keresés a lovardák között

Széchenyi István Egyetem
Most érettségizel és nem tudod, merre tovább? A Széchenyi István Egyetem lovas szakirányú képzésekkel vár, így nem kell lemondanod kedvenc patásaidról.

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-600
http://mek.sze.hu/

 

Szakok, képzések

Megnevezés

Szint

Munkarend

Időtartam

Költségtérítés
összege (Ft/félév)

Elő-követelemény

Állattenyésztő mérnök (ménesgazda)

felsőfokú szakképzés

nappali,
levelező

4 félév

115.000 Ft

szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés

Állattenyésztő mérnöki

alapképzés (Bsc)

nappali,
levelező

6+1 félév

190.000 Ft

érettségi

 

Felvételi eljárás

Követelmények:

Felsőoktatási szakképzéseken egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

Jelentkezési határidő:

2016. február 15.

Kollégiumi ellátás:

nincs megadva

 

Részletes elérhetőség

Teljes név:

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Honlap:
Fax:
Telefon:

http://mek.sze.hu/
(96) 566-620
(96) 566-600

Bemutatkozás

A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar jogi elődjét – a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézetet – 1818. október 25-én alapította Albert Kázmér szász-tescheni herceg Wittmann Antal javaslatára. A képzés időtartama két év volt, az oktatás nyelve kezdetben latin, később pedig német lett.

1872-ben az anyaintézményből kivált a bécsi mezőgazdasági főiskola (mai nevén Universität für Bodenkultur, Wien - Bécsi Mezőgazdasági Egyetem). 1874-től Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven a legmagasabb szintű felsőoktatási intézményként működött.

Nagy érdeme a múlt század végi professzori karnak, hogy sikeresen ötvözte a felsőoktatást a kutatással. Ennek bizonyságául megalapították a Meteorológiai Állomást, az Eszköz- és Gépkísérleti Állomást, a Vegykísérleti Állomást, a Vetőmagvizsgáló Állomást, a Növénytermesztési Kísérleti Állomást, az Állatgyógyászati Állomást, a Növényélet-és Kórtani Állomást, a Magyar Királyi Tejkísérleti Állomást, az Országos Növénynemesítő Intézetet és a Szarvasmarhatenyésztők Egyesületét, melyeknek nagy része ma budapesti, ill. másutt működő intézet lett.

1942-ben a tanintézet átalakult Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskolává, négyéves képzési idővel. A második világháború után a főiskolát a Budapesti Mezőgazdasági Egyetemhez csatolták, s Magyar Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Osztálya néven működött. Az osztályt 1949-ben felszámolták.

1954-ben a mezőgazdaság szakemberigényének kielégítése érdekében Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia néven újra beindították a képzést az intézményben. A következő átszervezés 1957-ben következett be, amikor egyetemi rangú felsőoktatási intézmény lett 4 éves oktatási időtartammal. Egy 1962. évi rendelet értelmében az intézmény új neve Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola lett. 1967-ben a képzés időtartama a nappali tagozaton 5, a levelező tagozaton 6 év lett.

1970-ben a Keszthelyi és a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolák összevonásával létrehozták az Agrártudományi Egyetemet, 1987-ben pedig a kaposvári Állattenyésztési Karral bővült az egyetem. Ennek megfelelően a kar új elnevezése Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár lett.

A Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar az alábbi szakokat és szakirányokat kínálja a jelentkezőknek:

Felsőoktatási szakképzés:
Állattenyésztő mérnök:
Baromfitenyésztő szakirány
Ménesgazda szakirány
Sertéstenyésztő szakirány
Szarvasmarha-tenyésztő szakirány
Halászati szakirány

Élelmiszermérnök

Gazdasági és vidékfejleszti agrármérnök

Környezetgazdálkodási agrármérnök:
Környezetgazdálkodási szakirány
Hulladékgazdálkodási szakirány

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök:
Élelmiszer-gépészeti szakirány
Mezőgazdasági gépészeti szakirány

Mezőgazdasági mérnök

Növénytermesztő mérnök

Alapképzési (Bsc) szakok:
Állattenyésztő mérnök
Élelmiszermérnök
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
Mezőgazdasági mérnök
Növénytermesztő mérnök

Osztatlan képzési szakok:
Agrármérnöktanár (mezőgazdaság)

Mesterképzési (Msc) szakok:
Agrármérnöki
Agrármérnök tanár
Állattenyésztő mérnöki
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Növényorvosi
Vidékfejlesztési agrármérnöki

Az agrár-felsőoktatás fellegvára a világban zajló változásokra és a gazdaságban felmerülő igényekre folyamatosan új képzésekkel válaszol; az oktatás az egészséges élelmiszerek előállítása, a gazdaságos termelés, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás jegyében zajlik. Ezen összetett szemléletnek köszönhetően az Óvári Gazdászok kiválóan megállják a helyüket a mezőgazdasági termelésen túl az élelmiszeriparban, a banki szektorban, a környezetvédelemben és a hulladékgazdálkodásban is. A jövő agrárszakemberei a Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari Karon szerzett tudással sikeresen ötvözik a tudományt a gyakorlattal és az üzlettel.

Frissítve: 2016.02.09.Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés