keresés a lovardák között


SZABÁLYVÁLTOZÁSOK és KIEGÉSZÍTÉSEK az FEI Reining versenyszabályzat
2005 kiadványhoz

2007. január 1.

Nemzeti Szövetség (NSZ) észrevételezése után

300. szakasz Általános kiegészítés:

4. Megszorítások a lovak idomításával kapcsolatban
1. Minden idomítást a kijelölt terület(ek)en kell elvégezni
2. A Ló Ellenőrzése után közvetlenül:
Bármely ló, mely részt vesz egy CRI/CRIO versenyen csak az által a Versenyző által lovagolható, aki a lovat a versenyen bemutatni fogja. A szabály megszegése azonnali diszkvalifikációt von maga után.


FIATAL LOVASOKRA, IFJÚSÁGI ÉS GYERMEK REINING VERSENYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Hatályos 2007. január 1-jétől
I. Fejezet Bevezetés
YR J Ch-0 szakasz. Általános információk
A fiatal, ifjúsági és gyermek lovasok részvétele egy fontos eleme a Lovas sport fejlődésének szerte a világon. A következő Szabályzat célja, hogy szabványosítsa a világon fiatal, ifjúsági és gyermek lovasok számára rendezett reining versenyeket, figyelembe véve a fiatal, ifjúsági és gyermek lovasok által tapasztalt egyedi problémákat.
YR J Ch-1. szakasz A  Szabályzat érvényessége
Minden olyan esetben érvényes, melyeket nem szabályoz a jelenlegi FEI Szabályzat, Általános Szabályzat, Állatorvosi Szabályzat és a felnőtt versenyzőkre vonatkozó Reining szabályzat.


YR J Ch-2. szakasz Meghatározások
FIATAL LOVAS MEGHATÁROZÁSA
Egy személy Fiatal lovasként versenyezhet annak a naptári évnek a kezdetétől, amelyikben betölti  a 16. életévét annak a naptári évnek a végéig, amelyben eléri 21. életévét.
IFJÚSÁGI LOVAS MEGHATÁROZÁSA
Egy személy Ifjúsági lovasként versenyezhet annak a naptári évnek a kezdetétől, amelyikben betölti a 14. életévét annak a naptári évnek a végéig, amelyben eléri 18. életévét
GYERMEK LOVAS MEGHATÁROZÁSA
Egy személy Gyermek lovasként versenyezhet annak a naptári évnek a kezdetétől, amelyikben betölti a 12. életévét annak a naptári évnek a végéig, amelyben eléri 14. életévét

III. FEJEZET Részvételi alkalmasság nemzetközi versenyeken és bajnokságokon

YR-J Ch-5. szakasz Általános információk
Fiatal lovasok
1. A Fiatal lovasok számára rendezett CRI-ken és Bajnokságokon indulhatnak a versenyzők abban a naptári évben, amelyikben betöltik 16. évüket addig az évig, amíg a 21. évüket töltik be.
2. Egy Fiatal lovas részvétele egy Bajnokságon egy versenyszámot jelent, és nem akadályozza azt, hogy ugyanaz a lovas egy másik lovon ne vegyen részt egy felnőttek részére rendezett Bajnokság valamely másik versenyszámában, amennyiben betöltötte az ehhez szükséges korhatárt.
3. Amint egy versenyző bármely versenyszámban részt vett egy Fiatal lovasok számára rendezett Bajnokságon, azután ugyanabban a versenyszámban már nem indulhat Ifjúsági lovasok számára rendezett Bajnokságokon.
4. Amint egy versenyző bármely versenyszámban részt vett egy Felnőtt lovasok számára rendezett Bajnokságon, azután ugyanabban a versenyszámban már nem indulhat Fiatal lovasok számára rendezett Bajnokságokon.

 

Ifjúsági lovasok
1. Az Ifjúsági lovasok számára rendezett CRI-ken és Bajnokságokon indulhatnak a versenyzők abban a naptári évben, amelyikben betöltik 14. évüket addig az évig, amíg a 18. évüket töltik be.
2. Egy Ifjúsági lovas (18. életévében), aki részt vett egy Felnőttek számára rendezett Európa- vagy Világbajnokságon, utána ugyanazzal a lóval már nem versenyezhet sem Ifjúsági, sem Fiatal lovasként semmilyen Ifjúsági vagy Fiatal lovasok számára rendezett nemzetközi reining versenyen.
Gyermek lovasok
1. A Gyermek lovasok számára rendezett CRI-ken és Bajnokságokon indulhatnak a versenyzők abban a naptári évben, amelyikben betöltik 12. évüket addig az évig, amíg a 14. évüket töltik be.
2. Egy Gyermek lovas (14. életévében), aki részt vett egy Ifjúsági lovasok számára rendezett Európabajnokságon, utána ugyanazzal a lóval, ugyanabban az évben már nem versenyezhet Gyermek lovasként semmilyen Gyermek lovasok számára rendezett nemzetközi reining versenyen.

Lovak

A lovaknak legalább 6 évesnek kell lenniük, regisztrálva kell lenniük a Nemzeti Szövetségnél és rendelkezniük kell FEI regisztrációval/FEI útlevéllel. Ezenkívül lásd a VIII. függelék - Reining versenyek kategóriáit, mely szerint méneket Gyermek és Ifjúsági lovasok nem lovagolhatnak FEI Reining versenyeken,
Azonosítás: A lovakat a számukra kijelölt bokszokban kell elszállásolni a verseny teljes időtartama alatt. Ennek a szabálynak megszegése diszkvalifikációt von maga után.
Minden ló a megérkezéskor a Szervezőbizottság  által adott azonosító számot használja a verseny teljes időtartama alatt. Ezt a számot a lónak kötelezően viselnie kell bármikor, ha elhagyja a bokszát, hogy a hivatali személyek (ideértve a segédeket is) által azonosítható legyen. Az azonosító szám hiánya miatt először figyelmeztetéssel, majd ismételt szabálysértés esetén az FEI hivatalos eljárás szerint pénzbírsággal bünteti a versenyzőt a Versenybíróság vagy a Fellebbezési bizottság.


YR-J-Ch-6. szakasz Részvétel
1. Fiatal/Ifjúsági lovasok ugyanabban az évben nem vehetnek részt Fiatal/Ifjúsági lovasok számára rendezett bajnokságon és Felnőttek számára rendezett bajnokágon is.
2. Az a Fiatal/Ifjúsági lovas, aki már részt vett felnőttek számára rendezett nemzetközi vagy helyi bajnokságon, ezután már nem vehet részt semmilyen Fiatal/Ifjúsági lovasok számára rendezett nemzetközi reining versenyen. Viszont a Fiatal/Ifjúsági lovas részvétele bármilyen más, felnőttek számára rendezett nemzetközi reining versenyen nem befolyásolja Fiatal/Ifjúsági lovas státuszát.
3. Az Európa bajnokságokra vonatkozó kvalifikációs szabályokat a lovasoknak egyedileg fogják meghatározni. Ezeket minden évben január 1-je előtt fogják nyilvánosságra hozni.

YR-J-CH-10. szakasz Lovak idomítása
Megkötések a lovak idomításával kapcsolatban:
1. Minden idomítást a kijelölt területeken kell végezni
2. Közvetlenül a Ló vizsgálat után:
Bármely ló, mely CRI/CRIO versenyen vesz részt csak az által a versenyző által lovagolható, aki a lovat a versenyen is lovagolni fogja. Ennek a szabálynak a megszegése azonnali diszkvalifikációt von maga után.

YR-J-Ch-13 Kvalifikáció
1. Lovak
1.1 A lovaknak legalább hat évesnek kell lenniük. Lásd a Reining szabályzat 302.2 szakaszát.
1.2 Amennyiben egyszerre, vagy majdnem egyszerre és ugyanazon a helyen rendezik a Bajnokságot és egy Felnőtt Bajnokságot, CRIO vagy CRI versenyt, egy ló sem versenyezhet Fiatal/Ifjúsági/Gyermek lovas és Felnőtt lovas által is lovagolva is ezeken az eseményeken.
2. Versenyzők
       A kvalifikációknak szigorúan meg kell felelniük a YR-J-CH-6. szakasznak.

 

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés