, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az alkotás folyamatát tervek, vázlatok, variációk és háttéranyagok segítségével (elérhető pontszám 10 pont).

A verseny szervezése

 • A pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2010. február 01.
 • A pályamunkákat az előzőekben megadott módon versenyzőnként külön csomagolva, (de egy csomagban) kell eljuttatni a következő címre:
 • Földváry Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11. (06 29 423 490, muveszetiiskola@freemail.hu)
 • A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „Kincsem”Országos Grafikai Pályázat Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat nem áll módunkban értékelni.
 • A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a mű összhangja, eredetisége, kifejező-, közlő ereje vagy használhatósága; a megformálás, az anyag-és eszközhasználat minősége.  A munkalapok a tudatosságot, az alkotófolyamat hiteles ismertetését, ötletek, vázlatok, gyűjtések bemutatását tartalmazzák. Az értékelés során a versenybizottság kiválasztja a kiállításra bocsátható pályamunkákat, részletes pontozással minősíti, rangsorolja ezeket a műveket.
 • A verseny eredményeit e-mailben juttatjuk el az iskolákba 2010. február 28-ig.
 • A kiállítás helye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum
 • A kiállítás megnyitója, díjak kiosztás: 2010. március 17.
 • A pályamunkák postán történő visszajuttatására nincs lehetőség. A rendező iskola értesíti az érintett iskolákat arról, hogy a díjat nem nyert versenyzők hol és mikor vehetik át személyesen vagy megbízott által a pályamunkákat. Az át nem vett pályamunkák megőrzése nem biztosítható.


Támogatóink:
– Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete MROE
– Alapítványi és Magániskolák Egyesülete AME
– Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége MZSZM
– Kincsem Park, Budapest
– Apáczai Kiadó Celldömölk
– Blaskovich Múzeum Tápiószele
– Polgármesteri Hívatal Önkormányzata, Tápiószentmárton
– Kincsem Lovaspark, Tápiószentmárton
– Kincsem Pince Tápiószentmárton

Érdeklődni lehet a szervező iskolában:
Márton Béla János igazgató: 06 29 423 490, 06 30 452 9995, muveszetiiskola@freemail.hu
Szász Lídia Sára tanár: 06 30 81 22 693, szaszsara@freemail.hu
Jó munkát, eredményes közreműködést kívánunk!

További Művészeti pályázatok >>> 

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés