keresés a lovardák között


A Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegysége

A Magyar Köztársaságban - történelmi hagyományainkhoz híven - a huszár és katonai hagyományok őrzése, a lovas szolgálat, a lovas díszelgés tradicionális nemzeti feladat. A Magyar Államnak több mint ezer éves történelme során mindig volt fejedelmi, majd királyi testőrsége, díszelgő lovas egysége. Ezek közül is kiemelkedő volt a Mária Terézia által 1760-ban alapított Magyar Nemesi Testőrség, mely később Magyar Királyi Lovastestőrség néven 1945-ig működött.

A több évszázados hagyomány folytatása érdekében társadalmi, kormányzati és politikai kezdeményezésre a belügyminiszter 2001. január 1. hatállyal létrehozta a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységét.
A Díszegység díszelgési feladatait az ORFK Köztársasági őrezred alárendeltségében hajtja végre, az egység parancsnoka a Budapesti Rendőr-főkapitányság Lovas Alosztályvezetője. A Díszegység feladata az állami és nemzeti ünnepeink hangsúlyozása azzal is, hogy a magyar huszár hagyományőrzés értékeit felhasználva, kiemelt ünnepeinken díszeleg, díszjárőr szolgálatot teljesít.

A Díszegység bázisát a Budapesti Rendőr-főkapitányság Lovas Alosztálya, a területi rendőri szervek lovas szolgálata adja, mely kiegészül az ORFK Lovasbázis Somogysárd lovas Kiképzési Szakcsoport oktatóival, a Magyar huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft lovasaival.
A lovasok és lovainak kiképzését, a díszelgő feladat begyakorlását nagy tapasztalattal rendelkező lovas szakemberek végzik.

Megalakulásától kezdve a Díszegység fontos feladatának tekinti a huszár hagyományok ápolását. Ezért az anyagi lehetőségeihez mérten a Lovas Szemlebizottság rendszeresen pályázatot ír ki „Huszár és lovas katonai hagyományőrzésért" elnevezéssel azon szervezetek támogatására, amelyek tevékenységükkel- hagyományőrző táborok, előadások, kiképzések stb. szervezéseivel - segítik a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységét feladatainak eredményes ellátása terén. A Díszegység már a megalakulás évében - színpompás új huszár öltözetben és felszereléssel- díszelgett március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából a Parlament előtti Kossuth téren, a Rendőrtiszti Főiskola kibocsátó ünnepségén, augusztus 15-én a  Szent Korona Esztergomba kísérése során, augusztus 20-án nemzeti ünnepünk alkalmából, november 1-jén Komáromban, az áldozattá vált katonalovak emlékművévé l7 fős alegység állt díszőrséget, december 14-én Sopronban a soproni népszavazás 80. évfordulóján, továbbá díszjárőr szolgálatot teljesítettek több alkalommal Budapesten.

A Díszegység tevékenységének elismeréseként Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke testületi zászlót adományozott a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének 200 1. augusztus 20-án. A zászlón szereplő jelmondat a Díszegység tagjainak hitét és elhivatottságát szimbolizálja: HAZA ÉS BECSÜLET

A Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységébe jelentkezés feltételei:

- 18. életévét betöltött férfi,
- kb. 175-180 cm testmagasság, átlagos testalkat,
- ápolt, kultúrált megjelenés, .
- gyakorlott lovas, aki mindhárom jármódban, lovardában és terepen egyaránt biztonságosan irányítani, befolyásolni tudja lovát,
- felvétele esetén önként aláveti magát a Díszegységben előírt követelményeknek és fegyelemnek,
- saját, vagy a feladatra a tulajdonostól rendelkezésre bocsátott lova van,
- büntetlen előélet

A lóval szemben támasztott követelmények:

- négy évnél idősebb, legalább 168 cm marmagasságú (bottal mérve), szép küllemű, korrekt lábszerkezetű, egészséges, herélt,
- kiegyensúlyozott idegrendszerű, rossz tulajdonságoktól mentes,
- alapfokon belovagolt, mindhárom jármódban lovardában és terepen egyensúlyban mozgó, segítségekre jól reagál.

Jelentkezés:

a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegysége Lovas Szemlebizottság titkárságán írásban, postai úton vagy faxon a következő ámen: 2120 Dunakeszi, Pf.: 0155 Fax: 06-1-33-82-876
A jelentkezőket Bizottság minősíti. Sikeres felvételi esetén a lovasok kiképzésen vesznek részt Somogysárdon, az ORFK Lovasbázisán, valamint a Budapesti Rendőr főkapitányság Lovas Alosztály Mosonyi utcai objektumában. A megfelelt lovasok megbízási szerződés alapján teljesítik a feladatokat

Összeállította: Koskovics István r. ezredes, a Lovas Szemlebizottság titkára

Forrás: Magyar Lovas Kör

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés