keresés a lovardák között


Leader lovas pályázati program
támogatási lehetőség lovas tevékenységekhez

További pályázatok Lovas szakemberek, lovardák részére >>>

Tisztelt Lovardavezető, Kedves Lovas Barátom!

 Örömmel értesítem, hogy 2007. decemberében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr hivatalosan is megbízott a Nemzeti Lovas Program megvalósításának koordinálásával. Az NLP kapcsán elkészítettük ez évi munkatervünket, melynek most az első részeiről, és az Ön számára sürgetően fontos, de eredményre vezető lépéseiről adok tájékoztatót.

 A különböző lovas tevékenységekhez kapcsolódóan pályázatok kerülnek kiírásra. Ezek a jogcímek a megnevezésükben ugyan nem biztos, hogy tartalmazzák a „ló” megjelölést, de sokba beleférnek különféle lovas programok. Így lehetőség lesz az oktatás, képzés területén, a történelmi ménesek génmegőrzése kapcsán, a lovas túrizmoshoz kapcsolódó és a hagyományőrzést támogató pályázatok elkészítésére, beadására.
 Most azonban legfontosabb és legkecsegtetőbb lehetőség a LEADER akciótervekbe felvetetni a legkülönfélébb lovas terveket. Az elkövetkezendő hónapokban az akciócsoport feladata a vidékfejlesztési terv elkészítése. A Leader Programot gyakran szokták a „korlátlan szabadság„ programjaként említeni. Ez az elnevezés azon alapszik, hogy minden akciócsoport teljesen szabadon választhatja ki, milyen típusú fejlesztéseket vesz fel a helyi vidékfejlesztési tervébe. Ez a Leader egyik legnagyobb előnye, mivel a helyieknél senki sem tudja jobban, hogy mit érdemes fejleszteni. Itt lehet lovastúra útvonalak kijelöléséhez, az útvonalak mentén pihenő helyek kialakítására, lovas rendezvényekre, szálláshelyek bővítésére stb. stb. támogatást nyerni.

A bekerülés menete a következő. A www.hvi.hu honlapon be kell írni a kereső a település nevét, ahol a program megvalósul. Ezt követően a számítógép kiadja annak a Helyi Vidékfejlesztési Irodának az elérhetőségét, ahová az adott település tartozik. Ez után fel kell venni a kapcsolatot az irodavezetővel, egy szervezet azonban csak egy akció csoportba kérheti a felvételét. Ha ilyen tervvel kopogtat valaki, akkor el lehet fogadtatni azt, hogy a LEADER akció tervbe bekerüljön a lovas program is. Ide vállalkozások és egyesületek egyaránt fordulhatnak. Egyre felhívom a figyelmét, a kapcsolatot még ma vegye fel az irodavezetővel, mert szűk az idő. Az akció tervet április végéig össze kell állítani, ami azt jelenti, hogy februárban még éppen bele lehet kerülni. Jobb, erősebb pozíció érhető el, ha több lovarda, egyesület összefog és pl. egymás működési területeire kiterjedő lovastúra útvonalakat akarnak megvalósítani. Az is jó, ha több térség összefogásával, több akció tervbe is bekerül - a lovastúra példánál maradva – az adott kistérség, megye, de akár régió területét érintő fejlesztés.

A mostani levelemhez csatolom azt a táblázat rendszert, ami bemutatja, hogy az egyes Uniós forrásokból milyen programhoz mekkora összeg áll rendelkezésre, és hogy kb. mikor lesznek a mostani pályázati zárások. Sokat majd újra meg fognak nyitni, de ezekről majd folyamatosan informálunk minden érintettet.
Most dolgozunk azon, hogy az 5000 főnél nagyobb települések is pályázhassanak a Regionális Operatív Programokban lovas pályázattal (ez LEADER-en kívüli további lehetőség). Talán sikerül, hogy a 2009. évre szóló pályázati kiírásba már kerüljenek be a lovas fejlesztések is. Ha jól sáfárkodunk a lehetőségekkel, akkor sok milliárd Ft fejlesztés elnyerésére lesz lehetőség, ehhez a magunk keretei között minden segítséget megadunk. Kérdésekkel, Dénes Péter titkárságvezetőhöz lehet fordulni a 30/560-9471-es telefonon, a nemzetilovasprogram@citomail.hu e-mail címen.

Terveink szerint a jövőben kb. havi rendszerességgel fogunk hírlevelet kiküldeni, de szükség esetén gyakrabban, hamarabb is. Szívesen veszünk észrevételt is, hogy miről kellene bővebb, részletesebb tájékoztatást nyújtanunk.

Budapest, 2008. február 08.

Lovas üdvözlettel:
 Csontos János
 miniszterelnöki megbízott
 e-mail: janos.csontos@parlament.hu

 


 

A PROGRAM HÁTTERE

Az Országgyűlés a lovas ágazat fejlesztése érdekében, a 97/2003. (IX.23.) sz. határozatával létrehozta a nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottságot. A bizottság munkájára alapozva a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium az érintet szakmai és civil szervezetek, érdekképviseletek, bevonásával kidolgozta a magyar lovas-ágazat 2008-2013 közötti komplex fejlesztési programját. A lovas ágazathoz kapcsolódó tevékenységek messzemenően elősegítik az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap céljainak és prioritásainak megvalósítását (az életminőség javulása, versenyképesebb gazdaság, a humán erőforrások jobb kihasználása, jobb minőségű környezet, kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés, a jövedelem szint emelése, új munkahelyek teremtése, megőrzése a vidéki térségekben, a mezőgazdaság környezetbarát fejlesztésének, a földhasználat racionalizálásának biztosítása, a tájgondozás kialakításának elősegítése).

Tudatosulnia kell bennünk, hogy a magyar lovas-hagyományok a fejlett Európához kapcsolnak minket. Mezőhegyes, Bábolna, Hortobágy, Szilvásvárad neve – és az általuk biztosított fajtafenntartás és génállomány megőrzés - fogalom az egész világon, és bár a ló tette azzá, a magyar kultúra egészének ősi egyediségét reklámozzák. A magyar lovasbemutatók a külföldi mezőgazdasági kiállításokon, rendezvényeken mindig fergeteges sikert aratnak hagyományőrző programjukkal, ami jó hírnevünket erősíti a világban. A magyar lófajták és a tradicionális ménesek szintén a magyar lótenyésztési kultúra elismert hordozói. A külföld szemében a magyar igazi lovas nemzet, a magyarság a modern lovas kultúra egyik megteremtője.

A Lovaságazat fejlesztése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kidolgozta a Ló és Lovas Zászlóshajó Programot, amely biztosítja a források koncentrációját, rendelkezésre állását, valamint a célcsoportok felé történő hatékony kommunikációt a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.

A ZÁSZLÓSHAJÓ PROGRAM CÉLJAI

• az iskolai lovaglásoktatás bevezetésével a belső kereslet megteremtése,
• a lovas ágazat igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés korszerűsítése,
• a felsőfokú lovas szakemberképzés bolognai rendszernek megfelelő kidolgozása és működtetése,
• a lovas ágazathoz kapcsolódó szakmák (kovács, szíjjártó, bognár stb.) felélesztésével a munkaerő helyben tartása a vidéki térségekben,
• képzett szakemberek foglalkoztatása,
• kevéssé képzett munkaerő foglalkoztatása és továbbképzése,
• hátrányos helyzetű térségek vállalkozásfejlesztése,
• a gazdaság bázisának kiszélesítése,
• az emberi egészség kifejlesztése és megőrzése a lovassport által,
• a fiatalok egészséges testi, lelki fejlődése, kultúrára, egészséges életmódra nevelés,
•  az aktivitás növelésének elősegítését, az egészségi állapot és munkavégző képesség javítását támogató szolgáltatások fejlesztése,
• a természeti értékek, a biológiai sokféleség és a humán tőke megőrzése,
• az épített környezet és a kulturális örökség megóvása, hasznosítása,
• a foglalkoztatottság növekedése az elmaradott térségekben is,
• a népességmegtartó képesség javulása az elmaradott térségekben.

A ZÁSZLÓSHAJÓ PROGRAM FORRÁSTÉRKÉPE>>>

További pályázatok Lovas szakemberek, lovardák részére >>>

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés