keresés a lovardák között


Beszámoló a Magyar Lovas Szövetség 2013. február 15-i közgyűléséről

A Magyar Lovassport Szövetség 2013. február 15-én Budapesten, a Magyar Sport Házában tartotta közgyűlését. Vendégünk volt: Horváth László a Kincsem Nemzeti Lovas Program végrehajtásáért felelős miniszterelnöki megbízott és Kiss Norbert az Emberi Erőforrások Minisztérium helyettes államtitkára. Levezető elnök Mondok József a Szövetség alelnöke.Lázár Vilmos elnök beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Munkásságuk elismeréseként  négyen a Gróf Széchenyi István Emlékérmet öten a Magyar Lovassportért Emlékérmet kapták, egy támogató a Gróf Sándor Móric Díjat vett át.

Testületi élet

Az Elnökség két közgyűlés közötti időszak alatt négyszer ülésezett, húsz határozatot hozott

Többek között: munkacsoportot hívott létre. Feladata a 2018. évi Lovas Világjátékok pályázatának menedzselése.

Ezen kívül meghatározta a Nemzeti Lovarda ügyrendjét; a szövetségi kapitányok kötelező beszámolóinak rendjét; az Edzői- és az Oktatási Bizottságot összevonva döntött arról, hogy a sportlóbejelentési díjak 40 százalékával a szakágak gazdálkodhatnak; fontosságából fakadóan a Parasport támogatásáról határozott.

Lázár Vilmos elmondta, hogy a Szövetségünk jó néhány elemében úgy dolgozik, mint egy nagyvállalat, megalapozott vállalatirányítási rendszerrel, az ügyek menedzselésével.

Az elnökség tagjai között a feladatkörök jól elhatároltak. /Felelősök, határidők, beszámolás, intézkedés./ Nyilvános, ellenőrzött, átlátható a pénzkezelési szabályzat. Az anyagi forrásokból a Szövetség részére csak a működéshez szükséges részt tartották meg. A többi pénzt – szigorú ellenőrzés mellett – a szakágaknak utalták; ott gazdálkodnak a forrásokkal; ott tudják mit, mire lehet és érdemes fordítani. 

Számok, tények

  • Egyesületek száma: 499
  • Lovasok /licencek/ száma: 2491; ennek 56%-a díjugrató, 18% fogathajtó, 12% díjlovas
  • Lovak száma: 4027; ebből díjugrató: 66%, fogat 13%, díjló 11%
  • Versenynapok száma: 534; ebből 51% díjugratás, 38% fogathajtás
  • Startok száma: 47.059; ennek 85%-a díjugratás, 13% fogat, 11% díjlovaglás

Rendezvények

A lovassport a lovaságazatnak egyik fontos szelete, „kirakata”. E megállapítás igazát hangsúlyozzák az elmúlt évi nemzetközi rendezvényeink, amelyekkel Budapest Európa rangos lovas fővárosai közé emelkedett.

Júliusban Budapestre, a Nemzeti Lovardára figyelt Európa díjugrató sportja. Először rendeztünk utánpótlás CSIO-t, valamint 250 lóval, nemzetközi hírű lovasokkal a CSIO-t. Nagy szakmai és közönség-elismerés volt az avatott szervező gárda jutalma.

Augusztusban Fábiánsebestyénben sikeresen keltettük életre a Duna-Alpesi Kupát. A Papp László Budapest Sportaréna adott otthont a VI. Lovas Világkupának. Öt fogathajtó világbajnok, a londoni olimpián járt díjugratók, nemzetközi színvonalú show-műsor, 14 ezer csillogó szemű gyermek – ingyenes belépéssel – a III. Nemzeti Gyermek Lovasnapon, 25 ezer néző. Az általános elismerést kiváltó, Világkupa folytatásra érdemes. 

A Hősök terén rendezett közönségszórakoztató, látványos Nemzeti Vágta 150 ezer embert hozott el a lovak világába és erősítette jó hírünket.

A Nemzet Lovardája –Tudásközpont

Jó egy éve a lovastársadalom ajándékot kapott: 2012. elejétől a Nemzeti Lovarda vagyonkezelői jogát Szövetségünk kapta. A polgári összefogás és a kormányzati akarat eredményre vezetett.  A lovarda felújítása több lépcsőben folyik: Magyarországon elsőként felépült az egész éven át használható u.n. „geotextil”- alapú pálya és korszerűsítették az öntözőrendszert. Ma már három, minden igényt kielégítő pálya várja a lovasokat.

50 versenynap, több mint 12 ezer start jelzi: ígéretes úton járunk.

A továbblépéshez elengedhetetlen a meglévő épületek rekonstrukciója, a közmű hálózat modernizálása, lovak vásárlása. Ki gondolná, hogy a Nemzet Lovardájának egyetlen lova sincs. A felújított intézmény adhat otthont a lovassporthoz kötődő szervezeteknek, a közösségeket kovácsoló klubéletnek. A fejlesztés keretein belül kiemelt helyet kap az oktatási, kutatási és továbbképzési feladatokat ellátó új Tudásközpont.

E felújítások célja, hogy a Nemzeti Lovarda európai színvonalú sport- és tudásközpontként működhessenA tervek készen állnak. Megvalósításukhoz – többek között – a Kincsem Nemzeti Lovas Program szabta és más forrásokra is szeretnénk számítani. A Nemzet Lovardája érdemes a további támogatásra – mondta a Szövetség elnöke. Mindezek mellett jelentős az országszerte átadott új lovardák száma is. 

Sportdiplomácia

Ígéretesen alakul a Szövetség sportdiplomáciai tevékenysége is. Rendszeresen részt veszünk és hallatjuk szakmailag megalapozott, érvelő hangunkat a Nemzetközi Lovas Szövetség testületi munkájában. Az I. Négyesfogathajtó Európa Bajnokságot 1971-ben Budapesten – a Vadászati Világkiállítás keretében – nagy magyar sikerrel rendezték. (Emlékezzünk! Az első Európa bajnok Abonyi Imre, az Abonyi Imre, Fülöp Sándor, Papp József összeállításban startoló csapatunk is első.) Ezután még öt EB-t rendeztek, majd elhalt a verseny.

Szövetségünk a Nemzetközi Lovas Szövetségnél kezdeményezte az EB felújítását. Az eredmény: szeptemberben Budapesten rendezzük a Négyesfogathajtó Európa Bajnokságot. Javasoltuk a FEI-nél a fogathajtó versenyszabályok újragondolását és korszerűsítését; vállaltuk és javasoltuk, hogy a tárgyalásokat Budapesten megszervezzük.

Szolgálunk! Nem a Szövetségnek vannak Szakágai, hanem a Szakágaknak van Szövetsége! Nem ülünk fordítva a lovon! Élő, eleven kapcsolatot ápolunk tagjainkkal. Jelentem a közgyűlésünknek: a kétségkívül fellelhető gondjaink ellenére (amelyek összecsengenek országunk gondjával) lovassportunk fejlődik, felszálló ágban van. Eközben természetesen érzékeljük a jobbításra érett nehézségeket és hiányosságokat is – mondotta a Szövetség elnöke.

A fiatalok a jövő reménységei

Siker, siker után! Az elmúlt év – nagy örömünkre – fiatal lovasainké volt!

Fogathajtó gyerekeink Ausztriában – 11 ország 80 hajtója között – 11 EB-érmet, köztük 3 aranyat nyertek. A fiatal lovas kategóriában Lehőcz Dávid, a junioroknál Hölle Martin, továbbá a magyar csapat Európa bajnok.

A budapesti CSIO-n, a Nemzeti Lovardában díjugrató utánpótlásunk aratott nagy sikert: a Nemzetek Díja és a Nagydíj győzelem volt a miénk. A díjugrató Weunhardt Virág gyermek EB-ezüstérme ugyancsak nagy siker; négy fős csapatunk ugyanitt csekély különbséggel maradt le a dobogóról. Lovastorna EB-n a 14 éven aluliak versenyén – szép számú induló között – néhány századdal lemaradva az első helyről a második és a harmadik helyet szerezték meg fiataljaink.

Van lovas „jövőnk”!

Az elnök, a közgyűlés nyilvánossága előtt is gratulált fiataljainknak, majd hozzátette: legyen még több figyelmünk, energiánk fiatal lovasainkra, hajtóinkra. A lovaglás tudományán túl tanítsuk őket általános műveltségre, szüleik, tanáraik, edzőik iránti tiszteletre. Anyagi, erkölcsi, szellemi támogatásuk kötelességünk. Ez a legbiztosabban megtérülő „befektetésünk”!

Megyei Lovas Szövetségek

A szakágak elmúlt évi tevékenységének rövid elemzése után a Megyei Lovas Szövetségek tevékenységét értékelte Lázár Vilmos. Hangsúlyozta: Megyei Lovas Szövetségeink a lovasműveltség erősítésében, a versenyek, a rendezvények szervezésében, az utánpótlás nevelésben, a társadalmi- (a „tömeg”)bázis bővítésében, lovassportunk jó hírének keltésében és erősítésében – és még messze nincs vége a sornak – egész lovassportunk fejlődésére kiható feladatokat vállaltak és teljesítenek. 

Továbbra is jelentősek a különbségek a szakágak, az igazolt versenyzők, a klubok számában, a versenyhelyszínek, a rendezvények színvonalában, a költségvetésben és a jogi státuszban. Jó példák hasznosításával tehát sok a kiaknázatlan lehetőség. Ehhez viszont – az önálló igyekezet mellett – nem csupán a lovassport, hanem az egész lovaságazat tevőleges segítésére szükség van.

A megyei versenyeken a díjugratás népszerűsége erősödik; minden megyében széles körben megrendezték versenyeiket. 

A megyei bajnokságok színvonala összességében emelkedett. Viszont sajnos szembesülnünk kell azzal a ténnyel is, hogy több helyen kevés az igazolt versenyző, sok amatőr lovas száll nyeregbe, vagy fog szárat. A tömegbázis ugyan bővül, ám adott esetekben ez a színvonal rovására megy. 

A Szövetség továbbra is megyei egységekben gondolkozik. Az egyes szakágak tekintetében viszont a megyék együttműködését, több megyére kiterjedő régiós bajnokságok szervezését támogatja.

A megyei szövetségeink javaslata szerint – és a Sporttörvény is erre sarkall – a Magyar Lovas Szövetség és megyei szervezetei, valamint a MOB irodák együttműködését megállapodás keretében szervezetté tesszük.

A megyei bajnokságok színvonala összességében emelkedett. Viszont sajnos szembesülnünk kell azzal a ténnyel is, hogy több helyen kevés az igazolt versenyző, sok amatőr lovas száll nyeregbe, vagy fog szárat. A tömegbázis ugyan bővül, ám adott esetekben ez a színvonal rovására megy. 

A Szövetség továbbra is megyei egységekben gondolkozik.

Az egyes szakágak tekintetében viszont a megyék együttműködését, több megyére kiterjedő régiós bajnokságok szervezését támogatja. A megyei szövetségeink javaslata szerint – és a Sporttörvény is erre sarkall – a Magyar Lovas Szövetség és megyei szervezetei, valamint a MOB irodák együttműködését megállapodás keretében szervezetté tesszük.

Örvendetes, hogy – a lovasélet fontos részeként – a 19 megyéből 11-nél színvonalas weboldal működik. Az információ-áramlás, a kapcsolatépítés gyorsabb és hatékonyabb. Örülnénk, ha a jó példák általánossá válnának. Sajnálatos viszont, hogy – a megyékkel kötött 2012. évi szerződésekben foglaltak ellenére – a 19-ből a mai napig csak 14 megye küldött beszámolót 2012. évi tevékenységéről.

A megyei szervezeteink tevékenységéről összefoglalóan megállapítható: sok helyen a szerény anyagi források mellett is jól működnek; másutt viszont az akarat kevésnek bizonyul és külső segítség nélkül képtelenek fejlődni. Vannak megyék – bár sajnos nem sokan – ahol színvonalas szolgáltatásokkal segítik tagjaik munkáját

Médiatámogatás

Médiakapcsolatunk – a visszajelzések és az eredmények szerint – jól szervezett, folyamatos, figyelmes, szakszerű. Az Observer – kiadványunkban összegyűjtött –„médiatermése” bizonyítja, hogy az országos és a vidéki televíziók, a rádiók, a napi-, a heti- és a szaklapok versenyeinkről, rendezvényeinkről sokoldalúan, szakavatottan és folyamatosan tájékoztattak. Különösen igaz ez a Lovas Világkupára és a budapesti CSIO-ra.

Lovassportunk egyik legbiztosabb támogatója a média!

A Lovas Világkupának például 15 médiatámogatója és nyomában jelentős nyilvánossága volt. Hangsúlyozni kell: színvonalas médiatámogatást csak rangos, nemzetközi színvonalú, látványos, képernyőre való rendezvényeinkkel, versenyeinkkel remélhetünk. Ugyanez igaz a szponzorok megnyerésére is. Szövetségünk lapját a Pegazust január 1-jétől a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Kft. gondozza. Ettől az együttműködéstől a lapkiadás szervezettségét, a példányszám növekedését és lapunk anyagi hátterének erősödését várjuk.

Ugyanekkortól Szerkesztőbizottságot hívtunk életre. E szakértő társaságtól lapunk tartalmának korszerűsítését, a szerzőgárda bővítését, a cikkforgalom gyorsítását, a szerkesztőségi műhelymunka és a szervezettség színvonalának emelését reméljük. A Magyar Televízióban futó „Vágtass velünk” népszerű sorozat szakmai segítségünkkel készül és kerül képernyőre.

Befejezésül Lázár Vilmos magas szintű tárgyalásairól tájékoztatta az egybegyűlteket és megköszönte a versenyzők, az edzők, a szülők, a döntéshozók, a média, a sportirányításban dolgozók, a támogatók – a többet vállalók munkáját. 

2013.02.18, Fehér Károly


Kapcsolódó cikkek

Lovastusa Szakbizottság Éves Közgyűlése 2012. március 3. >>

Magyar Lovas Szövegség >>

A kormány elfogadta a Kincsem Nemzeti Lovas Programot >>

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés