keresés a lovardák között


Mátra Erdészeti,
Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium
Gyöngyös – Mátrafüred
Mátrafüred
Erdész út 11.
3232
Az intézmény OM azonosítója: 031622

 E-mail: vadas@vadas-matrafured.sulinet.hu

Web: vadas-matrafured.sulinet.hu

Tel: 37/520-250
Fax: 37/520-100

Igazgató: dr. Vasas Joachim c. egyetemi tanár

Tel: 37/520-241

Pályaválasztási felelős: Fülöp Pál mérnöktanár

Tel: 37/520-242

Iskolatitkár: Vernyik Jánosné

Tel :37/520-248

 

 Az FVM, mint fenntartó 2005. július 1-jétől a gyöngyösi Almásy Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskolát, valamint a mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégiumot összevonta. Az új intézményt Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium néven működteti tovább.

Az új intézmény az ország legnagyobb tisztaprofilú agrár szakképző iskolája lett, megőrizve a jogelőd iskolák eddigi képzési lehetőségeit.

Az intézmény képzési ajánlata:

1.        Nappali tagozat

2.        Levelező tagozat

3.        Felnőtt tovább- és átképzés

4.        Felsőfokú szakmai szakirányú képzés

1.         Nappali tagozat

a.     Szakközépiskolai (technikus) képzés

Képzés megnevezése:

OKJ. Szám

Tagozati kód

Képzési idő

Erdésztechnikus

52 6262 01

01 erdészeti irányultság

4 + 2 év

Vadgazdálkodási technikus

52 6203 02

01 vadgazdálkodási irányultság

4 + 2 év

Agrárközgazdasági és áruforgalmi technikus

52 3439 03

01 agrár ágazat: mezőgazdasági szakcsoport

4 + 2 év

Mezőgazdasági technikus

52 6201 01

01 agrár ágazat: mezőgazdasági szakcsoport

4 + 2 év

Jelentkezés esetén kérjük a tagozati kód és az irányultság feltüntetését is.

A 9. évfolyamtól kezdve az alapozó képzést a 2006/2007-es tanévtől a mátra-füredi intézmény végzi. A 9. és 10. osztályban az általános műveltséget megala-pozó oktatás, valamint mezőgazdasági szakmacsoport alapozó képzése folyik.
A mezőgazdasági szakmacsoportos képzés tartalmazza a mezőgazdasági, erdészeti, valamint a vadgazdálkodás közös szakmai alapjait, továbbá az egyes sajátos szakok legalapvetőbb elemeit.

A 10. évfolyam befejezését követően, akik a tanulmányi eredményük miatt nem folytathatják a technikusképzést, átirányításra kerülnek a szakmunkásképzésre.

A 11.,12. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó képzés mellett a szakmai alapozó képzések óraszáma az előző két évhez képest heti 8 órával több.

A négy éves képzést a 12. osztály sikeres befejezése után közép- és emeltszintű érettségi vizsga zárja. Ezt követően a képzési helyek változnak:

                       erdészeti és vadgazdálkodási szakképzés Mátrafüreden,

                       mezőgazdasági szakképzés: Gyöngyösön.

13. évfolyamon kezdődik az elméleti és gyakorlati szakmai képzés. A szak-képzésben azok is részt vehetnek, akik más középiskolában tettek érettségi vizsgát. Számukra különbözeti vizsga letétele szükséges.

14. évfolyam sikeres befejezését technikusképesítő vizsga zárja.

 

b.     Szakiskolai (szakmunkás) képzés

Képzés megnevezése:

OKJ. szám:

Tagozati kód

Képzési idő:

Erdészeti szakmunkás

33 6262 01

11

2 + 2 év

Dísznövénykertész

33 6207 01

11

2 + 2 év

Lótenyésztő szak

31 6203 05

11

2 + 2 év

Vincellér szak

33 6207 04

11

2 + 2 év

Mezőgazdasági vállalkozó szak (érettségizetteknek és szakmunkásoknak)

 

32 6201 02

 

 

1 év (szakmai képzés)

Szőlő és gyümölcstermesztő szak (szakmunkásoknak)

31 6207 02

 

2 év (szakmai képzés)

A 9. és 10. évfolyamon a képzés a mátrafüredi intézményben történik, ahol az általános műveltséget erősítő, a szakmai ismereteket és gyakorlatokat alapozó oktatás folyik.

A 10. évfolyam befejezése után a kiemelkedően jól teljesítő tanulók számára lehetőséget biztosítunk az érettségire, majd a technikusképzésben való részvételre, különbözeti vizsga letétele után.

11-12. osztályok képzési helyei változnak: erdészeti szakiskolai képzés Mátrafüreden, mezőgazdasági szakiskolai képzés Gyöngyösön.

A 12. osztály sikeres befejezését szakmunkásvizsga követi.

Gyakorlati helyeink

A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola tangazdaságai, az iskola tangazdaságai, az Egererdő Rt. erdőterületei, vadásztársaságok, mezőgazdasági vállalkozások.

Oktatott idegen nyelvek

Csoportbontásban angol vagy német nyelv, kezdő és haladó csoportban.

Kollégiumi ellátás

A 9. évfolyamra felvételt nyert tanulóink elhelyezése Mátrafüreden biztosított. Felsőbb évfolyamon tanulók számára évenkénti elbírálást követően Mátrafüreden és Gyöngyösön. A szakképzésben részvevők számára pedig Mátrafüreden biztosítunk internátusi ellátást.

Fakultációk

-B típusú gépjárművezetői (technikusi alapkövetelmény),

-Mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány (szakmunkás végzettség alapköve-
  telménye),

-Erdészeti anyagmozgató és rakodógép-kezelő,

-Állami vadász- és fegyverkezelői vizsga,

-Gombaszakértő,

-Növényvédelmi „zöldkönyv” megszerzése.

Felvételi eljárások, követelmények

Felvételi vizsga nincs. 5-7. osztály év végi ill. a 8. osztály első félévének eredménye alapján számított pontok. Februárban felvételi elbeszélgetés.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

Pályaválasztási hét:2005. november 14-18.

Hétfő – csütörtök: mezőgazdasági érdeklődésűek részére.

Kedd- szerda: erdészeti és vadászati érdeklődésűek részére.

 

2.     Levelező tagozat

Mátrafüred: érettségire épülő 3 éves szakképzési szakok a nappali képzésben megjelöltek szerint.

Gyöngyös: szakközépiskolai képzés érettségi megszerzésére. Ezt követően egy év szakképzés mezőgazdasági technikus, valamint mezőgazdasági vállalkozói szakon.

A 2000. évtől szakmunkás-bizonyítványt szerzettek részére (megfelelő számú jelentkezők esetén) kihelyezett érettségire felkészítő képzést indítunk. Érettségi vizsga letétele után egy év technikusképzést biztosítunk a fent megjelölt szakokon.

3.         Felnőtt tovább- és átképzés

Iskola rendszerén kívüli (tanfolyamos) képzés az alábbi OKJ. szakmákban:

Mátrafüred

Gyöngyös

Erdőművelő

Arany- és ezüstkalászos gazdaképzés

Fakitermelő

Borász

Közelítő gépkezelő

Lótenyésztés

Motorfűrész-kezelő

Növényvédelmi és méregraktár-kezelő

Parkgondozó

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Vadász, vadtenyésztő

Vincellér

Virágkötő

 

4.         Felsőfokú szakmai és szakirányú képzés

Érettségi utáni kettőéves szakmai képzési forma a következő szakokon:

Mezőgazdasági menedzser asszisztens

Agrárkereskedelmi menedzser asszisztens

Agrárinformatikus menedzser asszisztens

Vadgazdálkodási technológus

A képzés kreditrendszeres, sikeres befejezése után a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola a megfelelő pontszámot elértek számára egy évet elismer.

Vadgazdálkodási technológus esetében a szegedi József Attila Tudomány-egyetem Hódmezővásárhelyi Főiskolai Kara hasonló kreditrendszer alapján számítja be a különféle tantárgyak eredményeit.

                Külföldi kapcsolatok

                Az iskola széleskörű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik (a környező országokon kívül: Finnország, Svédország, Franciaország, Németország), melyek a szakmai és turisztikai ismeretek gazdagítását és kicserélését segítik.

 

Minden lehetséges módon szeretnénk elősegíteni a vidék népességmegtartó szerepét a többfunkciós vidéki életmód fejlesztésével, a szolgáltatás területeire irányuló gyakorlatorientált szakképzés segítségével.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az európai uniós terepeken magabiztosan mozognak, és munkájukból egyéni, családi és nemzeti értelemben boldogulni tudnak.

 

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés