keresés a lovardák között


Pannon Egyetem

Cím:
Telefon:
E-mail cím:

8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
(83) 545-000
oak@georgikon.hu


SZAKOK, KÉPZÉSEK

Megnevezés

Azonosító/
OKJ szám

Létszám
(fő)

Szint

Munkarend

Időtartam

Óraszám
elm.+gyak.

Költség-térítés
összege (Ft/félév)

Elő-követelemény

ménesgazda

55 621 01 0010 55 04

10 - 40

felsőfokú szak-képzés

nappali

4 félév

615 + 765

0 Ft

érettségi

ménesgazda

55 621 01 0010 55 04

10 - 40

felsőfokú szak-képzés

levelező

4 félév

500

0 Ft

érettségi

ménesgazda

55 621 01 0010 55 04

10 - 40

felsőfokú szak-képzés

nappali

4 félév

615 + 765

80 000 Ft

érettségi

ménesgazda

55 621 01 0010 55 04

10 - 40

felsőfokú szak-képzés

levelező

4 félév

500

80 000 Ft

érettségi


FELVÉTELI ELJÁRÁS

Elméleti követelmények:

Gyakorlati követelmények:

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

érettségi

nincs


van

Kollégiumi ellátás:

van


RÉSZLETES ELÉRHETőSÉG

Teljes név:

Pannon Egyetem Georgikon Kar

E-mail cím:
Honlap:
Ménesgazda szak honlapja:
Fax:
Intézményi azonosító:
Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

oak@georgikon.hu
www.georgikon.hu
www.menesgazda.gportal.hu
(83) 545-143
PE-GK

(83) 545-190

BEMUTATKOZÁS

Karunk elődjét, a Georgikon Festetics György alapította 1797-ben. A több, mint 200 éves intézmény Európa első rendszeresen működő felsőfokú mezőgazdasági szakiskolája volt. A gazda képzés mellett a Georgikonon komoly hangsúlyt fektettek a lovaglási, lótenyésztési ismeretek oktatására is. Az Intézmény ma a Pannon Egyetem karaként működik. Jelmondatunk: „Vive, memor, nostri rigidi servator honesti”
Pannon Egyetem Georgikon Kara több mint kétszáz éves felsőoktatási tapasztalatát és a képzés egyre bővülő választékát kínálja a továbbtanulás előtt álló fiataloknak.
Az 1797-ben, gróf Festetics György által alapított intézmény mindig alapos, korszerű ismeretekkel, szakmaszeretettel, maradandó élményekkel és erkölcsi tartással tudta végzett növendékeit útjukra bocsátani. Az oktatás kedvező feltételei és színvonala, a tanárok ifjúságszeretete és elkötelezettsége, a Keszthelyre még most is jellemző családias légkör, a város meghitt hangulata garanciát jelentenek arra, hogy hallgatóink számára az egyetemi, főiskolai évek fiatalságuk minden bizonnyal legszebb időszakát is jelentik.
A Georgikon mindenkor nagy hangsúlyt helyezett az oktatás minőségére, a változó körülményekhez igazodó gyakorlati képzésre. Ez lehet az oka annak, hogy a Keszthelyen végzettek a mezőgazdasági pálya mellett tanárként, kutatóként, banki munkatársként, tanácsadóként, kereskedőként és számos más foglalkozást űzve is, mindig megállták a helyüket.
 
Az úgynevezett Bologna folyamat nálunk is alaposan átalakította a képzési kínálatot. Az új BSc. szakok akkreditálásában sikeresek voltunk, így jelenleg 7 felsőfokú szakképzési, 9 BSc. és 2 MSc. szak közül választhatnak a hozzánk jelentkezők. Tekintettel a Georgikon tudományos potenciáljára a nálunk működő tudományos műhelyekre, biztosra vehető, hogy a folyamatban lévő további mester szak akkreditációink is sikeresek lesznek, és a BSc szakot befejező hallgatóink mester szinten is  tovább tudják folytatni tanulmányaikat.
Az egyéb feltételrendszer tekintetében legbüszkébbek a megfizethető kollégiumi férőhelyek számára és színvonalára, a hallgatókat is kiszolgáló számítástechnikai infrastruktúrára, vizitelepünkre, a széleskörű sportolási lehetőségekre, a szaknyelvi, szakfordítói képzési lehetőségekre, széleskörű nemzetközi kapcsolatainkra, továbbá a város, a színház és a Festetics Kastély  nyújtotta számos kulturális, művészeti rendezvényre lehetünk.
A közelmúltban elnyert pályázataink lehetővé teszik a kari infrastruktúra jelentős korszerűsítését, mely tovább javítja az oktatás színvonalát. A Kar lovasiskolájának bővítésével, felújításával két éven belül egy a mai kor igényenek megfelelő lovascentrum jön létre.
A ménesgazda képzés célja
Olyan sokoldalú lovas szakemberek képzése a cél, akik képesek nagyobb lovas létesítmények, ménesek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Irányítják a tenyésztési munkát, párosítási terveket dolgoznak ki, koordinálják a telep életét, ismerve a minőségi tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, biztosítják a korszerű és piacképes lótartás feltételeit, valamint részt vesznek a lovak kiképzésében, tenyész-szemlékre, vizsgákra történő felkészítésében. Ismerik a lovak legfontosabb hasznosítási irányait, a ló- és lovassportok főbb szabályait, lényegét. Adott esetben részt vesznek lovasrendezvények szervezésében, lebonyolításában. A szükséges gazdasági pénzügyi, jogi ismeretek és informatikai tudás birtokában közreműködnek a létesítmény gazdasági életének irányításában, valamint az adminisztratív munkában.
Elhelyezkedési lehetőség:
 A ménesgazda végzettségű szakember képes az önálló és biztonságos munkavégzésre a lótenyésztés, lovassportok, lóversenyzés területén. Szervezi és irányítja a lótenyésztő vállalkozások folyamatosan jelentkező üzemeltetési munkáit, napi feladatait. Elvégzi a szakterületen jelentkező adminisztratív jellegű feladatokat, vezeti a szükséges bizonylatokat, feljegyzéseket, adott esetben számítógépes adatnyilvántartást végez. A fentieknek megfelelően a végzett szakemberek leendő munkahelyeiként - a teljesség igénye nélkül - jelölhetők meg: lovas vállalkozások, lótenyészetek, ménesek, lovasiskolák, lovas szervezetek (lótenyésztő egyesületek).
A képzés szerkezete:
A képzés gyakorlat orientált, nappali tagozaton történik. A felvétel feltétele középiskolai érettségi bizonyítvány. A képzésben, - ha még nem voltak részesei felsőfokú szakképzésnek - részt vehetnek főiskolai, vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők is. A szakképesítés megszerzése után a szakembereknek lehetőségük nyílik - a megszerzett kreditek beszámításával - szakirányú BSc szinten tanulmányaik folytatására. Előre egyeztetett feltételek szerint lehetőség nyílik más, lovas szakirányú képesítések megszerzésére (pl.: lovastúra-vezető).
Oktatott ismeretkörök: lóhasználat és hajtási ismeretek, lovaglási, lovasoktatási ismeretek, lótenyésztés, takarmányozási és tartástechnológiai ismeretek, álletegészségügyi ismeretek, lovassportszervezés, informatika, viselkedéskultúra és lovasetika, jogi ismeretek, idegen nyelv.
A képzés tartalma, tárgyak típusai:
Alapismereti, képességfejlesztési modulok
(Lóhasználat, hajtási ismeretek, Lovaglási, lovasoktatási ismeretek, Munka-, tűz-, és balesetvédelem, biztonságtechnika, Számítástechnika és informatika, Idegen nyelv, lovas szaknyelv, Műszaki alapismeretek
Kötelező szakmai modulok
(Anatómia és élettan, Állategészségtan és higiénia, Szaporodásbiológia, Takarmányozástan, Tartástechnológia, Lótenyésztés Legeltetés, gyephasznosítás, Genetikai alapismeretek, Lovassportszervezés, Számviteli és pénzügyi ismeretek, Vállalkozási ismeretek, Szervezési és vezetési ismeretek, Jogi ismeretek, Viselkedéskultúra és lovasetika, Baleset és sérülésvédelem, Az EU szervezete és működése)
Választható speciális modulok
(Lovaglás, Lovasturizmus Lovaskultúra és hagyományok Idegenforgalmi ismeretek Üzleti kommunikáció Szakfordítás Természet- és tájvédelem Takarmányok tárolása, tartósítása)
Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés