keresés a lovardák között


Mozgásterápia lóháton akkreditált képzés

lovasterápia bemutatásavégzett lovasterapeuták lovasterapeuta képzések
lovasterápiával foglalkozó intézményeklovasterápiát segítő képzések │
│ mozgásterápia lóháton akkreditált képzés │

Cím:
Telefon:
E-mail cím:

1188 Budapest, Oszkó utca 26.
(30) 973 - 0027
info@vitamintorna.hu

SZAKOK, KÉPZÉSEK

Megnevezés

Akkreditációs
szám

Létszám
(fő)

Szint

Munkarend

Időtartam

Óraszám
elm.+gyak.

Költség-térítés
összege (/fő)

Elő-követelemény

Mozgás-terápia lóháton
tanfolyam

ESZTB Nysz: 3283 / 2010

Kreditérték:
34 pont

6-12 fő

akkr. szakmai tovább-képzés

nappali

40 óra / 4 nap

-

55 000 Ft
/ 4 nap

Javasolt gyógytornász diploma és alap lovastudás


FELVÉTELI ELJÁRÁS

Elméleti követelmények:

Gyakorlati követelmények:

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nincs

Alap lovastudás

nincs

Időpont:

2011. máus 20-21.
2011. június 03-04. Jelentkezési lap a honlapról letölthető.

Kollégiumi ellátás:

nincs

Egyéb tudnivaló:

Gyakorlatra torna ruha és lovas öltözék szükséges
A tanfolyam 2011. május és június hónapban kerül megrendezésre.


RÉSZLETES ELÉRHETőSÉG

Teljes név:

Boglárka Gyógytorna és Egészségügyi Szolgáltató Bt.

E-mail cím:
Honlap:
Fax:
Intézményi azonosító:

info@vitamintorna.hu
www.vitamintorna.hu
06-1-291-9557
Adószám: 21348756-2-43

Képzés helye, megközelíthetősége:

Prevenciós Oktatási Központ 1188 Budapest, Oszkó utca 26.

BEMUTATKOZÁS

A Boglárka Gyógytorna Egészségügyi és Szolgáltató Betéti társaság olyan egészségnevelő prevenciós tevékenységet folytat, amely a gerincbetegségek kezelése mellett a gyerekkori tartási rendellenességek, mozgásszervi elváltozások megelőzését tűzte ki célul.

Fő profilunk az egészségügyi prevenciós munka, amely a következő tevékenységeket foglalja magában:
• egészségügyi rendezvényeken, szűréseken való részvétel
• egészségügyi felvilágosítás, oktatás minden korosztály számára
• óvodás-kisiskolás korosztály vitamintorna oktatása
• akkreditált felnőttképzés pedagógusoknak, gyógytornászoknak, lovas szakembereknek
• kiadványok szerkesztése, kiadása (könyv, film, munkafüzetek, leporellók)
• bemutató egészségmegőrző foglakozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása (óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, egészségházakban, fitness termekben, szállodákban)
• egészségügyi és gyógyászati cégeknek felvilágosító-és rehabilitációs témájú kiadványok, leporellók, reklámanyagok szerkesztése, kiadása
• gyógytestnevelés és gyógytorna tanácsadás, egyéni tornabeállítás DVD készítéssel.
Célunk, olyan szakemberek képzése, akik szaktudásukkal hozzásegítik a gyerekeket vagy a felnőtteket a gerincbarát életvitel és mozgás elfogadásához. A tanfolyam elvégzése után, önállóan képesek legyenek oktatni a Vitamintorna elméleti és gyakorlati mozgásanyagát, az egészségmegőrző, felvilágosító program szellemiségét.

Cégünk reménykedik abban, hogy valaki felkarolja ezt az egészségmegőrző szemléletet, a Vitamintorna programot és anyagilag is hozzájárul a program szélesebb körben történő terjesztéséhez.

A tanfolyam rövid bemutatása

„Mozgásterápia lóháton” egy olyan speciális prevenciós jellegű gyógytorna, amely a tartási rendellenességek, a gerincbetegségek kialakulásának megelőzését célozza. Itt kizárólag szellemileg ép gyerekekkel dolgozunk akiknek valamilyen tartási rendellenessége van , nem úgy, mint a MLTSZ foglalkozásain, ahol enyhén vagy súlyosan szellemileg  visszamaradott, esetleg szülési sérülések után károsodott gyerekek fiatalok neurofiziológiai gyógytornáját végzik lóháton. Aki fogyatékosokkal szeretne dolgozni, kérem ne  jelentkezzen képzésünkre.

A „Mozgásterápia lóháton” program egészséges és tartási rendellenességgel küzdő gyerekek és fiatalok kezelésére is egyaránt alkalmas.

A program lényege hogy a tartásért felelős izmok tréningje során a helyes egyenes testtartás kialakítását végezzük a ló kedvező mozgásának a kihasználásával. A ló különböző jármódjaiban történő mozgása alatt, a lovon ülő egyén medencéjének a helyzete állandóan változik, és ebben a mobil helyzetben kell a helyes ülést, és testtartást állandóan kitartani. Sőt még izomerősítő, nyújtó, mobilizáló valamint ernyesztő hatású gyakorlatok kivitelezésével érjük el a megfelelő erősségű törzsfűző kialakítását. A lovasok később önállóan irányíthatják a lovat, mely az agyi keresztpályák hatékonyabb működését is szolgálják. Az ügető jármódban történő kitartások a törzs-, valamint a kargyakorlatok kivitelezésével az izomerősítést hatékonyabban tudjuk elérni.

Mivel ilyen jellegű továbbképzés még nem volt Magyarországon, ezért úgy gondoltuk, hogy több éves tapasztalatunk alapján akkreditáljuk a programot.
A kétnapos tréninget az indokolja, hogy a gyógytornászok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, alternatív masszázs és mozgásterapeuták, gyógytestnevelők és lovas szakemberek számára még nem volt olyan speciális lovas képzés, ami nem a sérült, vagy fogyatékos gyerekek fejlesztését szolgálná. Nem tartott senki még prevenciós jellegű tartásjavító tornát lóháton gyerekeknek, pedig az orvosok azt mondják a lovaglás segítheti a helyes testtartás kialakítását.

Ez a képzés különböző képességfejlesztések elsajátítására is alkalmas, valamint a prevenciós szemlélet kialakítását nagymértékben elősegíti. Az elméleti anyag és a gyakorlati foglalkozás két teljes napot vesz igénybe, melyben az elmélet és gyakorlat fele-fele arányban valósul meg. Az elméleti anyag az első tanfolyami napon kerül feldolgozásra, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a helyes egyenes testtartás kialakítására lóháton, a medence optimális anatómiai helyzetének megéreztetése, valamint a ló és lovas együttes mozgásának elemzésére. A hat különböző fejlesztő hatású, más-más óratípusú, didaktikai felépítésű mozgásterápiás foglalkozás részletes bemutatása (filmek segítségével) valamint a pedagógiai, módszertani feladatok elemzése történik meg.

A hat témakör következő:
1. Medence és fej mobilizálása lóháton, helyes egyenes testtartás kialakítása ülésben.
2. Gestalt látás, térorientáció fejlesztése, valamint egyensúlyfejlesztés.
3. Tartásjavító, paravertebrális izomzatot erősítő, nyújtó és ernyesztő hatású prevenciós jellegű mozgásterápiás gyakorlatok ismertetése.
4. A tartási rendellenességeknél, különböző irányú scoliosisoknál , valamint Scheuermann kórképnél alkalmazható mozgásterápiás gyógytorna gyakorlatok ismertetése.
5. Légző-torna alkalmazása lóháton, nyújtó hatású gyakorlatokkal, melyek aszthmában szenvedő betegek számára is könnyen kivitelezhetőek.
6. Három dimenzionális gerinckezelés elvei alapján összeállított gyakorlatok adaptálása lovon történő mozgás közben, amely a gerincbetegségek megelőzésére, kezelésére szolgálnak.
A gyakorlat kivitelezésére a Mizsei Lovastanyán kerül sor. Egy teljes napot töltünk itt ahol mindenki gyakorlatban, lóháton is elvégezheti a mozgásterápiás feladatokat. A megfelelő tárgyi feltételeket a képző intézmény biztosítja a résztvevők számára.

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés